"மூலிகம்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

3,259 பைட்டுகள் சேர்க்கப்பட்டது ,  2 ஆண்டுகளுக்கு முன்
*விரிவாக்கம்*
(*விரிவாக்கம்*)
(*விரிவாக்கம்*)
[[படிமம்:Hydroxyl_radical.png|thumb|உலூயிசின் கட்டமைப்பில் காட்டப்பட்டுள்ள ஐதரொட்சைல் மூலிகம் சோடியாக்கப்படாத ஓர் எதிர்மின்னியைக் கொண்டுள்ளது.]]
 
[[வேதியியல்|வேதியியலில்]], '''மூலிகம்''' (''Radical'') அல்லது '''கட்டுறாத மூலிகம்''' (''Free Radical'') என்பது சோடியாக்கப்படாத வலுவளவு எதிர்மின்னியைக் கொண்டுள்ள [[அணு]], [[மூலக்கூறு]] அல்லது [[அயனி]] ஆகும். சோடியாக்கப்படாதசோடியாக்கப்படா [[எதிர்மின்னி]]கள் இருப்பதால் பெரும்பாலான கட்டுறா மூலிகங்கள் உயர் [[வேதி வினை|வேதித் தாக்குதிறன்]] கொண்டவை. பெரும்பாலான கட்டுறா மூலிகங்கள் தன்னிச்சையாக [[இருபடிச் சேர்மம்|இருபகுதியங்களாகிக்]] கொள்ளும். பெரும்பாலான கரிம மூலிகங்களின் ஆயுட்காலம் மிகக்குறைவாகும்.
 
கட்டுறாத மூலிகத்திற்கான எடுத்துக்காட்டாக, [[ஒட்சிசன்]] அணுவில் சோடியற்றசோடியாக்கப்படாத ஓர் எதிர்மின்னியைக் கொண்டுள்ள ஐதரொட்சைல் மூலிகத்தை (HO•) எடுத்துக்கொள்ளலாம்.
 
[[ஒடுக்க-ஏற்ற வேதிவினைகள்|தாழ்த்தல்-ஏற்றத் தாக்கங்கள்]], [[அயனியாக்கும் கதிர்]]ப்பு, வெப்பம், மின்னிறக்கங்கள், [[மின்னாற்பகுப்பு|மின்பகுப்பு]] போன்ற செய்முறைகளின் மூலிகங்கள் உருவாக்கப்படுவதுண்டு. பெரும்பாலான வேதித் தாக்கங்களில் மூலிகங்கள் இடைநிலைகளாகச் செயற்படுவதால், சமப்படுத்திய சமன்பாடுகளின் இவை இடம்பெறுவது குறைவு.
 
== வேதித் தாக்கங்களில் ==
 
:<math>\mathrm{Cl}_2 \; \xrightarrow{UV} \; {\mathrm{Cl} \cdot} + {\mathrm{Cl} \cdot}</math>
:''[[குளோரின்]] வளிமமானது [[புறவூதாக் கதிர்]]களின் முன்னிலையில் குளோரின் அணு மூலிகங்களாகப் பிரிகையடையும். இம்முறை [[அல்கேன்|அற்கேன்களைக்]] குளோரினேற்றப் பயன்படுத்தப்படுகின்றது''.
 
மூலிகத் [[வேதிவினை வழிமுறை|தாக்கப் பொறிமுறைகளில்]] தனி எதிர்மின்னிகளின் நகர்வைக் காட்ட ஒருதலை அம்புக்குறிகள் பயன்படுத்தப்படும்:
== உருவாக்கம் ==
 
மூலிகங்களைத் தோற்றுவிப்பதற்கு, [[சமப்பகுப்பு|சமப்பகுப்பின்]] மூலம் [[பிணைப்பு பிளவு|பங்கீட்டுவலுப் பிணைப்புகளை உடைக்க]] வேண்டிய தேவை இருக்கலாம். கூடிய [[ஆற்றல்]] இதற்குத் தேவைப்படும். Δ''H''{{px1}}° என்ற குறியீட்டின் மூலம் இச்சமப்பகுப்புப் பிணைப்புப் பிரிகை ஆற்றல்கள் குறித்துக்காட்டப்படும். எடுத்துக்காட்டாக, [[ஐதரசன்|H<sub>2</sub>]] ஐ 2H• ஆகப் பிரிகையடையச் செய்வதற்கு Δ''H''{{px1}}° = +435 kJ'''·'''mol{{smallsup|-1}} தேவைப்படும். அதேவேளை, Cl<sub>2</sub> ஐ 2Cl• ஆகப் பிரிகையடையச் செயவதற்கு Δ''H''{{px1}}° = +243 kJ'''·'''mol{{smallsup|-1}} தேவைப்படும்.
 
== பல்பகுதியாக்கம் ==
 
பெரும்பாலான பல்பகுதியாக்கத் தாக்கங்களில் கட்டுறா மூலிகங்களும் பங்குபற்றுகின்றன. பெரும்பாலான [[நெகிழி]]களும் மிளிரிகளும் மூலிகப் பல்பகுதியாக்கத்தின் மூலம் உருவாக்கப்படுகின்றன.
 
== வளிமண்டல மூலிகங்கள் ==
 
கீழ் [[வளிமண்டலம்|வளிமண்டலத்தில்]] கூடுதலாக உள்ள மூலிகம், மூலக்கூற்று ஈரொட்சிசன் ஆகும். கீழ் வளிமண்டலத்தில், [[நைதரசனீரொட்சைடு|நைதரசன் ஈரொட்சைட்டின்]] ஒளிப்பகுப்பின் மூலம் ஒட்சிசன் அணுவும் [[நைட்ரிக் ஆக்சைடு|நைத்திரிக்கு ஒட்சைட்டும்]] உருவாக்கப்படுகின்றன. இச்செயன்முறை [[புகைப்பனி]] உருவாக்கத்திற்குக் காரணமாக அமைகின்றது. இதே போல, [[ஓசோன்|ஓசோனின்]] ஒளிப்பகுப்பு, அருட்டிய ஒட்சிசன் அணுவைத் தோற்றுவிக்கும்.
 
:<chem>{NO2} ->[h \nu] {NO} + {O}</chem>
:<chem>{O} + {O2} -> {O3}</chem>
:<chem>{NO2} + {O2} ->[h \nu] {NO} + {O3}</chem>
:<chem>{NO} + {O3} -> {NO2} + {O2}</chem>
 
மேல் வளிமண்டலத்தில், ஞாயிற்றுப் புறவூதாக் கதிர்ப்பின் முன்னிலையில், [[ஐதரோபுளோரோகார்பன்|ஐதரோபுளோரோகாபன்கள்]], குளோரின் மூலிகத்தைத் தோற்றுவிக்கும். இது ஓசோனை ஒட்சிசனாக மாற்றும் தாக்கத்தை ஊக்குவிப்பதால், [[ஓசோன் குறைபாடு|ஓசோன் படைத் தேய்வுக்குக்]] காரணமாக அமைகின்றது.
 
:<chem>{CFCS} ->[h \nu] {Cl.}</chem>|
:<chem>{Cl.} + {O3} -> {ClO.} + {O2}</chem>
:<chem>{O3} ->[h \nu] {O} + {O2}</chem>
:<chem>{O} + {ClO.} -> {Cl.} + {O2}</chem>
:<chem>{2O3} ->[h \nu] 3O2</chem>
 
== மேற்கோள்கள் ==
13,124

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/2535740" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது