"பயனர்:Sankmrt/common.js" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

3,360 பைட்டுகள் நீக்கப்பட்டது ,  3 ஆண்டுகளுக்கு முன்
பக்கத்தை '{{subst:wikEd}}' கொண்டு பிரதியீடு செய்தல்
சி
(பக்கத்தை '{{subst:wikEd}}' கொண்டு பிரதியீடு செய்தல்)
{{subst:wikEd}}
//<source lang=javascript>
 
importScriptURI('http://simple.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:AutoEd/core.js&action=raw&ctype=text/javascript'); //Imports the "framework" script needed to make this function
//Import individual modules for use
importScriptURI('http://simple.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:AutoEd/unicodify.js&action=raw&ctype=text/javascript'); // autoEdUnicodify() converts HTML entities to WikiText
importScriptURI('http://simple.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:AutoEd/isbn.js&action=raw&ctype=text/javascript'); // autoEdISBN() fixes ISBN syntax so that WikiMagic can work
importScriptURI('http://simple.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:AutoEd/whitespace.js&action=raw&ctype=text/javascript'); // autoEdWhitespace() cleans up whitespace
importScriptURI('http://simple.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:AutoEd/wikilinks.js&action=raw&ctype=text/javascript'); // autoEdWikilinks() simplifies and shortens wikilinks where appropriate
importScriptURI('http://simple.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:AutoEd/htmltowikitext.js&action=raw&ctype=text/javascript'); // autoEdHTMLtoWikitext() converts HTML to wikitext
importScriptURI('http://simple.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:AutoEd/headlines.js&action=raw&ctype=text/javascript'); // autoEdHeadlines() fixes common headline errors and renames some headers
importScriptURI('http://simple.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:AutoEd/unicodecontrolchars.js&action=raw&ctype=text/javascript'); // autoEdUnicodeControlChars() converts HTML to wikitext
importScriptURI('http://simple.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:AutoEd/unicodehex.js&action=raw&ctype=text/javascript'); // autoEdUnicodeHex() converts hex encoded characters to unicode
importScriptURI('http://simple.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:AutoEd/templates.js&action=raw&ctype=text/javascript'); // autoEdTemplates() cleans up templates
importScriptURI('http://simple.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:AutoEd/tablestowikitext.js&action=raw&ctype=text/javascript'); // autoEdTablestoWikitext() replaces HTML tables with wikitables
importScriptURI('http://simple.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:AutoEd/extrabreaks.js&action=raw&ctype=text/javascript'); // autoEdExtraBreaks() removes extra BR tags
importScriptURI('http://simple.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:AutoEd/links.js&action=raw&ctype=text/javascript'); // autoEdLinks() cleans up common link errors
importScriptURI('http://simple.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:AutoEd/dashes.js'); // auotEdDashes() reformats dashes per WP:MOSDASH.
 
function autoEdFunctions() { //Activates individual modules when "auto ed" tab is clicked
var txt = document.editform.wpTextbox1;
txt.value = autoEdUnicodify(txt.value);
txt.value = autoEdISBN(txt.value);
txt.value = autoEdWhitespace(txt.value);
txt.value = autoEdUnicodeHex(txt.value);
txt.value = autoEdWikilinks(txt.value);
txt.value = autoEdHTMLtoWikitext(txt.value);
txt.value = autoEdHeadlines(txt.value);
txt.value = autoEdUnicodeControlChars(txt.value);
txt.value = autoEdTemplates(txt.value);
txt.value = autoEdTablestoWikitext(txt.value);
txt.value = autoEdExtraBreaks(txt.value);
txt.value = autoEdLinks(txt.value);
txt.value = autoEdDashes(txt.value);
}
 
//</source>
304

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/2362180" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது