"பெயரீட்டுத் தரநிலை" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு