"இராமநாதபுரம் மாவட்டம்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

34,508 பைட்டுகள் சேர்க்கப்பட்டது ,  11 மாதங்களுக்கு முன்
சி
சி
 
{{இராமநாதபுரம் மாவட்டம்}}
 
 
 
{{navbox | listclass = hlist
|state = collapsed
|name = ராமநாதபுரம் மாவட்ட ஊராட்சிகள்
|title = [[இராமநாதபுரம் மாவட்டம்|இராமநாதபுரம் மாவட்ட]] [[ஊராட்சி|ஊராட்சிகள்]]
|image =
|groupstyle = line-height:1.1em;|group1 = [[இராமநாதபுரம் ஊராட்சி ஒன்றியம்]]
|list1 = <div>[[வெண்ணத்தூர் ஊராட்சி|வெண்ணத்தூர்]]{{·}}[[தொருவளூர் ஊராட்சி|தொருவளூர்]]{{·}}[[தெற்குத்தரவை ஊராட்சி|தெற்குத்தரவை]]{{·}}[[சூரங்கோட்டை ஊராட்சி|சூரங்கோட்டை]]{{·}}[[சக்கரக்கோட்டை ஊராட்சி|சக்கரக்கோட்டை]]{{·}}[[இராஜசூரியமடை ஊராட்சி|இராஜசூரியமடை]]{{·}}[[புத்தேந்தல் ஊராட்சி|புத்தேந்தல்]]{{·}}[[புல்லங்குடி ஊராட்சி|புல்லங்குடி]]{{·}}[[பெருவயல் ஊராட்சி|பெருவயல்]]{{·}}[[பாண்டமங்கலம் ஊராட்சி|பாண்டமங்கலம்]]{{·}}[[மாதவனூர் ஊராட்சி|மாதவனூர்]]{{·}}[[மாடக்கொட்டான் ஊராட்சி|மாடக்கொட்டான்]]{{·}}[[காரேந்தல் ஊராட்சி|காரேந்தல்]]{{·}}[[கழுகூரணி ஊராட்சி|கழுகூரணி]]{{·}}[[கழனிக்குடி ஊராட்சி|கழனிக்குடி]]{{·}}[[தேவிபட்டினம் ஊராட்சி|தேவிபட்டினம்]]{{·}}[[சித்தார்கோட்டை ஊராட்சி|சித்தார்கோட்டை]]{{·}}[[அத்தியூத்து ஊராட்சி|அத்தியூத்து]]{{·}}[[அச்சுந்தன்வயல் ஊராட்சி|அச்சுந்தன்வயல்]]</div>
|group2 = [[பரமக்குடி ஊராட்சி ஒன்றியம்]]
|list2 = <div>[[வெங்கிட்டன்குரிச்சி ஊராட்சி|வெங்கிட்டன்குரிச்சி]]{{·}}[[வெங்காளூர் ஊராட்சி|வெங்காளூர்]]{{·}}[[வேந்தோணி ஊராட்சி|வேந்தோணி]]{{·}}[[வாலாங்குடி ஊராட்சி|வாலாங்குடி]]{{·}}[[உரப்புளி ஊராட்சி|உரப்புளி]]{{·}}[[ஊரக்குடி ஊராட்சி|ஊரக்குடி]]{{·}}[[தென்பொதுவக்குடி ஊராட்சி|தென்பொதுவக்குடி]]{{·}}[[தெளிச்சாத்தநல்லூர் ஊராட்சி|தெளிச்சாத்தநல்லூர்]]{{·}}[[எஸ். காவனூர் ஊராட்சி|எஸ். காவனூர்]]{{·}}[[பொதுவக்குடி ஊராட்சி|பொதுவக்குடி]]{{·}}[[பெருங்கரை ஊராட்சி|பெருங்கரை]]{{·}}[[பீர்க்கன்குறிச்சி ஊராட்சி|பீர்க்கன்குறிச்சி]]{{·}}[[பாம்பூர் ஊராட்சி|பாம்பூர்]]{{·}}[[பி. புத்தூர் ஊராட்சி|பி. புத்தூர்]]{{·}}[[நென்மேனி ஊராட்சி|நென்மேனி]]{{·}}[[நெல்மடூர் ஊராட்சி|நெல்மடூர்]]{{·}}[[மோசுகுடி ஊராட்சி|மோசுகுடி]]{{·}}[[மேலப்பார்த்திபனூர் ஊராட்சி|மேலப்பார்த்திபனூர்]]{{·}}[[மேலக்காவனூர் ஊராட்சி|மேலக்காவனூர்]]{{·}}[[மேலாய்க்குடி ஊராட்சி|மேலாய்க்குடி]]{{·}}[[மடந்தை ஊராட்சி|மடந்தை]]{{·}}[[குழந்தாபுரி ஊராட்சி|குழந்தாபுரி]]{{·}}[[கீழப்பருத்தியூர் ஊராட்சி|கீழப்பருத்தியூர்]]{{·}}[[கீழபார்த்திபனூர் ஊராட்சி|கீழபார்த்திபனூர்]]{{·}}[[கஞ்சியேந்தல் ஊராட்சி|கஞ்சியேந்தல்]]{{·}}[[கமுதகுடி ஊராட்சி|கமுதகுடி]]{{·}}[[கலையூர் ஊராட்சி|கலையூர்]]{{·}}[[கே. கருங்குளம் ஊராட்சி|கே. கருங்குளம்]]{{·}}[[எஸ். அண்டக்குடி ஊராட்சி|எஸ். அண்டக்குடி]]{{·}}[[ஏனாதிகோட்டை]]</div>
|group3 = [[கடலாடி ஊராட்சி ஒன்றியம்]]
|list3 = <div>[[வாலிநோக்கம் ஊராட்சி|வாலிநோக்கம்]]{{·}}[[வி சேதுராஜபுரம் ஊராட்சி|வி சேதுராஜபுரம்]]{{·}}[[உச்சிநத்தம் ஊராட்சி|உச்சிநத்தம்]]{{·}}[[டி. கரிசல்குளம் ஊராட்சி|டி. கரிசல்குளம்]]{{·}}[[சொக்கானை ஊராட்சி|சொக்கானை]]{{·}}[[சிறைகுளம் ஊராட்சி|சிறைகுளம்]]{{·}}[[சவேரியர்பட்டினம் ஊராட்சி|சவேரியர்பட்டினம்]]{{·}}[[செஞ்சடைநாதபுரம் ஊராட்சி|செஞ்சடைநாதபுரம்]]{{·}}[[எஸ். தாரைக்குடி ஊராட்சி|எஸ். தாரைக்குடி]]{{·}}[[எஸ். பி. கோட்டை ஊராட்சி|எஸ். பி. கோட்டை]]{{·}}[[எஸ். கீராந்தை ஊராட்சி|எஸ். கீராந்தை]]{{·}}[[பொத்திகுளம் ஊராட்சி|பொத்திகுளம்]]{{·}}[[பேய்க்குளம் ஊராட்சி|பேய்க்குளம்]]{{·}}[[பன்னந்தை ஊராட்சி|பன்னந்தை]]{{·}}[[பி. கீரந்தை ஊராட்சி|பி. கீரந்தை]]{{·}}[[ஒருவானேந்த்ல் ஊராட்சி|ஒருவானேந்த்ல்]]{{·}}[[ஒரிவயல் ஊராட்சி|ஒரிவயல்]]{{·}}[[ஒப்பிலான் ஊராட்சி|ஒப்பிலான்]]{{·}}[[மூக்கையூர் ஊராட்சி|மூக்கையூர்]]{{·}}[[மேலசெல்வனூர் ஊராட்சி|மேலசெல்வனூர்]]{{·}}[[மேலசிறுபோது ஊராட்சி|மேலசிறுபோது]]{{·}}[[மீனங்குடி ஊராட்சி|மீனங்குடி]]{{·}}[[கொத்தங்குளம் ஊராட்சி|கொத்தங்குளம்]]{{·}}[[கிடாதிருக்கை ஊராட்சி|கிடாதிருக்கை]]{{·}}[[கீழசாக்குளம் ஊராட்சி|கீழசாக்குளம்]]{{·}}[[கன்னிராஜாபுரம் ஊராட்சி|கன்னிராஜாபுரம்]]{{·}}[[கடுகுசந்தை ஊராட்சி|கடுகுசந்தை]]{{·}}[[காணிக்கூர் ஊராட்சி|காணிக்கூர்]]{{·}}[[இதம்பாடல் ஊராட்சி|இதம்பாடல்]]{{·}}[[இளஞ்செம்பூர் ஊராட்சி|இளஞ்செம்பூர்]]{{·}}[[சித்திரங்குடி ஊராட்சி|சித்திரங்குடி]]{{·}}[[அவதாண்டை ஊராட்சி|அவதாண்டை]]{{·}}[[ஆப்பனூர் ஊராட்சி|ஆப்பனூர்]]{{·}}[[அ. உசிலாங்குளம் ஊராட்சி|அ. உசிலாங்குளம்]]</div>
|group4 = [[கமுதி ஊராட்சி ஒன்றியம்]]
|list4 = <div>[[வங்காருபுரம் ஊராட்சி|வங்காருபுரம்]]{{·}}[[வல்லந்தை ஊராட்சி|வல்லந்தை]]{{·}}[[வலையபூக்குளம் ஊராட்சி|வலையபூக்குளம்]]{{·}}[[உடையநாதபுரம் ஊராட்சி|உடையநாதபுரம்]]{{·}}[[திம்மநாதபுரம் ஊராட்சி|திம்மநாதபுரம்]]{{·}}[[டி. வாலசுப்பிரமணியபுரம் ஊராட்சி|டி. வாலசுப்பிரமணியபுரம்]]{{·}}[[டி. புனவாசல் ஊராட்சி|டி. புனவாசல்]]{{·}}[[செங்கப்படை ஊராட்சி|செங்கப்படை]]{{·}}[[சடையனேந்தல் ஊராட்சி|சடையனேந்தல்]]{{·}}[[இராமசாமிபட்டி ஊராட்சி|இராமசாமிபட்டி]]{{·}}[[புல்வாய்க்குளம் ஊராட்சி|புல்வாய்க்குளம்]]{{·}}[[பொந்தம்புளி ஊராட்சி|பொந்தம்புளி]]{{·}}[[பெருநாழி ஊராட்சி|பெருநாழி]]{{·}}[[பசும்பொன் ஊராட்சி|பசும்பொன்]]{{·}}[[பாப்புரெட்டியபட்டி ஊராட்சி|பாப்புரெட்டியபட்டி]]{{·}}[[பாப்பாங்குளம் ஊராட்சி|பாப்பாங்குளம்]]{{·}}[[பாப்பனம் ஊராட்சி|பாப்பனம்]]{{·}}[[பம்மனேந்தல் ஊராட்சி|பம்மனேந்தல்]]{{·}}[[பாக்குவெட்டி ஊராட்சி|பாக்குவெட்டி]]{{·}}[[ஓ. கரிசல்குளம் ஊராட்சி|ஓ. கரிசல்குளம்]]{{·}}[[நீராவி ஊராட்சி|நீராவி]]{{·}}[[என். கரிசல்குளம் ஊராட்சி|என். கரிசல்குளம்]]{{·}}[[முதல்நாடு ஊராட்சி|முதல்நாடு]]{{·}}[[முஸ்டக்குறிச்சி ஊராட்சி|முஸ்டக்குறிச்சி]]{{·}}[[மேலராமநதி ஊராட்சி|மேலராமநதி]]{{·}}[[மேலமுடிமன்னார்கோட்டை ஊராட்சி|மேலமுடிமன்னார்கோட்டை]]{{·}}[[மாவிலங்கை ஊராட்சி|மாவிலங்கை]]{{·}}[[மரக்குளம் ஊராட்சி|மரக்குளம்]]{{·}}[[மண்டலமாணிக்கம் ஊராட்சி|மண்டலமாணிக்கம்]]{{·}}[[எம். புதுக்குளம் ஊராட்சி|எம். புதுக்குளம்]]{{·}}[[கொம்பூதி ஊராட்சி|கொம்பூதி]]{{·}}[[கீழராமநதி ஊராட்சி|கீழராமநதி]]{{·}}[[கீழமுடிமன்னார்கோட்டை ஊராட்சி|கீழமுடிமன்னார்கோட்டை]]{{·}}[[காத்தனேந்தல் ஊராட்சி|காத்தனேந்தல்]]{{·}}[[காக்குடி ஊராட்சி|காக்குடி]]{{·}}[[காடமங்களம் ஊராட்சி|காடமங்களம்]]{{·}}[[கே. வேப்பங்குளம் ஊராட்சி|கே. வேப்பங்குளம்]]{{·}}[[கே. நெடுங்குளம் ஊராட்சி|கே. நெடுங்குளம்]]{{·}}[[இடிவிலகி ஊராட்சி|இடிவிலகி]]{{·}}[[எருமைக்குளம் ஊராட்சி|எருமைக்குளம்]]{{·}}[[எழுவனூர் ஊராட்சி|எழுவனூர்]]{{·}}[[அரியமங்கலம் ஊராட்சி|அரியமங்கலம்]]{{·}}[[ஆனையூர் ஊராட்சி|ஆனையூர்]]{{·}}[[அ. தரைக்குடி ஊராட்சி|அ. தரைக்குடி]]</div>
|group5 = [[முதுகுளத்தூர் ஊராட்சி ஒன்றியம்]]
|list5 = <div>[[விளங்குளத்தூர் ஊராட்சி|விளங்குளத்தூர்]]{{·}}[[விளக்கனேந்தல் ஊராட்சி|விளக்கனேந்தல்]]{{·}}[[விக்கிரமபாண்டியபுரம் ஊராட்சி|விக்கிரமபாண்டியபுரம்]]{{·}}[[வெங்கலக்குறிச்சி ஊராட்சி|வெங்கலக்குறிச்சி]]{{·}}[[உலையூர் ஊராட்சி|உலையூர்]]{{·}}[[திருவரங்கம் ஊராட்சி|திருவரங்கம்]]{{·}}[[தேரிருவேலி ஊராட்சி|தேரிருவேலி]]{{·}}[[சிறுதலை ஊராட்சி|சிறுதலை]]{{·}}[[செம்பொன்குடி ஊராட்சி|செம்பொன்குடி]]{{·}}[[செல்வநாயகபுரம் ஊராட்சி|செல்வநாயகபுரம்]]{{·}}[[சாம்பக்குளம் ஊராட்சி|சாம்பக்குளம்]]{{·}}[[எஸ். ஆர். என். பழங்குளம் ஊராட்சி|எஸ். ஆர். என். பழங்குளம்]]{{·}}[[புளியங்குடி ஊராட்சி|புளியங்குடி]]{{·}}[[புழுதிக்குளம் ஊராட்சி|புழுதிக்குளம்]]{{·}}[[பொசுக்குடி ஊராட்சி|பொசுக்குடி]]{{·}}[[பூசேரி ஊராட்சி|பூசேரி]]{{·}}[[பொன்னக்கனேரி ஊராட்சி|பொன்னக்கனேரி]]{{·}}[[பிரபுக்கலூர் ஊராட்சி|பிரபுக்கலூர்]]{{·}}[[பெரிய இலை ஊராட்சி|பெரிய இலை]]{{·}}[[நல்லுக்குறிச்சி ஊராட்சி|நல்லுக்குறிச்சி]]{{·}}[[மேலக்கன்னிசேரி ஊராட்சி|மேலக்கன்னிசேரி]]{{·}}[[மகிண்டி ஊராட்சி|மகிண்டி]]{{·}}[[குமாரக்குறிச்சி ஊராட்சி|குமாரக்குறிச்சி]]{{·}}[[கொளுந்துரை ஊராட்சி|கொளுந்துரை]]{{·}}[[கீழத்தூவல் ஊராட்சி|கீழத்தூவல்]]{{·}}[[கீழக்குளம் ஊராட்சி|கீழக்குளம்]]{{·}}[[கீழக்காஞ்சிரங்குளம் ஊராட்சி|கீழக்காஞ்சிரங்குளம்]]{{·}}[[காத்தாகுளம் ஊராட்சி|காத்தாகுளம்]]{{·}}[[கருமல் ஊராட்சி|கருமல்]]{{·}}[[காக்கூர் ஊராட்சி|காக்கூர்]]{{·}}[[ஆத்திகுளம் ஊராட்சி|ஆத்திகுளம்]]{{·}}[[ஆதங்கொத்தங்குடி ஊராட்சி|ஆதங்கொத்தங்குடி]]{{·}}[[அரப்போது ஊராட்சி|அரப்போது]]{{·}}[[ஆனைசேரி ஊராட்சி|ஆனைசேரி]]{{·}}[[அலங்கானூர் ஊராட்சி|அலங்கானூர்]]</div>
|group6 = [[திருவாடானை ஊராட்சி ஒன்றியம்]]
|list6 = <div>[[வெள்ளையாபுரம் ஊராட்சி|வெள்ளையாபுரம்]]{{·}}[[வட்டானம் ஊராட்சி|வட்டானம்]]{{·}}[[திருவாடானை ஊராட்சி|திருவாடானை]]{{·}}[[துத்தாகுடி ஊராட்சி|துத்தாகுடி]]{{·}}[[திருவெற்றியூர் ஊராட்சி|திருவெற்றியூர்]]{{·}}[[டி. நாகனி ஊராட்சி|டி. நாகனி]]{{·}}[[சுந்தரபாண்டியன்பட்டிணம் ஊராட்சி|சுந்தரபாண்டியன்பட்டிணம்]]{{·}}[[சிறுமலைக்கோட்டை ஊராட்சி|சிறுமலைக்கோட்டை]]{{·}}[[சிறுகம்பையூர் ஊராட்சி|சிறுகம்பையூர்]]{{·}}[[புல்லக்கடம்பன் ஊராட்சி|புல்லக்கடம்பன்]]{{·}}[[பெரியகீரமங்களம் ஊராட்சி|பெரியகீரமங்களம்]]{{·}}[[பதனகுடி ஊராட்சி|பதனகுடி]]{{·}}[[பாண்டுகுடி ஊராட்சி|பாண்டுகுடி]]{{·}}[[பனஞ்சாயல் ஊராட்சி|பனஞ்சாயல்]]{{·}}[[ஒரிக்கோட்டை ஊராட்சி|ஒரிக்கோட்டை]]{{·}}[[நிலமழகியமங்களம் ஊராட்சி|நிலமழகியமங்களம்]]{{·}}[[நெய்வயல் ஊராட்சி|நெய்வயல்]]{{·}}[[நம்புதாளை ஊராட்சி|நம்புதாளை]]{{·}}[[நகரிகாத்தான் ஊராட்சி|நகரிகாத்தான்]]{{·}}[[முள்ளிமுனை ஊராட்சி|முள்ளிமுனை]]{{·}}[[முகிழ்தகம் ஊராட்சி|முகிழ்தகம்]]{{·}}[[மாவூர் ஊராட்சி|மாவூர்]]{{·}}[[மங்களக்குடி ஊராட்சி|மங்களக்குடி]]{{·}}[[குஞ்சங்குளம் ஊராட்சி|குஞ்சங்குளம்]]{{·}}[[கூகுடி ஊராட்சி|கூகுடி]]{{·}}[[கொடிப்பாங்கு ஊராட்சி|கொடிப்பாங்கு]]{{·}}[[கோடனூர் ஊராட்சி|கோடனூர்]]{{·}}[[கட்டிவயல் ஊராட்சி|கட்டிவயல்]]{{·}}[[கட்டவிளாகம் ஊராட்சி|கட்டவிளாகம்]]{{·}}[[கருமொழி ஊராட்சி|கருமொழி]]{{·}}[[காரங்காடு ஊராட்சி|காரங்காடு]]{{·}}[[கலியநகரி ஊராட்சி|கலியநகரி]]{{·}}[[அரும்பூர் ஊராட்சி|அரும்பூர்]]{{·}}[[அரசத்தூர் ஊராட்சி|அரசத்தூர்]]{{·}}[[அஞ்சுக்கோட்டை ஊராட்சி|அஞ்சுக்கோட்டை]]{{·}}[[ஆண்டாவூரணி ஊராட்சி|ஆண்டாவூரணி]]{{·}}[[அச்சங்குடி ஊராட்சி|அச்சங்குடி]]</div>
|group7 = [[போகலூர் ஊராட்சி ஒன்றியம்]]
|list7 = <div>[[வீரவனூர் ஊராட்சி|வீரவனூர்]]{{·}}[[வைரவனேந்தல் ஊராட்சி|வைரவனேந்தல்]]{{·}}[[உரத்தூர் ஊராட்சி|உரத்தூர்]]{{·}}[[தீயனூர் ஊராட்சி|தீயனூர்]]{{·}}[[டி. கருங்குளம் ஊராட்சி|டி. கருங்குளம்]]{{·}}[[செய்யலூர் ஊராட்சி|செய்யலூர்]]{{·}}[[செமனூர் ஊராட்சி|செமனூர்]]{{·}}[[ச. கொடிக்குளம் ஊராட்சி|ச. கொடிக்குளம்]]{{·}}[[பொட்டிதட்டி ஊராட்சி|பொட்டிதட்டி]]{{·}}[[பாண்டிகண்மாய் ஊராட்சி|பாண்டிகண்மாய்]]{{·}}[[முத்துவயல் ஊராட்சி|முத்துவயல்]]{{·}}[[மென்னந்தி நாகாச்சி ஊராட்சி|மென்னந்தி நாகாச்சி]]{{·}}[[மஞ்சூர் ஊராட்சி|மஞ்சூர்]]{{·}}[[காமுகோட்டை ஊராட்சி|காமுகோட்டை]]{{·}}[[கீழம்பாழ் ஊராட்சி|கீழம்பாழ்]]{{·}}[[கவிதைகுடி ஊராட்சி|கவிதைகுடி]]{{·}}[[கருத்தனேந்தல் ஊராட்சி|கருத்தனேந்தல்]]{{·}}[[காமன்கோட்டை ஊராட்சி|காமன்கோட்டை]]{{·}}[[கே. வலசை ஊராட்சி|கே. வலசை]]{{·}}[[எட்டிவயல் ஊராட்சி|எட்டிவயல்]]{{·}}[[தேவேந்திர நல்லூர் ஊராட்சி|தேவேந்திர நல்லூர்]]{{·}}[[போகளூர் ஊராட்சி|போகளூர்]]{{·}}[[அ. புத்தூர் ஊராட்சி|அ. புத்தூர்]]</div>
|group8 = [[மண்டபம் ஊராட்சி ஒன்றியம்]]
|list8 = <div>[[வெள்ளரி ஓடை ஊராட்சி|வெள்ளரி ஓடை]]{{·}}[[வேதாளை ஊராட்சி|வேதாளை]]{{·}}[[வாலாந்தரவை ஊராட்சி|வாலாந்தரவை]]{{·}}[[தேர்போகி ஊராட்சி|தேர்போகி]]{{·}}[[தங்கச்சிமடம் ஊராட்சி|தங்கச்சிமடம்]]{{·}}[[செம்படையார்குளம் ஊராட்சி|செம்படையார்குளம்]]{{·}}[[சாத்தக்கோன்வலசை ஊராட்சி|சாத்தக்கோன்வலசை]]{{·}}[[இரட்டையூரணி ஊராட்சி|இரட்டையூரணி]]{{·}}[[புதுவலசை ஊராட்சி|புதுவலசை]]{{·}}[[புதுமடம் ஊராட்சி|புதுமடம்]]{{·}}[[பிரப்பன்வலசை ஊராட்சி|பிரப்பன்வலசை]]{{·}}[[பெருங்குளம் ஊராட்சி|பெருங்குளம்]]{{·}}[[பட்டிணம்காத்தான் ஊராட்சி|பட்டிணம்காத்தான்]]{{·}}[[பாம்பன் ஊராட்சி|பாம்பன்]]{{·}}[[நொச்சியூரணி ஊராட்சி|நொச்சியூரணி]]{{·}}[[மரைக்காயர்பட்டிணம் ஊராட்சி|மரைக்காயர்பட்டிணம்]]{{·}}[[மானாங்குடி ஊராட்சி|மானாங்குடி]]{{·}}[[குசவன்குடி ஊராட்சி|குசவன்குடி]]{{·}}[[கும்பரம் ஊராட்சி|கும்பரம்]]{{·}}[[கோரவள்ளி ஊராட்சி|கோரவள்ளி]]{{·}}[[கீழநாகாச்சி ஊராட்சி|கீழநாகாச்சி]]{{·}}[[காரான் ஊராட்சி|காரான்]]{{·}}[[இருமேனி ஊராட்சி|இருமேனி]]{{·}}[[என்மணங்கொண்டான் ஊராட்சி|என்மணங்கொண்டான்]]{{·}}[[ஆற்றாங்கரை ஊராட்சி|ஆற்றாங்கரை]]{{·}}[[அழகன்குளம் ஊராட்சி|அழகன்குளம்]]</div>
|group9 = [[நயினார்கோவில் ஊராட்சி ஒன்றியம்]]
|list9 = <div>[[வாணியவல்லம் ஊராட்சி|வாணியவல்லம்]]{{·}}[[வாகவயல் ஊராட்சி|வாகவயல்]]{{·}}[[வாதவனேரி ஊராட்சி|வாதவனேரி]]{{·}}[[தியாகவன்சேரி ஊராட்சி|தியாகவன்சேரி]]{{·}}[[தேத்தாங்கால் ஊராட்சி|தேத்தாங்கால்]]{{·}}[[தவளைக்குளம் ஊராட்சி|தவளைக்குளம்]]{{·}}[[தாளையடிகோட்டை ஊராட்சி|தாளையடிகோட்டை]]{{·}}[[சிறுவயல் ஊராட்சி|சிறுவயல்]]{{·}}[[சிரகிக்கோட்டை ஊராட்சி|சிரகிக்கோட்டை]]{{·}}[[சதூர்வேதமங்களம் ஊராட்சி|சதூர்வேதமங்களம்]]{{·}}[[இராதாபுளி ஊராட்சி|இராதாபுளி]]{{·}}[[பொட்டகவயல் ஊராட்சி|பொட்டகவயல்]]{{·}}[[பந்தப்பனேந்தல் ஊராட்சி|பந்தப்பனேந்தல்]]{{·}}[[பாண்டியூர் ஊராட்சி|பாண்டியூர்]]{{·}}[[பி. கொடிக்குளம் ஊராட்சி|பி. கொடிக்குளம்]]{{·}}[[நயினார்கோவில் ஊராட்சி|நயினார்கோவில்]]{{·}}[[நகரமங்களம் ஊராட்சி|நகரமங்களம்]]{{·}}[[மும்முடி சாத்தான் ஊராட்சி|மும்முடி சாத்தான்]]{{·}}[[கொளுவூர் ஊராட்சி|கொளுவூர்]]{{·}}[[கீழகாவனூர் ஊராட்சி|கீழகாவனூர்]]{{·}}[[காரடர்ந்தகுடி ஊராட்சி|காரடர்ந்தகுடி]]{{·}}[[ஆட்டாங்குடி ஊராட்சி|ஆட்டாங்குடி]]{{·}}[[அரியான்கோட்டை ஊராட்சி|அரியான்கோட்டை]]{{·}}[[அரசனூர் ஊராட்சி|அரசனூர்]]{{·}}[[அஞ்சாமடை காச்சான் ஊராட்சி|அஞ்சாமடை காச்சான்]]{{·}}[[அக்கிரமேசி ஊராட்சி|அக்கிரமேசி]]{{·}}[[அ. பனையூர் ஊராட்சி|அ. பனையூர்]]</div>
|group10 = [[திருப்புல்லாணி ஊராட்சி ஒன்றியம்]]
|list10 = <div>[[வெள்ளாமரிச்சுக்கட்டி ஊராட்சி|வெள்ளாமரிச்சுக்கட்டி]]{{·}}[[வேளானூர் ஊராட்சி|வேளானூர்]]{{·}}[[வண்ணாங்குண்டு ஊராட்சி|வண்ணாங்குண்டு]]{{·}}[[உத்தரவை ஊராட்சி|உத்தரவை]]{{·}}[[திருப்புல்லாணி ஊராட்சி|திருப்புல்லாணி]]{{·}}[[திரு உத்திரகோசமங்கை ஊராட்சி|திரு உத்திரகோசமங்கை]]{{·}}[[தினைக்குளம் ஊராட்சி|தினைக்குளம்]]{{·}}[[தாதனேந்தல் ஊராட்சி|தாதனேந்தல்]]{{·}}[[சேதுக்கரை ஊராட்சி|சேதுக்கரை]]{{·}}[[ரெகுநாதபுரம் ஊராட்சி|ரெகுநாதபுரம்]]{{·}}[[பெரியபட்டிணம் ஊராட்சி|பெரியபட்டிணம்]]{{·}}[[பத்திராதரவை ஊராட்சி|பத்திராதரவை]]{{·}}[[பனையடியேந்தல்]]{{·}}[[நல்லிருக்கை ஊராட்சி|நல்லிருக்கை]]{{·}}[[நயினாமரைக்கான் ஊராட்சி|நயினாமரைக்கான்]]{{·}}[[முத்துப்பேட்டை ஊராட்சி|முத்துப்பேட்டை]]{{·}}[[மேதலோடை ஊராட்சி|மேதலோடை]]{{·}}[[மேலமடை ஊராட்சி|மேலமடை]]{{·}}[[மாயாகுளம் ஊராட்சி|மாயாகுளம்]]{{·}}[[லாந்தை ஊராட்சி|லாந்தை]]{{·}}[[குதக்கோட்டை ஊராட்சி|குதக்கோட்டை]]{{·}}[[குளபதம் ஊராட்சி|குளபதம்]]{{·}}[[கோரைக்குட்டம் ஊராட்சி|கோரைக்குட்டம்]]{{·}}[[காஞ்சிரங்குடி ஊராட்சி|காஞ்சிரங்குடி]]{{·}}[[களிமண்குண்டு ஊராட்சி|களிமண்குண்டு]]{{·}}[[களரி ஊராட்சி|களரி]]{{·}}[[எக்ககுடி ஊராட்சி|எக்ககுடி]]{{·}}[[சின்னாண்டிவலசை ஊராட்சி|சின்னாண்டிவலசை]]</div>
|group11 = [[இராஜசிங்கமங்கலம் ஊராட்சி ஒன்றியம்]]
|list11 = <div>[[வரவணி ஊராட்சி|வரவணி]]{{·}}[[ஊரணங்குடி ஊராட்சி|ஊரணங்குடி]]{{·}}[[தும்படைக்காகோட்டை ஊராட்சி|தும்படைக்காகோட்டை]]{{·}}[[திருத்தேர்வளை ஊராட்சி|திருத்தேர்வளை]]{{·}}[[திருப்பாலைக்குடி ஊராட்சி|திருப்பாலைக்குடி]]{{·}}[[சிறுநாகுடி ஊராட்சி|சிறுநாகுடி]]{{·}}[[சோழந்தூர் ஊராட்சி|சோழந்தூர்]]{{·}}[[செவ்வாய்பேட்டை ஊராட்சி|செவ்வாய்பேட்டை]]{{·}}[[சேத்திடல் ஊராட்சி|சேத்திடல்]]{{·}}[[செங்குடி ஊராட்சி|செங்குடி]]{{·}}[[சணவேலி ஊராட்சி|சணவேலி]]{{·}}[[இராதானூர் ஊராட்சி|இராதானூர்]]{{·}}[[புல்லமடை ஊராட்சி|புல்லமடை]]{{·}}[[பிச்சங்குறிச்சி ஊராட்சி|பிச்சங்குறிச்சி]]{{·}}[[பாரனூர் ஊராட்சி|பாரனூர்]]{{·}}[[ஓடைக்கால் ஊராட்சி|ஓடைக்கால்]]{{·}}[[மேல்பனையூர் ஊராட்சி|மேல்பனையூர்]]{{·}}[[கொத்திடல் களக்குடி ஊராட்சி|கொத்திடல் களக்குடி]]{{·}}[[காவனக்கோட்டை ஊராட்சி|காவனக்கோட்டை]]{{·}}[[கருங்குடி ஊராட்சி|கருங்குடி]]{{·}}[[கற்காத்தகுடி ஊராட்சி|கற்காத்தகுடி]]{{·}}[[கோவிந்தமங்கலம் ஊராட்சி|கோவிந்தமங்கலம்]]{{·}}[[சித்தூர்வாடி ஊராட்சி|சித்தூர்வாடி]]{{·}}[[அழகர்தேவன்கோட்டை ஊராட்சி|அழகர்தேவன்கோட்டை]]{{·}}[[ஏ. ஆர். மங்கலம் ஊராட்சி|ஏ. ஆர். மங்கலம்]]{{·}}[[அ. மணக்குடி ஊராட்சி|அ. மணக்குடி]]</div>
}}
<noinclude>[[பகுப்பு:தமிழ்நாடு மாவட்ட வார்ப்புருக்கள்]]
[[பகுப்பு:இராமநாதபுரம் மாவட்டம்]]</noinclude>
 
 
 
{{தமிழ்நாடு}}
 
[[பகுப்பு:இராமநாதபுரம் மாவட்டம்| ]]
[[பகுப்பு:தமிழ்நாடு]]
"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/2790709" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது