"வியட்நாம் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு