வார்ப்புரு:திமுக/meta/symbol: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு