தமிழில் சிறந்த மொழிபெயர்ப்பாளருக்கான சாகித்திய அகாதமி விருது: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு

தொகுப்பு சுருக்கம் இல்லை
No edit summary
'''தமிழில் சிறந்த மொழி பெயர்ப்பாளருக்கான சாகித்திய அகாதமி விருது''' என்பது இந்திய மொழிகளில் இருந்து தமிழுக்கு மொழிபெயர்ப்புச் செய்யப்பட்ட சிறந்த ஒரு படைப்புக்கு வழங்கப்படும் விருது ஆகும். ஆண்டு தோறும் இந்த விருது வழங்கப்படுகிறது.{{fact}} 2009 இல் இருந்து 50,000 இந்திய ரூபாய் பணப் பரிசினையும் இந்த விருது கொண்டுள்ளது.<ref>[http://sahitya-akademi.gov.in/sahitya-akademi/awards/sahitya_akademi_prize.jsp Sahitya Akademi Prize for Translation]</ref>
 
== விருது பெற்றோர் <ref>[http://sahitya-akademi.gov.in/sahitya-akademi/awards/anuvad_samman_suchi.jsp#TAMIL AKADEMI TRANSLATION PRIZES (1989-2014)]</ref>==
<table width="575" border="2" bgcolor="#FFFFCC" bordercolordark="#000000" style="width:600px">
* 2013 - [[இறையடியான் (எழுத்தாளர்)]] - கன்னடத்தில் வெளியான ‘அவதேஸ் வரி' நாவலை தமிழில் சிறப்பாக‌ மொழிபெயர்ப்பு செய்ததற்காக.<ref>[http://tamil.thehindu.com/india/%E0%AE%87%E0%AE%B1%E0%AF%88%E0%AE%AF%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81-%E0%AE%9A%E0%AE%BE%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%AF-%E0%AE%85%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AE%AE%E0%AE%BF-%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AF%81-2013%E0%AE%AE%E0%AF%8D-%E0%AE%86%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%8D-%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%B1%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4-%E0%AE%AE%E0%AF%8A%E0%AE%B4%E0%AE%BF%E0%AE%AA%E0%AF%86%E0%AE%AF%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%95-%E0%AE%A4%E0%AF%87%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AF%81/article5834287.ece இறையடியானுக்கு சாகித்ய அகாடமி விருது: 2013-ம் ஆண்டின் சிறந்த மொழிபெயர்ப்புக்காக தேர்வு]</ref>
<tr>
* 2008 - பேராசிரியர் [[பா. ஆனந்தகுமார்]] - இயந்திரம் (மூல ஆசிரியர் மலையாற்றூர் இராமகிருஷ்ணன்) என்ற மலையாள நாவலை தமிழில் மொழிபெயர்ப்பு செய்ததற்காக.<ref>[http://tamil.oneindia.com/art-culture/essays/2009/0221-dindigul-prof-gets-sahitya-academy-award.html பேராசிரியர் ஆனந்தகுமாருக்கு சாகித்ய அகாடமி விருது!]</ref>
<td bgcolor="#FFFF99"><div class="mattercenter"><strong><font color="#660000">YEAR</font></strong></div></td>
<td bgcolor="#FFFF99"><div class="mattercenter"><strong><font color="#660000">TITLE OF THE TRANSLATION</font></strong></div></td>
<td bgcolor="#FFFF99"><div class="mattercenter"><strong><font color="#660000">TRANSLATOR</font></strong></div></td>
<td bgcolor="#FFFF99"><div class="mattercenter"><strong><font color="#660000">TITLE OF THE ORIGINAL (LANGUAGE/GENRE)</font></strong></div></td>
<td bgcolor="#FFFF99"><div class="mattercenter"><strong><font color="#660000">AUTHOR</font></strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" align="left" class="matter">2014</td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Maru Tirtha Hinglaaj </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Ram Kukreja </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Marutirtha Hinglaj (Bengali) Novel </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Avdhoot</div></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" align="left" class="matter">2013</td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Dr. Ambedkar Hik Prernadayee Shakhisyat</div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Khiman U. Mulani</div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Dr. Ambedkar (Hindi) Collection of Articles</div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Ratan Kumar Sambharia</div></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" align="left" class="matter">2012 </td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Krishin Chandar Joon Nandiyoon Kahaniyoon </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Choond Hiro Thakur </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">(English) Selceted Short Stories </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Krishan Chander</div></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" align="left" class="matter">2011 </td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Shaadee Ta Kari </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Jetho Lalwani </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">(Gujarati) Play</div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Damu Sangani</div></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" align="left" class="matter">2010 </td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Karmelin </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Paru Chawla </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Karmelin (Konkani) Novel </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Damodar Mauzo</div></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" align="left" class="matter">2009 </td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Shri Radha </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Jhamu Chhugani </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Shri Radha (Oriya) Poetry </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Ramakanta Rath</div></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" align="left" class="matter">2008 </td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Kabir Vachnavali </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Kamla Goklani </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Selection (Hindi) Poetry </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Kabir</div></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" align="left" class="matter">2007 </td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Agni Sakshi Diary </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Vishy Bellani </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Agni Sakshi (Malayalam) Novel </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Lalithambika Antharjanam</div></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" align="left" class="matter">2005 </td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Meera Yagnik Ji Diary</div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Hundraj Balwani </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Meera Yagnik Nee Diary (Gujarati) Novel </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Bindu Bhatt</div></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" align="left" class="matter">2004 </td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Sindhu Kanya </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Yashodara Wadhwani </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Sindhu Kanya (Sanskrit) Historical Novel </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Shrinath S. Hasurkar</div></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" align="left" class="matter">2003 </td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Tamas </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Krishin Rahi </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Tamas (Hindi) Novel </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Bhisham Sahni</div></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" align="left" class="matter">2001 </td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Akhar Jo Hik Dhihu </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Krishin Khatwani </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Ashad Ka Ek Din (Hindi) Play </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Mohan Rakesh</div></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" align="left" class="matter">1999 </td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Funey Tahqiq Ain Unja Usool </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Baldev Matlani </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Fancy Tahiquiq (Urdu) Essays </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">A. Sattar Dalvi</div></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" align="left" class="matter">1998 </td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Asamaya </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Lakhmi Khilani </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Asamaya (Bengali) Novel </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Bimal Kar</div></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" align="left" class="matter">1997 </td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Sindhi Adaba Jee Tarikha </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Hiro Shewkani </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">History of Sindhi Literature (English) History </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Lalsingh H. Ajwani</div></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" align="left" class="matter">1996 </td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Pan Chhan Jo Parlao </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Laxman Bhatia ‘Komal’</div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Patjhar Ki Awaz (Urdu) Short Stories </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Qurratulain Hyder</div></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" align="left" class="matter">1995 </td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Chani </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Shyam Jaisinghani </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Chani (Marathi) Novel </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">C.T. Khanolkar</div></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" align="left" class="matter">1992 </td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Yuga Jo Antu </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Lachman Hardwani </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Yugant (Marathi) Epic </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Iravati Karve</div></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" align="left" class="matter">1991 </td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Choonda Marathi Kahaniyoon </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Vasdev ‘Nirmal’ </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Maratht Laghu Katha-Sangrah (Marathi) Short Stories </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Various authors</div></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" align="left" class="matter">1990 </td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Sat Kadam (Two Parts)</div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Biharilal Chhabria </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Saptapadi (Bengali) Novel </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Tarashankar Bandyopadhyay</div></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" align="left" class="matter">1989 </td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Rolak Ji Atam Kahani </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Jagat Assudomal Advani </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Kuna Ekachi Bhramanagatha (Marathi) Novel </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">G.N. Dandekar</div></td>
</tr>
</table>
 
== மேற்கோள்கள் ==
67,612

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/1882890" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது