"சோழர் கால மருத்துவமனைகள்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு