"பேச்சு:காதல் கண் கட்டுதே" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு