"ஏழு தலைமுறைகள் (புதினம்)" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு