வார்ப்புரு:Taxonomy/Vertebrata: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு