"மக்கள் செயல் கட்சி" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு