"வார்ப்புரு:தகவற்சட்டம் தீவுகள்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

6,627 பைட்டுகள் சேர்க்கப்பட்டது ,  5 ஆண்டுகளுக்கு முன்
தொகுப்பு சுருக்கம் இல்லை
{{Infobox
<!-- Infobox template for Islands -->
| bodyclass = vcard
{| class="infobox vcard" width="280" style="font-size: 90%; background:#f5fffa;"
| titleclass = fn org
!align="center" colspan="2" |<big class="fn org">'''{{{name}}}'''</big>{{#if: {{{native name|<noinclude>-</noinclude>}}}|<br>'''{{#if: {{{native name link|<noinclude>-</noinclude>}}}|[[{{{native name link}}}{{!}}Native name]]|Native name}}: {{{native name}}}'''}}{{#if:{{{nickname|<noinclude>-</noinclude>}}}|<br>பொதுப் பெயர்: {{{nickname}}}}}<nowiki />
| title = {{{name|<includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}
|-
| above = {{br separated entries<!--
{{#if: {{{image name|<noinclude>-</noinclude>}}} |
-->|{{#if:{{{local name|}}}<!--
{{!}}-
-->|<small>{{{local name}}}</small><!--
{{!}} align="center" colspan="2" {{!}} [[படிமம்:{{{image name}}}|{{#if:{{{image size|}}}|{{{image size}}}|250px}}|{{{image caption|}}}]]{{#if:{{{image caption|}}}|<br><small>{{{image caption|}}}</small>}}
-->|{{#if:{{{native_name|{{{native name|}}}}}}<!--
{{!}}-
-->|<small>{{#if:{{{native name link|}}}<!--
}}
-->|[[{{{native name link}}}|Native name]]<!--
|-
-->|Native name<!--
!colspan="2" bgcolor="#cef2e0"|புவியியல்
-->}}: <span class="nickname" {{#if:{{{native_name_lang|{{{native name lang|}}}}}}|lang="{{{native_name_lang|{{{native name lang}}}}}}}}">{{{native_name|{{{native name}}}}}}</span></small><!--
{{#if: {{{locator map|<noinclude>-</noinclude>}}}|
{{! -->}}<!--
-->}}<!--
{{!}} colspan="2" align="center" {{!}} [[Image:{{{locator map}}}|250px]]
-->|{{#if:{{{nickname|{{{sobriquet|}}}}}}<!--
}}<nowiki/>
-->|<small>பொதுப் பெயர்: {{{nickname|{{{sobriquet|}}}}}}</small><!--
|- style="vertical-align: top;"
-->}}<!--
|'''அமைவு'''||<span class="label">{{{location}}}</span>
-->}}
{{#if: {{{coordinates|<noinclude>-</noinclude>}}}|
 
{{!}}- style="vertical-align: top;"
| image = {{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{image name|}}}|size={{{image size|}}}|sizedefault=frameless|alt={{{image alt|}}}}}
{{!}}'''ஆள்கூறுகள்'''{{!}}{{!}}{{{coordinates}}}}}<nowiki />
| caption = {{{image caption}}}
{{#if: {{{archipelago|<noinclude>-</noinclude>}}}|
 
{{!}}- style="vertical-align: top;" class="note"
| image2 = {{#if:{{{map|}}}|
{{!}}'''தீவுக்கூட்டம்'''{{!}}{{!}}{{{archipelago}}}}}<nowiki />
{{Infobox map
{{#if: {{{total islands|<noinclude>-</noinclude>}}}|
| map = {{{map|}}}
{{!}}- style="vertical-align: top;"
| map_alt = {{{map_alt|}}}
{{!}}'''தீவுகளின் எண்ணிக்கை'''{{!}}{{!}}{{{total islands}}}}}<nowiki />
| map_width = {{{map_width|}}}
{{#if: {{{major islands|<noinclude>-</noinclude>}}}|
| map_caption = {{{map_caption|}}}
{{!}}- style="vertical-align: top;"
| relief = {{{map_relief|}}}
{{!}}'''முக்கிய தீவுகள்'''{{!}}{{!}}{{{major islands}}}}}<nowiki />
| label = {{ifempty|{{{label|}}}|{{{name|}}}}}
{{#if: {{{area|<noinclude>-</noinclude>}}}|
| label_position = {{{label_position|}}}
{{!}}- style="vertical-align: top;"
| lat_deg = {{{lat_d|}}}
{{!}}'''பரப்பளவு'''{{!}}{{!}}{{{area}}}}}<nowiki />
| lat_min = {{{lat_m|}}}
{{#if: {{{highest mount|<noinclude>-</noinclude>}}}|
| lat_sec = {{{lat_s|}}}
{{!}}- style="vertical-align: top;"
| lat_dir = {{{lat_NS|}}}
{{!}}'''உயர் புள்ளி'''{{!}}{{!}}{{{highest mount}}}}}{{#if: {{{elevation|<noinclude>-</noinclude>}}}|&nbsp;({{{elevation}}})}}<nowiki />
| lon_deg = {{{long_d|}}}
|-
| lon_min = {{{long_m|}}}
!colspan="2" bgcolor="#cef2e0"|ஆட்சி
| lon_sec = {{{long_s|}}}
|-
| lon_dir = {{{long_EW|}}}
| colspan="2" align="center" | <includeonly>{{flag|{{{country}}}}}</includeonly>
| x = {{{x|}}} | y = {{{y|}}}
{{#if: {{{country admin divisions title|<noinclude>-</noinclude>}}}|
| x% = {{{x%|}}} | y% = {{{y%|}}}
{{!}}- style="vertical-align: top;"
}}
{{!}}'''{{{country admin divisions title}}}'''{{!}}{{!}}{{{country admin divisions}}}}}<nowiki/>
|{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{locator map|}}}|size={{{locator map size|}}}|sizedefault=frameless|alt={{{locator map alt|}}}}}
{{#if: {{{country admin divisions title 1|<noinclude>-</noinclude>}}}|
}}{{#if:{{{locator map|}}}{{{locator map size|}}}{{{locator map alt|}}}{{{map caption|}}}|[[Category:Pages using deprecated map format]]}}
{{!}}- style="vertical-align: top;"
| caption2 = {{#if:{{{map|}}}||{{{map caption|}}}}}
{{!}}'''{{{country admin divisions title 1}}}'''{{!}}{{!}}{{{country admin divisions 1}}}}}<nowiki/>
 
{{#if: {{{country admin divisions title 2|<noinclude>-</noinclude>}}}|
| headerstyle = background-color: #cef2e0
{{!}}- style="vertical-align: top;"
 
{{!}}'''{{{country admin divisions title 2}}}'''{{!}}{{!}}{{{country admin divisions 2}}}}}<nowiki/>
| label1 = Etymology
{{#if: {{{country capital|<noinclude>-</noinclude>}}}|
| data1 = {{{etymology|}}}
{{!}}- style="vertical-align: top;"
 
{{!}}'''தலைநகரம்'''{{!}}{{!}}{{{country capital}}}}}<nowiki />
| header2 = <includeonly>Geography</includeonly>
{{#if: {{{country largest city|<noinclude>-</noinclude>}}}|
 
{{!}}- style="vertical-align: top;"
| label3 = Location
{{!}}'''பெரிய நகரம்'''{{!}}{{!}}{{{country largest city}}}}}{{#if: {{{country largest city population|<noinclude>-</noinclude>}}}|&nbsp;({{{country largest city population}}})}}<nowiki />
| data3 = {{{location|}}}
{{#if: {{{country leader name|<noinclude>-</noinclude>}}}|
 
{{!}}- style="vertical-align: top;"
| label4 = ஆள்கூறுகள்
{{!}}'''{{{country leader title}}}'''{{!}}{{!}}{{{country leader name}}}}}<nowiki />
| data4 = {{#if:{{{lat_d|}}}{{{long_d|}}}
{{#if: {{{country 1|<noinclude>-</noinclude>}}}|
| {{Infobox coord
{{!}}-
| lat_d = {{{lat_d|}}}
{{!}} colspan="2" align="center" style="border-top:1px dashed;" {{!}} <includeonly>{{flag|{{{country 1}}}}}</includeonly>
| lat_m = {{{lat_m|}}}
{{#if: {{{country 1 admin divisions title|<noinclude>-</noinclude>}}}|
| lat_s = {{{lat_s|}}}
{{!}}- style="vertical-align: top;"
| lat_NS = {{{lat_NS|}}}
{{!}}'''{{{country 1 admin divisions title}}}'''{{!}}{{!}}{{{country 1 admin divisions}}}}}
| long_d = {{{long_d|}}}
{{#if: {{{country 1 capital|<noinclude>-</noinclude>}}}|
| long_m = {{{long_m|}}}
{{!}}- style="vertical-align: top;"
| long_s = {{{long_s|}}}
{{!}}'''தலைநகரம்'''{{!}}{{!}}{{{country 1 capital}}}}}<nowiki />
| long_EW = {{{long_EW|}}}
{{#if: {{{country 1 largest city|<noinclude>-</noinclude>}}}|
| type = {{ifempty|{{{type|}}}|isle}}
{{!}}- style="vertical-align: top;"
| pop = {{{pop|}}}
{{!}}'''பெரிய நகரம்'''{{!}}{{!}}{{{country 1 largest city}}}}}{{#if: {{{country 1 largest city population|<noinclude>-</noinclude>}}}|&nbsp;({{{country 1 largest city population}}})}}
| region = {{{region|}}}
}}<nowiki/>
| dim = {{{dim|}}}
{{#if: {{{country 1 leader name|<noinclude>-</noinclude>}}}|
| scale = {{{scale|}}}
{{!}}- style="vertical-align: top;"
| source = {{{source|}}}
{{!}}'''{{{country 1 leader title}}}'''{{!}}{{!}}{{{country 1 leader name}}}}}<nowiki />
| display = {{{display|}}}
{{#if: {{{country 2|<noinclude>-</noinclude>}}}|
| format = {{{format|}}}
{{!}}-
}}
{{!}} colspan="2" align="center" style="border-top:1px dashed;" {{!}} <includeonly>{{flag|{{{country 2}}}}}</includeonly>
| {{{coordinates|}}}
{{#if: {{{country 2 admin divisions title|<noinclude>-</noinclude>}}}|
}}{{#if:{{{coordinates|}}}|[[Category:Pages using deprecated coordinates format]]}}
{{!}}- style="vertical-align: top;"
 
{{!}}'''{{{country 2 admin divisions title}}}'''{{!}}{{!}}{{{country 2 admin divisions}}}}}
| label5 = தீவுக்கூட்டம்
{{#if: {{{country 2 capital|<noinclude>-</noinclude>}}}|
| class5 = note
{{!}}- style="vertical-align: top;"
| data5 = {{{archipelago|}}}
{{!}}'''தலைநகரம்'''{{!}}{{!}}{{{country 2 capital}}}}}<nowiki />
 
{{#if: {{{country 2 largest city|<noinclude>-</noinclude>}}}|
| label6 = Adjacent bodies of water
{{!}}- style="vertical-align: top;"
| data6 = {{{waterbody|}}}
{{!}}'''பெரிய நகரம்'''{{!}}{{!}}{{{country 2 largest city}}}}}{{#if: {{{country 2 largest city population|<noinclude>-</noinclude>}}}|&nbsp;({{{country 2 largest city population}}})}}
 
}}<nowiki/>
| label7 = தீவுகளின் எண்ணிக்கை
{{#if: {{{country 2 leader name|<noinclude>-</noinclude>}}}|
| data7 = {{{total islands|}}}
{{!}}- style="vertical-align: top;"
 
{{!}}'''{{{country 2 leader title}}}'''{{!}}{{!}}{{{country 2 leader name}}}}}<nowiki />
| label8 = முக்கிய தீவுகள்
{{#if: {{{country 3|<noinclude>-</noinclude>}}}|
| data8 = {{{major islands|}}}
{{!}}-
 
{{!}} colspan="2" align="center" style="border-top:1px dashed;" {{!}} <includeonly>{{flag|{{{country 3}}}}}</includeonly>
| label9 = பரப்பளவு
{{#if: {{{country 3 admin divisions title|<noinclude>-</noinclude>}}}|
| data9 = {{Infobox islands/area| km2 = {{{area km2|{{{area_km2|}}}}}} | sqmi = {{{area sqmi|{{{area_sqmi|}}}}}} | m2 = {{{area m2|{{{area_m2|}}}}}} | sqft = {{{area sqft|{{{area_sqft|}}}}}} | ha = {{{area ha|{{{area_ha|}}}}}} | acre = {{{area acre|{{{area_acre|}}}}}} }}{{{area|}}}{{{area footnotes|}}}
{{!}}- style="vertical-align: top;"
 
{{!}}'''{{{country 3 admin divisions title}}}'''{{!}}{{!}}{{{country 3 admin divisions}}}}}
| label10 = [[List of islands by area|Area rank]]
{{#if: {{{country 3 capital|<noinclude>-</noinclude>}}}|
| data10 = {{{rank|}}}
{{!}}- style="vertical-align: top;"
 
{{!}}'''தலைநகரம்'''{{!}}{{!}}{{{country 3 capital}}}}}<nowiki />
| label11 = Length
{{#if: {{{country 3 largest city|<noinclude>-</noinclude>}}}|
| data11 = {{Infobox islands/length | km = {{{length km|{{{length_km|}}}}}} | mi = {{{length mi|{{{length_mi|}}}}}} | m = {{{length m|{{{length_m|}}}}}} | ft = {{{length ft|{{{length_ft|}}}}}} }}{{{length|}}}{{{length footnotes|}}}
{{!}}- style="vertical-align: top;"
 
{{!}}'''பெரிய நகரம்'''{{!}}{{!}}{{{country 3 largest city}}}}}{{#if: {{{country 3 largest city population|<noinclude>-</noinclude>}}}|&nbsp;({{{country 3 largest city population}}})}}
| label12 = Width
}}<nowiki/>
| data12 = {{#if:{{both|{{{width min km|}}}|{{{width max km|}}}}}<!--
{{#if: {{{country 3 leader name|<noinclude>-</noinclude>}}}|
-->{{both|{{{width min mi|}}}|{{{width max mi|}}}}}<!--
{{!}}- style="vertical-align: top;"
-->{{both|{{{width min m|}}}|{{{width max m|}}}}}<!--
{{!}}'''{{{country 3 leader title}}}'''{{!}}{{!}}{{{country 3 leader name}}}}}<nowiki />
-->{{both|{{{width min ft|}}}|{{{width max ft|}}}}}<!--
{{#if: {{{country 4|<noinclude>-</noinclude>}}}|
-->|{{convert<!--
{{!}}-
-->|{{ifempty|{{{width min km|}}}|{{{width min mi|}}}|{{{width min m|}}}|{{{width min ft|}}}}}<!--
{{!}} colspan="2" align="center" style="border-top:1px dashed;" {{!}} <includeonly>{{flag|{{{country 4}}}}}</includeonly>
-->|-<!--
{{#if: {{{country 4 admin divisions title|<noinclude>-</noinclude>}}}|
-->|{{ifempty|{{{width max km|}}}|{{{width max mi|}}}|{{{width max m|}}}|{{{width max ft|}}}}}<!--
{{!}}- style="vertical-align: top;"
-->|{{#if:{{both|{{{width min km|}}}|{{{width max km|}}}}}<!--
{{!}}'''{{{country 4 admin divisions title}}}'''{{!}}{{!}}{{{country 4 admin divisions}}}}}
-->|km<!--
{{#if: {{{country 4 capital|<noinclude>-</noinclude>}}}|
-->|{{#if:{{both|{{{width min mi|}}}|{{{width max mi|}}}}}<!--
{{!}}- style="vertical-align: top;"
-->|mi<!--
{{!}}'''தலைநகரம்'''{{!}}{{!}}{{{country 4 capital}}}}}<nowiki />
-->|{{#if:{{both|{{{width min m|}}}|{{{width max m|}}}}}<!--
{{#if: {{{country 4 largest city|<noinclude>-</noinclude>}}}|
-->|m<!--
{{!}}- style="vertical-align: top;"
-->|{{#if:{{both|{{{width min ft|}}}|{{{width max ft|}}}}}<!--
{{!}}'''பெரிய நகரம்'''{{!}}{{!}}{{{country 4 largest city}}}}}{{#if: {{{country 4 largest city population|<noinclude>-</noinclude>}}}|&nbsp;({{{country 4 largest city population}}})}}
-->|ft}}<!--
}}<nowiki/>
-->}}<!--
{{#if: {{{country 4 leader name|<noinclude>-</noinclude>}}}|
-->}}<!--
{{!}}- style="vertical-align: top;"
-->}}<!--
{{!}}'''{{{country 4 leader title}}}'''{{!}}{{!}}{{{country 4 leader name}}}}}<nowiki />
-->|abbr=on}}<!--
{{#if: {{{population|<noinclude>-</noinclude>}}}|
-->|{{Infobox islands/length | km = {{{width km|{{{width_km|}}}}}} | mi = {{{width mi|{{{width_mi|}}}}}} | m = {{{width m|{{{width_m|}}}}}} | ft = {{{width ft|{{{width_ft|}}}}}} }}<!--
{{!}}-
-->}}{{{width|}}}{{{width footnotes|}}}
!colspan="2" bgcolor="#cef2e0"{{!}}இனம்
 
{{#if: {{{population|<noinclude>-</noinclude>}}}|
| label13 = Coastline
{{!}}- style="vertical-align: top;"
| data13 = {{Infobox islands/length | km = {{{coastline km|{{{coastline_km|}}}}}} | mi = {{{coastline mi|{{{coastline_mi|}}}}}} | m = {{{coastline m|{{{coastline_m|}}}}}} | ft = {{{coastline ft|{{{coastline_ft|}}}}}} }}{{{coastline|}}}{{{coastline footnotes|}}}
{{!}}'''மக்கள் தொகை'''{{!}}{{!}}{{{population}}}}}{{#if:{{{population as of|<noinclude>-</noinclude>}}}|&#32;({{{population as of}}})}}<nowiki />
 
{{#if: {{{density|<noinclude>-</noinclude>}}}|
| label14 = Highest&nbsp;elevation
{{!}}- style="vertical-align: top;"
| data14 = {{Infobox islands/length | m = {{{elevation m|{{{elevation_m|}}}}}} | ft = {{{elevation ft|{{{elevation_ft|}}}}}} }}{{{elevation|}}}{{{elevation footnotes|}}}
{{!}}'''அடர்த்தி'''{{!}}{{!}}{{{density}}}}}<nowiki />
 
{{#if: {{{ethnic groups|<noinclude>-</noinclude>}}}|
| label15 = Highest&nbsp;point
{{!}}- style="vertical-align: top;"
| data15 = {{{highest mount|}}}
{{!}}'''ஆதி குடிகள்'''{{!}}{{!}}{{{ethnic groups}}}}}
 
}}
<!-- end geography -->
|}<noinclude>
| header21 = {{#if: {{{Country heading|}}} | {{{Country heading}}} | <includeonly>Country</includeonly> }}
{{template doc}}
 
| data22 = {{#if:{{{country|}}}|<div>'''{{{country}}}'''</div>}}
 
| label23 = {{{country admin divisions title|}}}
| data23 = {{{country admin divisions|}}}
 
| label24 = {{{country admin divisions title 1|}}}
| data24 = {{{country admin divisions 1|}}}
 
| label25 = {{{country admin divisions title 2|}}}
| data25 = {{{country admin divisions 2|}}}
 
| label26 = {{{country admin divisions title 3|}}}
| data26 = {{{country admin divisions 3|}}}
 
| label27 = {{{country admin divisions title 4|}}}
| data27 = {{{country admin divisions 4|}}}
 
| label28 = தலைநகரம்
| data28 = {{{country capital|}}}
 
| label29 = பெரிய நகரம்
| data29 = {{{country largest city|}}}{{#if: {{{country largest city population|}}}|&nbsp;(pop. {{{country largest city population}}})}}
 
| label30 = {{{country leader title|}}}
| data30 = {{{country leader name|}}}
 
| data31 = {{#if:{{{country 1|}}}|<div style="border-top: 1px solid black">'''{{{country 1}}}'''</div>}}
 
| label32 = {{{country 1 admin divisions title|}}}
| data32 = {{{country 1 admin divisions|}}}
 
| label33 = தலைநகரம்
| data33 = {{{country 1 capital|}}}
 
| label34 = பெரிய நகரம்
| data34 = {{{country 1 largest city|}}}{{#if: {{{country 1 largest city population|}}}|&nbsp;({{{country 1 largest city population}}})}}
 
| label35 = {{{country 1 leader title|}}}
| data35 = {{{country 1 leader name|}}}
 
| data36 = {{#if:{{{country 2|}}}|<div style="border-top: 1px solid black">'''{{{country 2}}}'''</div>}}
 
| label37 = {{{country 2 admin divisions title|}}}
| data37 = {{{country 2 admin divisions|}}}
 
| label38 = தலைநகரம்
| data38 = {{{country 2 capital|}}}
 
| label39 = பெரிய நகரம்
| data39 = {{{country 2 largest city|}}}{{#if: {{{country 2 largest city population|}}}|&nbsp;({{{country 2 largest city population}}})}}
 
| label40 = {{{country 2 leader title|}}}
| data40 = {{{country 2 leader name|}}}
 
| data41 = {{#if:{{{country 3|}}}|<div style="border-top: 1px solid black">'''{{{country 3}}}'''</div>}}
 
| label42 = {{{country 3 admin divisions title|}}}
| data42 = {{{country 3 admin divisions|}}}
 
| label43 = தலைநகரம்
| data43 = {{{country 3 capital|}}}
 
| label44 = பெரிய நகரம்
| data44 = {{{country 3 largest city|}}}{{#if: {{{country 3 largest city population|}}}|&nbsp;({{{country 3 largest city population}}})}}
 
| label45 = {{{country 3 leader title|}}}
| data45 = {{{country 3 leader name|}}}
 
| data46 = {{#if:{{{country 4|}}}|<div style="border-top: 1px solid black">'''{{{country 4}}}'''</div>}}
 
| label47 = {{{country 4 admin divisions title|}}}
| data47 = {{{country 4 admin divisions|}}}
 
| label48 = தலைநகரம்
| data48 = {{{country 4 capital|}}}
 
| label49 = பெரிய நகரம்
| data49 = {{{country 4 largest city|}}}{{#if: {{{country 4 largest city population|}}}|&nbsp;({{{country 4 largest city population}}})}}
 
| label50 = {{{country 4 leader title|}}}
| data50 = {{{country 4 leader name|}}}
 
| data51 = {{#if:{{{country 5|}}}|<div style="border-top: 1px solid black">'''{{{country 5}}}'''</div>}}
 
| label52 = {{{country 5 admin divisions title|}}}
| data52 = {{{country 5 admin divisions|}}}
 
| label53 = தலைநகரம்
| data53 = {{{country 5 capital|}}}
 
| label54 = பெரிய நகரம்
| data54 = {{{country 5 largest city|}}}{{#if: {{{country 5 largest city population|}}}|&nbsp;({{{country 5 largest city population}}})}}
 
| label55 = {{{country 5 leader title|}}}
| data55 = {{{country 5 leader name|}}}
 
| data56 = {{#if:{{{country 6|}}}|<div style="border-top: 1px solid black">'''{{{country 6}}}'''</div>}}
 
| label57 = {{{country 6 admin divisions title|}}}
| data57 = {{{country 6 admin divisions|}}}
 
| label58 = தலைநகரம்
| data58 = {{{country 6 capital|}}}
 
| label59 = பெரிய நகரம்
| data59 = {{{country 6 largest city|}}}{{#if: {{{country 6 largest city population|}}}|&nbsp;({{{country 6 largest city population}}})}}
 
| label60 = {{{country 6 leader title|}}}
| data60 = {{{country 6 leader name|}}}
 
| data61 = {{#if:{{{country 7|}}}|<div style="border-top: 1px solid black">'''{{{country 7}}}'''</div>}}
 
| label62 = {{{country 7 admin divisions title|}}}
| data62 = {{{country 7 admin divisions|}}}
 
| label63 = தலைநகரம்
| data63 = {{{country 7 capital|}}}
 
| label64 = பெரிய நகரம்
| data64 = {{{country 7 largest city|}}}{{#if: {{{country 7 largest city population|}}}|&nbsp;({{{country 7 largest city population}}})}}
 
| label65 = {{{country 7 leader title|}}}
| data65 = {{{country 7 leader name|}}}
 
| data66 = {{#if:{{{country 8|}}}|<div style="border-top: 1px solid black">'''{{{country 8}}}'''</div>}}
 
| label67 = {{{country 8 admin divisions title|}}}
| data67 = {{{country 8 admin divisions|}}}
 
| label68 = தலைநகரம்
| data68 = {{{country 8 capital|}}}
 
| label69 = பெரிய நகரம்
| data69 = {{{country 8 largest city|}}}{{#if: {{{country 8 largest city population|}}}|&nbsp;({{{country 8 largest city population}}})}}
 
| label70 = {{{country 8 leader title|}}}
| data70 = {{{country 8 leader name|}}}
 
<!-- end administration -->
 
| header71 = {{#if:{{{demonym|}}}{{{population|}}}{{{density|}}}{{{density km2|{{{density_km2|}}}}}}{{{density sqmi|{{{density_sqmi|}}}}}}{{{ethnic groups|}}}|Demographics}}
 
| label72 = Demonym
| data72 = {{{demonym|}}}
 
| label73 = மக்கள் தொகை
| data73 = {{{population|}}} {{#if:{{{population as of|}}}|<small>(as of {{{population as of}}})</small>}}{{{population footnotes|}}}
 
| label74 = Population rank
| data74 = {{#if:{{{population rank|{{{population_rank|}}}}}}|{{{population_rank|{{{population rank}}}}}} {{#if:{{{population rank max|{{{population_rank_max|}}}}}}|out of {{{population rank max|{{{population_rank_max}}}}}} }} }}
 
| label75 = அடர்த்தி
| data75 = {{Infobox islands/density| km2 = {{{density km2|{{{density_km2|}}}}}}| sqmi = {{{density sqmi|{{{density_sqmi|}}}}}} }}{{{density|}}}{{{density footnotes|}}}
 
| label76 = Density rank
| data76 = {{{density rank|{{{density_rank|}}}}}}
 
| label77 = Ethnic groups
| data77 = {{{ethnic groups|}}}
 
<!-- end demographics -->
 
| header78 = {{#if:{{{timezone1|{{{timezone|}}}}}}{{{website|}}}{{{additional info|}}}|Additional information}}
 
<!-- ***Time Zones*** -->
| label79 = {{#if:{{both|{{{timezone1|{{{timezone|}}}}}}|{{{timezone2|}}}}}|[[Time zone]]s|[[Time zone]]}}
| data79 = {{#if:{{{timezone1|{{{timezone|}}}}}}|
{{unbulleted list
| 1= {{{timezone1|{{{timezone}}}}}} {{#if:{{{utc_offset1|{{{utc_offset|}}} }}}|([[UTC{{{utc_offset1|{{{utc_offset}}}}}}]])}}
| 2= {{#if:{{{timezone2|}}}|{{{timezone2}}} {{#if:{{{utc_offset2|{{{utc_offset2|}}} }}}|([[UTC{{{utc_offset2|{{{utc_offset2}}}}}}]])}} }} }}}}
 
| label80 = <span style="white-space:nowrap">&nbsp;•&nbsp;Summer ([[Daylight saving time|DST]])</span>
| data80 = {{#if:{{{timezone1|{{{timezone|}}}}}}|
{{unbulleted list
| 1= {{#if:{{{timezone1_DST|{{{timezone_DST|}}}}}}|{{{timezone1_DST|{{{timezone_DST|}}}}}} ([[UTC{{{utc_offset1_DST|{{{utc_offset_DST|}}}}}}]])}}
| 2= {{#if:{{{timezone1_DST|{{{timezone_DST|}}}}}}|{{#if:{{{timezone2_DST|}}}|{{{timezone2_DST}}} ([[UTC{{{utc_offset2_DST|}}}]])}} }}
}}}}
 
| label81 = Official website
| data81 = {{{website|}}}
 
| data82 = {{{additional info|}}}
}}{{Main other|{{#ifeq:{{{area|μ}}}|μ||[[Category:Infobox islands using deprecated parameters|a {{PAGENAME}}]]
}}{{#ifeq:{{{length|μ}}}|μ||[[Category:Infobox islands using deprecated parameters|l {{PAGENAME}}]]
}}{{#ifeq:{{{width|μ}}}|μ||[[Category:Infobox islands using deprecated parameters|w {{PAGENAME}}]]
}}{{#ifeq:{{{coastline|μ}}}|μ||[[Category:Infobox islands using deprecated parameters|c {{PAGENAME}}]]
}}{{#ifeq:{{{elevation|μ}}}|μ||[[Category:Infobox islands using deprecated parameters|e {{PAGENAME}}]]
}}{{#ifeq:{{{density|μ}}}|μ||[[Category:Infobox islands using deprecated parameters|d {{PAGENAME}}]]
}}{{#ifeq:{{ucfirst:{{{country admin divisions title}}}}}|Country|[[Category:Infobox islands using deprecated parameters|C {{PAGENAME}}]]
}}}}<noinclude>
{{Documentation}}
[[Category:தீவுகள் தொடர்பான வார்ப்புருக்கள்]]
<!-- categories and interwiki links go in /doc, not here -->
</noinclude>
54,976

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/1748320" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது