முதன்மை பட்டியைத் திறக்கவும்

மாற்றங்கள்

90 பைட்டுகள் சேர்க்கப்பட்டது ,  4 ஆண்டுகளுக்கு முன்
 
link=}}
{{Image label small|x=0.033333335|y=0.095|scale={{{width|800}}}|text=[[ஆசேஅச்சே]]}}
{{Image label small|x=0.09166667|y=0.125|scale={{{width|800}}}|text=[[வடக்கு சுமாத்திரா]]}}
{{Image label small|x=0.095|y=0.21666667|scale={{{width|800}}}|text=[[மேற்கு சுமாத்திரா]]}}
{{Image label small|x=0.15|y=0.18|scale={{{width|800}}}|text=[[ரியாவு]]}}
{{Image label small|x=0.24333334|y=0.14666666|scale={{{width|800}}}|text=[[ரியாவு தீவுகள்]]}}
{{Image label small|x=0.255|y=0.22333333|scale={{{width|800}}}|text=[[பெங்கா-பெலிடுங்பெலித்துங்]]}}
{{Image label small|x=0.165|y=0.22666667|scale={{{width|800}}}|text=[[ஜாம்பிஜம்பி]]}}
{{Image label small|x=0.19333333|y=0.25166667|scale={{{width|800}}}|text=[[தெற்கு சுமாத்திரா]]}}
{{Image label small|x=0.125|y=0.28666666|scale={{{width|800}}}|text=[[பெங்குலு]]}}
{{Image label small|x=0.19333333|y=0.29833335|scale={{{width|800}}}|text=[[லம்பங்லம்புங்]]}}
{{Image label small|x=0.205|y=0.33333334|scale={{{width|800}}}|text=[[பாண்டன்பந்தன்]]}}
{{Image label small|x=0.25833333|y=0.31333333|scale={{{width|800}}}|text=[[ஜகார்த்தா]]}}
{{Image label small|x=0.26333332|y=0.34|scale={{{width|800}}}|text=[[மேற்குமேற்குச் ஜாவாசாவகம்]]}}
{{Image label small|x=0.31833333|y=0.33166668|scale={{{width|800}}}|text=[[நடுநடுச் ஜாவாசாவகம்]]}}
{{Image label small|x=0.28333333|y=0.37|scale={{{width|800}}}|text=[[யோக்யகர்தாயோக்யகார்த்தா (சிறப்பு மாகாணம்)]]}}
{{Image label small|x=0.37166667|y=0.345|scale={{{width|800}}}|text=[[கிழக்குகிழக்குச் ஜாவாசாவகம்]]}}
{{Image label small|x=0.425|y=0.36166668|scale={{{width|800}}}|text=[[பாலி]]}}
{{Image label small|x=0.44833332|y=0.39333335|scale={{{width|800}}}|text=[[மேற்கு நுசநுசா டெங்கராதெங்காரா]]}}
{{Image label small|x=0.5466667|y=0.36666667|scale={{{width|800}}}|text=[[கிழக்கு நுசநுசா டெங்கராதெங்காரா]]}}
{{Image label small|x=0.315|y=0.185|scale={{{width|800}}}|text=[[மேற்கு <br /> களிமன்டன்களிமந்தான்]]}}
{{Image label small|x=0.37166667|y=0.22333333|scale={{{width|800}}}|text=[[நடு களிமன்டன்களிமந்தான்]]}}
{{Image label small|x=0.43666667|y=0.13066666|scale={{{width|800}}}|text=[[வடக்கு களிமன்டன்களிமந்தான்]]}}
{{Image label small|x=0.43666667|y=0.18266666|scale={{{width|800}}}|text=[[கிழக்கு களிமன்டன்களிமந்தான்]]}}
{{Image label small|x=0.4|y=0.26333332|scale={{{width|800}}}|text=[[தெற்கு களிமன்டன்களிமந்தான்]]}}
{{Image label small|x=0.6166667|y=0.14166667|scale={{{width|800}}}|text=[[வடக்கு சுலாவெசி]]}}
{{Image label small|x=0.66|y=0.18333334|scale={{{width|800}}}|text=[[வடக்கு மலக்குமலுக்கு]]}}
{{Image label small|x=0.54|y=0.20833333|scale={{{width|800}}}|text=[[நடு சுலாவெசி]]}}
{{Image label small|x=0.53833336|y=0.16|scale={{{width|800}}}|text=[[கொரோண்டலோகொரொந்தாலோ]]}}
{{Image label small|x=0.47666666|y=0.22833334|scale={{{width|800}}}|text=[[மேற்கு சுலாவெசி]]}}
{{Image label small|x=0.48666668|y=0.28833333|scale={{{width|800}}}|text=[[தெற்கு சுலாவெசி]]}}
{{Image label small|x=0.55833334|y=0.27833334|scale={{{width|800}}}|text=[[தென்கிழக்கு சுலாவெசி]]}}
{{Image label small|x=0.69166666|y=0.295|scale={{{width|800}}}|text=[[மலக்குமலுக்கு (இந்தோனேசியா)]]}}
{{Image label small|x=0.785|y=0.22666667|scale={{{width|800}}}|text=[[மேற்கு பப்புவா]]}}
{{Image label small|x=0.895|y=0.27833334|scale={{{width|800}}}|text=[[பப்புவா (இந்தோனேசியா)]]}}
"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/1789972" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது