அற்புதத் திருவந்தாதி: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு

4,311 பைட்டுகள் சேர்க்கப்பட்டது ,  16 ஆண்டுகளுக்கு முன்
தொகுப்பு சுருக்கம் இல்லை
No edit summary
 
No edit summary
 
எஞ்ஞான்று தீர்ப்ப திடர்....................................1
 
 
இடர் களையாரேனும் எமக்கு இரங்காரேனும்
 
படரும் நெறி பணியாரேனும் -சுடர் உருவில்
 
என்பறாக் கோலத்து எரியாடும் எம்மானார்க்(கு)
 
அன்பறா தென்நெஞ் சவர்க்கு.................................2
 
 
அவர்க்கே எழுபிறப்பும் ஆளாவோம் என்றும்
 
அவர்க்கே நாம் அன்பாவதல்லால் -பவர்ச்சடைமேல்
 
பாகாப்போழ் சூடும் அவர்க்கல்லால் மற்றொருவர்க்
 
காகாப்போம் எஞ்ஞான்றும் ஆள்...............................3
 
 
ஆளானோம் அல்லல் அறிய முறையிட்டால்
 
கேளாத தென்கொலோ கேளாமை - நீளாகம்
 
செம்மையான் ஆகித் திருமிடறு மற்றொன்றாம்
 
எம்மைஆட் கொண்ட இறை..................................4
 
 
இறைவனே எவ்வுயிருந் தோற்றுவிப்பான் தோற்றி
 
இறைவனே ஈண்டிறக்கம் செய்வான் - இறைவனே
 
எந்தாய் எனஇரங்கும் எங்கள் மேல் வெந்துயரம்
 
வந்தால் அது மாற்றுவான்......................................5
 
 
வானத்தான் என்பாரும் என்கமற் றும்பர்கோன்
 
தானத்தான் என்பாரும் தாமென்க - ஞானத்தான்
 
முன்னஞ்சத் தால்இருண்ட மொய்யொளிசேர் கண்டத்தான்
 
என்நெஞ்சத் தான்என்பன் யான்..................................6
 
 
யானே தவமுடையேன் என்நெஞ்சே நன்னெஞ்சம்
 
யானே பிறப்பறுப்பான் எண்ணினேன் - யானேயக்
 
கைம்மா உரிபோர்த்த கண்ணுதலாண் வெண்ணீற்ற
 
அம்மானுக் காளாயினேன்.......................................7
 
 
ஆயினேன் ஆள்வானுக் கன்றே பெறற்கரியன்
 
ஆயினேன் அஃதன்றே யாமாறு -தூய
 
புனற்கங்கை ஏற்றானோர் பொன்வரையே போல்வான்
 
அனற்கங்கை ஏற்றான் அருள்....................................8
 
 
அருளே உலகெலாம் ஆள்விப்ப தீசன்
 
அருளே பிறப்பறுப்ப தானால் - அருளாலே
 
மெய்ப்பொருளை நோக்கும் விதியுடையேன் எஞ்ஞான்றும்
 
எப்பொருளு மாவ தெனக்கு......................................9
 
 
எனக்கினிய எம்மானை ஈசனையான் என்றும்
 
மனக்கினிய வைப்பாக வைத்தேன் - எனக்கவனைக்
 
கொண்டேன் பிரானாகக் கொள்வதுமே இன்புற்றேன்
 
உண்டே எனக்கரிய தொன்று...................................10
 
 
ஒன்றே நினைந்திருந்தேன் ஒன்றே துணிந்தொழிந்தேன்
 
ஒன்றேஎன் உள்ளத்தி னுள்ளடைத்தேன் - ஒன்றே காண்
 
கங்கையான் திங்கள் கதிர்முடியான் பொங்கொளிசேர்
 
அங்கையாற் காளாம் அது......................................11
 
 
(மேலும் வளரும் .மொத்தப் பாடல்கள் 101. )
19

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/27809" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது