"வார்ப்புரு:வரைக்கதை புத்தக தலைப்பு/doc" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

14,466 பைட்டுகள் நீக்கப்பட்டது ,  6 ஆண்டுகளுக்கு முன்
இப்பக்கத்தில் இருந்த உள்ளடக்கங்கள் நீக்கப்பட்டுவிட்டன
(இப்பக்கத்தில் இருந்த உள்ளடக்கங்கள் நீக்கப்பட்டுவிட்டன)
 
{{Infobox
|italic title = {{{italic title|{{#if:{{{2ndary_box|}}}|no}}}}}
|bodystyle = {{Comics infobox sec|1}}
|abovestyle = {{Comics infobox sec|2}}
|titlestyle = {{Comics infobox sec|2}}
|headerstyle = {{Comics infobox sec|2}}
|labelstyle = {{Comics infobox sec|3}}
|belowstyle = {{Comics infobox sec|4}}
 
|above=''{{{title|{{PAGENAME}}}}}''
|image= {{#if:{{NAMESPACE}}
|<!-- not in article space -->{{#if:{{{image|}}}
|[[File:Wikipe-tan_head.png|center|200px|Wikipe-tan]]Wikipe-tan says, "You can't use fair-use images outside of articlespace!"
}}
|<!-- in article space -->{{#if:{{{image|}}}
|[[File:{{{image}}}|{{#iferror:{{#expr:0+({{{imagesize|{{{image_size|}}}}}})}}|250|{{#ifexpr:({{{imagesize|{{{image_size|}}}}}})>=250|250|{{#expr:{{{imagesize|{{{image_size|}}}}}}}}}}}}x450px|alt={{{alt|}}}]]
|{{#if:{{{noimage|}}}||[[File:Transparent bar.svg|125px]]}}
}}
}}
 
|captionstyle = font-size:smaller;
|caption={{{caption|}}}
 
|header1={{#if:{{{publisher|}}}{{{schedule|}}}{{{format|}}}{{{date|}}}{{{issues|}}}{{{main_char_team|}}}|வெளியீட்டுத் தகவல்கள்}}
 
|label2= [[:Category:Comics publishing companies|வெளியீட்டாளர்]]
|data2= {{{publisher|}}}
|label3= அட்டவணை
|data3= {{{schedule|}}}
|label4= வடிவ அளவு
|data4= {{#if:{{{format|}}}|
{{{format|}}}|
{{#if:{{{limited|}}}|
[[Limited series]]|
{{#if:{{{ongoing|}}}|
[[Ongoing series]]|
{{#if:{{{1shot|}}}|
[[One-shot (comics)|One-shot]]
}}
}}
}}
}}
|label5= Genre
|data5= {{Comics infobox sec/genre
|genre = {{{இலக்கியநடை|}}}
|multigenre = {{{இலக்கிய நடைகள்|}}}
|Adaptation = {{{தழுவல்|}}}
|Base = {{{அடிப்படை|}}}
|Adventure = {{{சாகச|}}}
|AltHistory = {{{AltHistory|}}}
|Anarch = {{{Anarch|}}}
|Anthro = {{{Furry|}}}{{{Anthro|}}}
|Autobio = {{{Autobio|}}}
|Biopunk = {{{Biopunk|}}}
|Bond = {{{Bond|}}}
|Christian = {{{Christian|}}}
|Chthulu = {{{Chthulu|}}}
|Crime = {{{Crime|}}}
|Crossover = {{{Crossover|}}}
|Cyberpunk = {{{Cyberpunk|}}}
|Detective = {{{Detective|}}}
|Erotic = {{{Erotic|}}}
|Fantasy = {{{Fantasy|}}}
|Historical = {{{Historical|}}}
|Horror = {{{Horror|}}}
|Humor = {{{Humor|}}}
|LoEG = {{{LoEG|}}}
|Magic = {{{Magic|}}}
|MArts = {{{MArts|}}}
|Mystery = {{{Mystery|}}}
|Myth = {{{Myth|}}}
|Office = {{{Office|}}}
|Philosophy = {{{Philosophy|}}}
|Politico = {{{Politico|}}}
|PostApoc = {{{PostApoc|}}}
|Psych = {{{Psych|}}}
|Romance = {{{Romance|}}}
|School = {{{School|}}}
|SciFi = {{{SciFi|}}}
|Sport = {{{Sport|}}}
|Spy = {{{Spy|}}}
|Steampunk = {{{Steampunk|}}}
|Superhero = {{{Superhero|}}}
|Swash = {{{Swash|}}}
|TechnoThril = {{{TechnoThril|}}}
|Thrill = {{{Thrill|}}}
|Vampire = {{{Vampire|}}}
|War = {{{War|}}}
|Werewolf = {{{Werewolf|}}}
|Western = {{{Western|}}}
|WotW = {{{WotW|}}}
|zh = {{{zh|}}}
|Zombie = {{{Zombie|}}}
}}
 
|label6= Publication date
|data6= {{#if:{{{date|}}}|
{{{date|}}}|
{{#if:{{{startyr|}}}|
{{#if:{{{endyr|}}}|
{{#ifeq:{{{startyr|none}}}|{{{endyr|none}}}|
{{#if:{{{startmo|}}}|
{{{startmo|}}}{{#if:{{{endmo|}}}|{{space|1}}– {{{endmo|}}}}} [[{{{startyr|}}} in comics{{!}}{{{startyr|}}}]]|
[[{{{startyr|}}} in comics{{!}}{{{startyr|}}}]]
}}|
{{#if:{{#ifeq:{{{endyr|none}}}|present|1}}{{#ifeq:{{{endyr|none}}}|Present|1}}{{#ifeq:{{{endyr|none}}}|ongoing|1}}{{#ifeq:{{{endyr|none}}}|Ongoing|1}}|
{{#if:{{{startmo|}}}|
{{{startmo|}}}{{space|1}}
}}[[{{{startyr|}}} in comics{{!}}{{{startyr|}}}]]&nbsp;– {{#if:{{{endmo|}}}|
{{{endmo|}}}{{space|1}}
}}{{{endyr|}}}|
{{#if:{{{startmo|}}}|
{{{startmo|}}}{{space|1}}
}}[[{{{startyr|}}} in comics{{!}}{{{startyr|}}}]]&nbsp;– {{#if:{{{endmo|}}}|
{{{endmo|}}}{{space|1}}
}}[[{{{endyr|}}} in comics{{!}}{{{endyr|}}}]]
}}
}}|
{{#if:{{{startmo|}}}|{{{startmo|}}}{{space|1}}}}[[{{{startyr|}}} in comics{{!}}{{{startyr|}}}]]
}}
}}
}}
 
|label7= Number of issues
|data7= {{#if:{{{issues|}}}|{{{issues|}}}|{{#if:{{{1shot|}}}|1}}}}
|label8= Main character(s)
|data8= {{{main_char_team|}}}
|label9 = ISSN
|data9 = {{#if:{{{issn|}}}|{{ISSNT|{{{issn|}}}}}|}}
 
|header10=
{{#if:{{{writers|}}}{{{artists|}}}{{{pencillers|}}}{{{inkers|}}}{{{letterers|}}}{{{colorists|}}}{{{creators|}}}|
{{#if:{{{creative_team_year|}}}|
{{#if:{{{creative_team_month|}}}|
Creative team as of {{{creative_team_month}}} {{{creative_team_year}}}|
Creative team as of {{{creative_team_year}}}
}}|
உருவாக்கக் குழு
}}
}}
 
|label11= Writer(s)
|data11= {{{writers|}}}
|label12= Artist(s)
|data12= {{{artists|}}}
|label13= Penciller(s)
|data13= {{{pencillers|}}}
|label14= Inker(s)
|data14= {{{inkers|}}}
|label15= Letterer(s)
|data15= {{{letterers|}}}
|label16= {{#if:{{{nonUS|}}}|Colourist(s)|Colorist(s)}}
|data16= {{{colorists|}}}
|label17= Creator(s)
|data17= {{{creators|}}}
|label18= Editor(s)
|data18= {{{editors|}}}
 
|header19={{#if:{{{TPB|}}}{{{TPB1|}}}{{{TPB2|}}}{{{TPB3|}}}{{{TPB4|}}}{{{TPB5|}}}{{{TPB6|}}}{{{TPB7|}}}{{{TPB8|}}}{{{TPB9|}}}{{{TPB10|}}}{{{TPB11|}}}{{{TPB12|}}}{{{TPB13|}}}{{{TPB14|}}}|{{#if:{{{CEheader|}}}|[[{{{CEheader}}}|Collected editions]]|[[#Collected editions|Collected editions]]}}}}
 
|label20= ''{{{TPB|}}}''
|data20= {{#if:{{{TPB|}}}|ISBN {{{ISBN|}}}}}
|label21= ''{{{TPB1|}}}''
|data21= {{#if:{{{TPB1|}}}|ISBN {{{ISBN1|}}}}}
|label22= ''{{{TPB2|}}}''
|data22= {{#if:{{{TPB2|}}}|ISBN {{{ISBN2|}}}}}
|label23= ''{{{TPB3|}}}''
|data23= {{#if:{{{TPB3|}}}|ISBN {{{ISBN3|}}}}}
|label24= ''{{{TPB4|}}}''
|data24= {{#if:{{{TPB4|}}}|ISBN {{{ISBN4|}}}}}
|label25= ''{{{TPB5|}}}''
|data25= {{#if:{{{TPB5|}}}|ISBN {{{ISBN5|}}}}}
|label26= ''{{{TPB6|}}}''
|data26= {{#if:{{{TPB6|}}}|ISBN {{{ISBN6|}}}}}
|label27= ''{{{TPB7|}}}''
|data27= {{#if:{{{TPB7|}}}|ISBN {{{ISBN7|}}}}}
|label28= ''{{{TPB8|}}}''
|data28= {{#if:{{{TPB8|}}}|ISBN {{{ISBN8|}}}}}
|label29= ''{{{TPB9|}}}''
|data29= {{#if:{{{TPB9|}}}|ISBN {{{ISBN9|}}}}}
 
|label30= ''{{{TPB10|}}}''
|data30= {{#if:{{{TPB10|}}}|ISBN {{{ISBN10|}}}}}
 
|label31= ''{{{TPB11|}}}''
|data31= {{#if:{{{TPB11|}}}|ISBN {{{ISBN11|}}}}}
 
|label32= ''{{{TPB12|}}}''
|data32= {{#if:{{{TPB12|}}}|ISBN {{{ISBN12|}}}}}
 
|label33= ''{{{TPB13|}}}''
|data33= {{#if:{{{TPB13|}}}|ISBN {{{ISBN13|}}}}}
 
|label34= ''{{{TPB14|}}}''
|data34= {{#if:{{{TPB14|}}}|ISBN {{{ISBN14|}}}}}
|}}<!--
 
Deprecated parameters cats
 
-->{{#if:{{{comic_color|}}}|[[Category:Deprecated infobox param (comic_color)|{{PAGENAME}}]]}}<!--
-->{{#if:{{{past_current_color|}}}|[[Category:Deprecated infobox param (past_current_color)|{{PAGENAME}}]]}}<!--
-->{{#if:{{{first_pub|}}}|[[Category:Deprecated infobox param (first_pub)|{{PAGENAME}}]]}}<!--
-->{{#if:{{{last_pub|}}}|[[Category:Deprecated infobox param (last_pub)|{{PAGENAME}}]]}}<!--
-->{{#if:{{{series|}}}|[[Category:Deprecated infobox param (series)|{{PAGENAME}}]]}}<!--
-->{{#if:{{{alliance_color|}}}|[[Category:Deprecated infobox param (alliance_color)|{{PAGENAME}}]]}}<!--
-->{{#if:{{{current_color|}}}|[[Category:Deprecated infobox param (current_color)|{{PAGENAME}}]]}}<!--
-->{{#if:{{{status|}}}|[[Category:Deprecated infobox param (status)|{{PAGENAME}}]]}}<!--
-->{{#if:{{{duration|}}}|[[Category:Deprecated infobox param (duration)|{{PAGENAME}}]]}}<!--
-->{{#if:{{{Year of first and last publication|}}}|[[Category:Deprecated infobox param (Year of first and last publication)|{{PAGENAME}}]]}}<!--
-->{{#if:{{{Year of first to last publication|}}}|[[Category:Deprecated infobox param (Year of first to last publication)|{{PAGENAME}}]]}}<!--
-->{{#if:{{{Year of debut|}}}|[[Category:Deprecated infobox param (Year of debut)|{{PAGENAME}}]]}}<!--
-->{{#if:{{{Year of last publication|}}}|[[Category:Deprecated infobox param (Year of last publication)|{{PAGENAME}}]]}}<!--
-->{{#if:{{{Publication frequency|}}}|[[Category:Deprecated infobox param (Publication frequency)|{{PAGENAME}}]]}}<!--
-->{{#if:{{{Main character(s), team(s)|}}}|[[Category:Deprecated infobox param (Main character(s), team(s))|{{PAGENAME}}]]}}<!--
-->{{#if:{{{Series Name|}}}|[[Category:Deprecated infobox param (Series Name)|{{PAGENAME}}]]}}<!--
 
Maintenance cats
 
--><includeonly><!--
-->{{#if:{{NAMESPACE}}|[[Category:Misplaced comics infoboxes|T {{PAGENAME}}]]|[[Category:Title pop|{{PAGENAME}}]]}}<!--
-->{{#if:{{NAMESPACE}}||<!--
-->{{#ifeq:{{{title|none}}}|{{PAGENAME}}|[[Category:Redundant infobox title param|{{PAGENAME}}]]|}}<!--
-->{{#if:{{{image|}}}||{{#if:{{{noimage|}}}||[[Category:Comics infobox without image|{{PAGENAME}}]]}}}}<!--
-->{{#if:{{{image|}}}|{{#if:{{{caption|}}}||[[Category:Comics infobox image less caption|{{PAGENAME}}]]}}}}<!--
-->{{#if:{{{addpubcat1|}}}{{{addpubcat2|}}}{{{addpubcat3|}}}{{{addpubcat4|}}}{{{addpubcat5|}}}{{{addpubcat6|}}}|[[Category:Added cats|{{PAGENAME}}]]}}<!--
-->{{#if:{{{noimage|}}}|[[Category:Parameter noimage in use|{{PAGENAME}}]]}}<!--
-->{{#if:{{{2ndary_box|}}}|[[Category:Comics related articles with secondary infobox|{{PAGENAME}}]]}}<!--
 
Publisher/Country cats
 
-->{{#if:{{{sort|}}}|
{{#if:{{{subcat|}}}|
{{#switch:{{{subcat|}}}
|DC
|DC Comics = {{#if:{{{limited}}}|
{{#if:{{{ongoing|}}}|
[[Category:DC Comics titles{{#if:{{{sort|}}}|{{!}}{{{sort}}}}}]]|
[[Category:DC Comics limited series{{#if:{{{sort|}}}|{{!}}{{{sort}}}}}]]
}}
}}
|Dark Horse
|Dark Horse Comics = {{#if:{{{limited}}}|
{{#if:{{{ongoing|}}}|
[[Category:Dark Horse Comics titles{{#if:{{{sort|}}}|{{!}}{{{sort}}}}}]]|
[[Category:Dark Horse Comics limited series{{#if:{{{sort|}}}|{{!}}{{{sort}}}}}]]
}}
}}
|EC
|EC Comics = [[Category:EC Comics publications{{#if:{{{sort|}}}|{{!}}{{{sort}}}}}]]
|Image
|Image Comics = {{#if:{{{limited}}}|
{{#if:{{{ongoing|}}}|
[[Category:Image Comics titles{{#if:{{{sort|}}}|{{!}}{{{sort}}}}}]]|
[[Category:Image Comics limited series{{#if:{{{sort|}}}|{{!}}{{{sort}}}}}]]
}}
}}
|Marvel
|Marvel Comics = {{#if:{{{limited}}}|
{{#if:{{{ongoing|}}}|
[[Category:Marvel Comics titles{{#if:{{{sort|}}}|{{!}}{{{sort}}}}}]]|
[[Category:Marvel Comics limited series{{#if:{{{sort|}}}|{{!}}{{{sort}}}}}]]
}}
}}
|Vertigo = {{#if:{{{limited}}}|
{{#if:{{{ongoing|}}}|
[[Category:Vertigo titles{{#if:{{{sort|}}}|{{!}}{{{sort}}}}}]]|
[[Category:Vertigo limited series{{#if:{{{sort|}}}|{{!}}{{{sort}}}}}]]
}}
}}
|Wildstorm
|Wildstorm Comics
|Wildstorm Publications = {{#if:{{{limited}}}|
{{#if:{{{ongoing|}}}|
[[Category:Wildstorm Publications titles{{#if:{{{sort|}}}|{{!}}{{{sort}}}}}]]|
[[Category:Wildstorm Comics limited series{{#if:{{{sort|}}}|{{!}}{{{sort}}}}}]]
}}
}}
|[[Category:{{{subcat|}}} titles{{#if:{{{sort|}}}|{{!}}{{{sort}}}}}]]
}}|
{{#if:{{{altcat|}}}|
[[Category:{{{altcat|}}}{{#if:{{{sort|}}}|{{!}}{{{sort}}}}}]]|
[[Category:Comics publications{{#if:{{{sort|}}}|{{!}}{{{sort}}}}}]]
}}
}}
}}<!--
-->{{#if:{{{addpubcat1|}}}|[[Category:{{{addpubcat1|}}}{{#if:{{{sort|}}}|{{!}}{{{sort}}}}}]]}}<!--
-->{{#if:{{{addpubcat2|}}}|[[Category:{{{addpubcat2|}}}{{#if:{{{sort|}}}|{{!}}{{{sort}}}}}]]}}<!--
-->{{#if:{{{addpubcat3|}}}|[[Category:{{{addpubcat3|}}}{{#if:{{{sort|}}}|{{!}}{{{sort}}}}}]]}}<!--
-->{{#if:{{{addpubcat4|}}}|[[Category:{{{addpubcat4|}}}{{#if:{{{sort|}}}|{{!}}{{{sort}}}}}]]}}<!--
-->{{#if:{{{addpubcat5|}}}|[[Category:{{{addpubcat5|}}}{{#if:{{{sort|}}}|{{!}}{{{sort}}}}}]]}}<!--
-->{{#if:{{{addpubcat6|}}}|[[Category:{{{addpubcat6|}}}{{#if:{{{sort|}}}|{{!}}{{{sort}}}}}]]}}<!--
 
Format cats
 
-->{{Comics infobox sec/formcat
|sort = {{{sort|}}}
|limited = {{{limited|}}}
|limsub = {{{limsub|}}}
|subcat = {{{subcat|}}}
|1shot = {{{1shot|}}}
}}<!--
-->{{#if:{{{startyr|}}}|
[[Category:{{{startyr|}}} comic debuts{{#if:{{{sort|}}}|{{!}}{{{sort}}}}}]]
}}<!--
 
Genre cats
 
-->{{Comics infobox sec/genrecat
|sort = {{#if:{{{sort|}}}|{{{sort|}}}|{{PAGENAME}}}}
|Adaptation = {{{Adaptation|}}}
|Adventure = {{{Adventure|}}}
|AltHistory = {{{AltHistory|}}}
|Anarch = {{{Anarch|}}}
|Anthology = {{{Anthology|}}}
|Anthro = {{{Furry|}}}{{{Anthro|}}}
|Autobio = {{{Autobio|}}}
|Biopunk = {{{Biopunk|}}}
|Bond = {{{Bond|}}}
|Christian = {{{Christian|}}}
|Chthulu = {{{Chthulu|}}}
|Crime = {{{Crime|}}}
|Cyberpunk = {{{Cyberpunk|}}}
|Detective = {{{Detective|}}}
|Erotic = {{{Erotic|}}}
|Fantasy = {{{Fantasy|}}}
|Historical = {{{Historical|}}}
|Horror = {{{Horror|}}}
|Humor = {{{Humor|}}}
|LoEG = {{{LoEG|}}}
|Magic = {{{Magic|}}}
|MArts = {{{MArts|}}}
|Mystery = {{{Mystery|}}}
|Myth = {{{Myth|}}}
|Office = {{{Office|}}}
|PostApoc = {{{PostApoc|}}}
|Romance = {{{Romance|}}}
|SciFi = {{{SciFi|}}}
|Spy = {{{Spy|}}}
|Steampunk = {{{Steampunk|}}}
|Superhero = {{{Superhero|}}}
|TechnoThril = {{{TechnoThril|}}}
|Vampire = {{{Vampire|}}}
|War = {{{War|}}}
|WotW = {{{WotW|}}}
|Werewolf = {{{Werewolf|}}}
|Western = {{{Western|}}}
|zh = {{{zh|}}}
|Zombie = {{{Zombie|}}}
}}<!--
-->}}<!--
--></includeonly><noinclude>
__TOC__
{{documentation}}
</noinclude>
135

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/1864791" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது