"துணிப்புத் தகைவு" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

1,181 பைட்டுகள் சேர்க்கப்பட்டது ,  2 ஆண்டுகளுக்கு முன்
====எடுத்துகாட்டு====
 
கார்த்தேய ஆயங்களில்(x,y) ஓர் இருபருமான வெளியைக் கருதுவோம்.இதில் அமையும் பய்வு விரைவு உறுப்புகள் (u,v)) ஆகும்; இதன் துணிப்புத் தகைவு பின்வரும் எண்சாரத்தால் தரப்படும்:
Considering a 2D space in cartesian coordinates (x,y) (the flow velocity components are respectively (u,v)), the shear stress matrix given by:
 
:<math>\begin{pmatrix}
</math>
 
இந்தக் சமன்பாடு நியூட்டனியல் பய்வைக் குறிக்கிறது. நடப்பில் இதைப் பின்வருமாறும் கோவைப்படுத்தலாம்:
represents a Newtonian flow, in fact it can be expressed as:
:<math>\begin{pmatrix}
\tau_{xx} & \tau_{xy} \\
</math>,
 
இது ஒருபடிதல்லாத பாய்வுக்கான பிசுப்புக்கான உய்ர்நெறியனாகும்:
i.e., an anisotropic flow with the viscosity tensor:
 
:<math>\begin{pmatrix}
</math>
 
இது சீரிலாத பெயர்நிலை பாய்வைக் குறிக்கிறது; இது உண்மையில் பாய்வு விரைவுகளைச் சாராதிருத்தலைக் காணலாம்:
which is nonuniform (depends on space coordinates) and transient, but relevantly it is independent on the flow velocity:
 
:<math>\mathbf \mu(x,t) = \begin{pmatrix}
\end{pmatrix} </math>
 
இது நியூட்டனையப் பாய்வாகும். இதன் பிசுப்புமை பின்வருமாறு:
This flow is therefore newtonian. On the other hand, a flow in which the viscosity were:
 
:<math>\begin{pmatrix}
</math>
 
இதில் பிசுப்புமை பாய்வு விரைவைச் சார்ந்துள்ளதால் நியூட்டனியல் சாராத பாய்வாகும். இந்தப் பாய்வு ஒருபடித்தானதாகும்.(இந்த எண்சாரம் முற்றொருமை என்சாரமாக அமைவதால், இதன் பிசுப்புமை அளவனாக அமைகிறது:
is Nonnewtonian since the viscosity depends on flow velocity. This nonnewtonian flow is isotropic (the matrix is proportional to the identity matrix), so the viscosity is simply a scalar:
 
:<math>\mu (u) = \frac 1 u </math>.
"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/2515757" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது