"படிமம்:₹2000 இந்திய நோட்டு.jpg" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு