"ஆங்கிலேய-மைசூர்ப் போர்கள்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு