"கோணேஸ்வரா இந்துக்கல்லூரி" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு