"ஒடிசா" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

88 பைட்டுகள் சேர்க்கப்பட்டது ,  3 ஆண்டுகளுக்கு முன்
 
==மாவட்டங்கள்==
ஒரிசா 31 வருவாய் [[மாவட்டம் (இந்தியா)|மாவட்டங்களை]] கொண்டது. அவைகள்;
ஒரிசா முப்பது வருவாய் [[மாவட்டம் (இந்தியா)|மாவட்டங்களை]] கொண்டது. அவைகள்; 1. [[அனுகோள் மாவட்டம்|அனுகோள்]] 2. [[பாலேஸ்வர் மாவட்டம்|பாலேஸ்வர்]] 3. [[பர்கஃட் மாவட்டம்|பர்கட்]] 4. [[பத்ரக் மாவட்டம்|பத்ரக்]] 5. [[பலாங்கீர் மாவட்டம்|பலாங்கீர்]] 6. [[பௌது மாவட்டம்|பௌத்]] 7. [[கட்டக் மாவட்டம்|கட்டக்]] 8. [[தேவ்கட் மாவட்டம்|தேபகட்]] 9. [[டேங்கானாள் மாவட்டம்|டேங்கானாள்]] 10. [[கஜபதி மாவட்டம்|கஜபதி]] 11. [[கஞ்சாம் மாவட்டம்|கஞ்சாம்]] 12. [[ஜகத்சிம்மபூர் மாவட்டம்|ஜகத்சிங்பூர்]] 13. [[யாஜ்பூர் மாவட்டம்|யாஜ்பூர்]] 14. [[ஜார்சுகுடா மாவட்டம்|ஜார்சுகுடா]] 15. [[களாஹாண்டி மாவட்டம்|களாஹாண்டி]] 16. [[கந்தமாள் மாவட்டம்|கந்தமாள்]] 17. [[கேந்திராபடா மாவட்டம்|கேந்திராபடா]] 18. [[கேந்துஜர் மாவட்டம்|கேந்துஜர்]] 19. [[கோர்த்தா மாவட்டம்|கோர்தா]] 20. [[கோராபுட் மாவட்டம்|கோராபுட்]] 21. [[மால்கான்கிரி மாவட்டம்|மால்கான்கிரி]] 22. [[மயூர்பஞ்சு மாவட்டம்|மயூர்பஞ்சு]] 23. [[நபரங்குபூர் மாவட்டம்|நபரங்பூர்]] 24. [[நயாகட் மாவட்டம்|நயாகட்]] 25. [[நூவாபடா மாவட்டம்|நூவாபடா]] 26. [[பூரி மாவட்டம்|புரி]] 27. [[ராயகடா மாவட்டம்|ராயகடா]] 28. [[சம்பல்பூர் மாவட்டம்|சம்பல்பூர்]] 29. [[சுபர்ணபூர் மாவட்டம்|சுபர்ணபூர்]] மற்றும் 30. [[சுந்தர்கட் மாவட்டம்|சுந்தர்கட்]].
 
ஒரிசா முப்பது வருவாய் [[மாவட்டம் (இந்தியா)|மாவட்டங்களை]] கொண்டது. அவைகள்; 1. [[அனுகோள் மாவட்டம்|அனுகோள்]] 2. [[பாலேஸ்வர் மாவட்டம்|பாலேஸ்வர்]] 3. [[பர்கஃட் மாவட்டம்|பர்கட்]] 4. [[பத்ரக் மாவட்டம்|பத்ரக்]] 5. [[பலாங்கீர் மாவட்டம்|பலாங்கீர்]] 6. [[பௌது மாவட்டம்|பௌத்]] 7. [[கட்டக் மாவட்டம்|கட்டக்]] 8. [[தேவ்கட் மாவட்டம்|தேபகட்]] 9. [[டேங்கானாள் மாவட்டம்|டேங்கானாள்]] 10. [[கஜபதி மாவட்டம்|கஜபதி]] 11. [[கஞ்சாம் மாவட்டம்|கஞ்சாம்]] 12. [[ஜகத்சிம்மபூர் மாவட்டம்|ஜகத்சிங்பூர்]] 13. [[யாஜ்பூர் மாவட்டம்|யாஜ்பூர்]] 14. [[ஜார்சுகுடா மாவட்டம்|ஜார்சுகுடா]] 15. [[களாஹாண்டி மாவட்டம்|களாஹாண்டி]] 16. [[கந்தமாள் மாவட்டம்|கந்தமாள்]] 17. [[கேந்திராபடா மாவட்டம்|கேந்திராபடா]] 18. [[கேந்துஜர் மாவட்டம்|கேந்துஜர்]] 19. [[கோர்த்தா மாவட்டம்|கோர்தா]] 20. [[கோராபுட் மாவட்டம்|கோராபுட்]] 21. [[மால்கான்கிரி மாவட்டம்|மால்கான்கிரி]] 22. [[மயூர்பஞ்சு மாவட்டம்|மயூர்பஞ்சு]] 23. [[நபரங்குபூர் மாவட்டம்|நபரங்பூர்]] 24. [[நயாகட் மாவட்டம்|நயாகட்]] 25. [[நூவாபடா மாவட்டம்|நூவாபடா]] 26. [[பூரி மாவட்டம்|புரி]] 27. [[ராயகடா மாவட்டம்|ராயகடா]] 28. [[சம்பல்பூர் மாவட்டம்|சம்பல்பூர்]] 29. [[சுபர்ணபூர் மாவட்டம்|சுபர்ணபூர்]] மற்றும் 30. [[சுந்தர்கட் மாவட்டம்|சுந்தர்கட்]]. 31[[யாஜ்பூர் மாவட்டம்|ஜாஜ்பூர் மாவட்டம்]]
 
== மக்கள் தொகையியல்==
"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/2135487" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது