"புவியொத்த கோள்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

7,322 பைட்டுகள் சேர்க்கப்பட்டது ,  6 ஆண்டுகளுக்கு முன்
தொகுப்பு சுருக்கம் இல்லை
 
வெளிப்புறக் கோள்களைப் போல் இவை [[முதல்நிலை வளிமண்டலம்|முதல்நிலை வளிமண்டலத்தைப்]] பெறாமல் இவை [[இரண்டாம்நிலை வளிமண்டலம்|இரண்டாம்நிலை வளிமண்டலத்தை]]ப் பெற்றுள்ளன.
 
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
|+ மற்ற புவியொத்த கோள்களுடன் கெப்ளர்-பி-இன் ஒப்பீடு
!பெயர்
! data-sort-type="number"| {{abbr
| ESI | பூவியொத்த அளவீடு.
கிரகத்தின் ஆரம், அடர்த்தி, விடுபடு திசைவேகம் மற்றும் புறவெப்பநிலையைப் பொறுத்து அளவிடப்படுகிறது.
இது 0 மற்றும் 1 என்ற எல்லைக்குள் அளவிடப்படுகிறது. 1 என்பது, புவியொத்த அளவீடு.}}
! data-sort-type="number"| {{abbr
| SPH | முதன்மை வாழ்தகமை அளவீடு.
தாவரங்கள் வளர ஏற்ற சூழ்நிலை, புறவெப்பநிலை மற்றும் ஈரப்பதம் ஆகியவற்றைச் சார்ந்தது.
இது 0 மற்றும் 1 என்ற எல்லைக்குள் அளவிடப்படுகிறது. 1 தாவரங்கள் வளர சிறந்த சூழ்நிலை}}
! data-sort-type="number"| {{abbr
| HZD | வாழ்தகமை வலைய தூரம்.
வாழ்தகமை வலைய விண்மீனின் மையத்திற்கும் கிரகத்திற்கும் இடைப்பட்ட தூரம்.
விண்மீனின் ஒளிப்பொலிவு, வெப்பம் மற்றும் கிரக அளவினைச் சார்ந்து கணக்கிடப்படுகிறது.
இது -1 மற்றும் 1 என்ற எல்லைக்குள் அளவிடப்படுகிறது. -1 என்பது வலையத்தின் உட்புற எல்லைக்குள் உள்ளது என்றும்,
+1 என்பது வலையத்தின் வெளிப்புற எல்லைக்குள் உள்ளது என்றும் வரையறுக்கப்படுகிறது. 0 என்பது வலைய மையத்திற்கு அருகாமையில் என்று பொருள்.}}
! data-sort-type="number"| {{abbr
| HZC | வாழ்தகமை வலையக் கலவை.
• 0 என்பது இரும்பு, பாறை/மண் நீர் கலவை இருப்பதைக் குறிக்கிறது
• -1 என்பது இரும்பினால் மட்டும் ஆன கலவையைக் குறிக்கிறது.
• +1 -ற்கு மேற்பட்ட எண் வாயுக்களினால் ஆன கலவை இருப்பைக் குறிக்கிறது.}}
! data-sort-type="number"| {{abbr
| HZA | வாழ்தகமை வலைய வளிமண்டலம்.
• -1: சிறிய வளிமண்டலம் அல்லது வளிமண்டலம் இல்லை
• >+1 ஹைட்ரஜன் நிரம்பிய வளிமண்டலம்.
• வாழ்வதற்கு உகந்த வளிமண்டலம் -1 மற்றும் +1 ற்கு இடையே குறிப்பிடப்படுகிறது. }}
!{{abbr
| pClass | கிரக பிரிவு.
கீழ்வரும் விதிகளினால் வகைப்படுத்தப்படுகிறது
• வெப்ப மண்டலம் (வெப்பம், மிதவெப்பம், அல்லது குளிர், இங்கு மிதவெப்பம் என்பது வாழ்தகமைக்குட்பட்டது)
• நிறை.}}
!{{abbr
| hClass | வாழ்தகமை வகுப்பு.
வாழ்தகமை கிரகம் என்பது பின்வரும் வெப்பநிலையைப் பொறுத்து வகைப்படுத்தப்படுகிறது
• அதிகுளிர்ந்த கிரகம்(hP)— −50°Cக்கு கீழ்;
• குளிர்ந்த கிரகம்(P)—குளிர்;
• மிதவெப்ப கிரகம்(M)— (0–50°C வாழ்வதற்குகந்தது);
• வெப்ப கிரகம்(T)—வெப்பம்;
• அதிவெப்ப கிரகம்(hT)— 100°Cக்கு மேல்.}}
! data-sort-type="number"|<small>தூரம்([[ஒளிஆண்டு|ஒஆ]])</small>
!நிலை
!<small>கண்டுபிடித்த<br>ஆண்டு</small>
|-style="font-weight:bold"
|[[பூமி]]|| 1.00 || 0.72 || −0.50 || −0.31 ||−0.52 ||மிதவெப்பம் வாழ்தகமைக்குட்பட்டது || ஆம்|மிதவெப்பகிரகம் || N/A|0 || N/A|- || N/A|-
|-style="font-weight:bold"
|[[கெப்ளர்-438பி]] || 0.88 || 0.88 || −0.93 || −0.14 || −0.73 || மிதவெப்பம் வாழ்தகமைக்குட்பட்டது || ஆம்|மிதவெப்பகிரகம் || 470 || ஆம்|உறுதி|| 2015
 
|-style="font-weight:bold"
|[[கெப்ளர்-452பி]] || 0.83<ref>http://www.theweathernetwork.com/news/articles/has-nasa-spotted-earths-twin-watch-live-announcement-here/54694/</ref><ref>http://cnnhit.com/new/no-kepler-452b-is-not-the-most-earth-like-planet-found-so-far/</ref> ||??? || −0.49 || ??? ||??? || மிதவெப்பம் வாழ்தகமைக்குட்பட்டது || ஆம்|மிதவெப்பகிரகம் || 1,400 || ஆம்|உறுதி || 2015
 
|-style="font-weight:bold"
|[[செவ்வாய்]] || 0.70 || 0.00 || +0.33 || −0.13 || −1.12}} || மிதவெப்பம் வாழ்தகமைக்குட்பட்டது|| பகுதி|அதிகுளிர்ந்த கிரகம் || N/A|0 || N/A|சூரியனைச் சுற்றும் கிரகம்|| N/A|வரலாற்றுக்கு முந்தைய
 
|-style="font-weight:bold"
|[[புதன்]] || 0.60 || 0.00 || −1.46 || −0.52 || −1.37 || அதிவெப்பம்|| இல்லை|வாழ உகந்ததல்ல || N/A|0 || N/A|சூரியனைச் சுற்றும் கிரகம் || N/A|வரலாற்றுக்கு முந்தைய
 
|-style="font-weight:bold"
|{{hs|~}}[[வெள்ளி]] || 0.44 || 0.00 || −0.93 || −0.28 ||−0.70 || மிதவெப்பம் வாழ்தகமைக்குட்பட்டது || பகுதி|அதிவெப்ப கிரகம்|| N/A|0 || N/A|சூரியனைச் சுற்றும் கிரகம்|| N/A|வரலாற்றுக்கு முந்தைய
|}
 
[[பகுப்பு:புவியொத்த கோள்கள்| ]]
16

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/1885127" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது