தமிழில் சிறந்த மொழிபெயர்ப்பாளருக்கான சாகித்திய அகாதமி விருது: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு

No edit summary
<tr>
<td valign="top" align="left" class="matter">2014</td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">MaruLadakkilirundu TirthaKavizhum HinglaajNizhal </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">RamS. KukrejaDevadoss </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">MarutirthaShadow Hinglajfrom Ladakh (BengaliEnglish) Novel </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">AvdhootBhabani Bhattacharya </div></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" align="left" class="matter">2013</td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Dr. Ambedkar Hik Prernadayee ShakhisyatAvadeshwari</div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">KhimanIraiyadiyan U. Mulani(Dass)</div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Dr. AmbedkarAwadheshwari (HindiKannada) Collection of ArticlesNovel</div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">RatanShankar KumarMokashi SambhariaPunekar</div></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" align="left" class="matter">2012 </td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Krishin Chandar Joon Nandiyoon KahaniyoonAkkaa </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">ChoondG. Hiro ThakurNanjundan </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Akka (EnglishKannada) Selceted Short Stories </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">KrishanVarious ChanderKannada Women Writers</div></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" align="left" class="matter">2011 </td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">ShaadeeParavaigal TaOruvelai KariThoongi Poyierukkalam </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Jetho Lalwanilndiran </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Thare Khali Daki Dela (GujaratiOdia) PlayPoetry </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">DamuManorama SanganiBiswal Mahapatra</div></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" align="left" class="matter">2010 </td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">KarmelinUmar: Sengol Illamal Kreedam Illamal </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Paru ChawlaNirmaiya </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">KarmelinChenkol Illathe Kreedam Illathe (KonkaniMalayalam) Novel </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">DamodarNooranadu MauzoHaneef</div></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" align="left" class="matter">2009 </td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">ShriMuthal RadhaSabatham </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">JhamuBhuvana ChhuganiNatarajan </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">ShriPratham RadhaPratisruti (OriyaBengali) PoetryNovel </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">RamakantaAsha RathPoorna Devi</div></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" align="left" class="matter">2008 </td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Kabir Vachnavalilyandiram </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">KamlaPa. GoklaniAnandakumar </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">SelectionYantram (HindiMalayalam) PoetryNovel </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">KabirMalayattur Ramakrishnan</div></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" align="left" class="matter">2007 </td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">AgniSavitir: SakshiIdayathai DiaryAllum Irava Kaaviyam (r2 Vols.) </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Vishy(Late) BellaniA.I. Ravi Armugam (English) Poetry </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Agni Sakshi (Malayalam) NovelSavitri </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">LalithambikaSri AntharjanamAurobindo</div></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" align="left" class="matter">2006 </td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Puratchikaran </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Puviyarasu </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Selection (Bengali) Poetry </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Kazi Nazrul</div></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" align="left" class="matter">2005 </td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">MeeraChidambara YagnikRahasiyam Ji Diary</div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">HundrajPa. BalwaniKrishnaswamy </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">MeeraChidambara Yagnik Nee DiaryRahasya (GujaratiKannada) Novel </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">BinduK.P. BhattPoornachandra Tejaswi</div></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" align="left" class="matter">2004 </td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Sindhu KanyaParuvam </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Yashodara WadhwaniPaavannan </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Sindhu KanyaParva (SanskritKannada) Historical Novel </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Shrinath S.L. HasurkarBhyrappa</div></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" align="left" class="matter">2003 </td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">TamasAyyappa Panikkarin Kavithaigal </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">KrishinNeela RahiPadmanabhan </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">TamasAyyappa Panikkerude Krithikal (HindiMalayalam) NovelPoetry </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">BhishamAyyappa SahniPanikker</div></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" align="left" class="matter">2002 </td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Phaniswaranath Renu Kathaikal </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">H. Balasubramaniam </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Phaniswaranath Renu Ki Shreshtha Kahaniyan (Hindi) Short Stories </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Phaniswaranath Renu</div></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" align="left" class="matter">2001 </td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">AkharEnathu Jo Hik DhihuNinaivalaikal </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">KrishinLakshmi KhatwaniNarayan Sona Ropa Warq </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">AshadMuhinji KaHayati-a-Ja Ek DinHiranandani (HindiSindhi) PlayAutobiography </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">MohanPopati RakeshR.</div></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" align="left" class="matter">2000 </td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Agnisakshi </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Sirpi Balasubramaniam</div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Agnisakshi (Malayalam) Novel </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Lalithambika Antharjanam</div></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" align="left" class="matter">1999 </td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">FuneyEzhu TahqiqCartoonugalum AinOru UnjaVanna UsoolOviyamum </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Baldev MatlaniTamilnadan </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Fancy TahiquiqCollection (UrduOriya) EssaysShort Stories </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">A.Hrushikesh Sattar DalviPanda</div></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" align="left" class="matter">1998 </td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">AsamayaMayyazhi Karaiyoram </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">LakhmiRudra KhilaniThulasidas ‘Ilambharati’</div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">AsamayaMayazipuzhaiyade Theerangalil (BengaliMalayam) Novel </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">BimalM. KarMukundan</div></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" align="left" class="matter">1997 </td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">SindhiChandragiri Adaba Jee TarikhaAttrangaraiyil </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">HiroT.S. ShewkaniSadasivam </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">HistoryChandragiriya of Sindhi LiteratureThreeradalli (EnglishKannada) HistoryNovel </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">LalsinghSara H. AjwaniAbubakkar</div></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" align="left" class="matter">1996 </td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">PanMangiyathor Chhan Jo ParlaoNilavinile </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">LaxmanT.S. BhatiaRaju ‘Komal’</div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">PatjharAadh KiChannani AwazRaat (UrduPunjabi) Short StoriesNovel </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">QurratulainGurdial HyderSingh</div></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" align="left" class="matter">1995 </td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">ChaniMeethi Charithram </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">ShyamP. JaisinghaniBhanumathi </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">ChaniBaaki Itihas (MarathiBengali) NovelPlay </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">C.T.Badal KhanolkarSircar</div></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" align="left" class="matter">1994 </td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Vishakanni </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Kurinjivelan </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Vishakanya (Malayalam) Novel </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">S.K. Pottekkat</div></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" align="left" class="matter">1993 </td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Indhiya Mozhi Natakangal</div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Saraswathi Ramnath </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Collection (Different languages)</div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Various authors</div></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" align="left" class="matter">1992 </td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">YugaMouna Jo AntuOlam </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">LachmanK. HardwaniVenkatachalam </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">YugantVaisakha (MarathiKannada) EpicNovel </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Iravati KarveChaduranga</div></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" align="left" class="matter">1991 </td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Choonda Marathi KahaniyoonYayathi </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">VasdevK.S. ‘Nirmal’Srinivasacharya </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Maratht Laghu Katha-SangrahYayati (Marathi) Short StoriesNovel </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">VariousV.S. authorsKhandekar</div></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" align="left" class="matter">1990 </td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">SatMannum KadamManitharum (Two Parts)</div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">BiharilalT.B. ChhabriaSiddalingaiah </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">SaptapadiMarali Mannige (BengaliKannada) Novel </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">TarashankarK. BandyopadhyayShivarama Karanth</div></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" align="left" class="matter">19891990 </td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">RolakAamukta Ji Atam KahaniMalyada </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">Jagat Assudomal AdvaniM.G. Jaganna-tharaja</div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">KunaAamukta Ekachi BhramanagathaMalyada (MarathiTelugu) NovelPoetic Prose </div></td>
<td valign="top" align="left" class="matter"><div align="left">G.N.Krishnadeva DandekarRaja</div></td>
</tr>
</table>
"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/1883015" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது