"நிலக்கோட்டை" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு