"இலங்கைத் துடுப்பாட்ட அணி" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

5,834 பைட்டுகள் சேர்க்கப்பட்டது ,  5 ஆண்டுகளுக்கு முன்
=== தொடர்கள் ===
 
==== [[துடுப்பாட்ட உலகக்கிண்ணம்]] ====
 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|{{flagicon|AUS}} {{flagicon|NZL}} [[2015 துடுப்பாட்ட உலகக்கிண்ணம்|2015]]||காலிறுதி||4/14||7||4||3||0||0
|-
|{{flagicon|England}} [[2019 துடுப்பாட்ட உலகக்கிண்ணம்|2019]]||–||–||–||–||–
|-
|'''மொத்தம்'''||'''11/11'''||'''1 பட்டங்கள்'''||'''63'''||'''29'''||'''31'''||'''1'''||'''2'''
|}
 
====டி20 ஐ. சி. சி. வெற்றியாளர்உலகக் கிண்ணம் ====
{| class="wikitable" style="text-align: center; width=900px;"
|-
!colspan=9|[[பதுஅ உலக இருபது20|டி20 உலகக் கிண்ணம் சாதனை]]
|-
! width=150 |ஆண்டு
! width=150 |சுற்று
! width=50 |நிலை
! width=50 |போட்டிகள்
! width=50 |வெற்றி
! width=50 |தோல்வி
! width=50 |சமநிலை
! width=50 |முடிவு இல்லை
|-
| {{flagicon|South Africa}} [[2007 ஐசிசி உலக இருபது20|2007]] || சூப்பர் 8 || 6/12 || 5 || 3 || 2 || 0 || 0
|- style="background:silver;"
|{{flagicon|England}} [[2009 ஐசிசி உலக இருபது20|2009]] || இரண்டாமிடம் || 2/12 || 7 || 6 || 1 || 0 || 0
|- style="background:#ff8a00;"
|{{flagicon|West Indies}} [[2010 ஐசிசி உலக இருபது20|2010]] || அரை இறுதி || 3/12 || 6 || 3 || 3 || 0 || 0
|- style="background:silver;"
|style="border: 3px solid red"|{{flagicon|Sri Lanka}} [[2012 ஐசிசி உலக இருபது20|2012]] || இரண்டாமிடம் || 2/12 || 7 || 5 || 2 || 0 || 0
|- style="background:gold;"
|{{flagicon|Bangladesh}} [[2014 ஐசிசி உலக இருபது20|2014]] || '''வெற்றியாளர்''' || 1/16 || 6 || 5 || 1 || 0 || 0
|-
|{{flagicon|India}} [[2016 ஐசிசி உலக இருபது20|2016]] || '''தகுதிபெற்ற''' || – || – || – || – || – || –
|-
|{{flagicon|Australia}} [[2020 ஐசிசி உலக இருபது20|2020]] || '''தகுதிபெற்ற''' || – || – || – || – || – || –
|-
| '''மொத்தம்''' || '''5/5''' || '''1 பட்டங்கள்''' || '''31''' || '''22''' ||'''9''' || '''0''' || '''0'''
|}
 
* [[2002 ஐ. சி. சி. வெற்றியாளர் கிண்ணம்]]: '''Joint winners with India'''
* [[2004 ஐ. சி. சி. வெற்றியாளர் கிண்ணம்]]: முதல் சுற்று
 
==== ஐ. சி. சி. வெளியேறுநிலைப் போட்டிகள் ====
 
 
* 1998: அரை இறுதி
 
* 2000: கால் இறுதி
==== ஐ. சி. சி. வெற்றியாளர் கிண்ணம் ====
{| class="wikitable" style="text-align: center; width=900px;"
|-
!colspan=9|ஐ. சி. சி. வெற்றியாளர் கிண்ணம் சாதனை
|-
! width=150 |ஆண்டு
! width=150 |சுற்று
! width=50 |நிலை
! width=50 |போட்டிகள்
! width=50 |வெற்றி
! width=50 |தோல்வி
! width=50 |சமநிலை
! width=50 |முடிவு இல்லை
|- style="background:#ff8a00;"
|{{flagicon|Bangladesh}} 1998||அரை இறுதி||4/9||2||1||1||0||0
|- style="background:#ffebcd;"
|{{flagicon|Kenya}} 2000||காலிறுதி||5/11||2||1||1||0||0
|- style="background:gold;"
|style="border: 3px solid red"|{{flagicon|Sri Lanka}} 2002||'''இணை வெற்றி'''||1/12||4||3||0||0||1
|-
|{{flagicon|England}} 2004||சுற்று 1||8/12||2||1||1||0||0
|-
|{{flagicon|India}} 2006||சுற்று 1||8/10||6||4||2||0||0
|-
|{{flagicon|South Africa}} 2009||சுற்று 1||6/8||3||1||2||0||0
|- style="background:#ff8a00;"
|{{flagicon|England}} 2013||அரை இறுதி||3/8||4||2||2||0||0
|-
|{{flagicon|India}} 2017||-||-||-||-||-||-||-
|-
|'''மொத்தம்'''||'''7/7'''||'''1 பட்டங்கள்'''||'''23'''||'''13'''||'''9'''||'''0'''||'''1'''
|}
 
 
==== பொதுநலவாய விளையாட்டுகள் ====
* 1998: 4வது இடம்
 
==== உலக கோப்பை தகுதி சுற்று ====
==== ஐ. சி. சி. கிண்ணம் ====
{| class="wikitable" style="text-align: center; width=900px;"
|-
!colspan=9|உலக கோப்பை தகுதி சுற்று சாதனை]]
|-
!width=150 |ஆண்டு
! width=150 |சுற்று
! width=50 |நிலை
! width=50 |போட்டிகள்
! width=50 |வெற்றி
! width=50 |தோல்வி
! width=50 |சமநிலை
! width=50 |AB
|- style="background:gold;"
|{{flagicon|ENG}} 1979||'''வெற்றியாளர்'''||1/12||6||4||1||0||1
|-
|'''மொத்தம்'''||'''1/1'''||'''1 பட்டங்கள்'''||'''6'''||'''4'''||'''1'''||'''0'''||'''1'''
|}
 
* [[1979 ஐ. சி. சி. கிண்ணம்|1979]]: '''வெற்றியாளர்'''
* 1982 தேர்வு நாடாகியதால் தகுதியில்லை
 
==== ஆசிய தேர்வுக் கிண்ணத்தொடர் ====
{| class="wikitable" style="text-align: center; width=900px;"
|-
!colspan=9|ஆசிய தேர்வுக் கிண்ணத்தொடர் சாதனை
|-
! width=150 |ஆண்டு
! width=150 |சுற்று
! width=50 |நிலை
! width=50 |போட்டிகள்
! width=50 |வெற்றி
! width=50 |தோல்வி
! width=50 |சமநிலை
! width=50 |முடிவு இல்லை
|- style="background:silver;"
|{{flagicon|IND}} {{flagicon|SRI}} {{flagicon|BAN}} {{flagicon|PAK}} 1998-99||இரண்டாமிடம்||2/3||3||0||1||2||0
|- style="background:gold;"
|{{flagicon|SRI}} {{flagicon|BAN}} {{flagicon|PAK}} 2001-02||'''வெற்றியாளர்'''||1/3||2||2||0||0||0
 
|-
* 1999: இரண்டாமிடம்
|'''மொத்தம்'''||'''2/2'''||'''1 பட்டங்கள்'''||'''5'''||'''2'''||'''1'''||'''2'''||'''0'''
* 2001/2: '''வெற்றியாளர்'''
|}
 
==== [[ஆசியக் கிண்ணம்]] ====
{| class="wikitable" style="text-align: center; width=900px;"
 
|-
* [[ஆசியக் கிண்ணம் 1984|1984]]: இரண்டாமிடம்
* !colspan=9|[[ஆசியக் கிண்ணம் 1986|1984ஆசியக் கிண்ணம் சாதனை]]: '''வெற்றியாளர்'''
|-
* [[ஆசியக் கிண்ணம் 1988|1988]]: இரண்டாமிடம்
! width=150 |ஆண்டு
* [[ஆசியக் கிண்ணம் 1990-91|1990/91]]: இரண்டாமிடம்
! width=150 |சுற்று
* [[ஆசியக் கிண்ணம் 1995|1995]]: இரண்டாமிடம்
! width=50 |நிலை
* [[ஆசியக் கிண்ணம் 1997|1997]]: '''வெற்றியாளர்'''
! width=50 |போட்டிகள்
* [[ஆசியக் கிண்ணம் 2000|2000]]: இரண்டாமிடம்
! width=50 |வெற்றி
* [[ஆசியக் கிண்ணம் 2004|2004]]: '''வெற்றியாளர்'''
! width=50 |தோல்வி
* [[ஆசியக் கிண்ணம் 2008|2008]]: '''வெற்றியாளர்'''
! width=50 |சமநிலை
! width=50 |முடிவு இல்லை
|- style="background:silver;"
|{{flagicon|UAE}} [[ஆசியக் கிண்ணம் 1984|1984]]||இரண்டாமிடம்||2/3||2||1||1||0||0
|- style="background:gold;"
|style="border: 3px solid red"|{{flagicon|SRI}} [[ஆசியக் கிண்ணம் 1986|1986]]||'''வெற்றியாளர்'''||1/3||3||2||1||0||0
|- style="background:silver;"
|{{flagicon|Bangladesh}} [[ஆசியக் கிண்ணம் 1988|1988]]||இரண்டாமிடம்||2/4||4||3||1||0||0
|- style="background:silver;"
|{{flagicon|IND}} [[ஆசியக் கிண்ணம் 1990-91|1990-91]]||இரண்டாமிடம்||2/3||3||2||1||0||0
|-
|{{flagicon|PAK}} 1993||'''ரத்து'''||||||||||||
|- style="background:silver;"
|{{flagicon|UAE}} [[ஆசியக் கிண்ணம் 1995|1995]]||இரண்டாமிடம்||1/4||4||4||0||0||0
|- style="background:gold;"
|style="border: 3px solid red"|{{flagicon|SRI}} [[ஆசியக் கிண்ணம் 1997|1997]]||'''வெற்றியாளர்'''||3/8||4||2||2||0||0
|- style="background:silver;"
|{{flagicon|BAN}} [[ஆசியக் கிண்ணம் 2000|2000]]||இரண்டாமிடம்||2/4||4||2||2||0||0
|-|- style="background:gold;"
|style="border: 3px solid red"|{{flagicon|SRI}} [[ஆசியக் கிண்ணம் 2004|2004]]||'''வெற்றியாளர்'''||1/6||6||4||2||0||0
|- style="background:gold;"
|{{flagicon|PAK}} [[ஆசியக் கிண்ணம் 2008|2008]]||'''வெற்றியாளர்'''||1/6||5||1||0||0||0
|-|- style="background:silver;"
|style="border: 3px solid red"|{{flagicon|SRI}} [[ஆசியக் கிண்ணம் 2010|2010]]||இரண்டாமிடம்||2/4||4||3||1||0||0
|-
|{{flagicon|BAN}} [[ஆசியக் கிண்ணம் 2012|2012]]||சுற்று 1||4/4||3||0||3||0||0
|- style="background:gold;"
|{{flagicon|BAN}} [[ஆசியக் கிண்ணம் 2014|2014]]||'''வெற்றியாளர்'''|||1/5||5||5||0||0||0
|-
|'''மொத்தம்'''||'''12/12'''||'''5 பட்டங்கள்'''||'''48'''||'''33'''||'''15'''||'''0'''||'''0'''
|}
 
==== அவுஸ்திரலேசியா கிண்ணம் ====
587

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/1913738" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது