"சோயா அவரை" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

10,928 பைட்டுகள் சேர்க்கப்பட்டது ,  3 ஆண்டுகளுக்கு முன்
தொகுப்பு சுருக்கம் இல்லை
(*திருத்தம்*)
==வரலாறு==
சோயா அவரையானது கிழக்காசியாவில் பயிரிடப்பட்ட முக்கிய பயிர் ஆகும். இதனை வரலாற்று எழுத்து மூலாதாரங்கள் எடுத்துக்காட்டுகின்றன. சோயா அவரை நீண்ட காலம் பயிரிடக்கூடியதுமான மட்டுப்படுத்தப்பட்டதுமான பயிர் ஆகும். இதன் மத்திய நிலையம் [[சீனா]] ஆகும் எனினும் இது வேறு நாடுகளுக்குப் பரப்பப்பட்டது. இன்று அமெரிகா, பிரேசில், ஆர்ஜென்டீனா, இந்தியா, சீனா, மற்றும் கொரியா போன்ற நாடுகளில் பிரதான பயிர்களுள் சோயா அவரையும் ஒன்றாகும்.
 
==விளக்கம்==
பெரும்பாலான மற்ற தாவரங்களைப் போல, சோயா அவரை விதையிலிருந்து முற்றிய தாவரமாக வளர தனித்துவமான பல நிலைகளை கடக்க வேண்டியுள்ளது.
===முளைத்தல்===
வளர்ச்சியின் முதல் நிலை [[முளைத்தல்|விதை முளைத்தலாகும்]], இது முளை வேரானது விதையிலிருந்து தோன்றுவதன் மூலம் துவங்குகிறது. இது [[வேர்]] வளர்ச்சியின் முதல் நிலையாகும். முதல் 48 மணி நேரத்திற்குள் உகந்த சூழலில் இது உருவாகிறது. முதல் [[ஒளிச்சேர்க்கை]] அமைப்பான வித்திலைகள் (''cotyledons'') கீழ்த்தண்டிலிருந்து தோன்றுகின்றன.இம்முதல் தாவர அமைப்பு மண்ணிலிருந்து வெளிவரும்.வித்திலைகள் இலைகளாகவும், முதிர்ச்சி அடையாத இளந்தாவரத்திற்கு ஊட்டமளிக்கும் பணியையும் மேற்க்கொள்கிறது.விதை முளைத்து முதல் 7 லிருந்து 10 நாட்கள் இளம் தாவரம் வித்திலைகள் வழியாகவே ஊட்டம் பெறுகிறது <ref name=MP197Chapter2 />.
 
===முதிர்ச்சியடைதல்===
முதல் உண்மையான இலைகள் ஒரு சோடி கத்தி வடிவம் போல உருவாக்கப்படுகின்றன.அதன் பின்னர், முதிர்ந்த முனைகளில் மூன்று சிற்றிலைகளைக் கொண்ட கூட்டிலைகளை உருவாக்குகின்றன. முதிர்ந்த மூன்றுசிற்றிலைக் கூட்டிலையில் (trifoliolate) இலை ஒன்றுக்கு மூன்று முதல் நான்கு சிற்றிலைகள் இருக்கும், பெரும்பாலும் இடைவெளியில் 6 முதல் 15 செ.மீ (2.4-5.9 அங்குலம்) நீளமும் மற்றும் 2-7 செ.மீ. (0.79-2.76 இல்) அகலமுடையதாகவும் இருக்கும்.உகந்த சூழ்நிலை தொடரும் பட்சத்தில் [[தண்டு|தண்டின்]] வளர்ச்சி தொடரும். ஒவ்வொரு 4 நாட்களுக்கு ஒரு முறை புதிய கணுக்கள் உருவாகும்.பூக்கும் முன், வேர்கள் நாளொன்றுக்கு 1.9 செமீ (0.75 அங்குலம்) வளரும்.ரைசோபியம் பாக்டீரியம் இருப்பின் மூன்றாவது கணு உருவாகும் போது வேர்களில் [[வேர்]] முண்டு அல்லது வேர் முடிச்சு உருவாகின்றன.இம்முண்டுகள் உருவாவது எட்டாவது வாரம் இணையுயிரி நோய்த்தாக்கம் ஏற்படும் வரை தொடர்கிறது.மரபியல், மண் தரம், மற்றும் அதன் செயல்திறனை பாதிக்கும் பருவநிலைகள் போன்ற காரணிகளைப் பொருத்து ஒரு சோயாஅவரை தாவரத்தின் முதிர்ச்சி அமைந்துள்ளது.மேற்கண்ட தாக்கங்களைப் பொருத்து இறுதி பண்புகள் மாறக்கூடும். இருப்பினும், முழுமையாக முதிர்ந்த சோயாபீன் தாவரத்தின் பொதுவாக உயரம் 51-127 செ.மீ. (20-50 அங்குலம்) <ref name=MP197Chapter19>{{cite book|last1=Purcell|first1=Larry C.|last2=Salmeron|first2=Montserrat|last3=Ashlock|first3=Lanny|title=Arkansas Soybean Production Handbook - MP197|date=2000|chapter=Chapter 19: Soybean Facts|chapter-url=http://www.uaex.edu/publications/pdf/mp197/chapter19.pdf|chapter-format=PDF|publisher=University of Arkansas Cooperative Extension Service|location=Little Rock, AR|page=1|url=http://www.uaex.edu/publications/mp-197.aspx|accessdate=5 September 2016}}
</ref>. மற்றும் 76-152 செ.மீ. (30-60 அங்குலம்) ஆழம் வரை வேர்கள் வளர்கின்றன.<ref>{{cite book|last1=Bennett|first1=J. Michael|last2=Rhetoric|first2=Emeritus|last3=Hicks|first3=Dale R.|last4=Naeve|first4=Seth L.|last5=Bennett|first5=Nancy Bush|title=The Minnesota Soybean Field Book|date=2014|publisher=University of Minnesota Extension|location=St Paul, MN|page=33|url=http://www.extension.umn.edu/agriculture/soybean/docs/minnesota-soybean-field-book.pdf|accessdate=16 September 2016}}</ref>
.
 
===பூத்தல்===
பூக்கும் நிகழ்வானது பகல் பொழுதின் நீட்சியைப் பொருத்துத் தூண்டப்படுகிறது, ஒரு நாளைக்கு 12.8 மணி நேரம் பகல் பொழுது பூத்தலுக்கு அவசியமாகிறது <ref name=MP197Chapter2 /> <ref>{{cite book|last1=Shurtleff|first1=William|last2=Aoyagi|first2=Akiko|title=History of Soybeans and Soyfoods in Sweden, Norway, Denmark and Finland (1735-2015): Extensively Annotated Bibliography and Sourcebook|date=2015|publisher=Soyinfo Center|location=Lafayette, CA|isbn=9781928914808|page=490|url=https://books.google.com/books?id=0gtpCgAAQBAJ&pg=PA490#v=onepage&q&f=false}}</ref>.இருப்பினும் இப்பண்பு மிகவும் மாறுபட்டது, பல்வேறு வகை சேயா அவரை இனங்களுக்கும் தேவைப்படும் நாள் பொழுது மாறுபடக்கூடும்.சோயா அவரையின் இலைக் கோணத்தில் வெண்மை, இளஞ்சிவப்பு அல்லது ஊதா நிறத்தில் தோற்றமளிக்கும் தெளிவான, சுய வளமான [[பூக்கள்|பூக்களை]] (self-fertile flowers) உருவாகின்றன. சோயா பயிரைப் பொறுத்து, பூக்கும் செயல்முறைக்குப் பின்னரும் கணு வளர்ச்சி இருக்கும். சோயா அவரையானது விதை முற்றுவதற்து முன்னரே இலைகளை உதிர்த்து விடுகின்றன <ref> name=MP197Chapter2 </ref>.
 
[[File:Soybean flowers.png|thumb|400px|left|சோயா அவரையின் சிறிய இளஞ்சிவப்பு நிறப் பூக்கள்]]
 
===[[விதை நேர்த்தி]]===
சோயா அவரையின் கனியானது மூன்று முதல் ஐந்து [[கனி]]களைக் கொண்ட கொத்தாக வளர்கிறது, ஒவ்வொரு உலர்வெடிகனிகளும் 3-8 செ.மீ. நீளமும் (1-3 அங்குலம்) கொண்டதாக உள்ளன. அவற்றுக்குள் 5-11 மிமீ [[விட்டம்]] கொண்ட இரண்டு முதல் நான்கு (அரிதாக) விதைகளை கொண்டிருக்கின்றன. சோயாஅவரையின் [[விதை|விதைகள்]] பலவிதமான அளவிலும் மேலோடு கருப்பு, பழுப்பு, நீலம், மஞ்சள் மற்றும் பச்சை நிறங்களிலும் உள்ளன <ref name=MP197Chapter19 />. மாறுபட்ட மற்றும் உறிஞ்சப்பட்ட விதை கோட்டுகள் பொதுவானவை. சோயா அவரையில் பலநிறம் (Variegated ) மற்றும் இருநிற (bicolored) விதை உறைகள் பொதுவாகக் காணப்படுகிறது.
 
சோயா அவரையின் மேலோடு (hull) கடினமானது, தண்ணீர் உட்புகமுடியா பண்புடையது. மேலும் உள்ளிருக்கும் வித்திலைகள் முளைக்குருத்து போன்றவை பாதிக்கப்படாத வகையில் மூடிப் பாதுகாக்கிறது. விதை உறை சேதமடைந்தால் அவ்விதையானது முளைப்பதில்லை.விதை உறையின் குழிந்த பகுதியில் சிறு கண் போன்ற வித்துத்தழும்பு (hilum) (கருப்பு, பழுப்பு, சாம்பல், மஞ்சள்,வெளிர் மஞ்சள் ஆகிய நிறங்களில் காணப்படலாம்) காணப்படுகிறது. வித்துத்தழும்பின் இறுதியில்
விதையுறையில் வளர்துளை அல்லது சிறு துளை காணப்படுகிறது.இது தன் வழியே நீரானது உள்ளே செல்ல அனுமதிக்கிறது இதன் பின்னர் விதை முளைக்கிறது.
 
 
=== ஊட்டச்சத்து ===
 
</noinclude>{| class="wikitable"
|+ பிரதான உணவுகளுடன் சோயா அவரையினுடைய ஊட்டச்சத்டைஊட்டச்சத்தை ஒப்பிடுகையில்s<ref>{{cite web|title=Nutrient data laboratory|publisher=United States Department of Agriculture|accessdate=January 2012|url=http://www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp/Data/SR18/sr18.html}}</ref>
|-
! STAPLE: !! [[மக்காச்சோளம்]] / சோளம்{{ref label|reference_name_A|A|A}} !! [[நெல்]]{{ref label|reference_name_B|B|B}} !! [[கோதுமை]]{{ref label|reference_name_C|C|C}} !! [[உருளைக் கிழங்கு]]{{ref label|reference_name_D|D|D}} !! [[மரவள்ளி]]{{ref label|reference_name_E|E|E}} !! [[சோயா அவரை]] (Green){{ref label|reference_name_F|F|F}} !! [[வற்றாளை]]{{ref label|reference_name_G|G|G}} !! [[சோளம்]]{{ref label|reference_name_H|H|H}} !! [[கிழங்கு]]{{ref label|reference_name_Y|Y|Y}} !! [[வாழை]]{{ref label|reference_name_Z|Z|Z}}
3,853

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/2298662" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது