"அடைப்பிதழ்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

10 பைட்டுகள் சேர்க்கப்பட்டது ,  4 ஆண்டுகளுக்கு முன்
சி
adding unreferened template to articles
சி
சி (adding unreferened template to articles)
{{சான்றில்லை}}
{{கூகுள் தமிழாக்கக் கட்டுரை}}
 
 
எளிமையான, விலைக் குறைவான மற்றும் ஒரு முறையே பயன்படுத்தப்படக்கூடிய அடைப்பிதழ்களில் துவங்கி, ஆயிரக்கணக்கான யூஎஸ் டாலர்களுக்கு விற்கப்படும் ஒரு அங்குல விட்டச் சிறப்பு அடைப்பிதழ்கள் வரை அடைப்பிதழ்களின் விலை வேறுபடும்.
 
சிறு-குழாய் இயக்கும் இயந்திரம் மற்றும் முகிற் தகரக்குவளைகள் போன்ற ஒரு முறையே பயன்படக் கூடிய அடைப்பிதழ்கள், பொதுவான வீட்டுப் பயன்பாட்டுப் பொருட்களில் காணப்படலாம்.
* நீரோட்டத்தை சீராக இயக்க உருண்டை வடிவ அடைப்பிதழ் சிறந்தது.
* கத்தி அடைப்பிதழ், குழம்புகள் அல்லது தூள்களின் இயக்கம்/இயக்க நிறுத்தக் கட்டுப்பாட்டிற்கானது.
 
* ஊசி அடைப்பிதழ் சீரான ஓட்டக் கட்டுப்பாட்டிற்கானதாகும்.
 
* உந்துருள் அடைப்பிதழ், திண்மங்களை குழைமமாகக் கொண்டு செல்லும் திரவங்களின் சீரான இயக்கத்திற்கு உதவும்.
* இறுக்கி அடைப்பிதழ் என்பது குழம்பு ஓட்டத்தின் சீரான இயக்கத்திற்கானது.
* சில அழுத்த உள்ளக வீழ்ச்சியுடன் இயக்கம்/இயக்க நிறுத்தக் கட்டுப்பாட்டிற்கு, முளை அடைப்பிதழ் அல்லது மிகச் சிறிய வடிவமுள்ள அடைப்பிதழ் சிறந்தது.
* நீர்மக் கட்டுப்பாட்டிற்கு சக்கர அடைப்பிதழ் பயன்படும்.
 
* வெப்ப விரிவு அடைப்பிதழ் குளிர் சாதனப் பெட்டிகளிலும் வெப்பக்காற்று கட்டுப்பாடு அமைப்புகளிலும் பயன்படும்.
* கடைசற் பொறியின் தலைப்பு அடைப்பிதழ்
* ஆஸ்பின் அடைப்பிதழ்: ஒரு பொறியின் உருளை தலையில் பொருத்தப்பட்டிருக்கும் கூம்பு-வடிவத்தினாலான உலோக பாகம்.
* பந்து அடைப்பான்: இது பெரும்பாலும் நீரளவின் கட்டுப்பாட்டமைப்பில் (சிஸ்டர்ன்) பயன்படுத்தப்படுகிறது.
 
* பிப்அடைப்பான்: எளிதில் வளையக்கூடிய குழல்குழாய்க்கு இணைப்பை வழங்குகிறது
* ஊது அடைப்பிதழ்: கதிர்வீச்சுப் பாதுகாப்பு அறை எனப்படும் ஃபாலவுட் ஷெல்ட்டர் அல்லது கப்பல் எரிபொருள் சேமிப்பறையில் ஏற்படும் வேகமான அதிக அழுத்தத்தைத் தடுக்கிறது.
* அச்சுக்கோல் அடைப்பிதழ்: இது எளிதில் வளையக்கூடிய இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பொருட்களை கொண்டுள்ளது. ஆனால் இதன் உட்பகுதி ஒரு-வழி ஓட்டத்தை அனுமதிக்குமாறு, திறந்திருப்பதால், இது இதய அடைப்பிதழைப் போன்றே உள்ளது.
* ஸ்க்யூபா மூழ்கு கருவி (தண்ணீரில் மூழ்கி இருக்கும்போது மூச்சு விடப் பயன்படும் கருவி) மற்றும் வாயுவை பயன்படுத்தும் சமையல் கருவிகள் ஆகியவற்றில் உள்ள குறைந்த வேலை பளுவிற்கு, உயர்ந்த அழுத்த வளிம வழங்குதலை குறைக்க, சீராக்கி பயன்படுகிறது.
 
* ராக்கர் அடைப்பிதழ்
* பித்தளைக் கருவிகளின் பாகங்களான சுழலும் அடைப்பிதழ்கள் மற்றும் உந்துருள் அடைப்பிதழ்கள், அவற்றின் புரியிடைத் தொலைவை மாற்றப் பயன்படுகிறது.
* நொறிவு தட்டு என்பது மிக வேகமான அழுத்தத் தணிவிற்கான அடைப்பிதழ். இதை ஒருமுறை பயன்படுத்திய பின்னர் மாற்றி விட வேண்டும். மிகுதியான அழுத்தம் அல்லது வெற்றிடத்திலிருந்து குழாய் அமைப்புகளைப் பாதுகாக்க இது பயன்படுகிறது. காப்பு அடைப்பிதழை விட இது அதிக அளவு நம்பகத்தன்மை கொண்டது.
 
* உளி இருக்கை அடைப்பிதழ், அது எங்கே அனுமதிக்கப்படுகிறதோ அந்த இடத்தில், குறைவோட்டத் தேவைக்காக குழாயை மறையிட பயன்படுகிறது.
* அதிக அழுத்தம் போன்ற ஆபத்தான சூழ்நிலையைச் சரிசெய்ய, அமைக்கப்பட்ட வேறுபாட்டு அழுத்ததில் காப்பு அடைப்பிதழ் அல்லது தணிவு அடைப்பிதழ் தானாகவே இயங்குகிறது.
 
=== அடைவளையங்கள் ===
அடைப்பிதழ்களிலிருந்து வாயு அல்லது திரவங்கள் வெளியேறாமல் தடுக்க தடைக்காப்பிணைப்புப் பட்டி அல்லது அடைப்புகள் பயன்படுகின்றன.
 
=== உடற்பகுதி மற்றும் கவிகை மூடி (பானெட்) ===
== அடைப்பிதழ் செயற்பாட்டு நிலைகள் ==
[[படிமம்:Sea water cock.JPG|thumb|கடல்சார் டீசல் பொறியில், கடல் நீரைக் குளிர்விப்பதற்காக கடலில் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு குழாய்]]
அடைப்பிதழ் '''நிலைகள்''' என்பவை அடைப்பிதழில் உள்ள தட்டு அல்லது சுற்றகத்தின் நிலையால் தீர்மானிக்கப்படும் செயற்பாட்டு நிலைகளாகும். சில அடைப்பிதழ்கள், இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நிலைகளுக்கு இடையே படிப்படியான மாற்றத்தில் இயக்கப்படலாம். திரும்பு அடைப்பிதழ்கள் மற்றும் ஒரு-வழி அடைப்பிதழ்கள் ஆகியவை முறையே இரண்டு அல்லது ஒரு திசையில் செல்ல திரவத்தை அனுமதிக்கிறது.
 
=== இரு-துறை அடைப்பிதழ்கள் ===
இரு-துறை அடைப்பிதழ்களுக்கான இயக்க நிலைகள் அதன் வழியாக ஓட்டம் செல்லாமல் இருக்க மூடியிருக்கலாம் அல்லது அதிகபட்ச ஓட்டத்திற்கு முழுமையாக திறந்திருக்கலாம் அல்லது சில சமயங்களில் இந்த இரண்டிற்கும் இடையிலான எந்த ஒரு அளவையிலும் பகுதியாகத் திறந்திருக்கலாம். பல அடைப்பிதழ்கள், இவற்றுக்கு இடையே உள்ள ஓட்ட நிலையை கட்டுப்படுத்துவதற்காக துல்லியமான வடிவமைப்பு பெற்றிருப்பதில்லை. இவ்வாறான அடைப்பிதழ்கள் ஒன்று திறந்திருப்பதாகவோ அல்லது மூடியிருப்பதாகவோ கருதப்படுகின்றன. வேறுபடும் ஓட்டத்தின் அளவுகளைச் சீரமைப்பதற்காக சில அடைப்பிதழ்கள் சிறப்பான முறையில் வடிவமைக்கப் படுகின்றன. இத்தகைய அடைப்பிதழ்கள், ''சீராக்கம்'' , ''முறுக்குதல்'' , ''அளவிடல்'' அல்லது ''ஊசி அடைப்பிதழ்கள்'' எனப் பல பெயர்களால் அழைக்கப்படுகின்றன. உதாரணத்திற்கு, சீரான ஓட்ட கட்டுப்பாட்டிற்கு தேவையான நீண்ட கூம்பு-வடிவ தட்டுக்கள் மற்றும் அதனுடன் ஒத்துப்போகும் இருக்கைகள் ஆகியவற்றை ஊசி அடைப்பிதழ்கள் கொண்டுள்ளன. சில அடைப்பிதழ்களில், அந்த அடைப்பிதழ் எவ்வளவு திறந்திருக்கிறது என்பதை உணர்த்த இயக்க அமைப்பு இருக்கலாம். ஆனால் மேலும் பலவற்றில் தனி ஓட்ட அளவிகள் போன்ற ஓட்ட விகிதத்தின் மற்ற அறிகுறிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
 
திரவ அமைப்புகள் கொண்டுள்ள{{ambig}} சில தொழிற்சாலைகளில்{{ambig}}, வழக்கமான இயக்கத்தின்போது சாதாரணமாக மூடுவது அல்லது திறப்பது போன்ற பணிகளுக்கு சில இரு-வழி அடைப்பிதழ்கள நியமிக்கப்படலாம். பொதுவான தடுத்து நிறுத்தும் அடைப்பிதழ்களின் உதாரணங்களாக, மாதிரியை எடுக்கும்போது மட்டுமே திறக்கப்படுவதான ''மாதிரி எடுக்கும் அடைப்பிதழ்களைக்'' கூறலாம்.
பொதுவான திறந்த அடைப்பிதழ்களின் உதாரணங்கள் ''தனிமைப்படுத்தப்பட்ட அடைப்பிதழ்கள்'' ஆகும். பொதுவாக இவை திரவ அமைப்பின் ஒரு அலகு அல்லது ஒரு பகுதியில் கசிவு போன்ற பிரச்சினை இருக்கும்போது மட்டுமே, அமைப்பின் பிற பகுதிகளைப் பாதிக்காத வண்ணம், அந்தப் பிரச்சினையைப் தனிமைப்படுத்துவதற்காக மூடப்படுகின்றன.<br />
 
இரு துறைகளுக்கு இடையே ஓட்டம் எந்த திசையில் வேண்டுமானாலும் செல்லுமாறு பல இரு-வழி அடைப்பிதழ்கள் உருவாக்கப்பட்டிருந்தாலும், ஒரு குறிப்பிட்ட பயன்பாட்டில் ஒரு அடைப்பிதழ் இடப்பட்டிருக்கும் போது, ஒரு குறிப்பிட்ட துறையில் இருக்கும் அடைப்பிதழின் '''எதிரோட்ட திசை''' யிலிருந்து மற்றொரு துறையில் இருக்கும் அடைப்பிதழின் '''கீழோட்ட திசை''' க்கு ஓட்டம் செல்ல வேண்டும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இயன்ற வகையில், சில வகையான கீழோட்ட அழுத்தத்தை உருவாக்க ஓட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் அடைப்பிதழ்களின் மாறுபாடுகள் அழுத்த சீராக்கிகள் ஆகும். இவை, பெரும்பாலும் வாயு உருளையிலிருந்து வாயுவின் ஓட்டத்தை கட்டுப்படுத்த பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஒரு குறிப்பிட்ட எதிரோட்ட திசை அழுத்தத்தைப் பராமரிக்க இயன்ற வகையில் ஓட்டம் கட்டுப்படுத்தப்படும் அடைப்பிதழின் மாறுபாடே பின்-அழுத்த சீராக்கியாகும்.
மூன்று துறைகளைக் கொண்டிருக்கும். பொதுவாக இவை இடைப்பட்ட நிலையிலேயே உருவாக்கப்படுகின்றன. முத்துறை அடைப்பிதழ்கள் பெரும்பாலும் பந்து அல்லது சுற்றக அடைப்பிதழ்களாகவே உள்ளன.
பல திறப்புக் குழாய்களிலிருந்து வெளிவரும் நீரை, விரும்பும் வெப்ப நிலையில் பெறுவதற்கு, உள்வரும் குளிர்ந்த அல்லது சுடு நீரை மாறுபட்ட அளவைகளில் சீரமைக்கலாம்
 
"மின்னோடி அடைப்பிதழ்" என்பதானது மூன்று வழி அடைப்பிதழ் பயன்பாட்டின் வழியாக வீட்டு வெப்ப அமைப்பின் தேவைக்கேற்றவாறு, கதிர் வீசிகளுக்கு செல்வதும் மற்றும் சுடு நீர் அமைப்பிற்குச் செல்வதுமான இரண்டு வெளிச்செல் குழாய்களுக்குச் செல்லும் ஓட்டத்தின் விகிதத்தை கட்டுப்படுத்துகிறது. கலவை இயக்கிகள் மற்றும் எண்ணிலக்க நிலைப்படுத்திகளில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவை இருக்கும் அடைப்பிதழ்களில்
பல அடைப்பிதழ்கள், தண்டுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் கைப்பிடியின் மூலம் கைகளால் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. கைப்பிடியானது இயங்கும் நிலைகளுக்கு இடையே 90 அளவையில் திருப்பப்பட்டால், அந்த அடைப்பிதழ் '''கால் பங்கு-திரும்பும் அடைப்பிதழ்''' என அழைக்கப்படுகிறது. பட்டாம்பூச்சி, பந்து அடைப்பிதழ்கள் மற்றும் முளை அடைப்பிதழ்கள் ஆகியவை பெரும்பாலும் கால் பங்கு-திரும்பும் அடைப்பிதழ்கள் ஆகும். தண்டுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் இயக்கிகளினாலும் அடைப்பிதழ்கள் கட்டுப்படுத்தப்படலாம். அவை மின்னோடி அல்லது மின்கம்பிச் சுருள் உருளையை போன்று மின் எந்திர இயக்கிகளாகவோ, காற்று அழுத்தத்தினால் கட்டுப்படுத்தப்படும் காற்றியக்கு இயக்கிகளாகவோ அல்லது எண்ணை அல்லது நீர் போன்ற நீர்மத்தின் அழுத்தத்தினால் கட்டுப்படுத்தப்படும் நீர்ம இயக்கிகளாகவோ இருக்கலாம்.
 
அடைப்பிதழ் மிகவும் பெரிய அளவினதாக இருக்கும்போது கையால் இயக்கப்படும் கட்டுப்பாடு மிகவும் கடினமானதாக அமைவதால், துணி துவைக்கும் இயந்திர சுழற்றிகளில் உள்ளது போன்ற தானியங்கிக் கட்டுப்பாடு, ஒருங்கிணைந்து அமைக்கப்பட்ட கட்டுப்பாட்டு அறையில் உள்ளது போன்ற தொலைவு கட்டுப்பாடு ஆகியவற்றிற்கு இயக்கிகள் பயன்படுத்தப்படலாம். காற்றியக்கு இயக்கிகள் மற்றும் நீர்ம இயக்கிகள் ஆகியவற்றிற்கு நுழைவாய் இணைப்பு மற்றும் வெளிச்செல் வாய் இணைப்பை இயக்கிகளுக்கு வழங்க, அழுத்தப்பட்ட காற்று அல்லது நீர்ம இணைப்புகள் தேவைப்படுகின்றன. மற்ற அடைப்பிதழ்களைக் கட்டுப்படுத்த பயன்படுத்தப்படும் அடைப்பிதழ்கள் முன்னோடி அடைப்பிதழ்கள் ஆகும். இயக்கிகளுக்கு செல்லும் காற்று அல்லது நீர்மத்தை வழங்குவதை, இயக்கி இணைப்புகளில் உள்ள முன்னோடி அடைப்பிதழ்கள் கட்டுப்படுத்துகின்றன.
 
ஒரு கழிப்பறை நீர்த் தொட்டியில் இருக்கும் துருவல் அடைப்பிதழ் நீர்ம அளவு-இயக்கி அடைப்பிதழ் ஆகும். இந்த அமைப்பில் நீர் அதிக அளவை அடையும்போது, தொட்டியை நிரப்பும் இயக்கமுறையானது அடைப்பிதழை மூடுகிறது.
 
சில அடைப்பிதழ் வடிவமைப்புகளில், திரவ ஓட்டத்தின் அழுத்தம் தானாகவோ அல்லது துறைகளின் இடையே உள்ள திரவ ஓட்டத்தின் அழுத்தத்தில் உள்ள வேறுபாட்டினாலோ தானியங்கியாக அடைப்பிதழின் வழியே செல்லும் ஓட்டத்தை கட்டுப்படுத்துகிறது.
 
== இதர கருத்தாராய்வுகள் ==
அடைப்பிதழ்களின் விலையானது அதன் அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் அழுத்தம் ஆகியவற்றைக் கருத்தில் கொண்டு உற்பத்தியாளர்களால் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. பொதுவாக அடைப்பிதழ்களில் இருக்கும் ஈரப் பொருட்களும் அடையாளம் காணப்படுகின்றன. மிக அதிக அழுத்தமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கும் சில அடைப்பிதழ்களும் கிடைக்கப்பெறுகின்றன. ஒரு வடிவமைப்பாளரோ, பொறியியலாளரோ அல்லது பயனரோ ஒரு பயன்பாட்டிற்காக ஒரு அடைப்பிதழை பயன்படுத்த முடிவு செய்தால், நிர்ணயிக்கப்பட்ட அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் அழுத்தத்தை அது மிஞ்சவில்லை என்பதையும் அடைப்பிதழ் உட்புறத்தில் திறந்துவிடப்பட்டிருக்கும் திரவத்துடன் ஈரப் பொருட்கள் ஒத்து இருக்கிறதா என்பதையும் அவர்கள் உறுதி செய்து கொள்ளவேண்டும்.
 
குறிப்பாக, இரசாயனம் அல்லது மின் உற்பத்தித் தொழிற்சாலையில் இருக்கும் சில திரவ அமைப்பு வடிவங்கள், குழாயிடுதல் மற்றும் கருவிகள் பற்றிய விளக்க வரைபடங்களில், தெளிவான முறையில் விவரிக்கப்படுகின்றன. இது போன்ற விளக்க வரைபடங்களில், பல்வேறு அடைப்பிதழ்களும் குறிப்பிட்ட சின்னங்களின் மூலம் விவரிக்கப்படுகின்றன.<br />
 
நல்ல நிலையிலான அடைப்பிதழ்கள் கசிவில்லாமல் இருத்தல் வேண்டும். இருப்பினும், இறுதியில் அடைப்பிதழ்கள் பயன்பாடற்றுத் தேய்மானமடைந்து, அடைப்பிதழின் உட்புறத்திற்கும் வெளிப்புறத்திற்கும் இடையேயோ அல்லது ஓட்டத்தை நிறுத்துவதற்காக அடைப்பிதழ் மூடப்படும் போது தட்டு மற்றும் இருக்கைக்கு இடையேயோ கசிவு ஏற்படலாம். இருக்கை மற்றும் தட்டுக்கு இடையே சிக்கிக் கொள்ளும் ஒரு சிறு துண்டு கூட இவ்வாறான கசிவை உருவாக்கலாம்.
2,736

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/2266843" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது