"சீபூத்தீ (நகரம்)" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு