"ஆயிஷா பின்த் அபூபக்கர் (ரலி)" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு