வார்ப்புரு:Infobox Russian federal subject: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு

6,247 பைட்டுகள் சேர்க்கப்பட்டது ,  7 ஆண்டுகளுக்கு முன்
தொகுப்பு சுருக்கம் இல்லை
No edit summary
No edit summary
<includeonly>{{ {{{|safesubst:}}}#invoke:Unsubst||$N=Infobox Russian federal subject |date=__DATE__ |$B={{Infobox
<noinclude><hr/> '''வார்ப்புரு''' | [[வார்ப்புரு:Infobox Russian federal subject/Instructions|Instructions]]<hr/> {{intricate template}}
| bodyclass = geography vcard
</noinclude>{| class="infobox geography vcard" width="20em" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-right-width:2px; border-bottom-width:2px;"
| bodystyle = width:23em; text-align:left
|-
| headerstyle = background-color:#cddeff
! colspan="2" style="background:deepskyblue; text-align:center; font-size:115%;"| <span class="fn org">{{{EnglishName|{{PAGENAME}}}}} </span><!--
| datastyle = text-align:left
 
<!--NAMES-->
--------------------Names--------------------
| abovestyle = white-space:nowrap
-->{{#if: {{{RussianName|}}} |<!--then:--><br/>'''<span class="nickname">{{{RussianName}}}</span>'''<!--end#if:-->}}<!--
| above = {{br separated entries
-->{{#if: {{{LocalName1|}}} |<!--then:--><br/>'''<span class="nickname">{{{LocalName1}}}</span>'''<!--
--> |1 = {{#if:{{{LocalLangName1en_name|}}} |<!--then:--><span styleclass="font-size:0.95em;fn color:#555; position:relative;">&nbsp;'''(<span class="nicknameorg">{{{LocalLangName1en_name}}}</span>)'''</span><!--}}
|2 = {{#if:{{{ru_name|}}}|<span style="font-size:80%">{{{ru_name}}}<span style="font-size:0.95em; font-weight:bold; color:#555; position:relative;">&nbsp;(Russian)</span>}}
---endif LocalLangName1 -->}}<!-- endif LocalName1 -->}}<!--
|3 = {{#if: {{{loc_name1|}}} | {{{loc_name1}}}<span style="font-size:0.95em; font-weight:bold; color:#555; position:relative;">&nbsp;({{{loc_lang1|}}})</span>}}
|4 = {{#if: {{{loc_name2|}}} | {{{loc_name2}}}<span style="font-size:0.95em; font-weight:bold; color:#555; position:relative;">&nbsp;({{{loc_lang2|}}})</span>}}
|5 = {{#if: {{{loc_name3|}}} | {{{loc_name3}}}<span style="font-size:0.95em; font-weight:bold; color:#555; position:relative;">&nbsp;({{{loc_lang3|}}})</span>}}
|6 = {{#if: {{{loc_name4|}}} | {{{loc_name4}}}<span style="font-size:0.95em; font-weight:bold; color:#555; position:relative;">&nbsp;({{{loc_lang4|}}})</span>}}
|7 = {{#if: {{{loc_name5|}}} | {{{loc_name5}}}<span style="font-size:0.95em; font-weight:bold; color:#555; position:relative;">&nbsp;({{{loc_lang5|}}})</span>}}
|8 = {{#if: {{{loc_name6|}}} | {{{loc_name6}}}<span style="font-size:0.95em; font-weight:bold; color:#555; position:relative;">&nbsp;({{{loc_lang6|}}})</span>}}
|9 = {{#if: {{{loc_name7|}}} | {{{loc_name7}}}<span style="font-size:0.95em; font-weight:bold; color:#555; position:relative;">&nbsp;({{{loc_lang7|}}})</span>}}
|10= {{#if: {{{loc_name8|}}} | {{{loc_name8}}}<span style="font-size:0.95em; font-weight:bold; color:#555; position:relative;">&nbsp;({{{loc_lang8|}}})</span>}}
|11= {{#if: {{{loc_name9|}}} | {{{loc_name9}}}<span style="font-size:0.95em; font-weight:bold; color:#555; position:relative;">&nbsp;({{{loc_lang9|}}})</span>}}
|12= {{#if: {{{loc_name10|}}} | {{{loc_name10}}}<span style="font-size:0.95em; font-weight:bold; color:#555; position:relative;">&nbsp;({{{loc_lang10|}}})</span>}}
|13= {{#if: {{{loc_name11|}}} | {{{loc_name11}}}<span style="font-size:0.95em; font-weight:bold; color:#555; position:relative;">&nbsp;({{{loc_lang11|}}})</span>}}
|14= {{#if: {{{loc_name12|}}} | {{{loc_name12}}}<span style="font-size:0.95em; font-weight:bold; color:#555; position:relative;">&nbsp;({{{loc_lang12|}}})</span>}}
|15= {{#if: {{{loc_name13|}}} | {{{loc_name13}}}<span style="font-size:0.95em; font-weight:bold; color:#555; position:relative;">&nbsp;({{{loc_lang13|}}})</span>}}
}}
 
<!--POLITICAL STATUS-->
-->{{#if:{{{LocalName2|}}} |<!--then:--><br/>'''<span class="nickname">{{{LocalName2}}}</span>'''<!--
| header1 = {{#if:{{{political_status|}}}|—&nbsp;&nbsp;<span class="category">{{#ifexist: {{{political_status_link}}} | [[{{{political_status_link}}}|{{{political_status}}}]] | [[{{{political_status}}}]] }}</span>&nbsp;&nbsp;—}}
-->{{#if:{{{LocalLangName2|}}} |<!--then:--><span style="font-size:0.95em; color:#555; position:relative;">&nbsp;'''(<span class="nickname">{{{LocalLangName2}}}</span>)'''</span><!--
---end#if:-->}}<!--end#if:-->}}<!--
 
<!--SKYLINE-->
-->{{#if:{{{LocalName3|}}} |<!--then:--><br/>'''<span class="nickname">{{{LocalName3}}}</span>'''<!--
| data2 = {{#if: {{{image_skyline|}}} | <center>[[File:{{{image_skyline}}}|280px|none|alt=|{{{image_caption|}}}]]{{#if:{{{image_caption|}}}|<br /><small>{{{image_caption}}}</small>}}</center>}}
-->{{#if:{{{LocalLangName3|}}} |<!--then:--><span style="font-size:0.95em; color:#555; position:relative;">'''&nbsp;(<span class="nickname">{{{LocalLangName3}}}</span>)'''</span><!--
---end#if:-->}}<!--end#if:-->}}<!--
 
<!--FLAG, COA-->
-->{{#if:{{{LocalName4|}}} |<!--then:--><br/>'''<span class="nickname">{{{LocalName4}}}}</span>''' |<!--else:-->{{#if:{{{LocalLangName4|}}} |<!--then:--><span style="font-size:0.95em; color:#555; position:relative;">'''&nbsp;(<span class="nickname">{{{LocalLangName4}}}</span>)'''</span><!--
| rowclass3 = mergedtoprow
---end#if:-->}}<!--end#if:-->}}
| class3 = maptable
|-
| data3 = {{#if:{{{image_coa|}}}{{{image_flag|}}}|<table style="text-align:center; padding:0.4em 0; width:100%; background:none"><tr class="mergedrow">
<!--------------------Map-------------------->
{{#if: {{{image_flag|}}} | <td style="vertical-align:middle; text-align:center;">[[File:{{{image_flag}}}|115px|border|alt=|Flag of {{{en_name|{{PAGENAME}}}}}]]<br /><small>'''{{#if:{{{flag_caption|}}}|{{{flag_caption}}}|{{#ifexist: Flag of the {{{en_name|{{PAGENAME}}}}} | [[Flag of the {{{en_name|{{PAGENAME}}}}}|Flag]] | {{#ifexist: Flag of {{{en_name|{{PAGENAME}}}}} | [[Flag of {{{en_name|{{PAGENAME}}}}}|Flag]] | Flag }} }} }}'''</small></td> }}
|colspan="2" align="center"| {{#if: {{{LocatorMap|}}} |<!--
{{#if: {{{image_coa|}}} | <td style="vertical-align:middle; text-align:center;">[[File:{{{image_coa}}}|70px|alt=|Coat of arms of {{{en_name|{{PAGENAME}}}}}]]<br /><small>'''{{#if:{{{coa_caption|}}}|{{{coa_caption}}}|{{#ifexist: Coat of arms of the {{{en_name|{{PAGENAME}}}}} | [[Coat of arms of the {{{en_name|{{PAGENAME}}}}}|Coat of arms]] | {{#ifexist: Coat of arms of {{{en_name|{{PAGENAME}}}}} | [[Coat of arms of {{{en_name|{{PAGENAME}}}}}|Coat of arms]] | Coat of arms }} }} }}'''</small></td> }}
</tr></table>
}}
 
<!--ANTHEM, MAP-->
then: -->[[Image:{{{LocatorMap}}}|300px]] <br/><small>{{{LocatorMapLegend|}}}</small><!--
| rowclass4 = mergedrow
-->|<!--else:-->[[Image:Missing map.png|300px]]<!--
| data4 = {{#if: {{{anthem|}}} | <center>Anthem: {{{anthem}}}{{#if: {{{anthem_ref|}}} | {{{anthem_ref}}} }}</center> }}
---end#if:-->}}<!--
| rowclass5 = mergedrow
| data5 = {{Infobox | subbox = yes
| datastyle = padding:0.3em;line-height:1.2em;font-size:85%;
| header1 = {{#if:{{{image_map|}}}|<center>[[File:{{{image_map}}}|300px|none|alt=|]]</center>}}
| data2 = {{{map_caption|}}}
| rowclass3 = mergedrow
| header3 = {{#if:{{{image_map2|}}}|<center>[[File:{{{image_map2}}}|300px|none|alt=|]]</center>}}
| data4 = {{{map_caption2|}}}
}}
 
<!--COORDINATES, DISTRICTS, REGIONS-->
--------------------Coat-of-arms / Flag--------------------
| rowclass6 = mergedbottomrow
-->{{#if:<!--A-->{{{CoatOfArms|}}}<!--
| data6 = {{#if:{{{latd|}}}{{{longd|}}}|<center>Coordinates: {{Geobox coor|{{{latd|}}}|{{{latm|}}}||N|{{{longd|}}}|{{{longm|}}}||E|type:adm1st|title=1}}</center>}}
-->|<!--thenA:
| header7 = <span class="category">Political status</span>
-->{{#if:<!--B-->{{{Flag|}}}<!--
| rowclass8 = mergedtoprow
-->|<!--thenB:
| label8 = Country
----------coat-of-arms and flag----------
| data8 = [[உருசியா]]
--><tr bgcolor="deepskyblue">
| rowclass9 = mergedrow
<th align="center">[[சின்னம்]]</th>
| label9 = [[ரஷ்யாவின் கூட்டாட்சி மாவட்டங்கள்|கூட்டாட்சி மாவட்டங்கள்]]
<th align="center">[[கொடி]]</th>
| data9 = {{{federal_district}}}<ref name="FederalDistrict">{{Cite Russian law|ru_entity=Президент Российской Федерации|ru_type=Указ|ru_number=849|ru_date=13 мая 2000 г.|ru_title=О полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе|ru_effective_date=13 мая 2000 г|ru_published_in="Собрание законодательства РФ", №20, ст. 2112|ru_published_date=15 мая 2000 г|ru_amendment_type=Указа|ru_amendment_number|ru_amendment_date=19 января 2010 г|ru_amendment_title|en_entity=President of the Russian Federation|en_type=Decree|en_number=849|en_date=May 13, 2000|en_title=On the Plenipotentiary Representative of the President of the Russian Federation in a Federal District|en_effective_date=May 13, 2000|en_url|en_amendment_type=Decree|en_amendment_number|en_amendment_date=January 19, 2010|en_amendment_title}}</ref>
</tr><tr>
| rowclass10 = mergedrow
<th style="vertical-align:middle; text-align:center;">[[Image:{{{CoatOfArms}}}|90px]]<br/> <small>{{{CoatOfArmsLink|}}}</small></th>
| label10 = [[ரஷ்யாவின் பொருளாதாரப் பகுதிகள்|பொருளாதாரப் பகுதிகள்]]
<th style="vertical-align:middle; text-align:center;">[[Image:{{{Flag}}}|150px]]<br/> <small>{{{FlagLink|}}}</small></th></tr><!--
| data10 = {{{economic_region}}}<ref name="EconomicRegion">{{Cite Russian law|ru_entity=Госстандарт Российской Федерации|ru_number=ОК 024-95|ru_date=27 декабря 1995 г.|ru_title=Общероссийский классификатор экономических регионов. 2.&nbsp;Экономические районы|ru_amendment_type=Изменения|ru_amendment_number=5/2001 ОКЭР|en_entity=[[Gosstandart]] of the Russian Federation|en_number=OK 024-95|en_date=December 27, 1995|en_title=Russian Classification of Economic Regions. 2.&nbsp;Economic Regions|en_amendment_type=Amendment|en_amendment_number=5/2001 OKER}}</ref>
-->|<!--elseB:
----------coat-of-arms only----------
--><tr>
<th colspan="2" bgcolor="deepskyblue" align="center">[[சின்னம்]]</th>
</tr><tr>
<th colspan="2" align="center">[[Image:{{{CoatOfArms}}}|90px]]<br/> <small>{{{CoatOfArmsLink|}}}</small></th></tr><!--
---endB:-->}}<!--
-->|<!--elseA:
-->{{#if:<!--C-->{{{Flag|}}}<!--
-->|<!--thenC:
----------flag only----------
--><tr>
<th colspan="2" bgcolor="deepskyblue" align="center">[[சின்னம்]]</th>
</tr><tr>
<th colspan="2" align="center">[[Image:{{{Flag}}}|150px]]<br/> <small>{{{FlagLink|}}}</small></th></tr><!--
---endC:-->}}<!--
----------no flag or coat-of-arms----------
---endA:-->}}<!--
 
<!--ESTABLISHED DATE, HOLIDAY, CAPITAL, GOVERNMENT-->
---------------Anthem, Admin center, Establishment, Code--------------->
| rowclass11 = mergedrow
|-
| label11 = Established
|colspan="2" style="text-align:center;"|'''[[தேசிய கீதம்|நாட்டு வணக்கம்]]:''' {{{AnthemLink|n/a}}}
| data11 = {{{established_date|}}}{{{established_date_ref|}}}
|-
| rowclass12 = mergedrow
! {{{AdmCtrOrCapital|Administrative center}}}
| label12 = {{{political_status}}} Day
|style="padding-right:0.75em;"|{{{AdmCtrName|n/a}}}
| data12 = {{{holiday|}}}{{{holiday_ref|}}}
|-
| rowclass13 = mergedtoprow
| '''அமைக்கப்பட்டது'''||{{{FoundationDate|n/a}}}
| label13 = {{{adm_ctr_type|Administrative center}}}
|-
|data13={{{adm_ctr_name|}}}{{{adm_ctr_name_ref|}}}
! அரசியல் நிலை <br/> [[ரஷ்யாவின் கூட்டமைப்பு மாவட்டங்கள்|மாவட்டம்]] <br/> [[ரஷ்யாவின் பொருளாதாரப் பிரிவுகள்|பொருளாதாரப்&nbsp;பிரிவு]]
| header15 = <span class="category">Government{{#if: {{{date|}}} | <span style="font-weight:normal;">&nbsp;(as of {{{date}}})</span> }}</span>
| {{#if:<!--A-->{{{PoliticalStatus|}}} |<!--thenA:-->{{#if:<!--B-->{{{PoliticalStatusLink|}}} |<!--thenB:-->[[{{{PoliticalStatusLink}}}|{{{PoliticalStatus}}}]] |<!--elseB:-->{{{PoliticalStatus}}}<!---endB:-->}} |<!--elseA:-->n/a<!-- endA: -->}}<br/>{{{FederalDistrict|n/a}}}<br/>{{{EconomicRegion|n/a}}}
| rowclass16 = mergedtoprow
|-
| label16 = &nbsp;•&nbsp;{{{leader_title}}}{{{leader_title_ref|}}}
| '''குறியீடு''' || {{{CodeNumber|n/a}}}
| data16 = {{#if:{{{leader_title|}}}|{{{leader_name|}}}{{{leader_name_ref|}}}}}
|-
| rowclass17 = mergedrow
| label17 = &nbsp;•&nbsp;Legislature
| class17 = agent
| data17 = {{{legislature|}}}{{{legislature_ref|}}}
| rowclass18 = mergedrow
| label18 = &nbsp;•&nbsp;{{{basic_law_type}}}
| data18 = {{#if:{{{basic_law_type|}}}|{{{basic_law_title|}}}}}
 
<!--AREA-->
<!--------------------Area-------------------->
| header19 = <span class="category">Statistics</span>
!colspan="2" style="background:deepskyblue; text-align:center;"| [[பரப்பளவு]]
| rowclass20 = mergedtoprow
|-
| data20 = {{#if:{{{area_km2|}}}|'''Area'''{{#if:{{{area_km2_ref|}}}|&nbsp;{{{area_km2_ref}}}|&nbsp;(as of the 2002 Census)<ref name="Area">{{cite web|url=http://perepis2002.ru/ct/html/TOM_01_03.htm|title=Территория, число районов, населённых пунктов и сельских администраций по субъектам Российской Федерации (''Territory, Number of Districts, Inhabited Localities, and Rural Administration by Federal Subjects of the Russian Federation'')|accessdate=2011-11-01|author=Федеральная служба государственной статистики (Federal State Statistics Service)|date=2004-05-21|work=Всероссийская перепись населения 2002 года (All-Russia Population Census of 2002)|publisher=Federal State Statistics Service|language=Russian}}</ref>}}}}
| '''பரப்பளவு'''<br/>- [[ரஷ்யாவின் பரப்பளவு|நிலை]]
| rowclass21 = mergedrow
| {{#if:{{{Area|}}} |<!--then:-->{{FORMATNUM:{{{Area}}}}}&nbsp;[[மீட்டர்|கிமீ²]] |<!--else:-->n/a<!--end#if:-->}}<br/>{{{AreaRank|n/a}}}
| label21 = &nbsp;•&nbsp;Total
|-
| data21 = {{#if:{{{area_km2|}}}|{{convert|{{{area_km2}}}|km2|sqmi|abbr=on}}}}
| rowclass22 = mergedrow
| label22 = Area rank
| data22 = {{#if:{{{area_km2_rank|}}}|[[ரஷ்யாவின் கூட்டாட்சி அமைப்புகள்#List of federal subjects|{{{area_km2_rank}}}]]}}
 
<!--2010 CENSUS-->
<!--------------------Population, Official language-------------------->
| rowclass23 = mergedtoprow
!colspan="2" style="background:deepskyblue; text-align:center;"| [[மக்கள் தொகை]]
| data23 = {{#if: {{{pop_2010census|}}} |'''Population''' (2010 Census){{{pop_2010census_ref|}}}}}
|-
| rowclass24 = mergedrow
| '''மக்கள் தொகை'''<br/>- [[ரஷ்யாவின் மக்கள் தொகை|நிலை]]<br/>- [[மக்கள்தொகை அடர்த்தி|அடர்த்தி]]<br/>- நகரம்<br/>- நாட்டுப்புறம்
| label24 = &nbsp;•&nbsp;Total
| {{#if:{{{Population|}}} |<!--then:-->{{FORMATNUM:{{{Population}}}}} |<!--else:-->n/a<!--end#if:-->}}<br/>{{{PopulationRank|n/a}}}<br/>{{#if:<!--A-->{{{Population|}}} |<!--thenA:-->{{#if:<!--B-->{{{Area|}}} |<!--thenB:-->{{FORMATNUM:{{#expr:{{{Population}}}/{{{Area}}} round 1}}}}&nbsp;/&nbsp;கிமீ² |<!--elseB:-->n/a<!--endB:-->}} |<!--elseA:-->n/a<!--endA:-->}}<br/>{{{UrbanPopulation|n/a}}}<br/>{{{RuralPopulation|n/a}}}
| data24 = {{#if: {{{pop_2010census|}}} | {{FORMATNUM:{{{pop_2010census}}} }} }}
|-
| rowclass25 = mergedrow
| '''சட்டபூர்வ மொழி{{{LangLangs|}}}''' || {{{LangList|n/a}}}
| label25 = &nbsp;•&nbsp;Rank
|-
| data25 = {{#if: {{{pop_2010census_rank|}}} |[[List of federal subjects of Russia by population|{{{pop_2010census_rank}}}]]}}
| rowclass26 = mergedrow
| label26 = &nbsp;•&nbsp;Density<ref name="DensityNote">The density value was calculated by dividing the population reported by the 2010 Census by the area shown in the "Area" field. Please note that this value may not be accurate as the area specified in the infobox is not necessarily reported for the same year as the population.</ref>
| data26 = {{#if:{{both|{{{pop_2010census|}}}|{{{area_km2|}}}}}|{{convert|{{#expr:{{{pop_2010census}}}/{{{area_km2}}} round 2}}|PD/km2|abbr=on}}}}
| rowclass27 = mergedrow
| label27 = &nbsp;•&nbsp;Urban
| data27 = {{{urban_pop_2010census|}}}
| rowclass28 = mergedrow
| label28 = &nbsp;•&nbsp;Rural
| data28 = {{{rural_pop_2010census|}}}
 
<!--POP. LATEST EST.-->
<!--------------------Government-------------------->
| rowclass29 = mergedtoprow
!colspan="2" style="background:deepskyblue; text-align:center;"|'''அரசு'''
| data29 = {{#if:{{{pop_latest|}}}|'''Population'''{{#if:{{{pop_latest_date|}}}|&nbsp;({{{pop_latest_date}}}&nbsp;est.)|{{as of?|date={{{date|}}} }} }}}}
|-
| rowclass30 = mergedrow
| '''{{{HeadTitle|Head}}}''' || {{{HeadName|n/a}}}<!--
| label30 = &nbsp;•&nbsp;Total
-->{{#if: {{{PrimeTitle|}}} | <tr><td>'''{{{PrimeTitle}}}'''</td><td>{{#if: {{{PrimeName|}}} | {{{PrimeName}}} | n/a }}</td></tr> }}
| data30 = {{#if:{{{pop_latest|}}}|{{FORMATNUM:{{{pop_latest}}}}}{{#if:{{{pop_latest_ref|}}}|{{{pop_latest_ref}}}|{{citation needed|date={{{date|}}}}}}}}}
|-
| '''சட்டவாக்க&nbsp;சபை''' || {{{Legislature|n/a}}}
|-
| '''{{{ConstitutionType}}}''' || {{{ConstitutionName|n/a}}}
|-
 
<!--TIMEZONES, ISO, CAR PLATES-->
<!--------------------Official website-------------------->
| rowclass31 = mergedtoprow
! colspan="2" style="background:deepskyblue; text-align:center;"| [[இணையம்|சட்டபூர்வ இணையதளம்]]
| label31 = [[Time in Russia|Time zone]](s)
|-
| data31 = {{RussiaTimeZone|{{#switch:{{LC:{{{en_name|{{PAGENAME}}}}}}}|sakha (yakutia) republic=aldansky district|sakhalin oblast=anivsky district|{{{en_name|{{PAGENAME}}}}}}}|{{{time_zone_ref|}}}}}
|colspan="2" align="center"| {{{Website|n/a}}}
| rowclass32 = mergedrow<!--2nd timezone-->
| label32 = &nbsp;
| data32 = {{#ifeq:{{#switch:{{LC:{{{en_name|{{PAGENAME}}}}}}}|sakha (yakutia) republic|sakhalin oblast=1}}|1|
{{RussiaTimeZone|{{#switch:{{LC:{{{en_name|{{PAGENAME}}}}}}}|sakha (yakutia) republic=oymyakonsky district|sakhalin oblast=kurilsky district|{{{en_name|{{PAGENAME}}}}}}}|{{{time_zone_ref|}}}}}
}}
| rowclass33 = mergedrow<!--3rd timezone-->
| label33 = &nbsp;
| data33 = {{#ifeq:{{LC:{{{en_name|{{PAGENAME}}}}}}}|sakha (yakutia) republic|
{{RussiaTimeZone|momsky district|{{{time_zone_ref|}}}}}
}}
| rowclass34 = mergedrow
| label34 = [[ISO 3166-2:RU|ISO&nbsp;3166-2]]
| class34 = nickname
| data34 = {{{ISO|}}}
| rowclass35 = mergedrow
| label35 = [[Vehicle registration plates of Russia|License plates]]
| data35 = {{{license_plates|}}}
 
<!--LANGUAGUES, WEBSITE-->
|}<noinclude>
| rowclass36 = mergedtoprow
| label36 = Official languages
| data36 = [[உருசிய மொழி|உருசியம்]]{{#if:{{{official_lang_list|}}} |&#59;}}<ref name="Russian">Official on the whole territory of Russia according to Article&nbsp;68.1 of the [[Constitution of Russia]].</ref>{{#if:{{{official_lang_list|}}} |&nbsp;{{{official_lang_list|}}}{{{official_lang_ref|{{fact|date={{{date|}}} }} }}} }}
 
| below = {{#if:{{{website|}}}|[{{{website}}} Official website]}}
{{template doc}}
 
}}}}</includeonly><noinclude>
 
{{documentation}}
<!-- Add categories to the /doc subpage and interwikis in Wikidata, not here! -->
</noinclude>
60,862

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/1943141" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது