"வார்ப்புரு:2019–20 coronavirus pandemic data" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

2 பைட்டுகள் சேர்க்கப்பட்டது ,  7 மாதங்களுக்கு முன்
வார்ப்புரு புதுப்பித்தல் *** existing text overwritten ***
(வார்ப்புரு புதுப்பித்தல் *** existing text overwritten ***)
(வார்ப்புரு புதுப்பித்தல் *** existing text overwritten ***)
|Cases for the [[COVID-19 pandemic on USS Theodore Roosevelt|USS ''Theodore Roosevelt'']], currently docked at Guam, are reported separate from national figures but included in the Navy's totals.
|There is also one case reported from [[Guantanamo Bay Naval Base]] not included in any other nation or territory's counts.<ref>{{Cite web|url=https://www.navy.mil/submit/display.asp?story_id=112454|title=Naval Station Guantanamo Bay Announces Positive COVID-19 Case|publisher=Naval Station Guantanamo Bay, Cuba Public Affairs|website=www.navy.mil|language=en|access-date=3 April 2020}}</ref> Since April 2020, the [[United States Department of Defense]] has directed all bases, including Guantanamo Bay, to not publicize case statistics.<ref name="DoD stop"/>}}|name=|group=}}
|{{formatnum:{{Sum|17465401750332<!-- US overall aggregate -->|-3486<!-- Puerto Rico -->|-170<!-- Guam -->|-22<!-- Northern Mariana Islands -->|-69<!-- U.S. Virgin Islands -->}}}}<!-- Add overall US figure and then negative figures for overseas territories. Do not use comma, they will be added automatically. -->
|{{formatnum:{{Sum|102281102535<!-- US overall aggregate -->|-131<!-- Puerto Rico -->|-5<!-- Guam -->|-2<!-- Northern Mariana Islands -->|-6<!-- U.S. Virgin Islands -->}}}}<!-- Add overall US figure and then negative figures for overseas territories and probable deaths. Do not use commas, they will be added automatically. -->
|{{formatnum:{{Sum|376130376238<!-- US overall aggregate -->|-850<!-- Puerto Rico -->|-143<!-- Guam -->|-13<!-- Northern Mariana Islands -->|-61<!-- U.S. Virgin Islands -->}}}}<!-- Add overall US figure and then negative figures for overseas territories. Do not use comma, they will be added automatically. -->
|<ref name=":1p3a">{{cite web |title=COVID-19/Coronavirus Real Time Updates With Credible Sources in US and Canada {{!}} 1Point3Acres |url=https://coronavirus.1point3acres.com/en |website=coronavirus.1point3acres.com|access-date=28 May 2020}}</ref>
|-
|Excluding all [[COVID-19 pandemic in British Overseas Territories|British Overseas Territories]] and [[Crown dependencies]].
|As of 23 March 2020, the UK government does not publish the number of recoveries. The last update on 22 March reported 135 recovered patients.<ref>{{cite web|url=https://fingertips.phe.org.uk/documents/Historic%20COVID-19%20Dashboard%20Data.xlsx|title=Historic data|publisher=Public Health England|access-date=4 April 2020}}</ref>}}}}
|267269,240127<!--Please do not copy the data from JHU, which includes the BOTs and CDs-->
|37,460837
| data-sort-value="-1" |{{Color|grey|No data}}<!-- Please don't fill this in unless the UK government announces an up-to-date figure. Please see the talk page discussion. -->
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following sources if removing the citation, as this is a government source, and may be referenced again in the future --> <ref>{{Cite web |url= https://coronavirus.data.gov.uk/ |title= Coronavirus (COVID-19) in the UK |website=coronavirus.data.gov.uk |access-date=2728 May 2020}}</ref><ref>{{cite web|url=https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-information-for-the-public |title= Number of coronavirus (COVID-19) cases and risk in the UK |website=www.gov.uk |access-date=2728 May 2020}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Spain.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|Excludes serology–confirmed cases.}}}}
|237,906
|27,118119
|150,376
|<!--IMPORTANT: SOURCING INSTRUCTIONS! Keep the most up-to-date source uncommented and comment the others. All these three sources ("es-rtve", "es-elpais", "es-iscii") are reliable sources. --><ref name="es-rtve">{{cite web|title=El mapa del coronavirus en España: 27.118119 muertos y más de 236237.000 contagiados|url=https://www.rtve.es/noticias/20200526/mapa-del-coronavirus-espana/2004681.shtml | date=2728 May 2020|website=RTVE|language=es|url-status=live|archive-url=|archive-date=|access-date=28 May 2020}}</ref><!-- <ref name="es-elpais">{{cite web|url=https://elpais.com/sociedad/2020/03/16/actualidad/1584379038_891570.html|title=Casos confirmados en España y en el mundo y claves para entender el |website=El País|language=es}}</ref> --><!-- <ref name="es-iscii">{{cite web|url=https://covid19.isciii.es/|title=Situación de COVID-19 en España|work=Instituto de Salud Carlos III|language=es}}</ref> -->
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Italy.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[2020 இத்தாலியில் கொரோனாவைரசுத் தொற்று|இத்தாலி]]
|231,139732
|33,072142
|147150,101604
|<!--Note: this ArcGIS map has been provided to the public by the civil protection department of Italy, and is therefore a government source--><!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{Cite web|title=COVID-19 ITALIA|url=https://opendathunadpc.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/b0c68bce2cce478eaac82fe38d4138b1 | date=|website=opendatadpc.maps.arcgis.com|publisher=Protezione Civile|language=it|trans-title=COVID-19 ITALY|url-status=live|archive-url=|archive-date=|access-date=2728 May 2020}}</ref><ref>{{cite web |title=Ministero della Salute – Nuovo coronavirus |url=http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus |website=www.salute.gov.it |access-date=2728 May 2020 |language=IT}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Germany.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|Figures for total confirmed cases and total deaths include data from both hospital and nursing home (ESMS: établissements sociaux et médico-sociaux).<ref name="gov-fr"/>
}}}}
|145149,746071<!-- DO NOT update France data from JHU CSSE or Worldometer; DO NOT add cases in EHPAD, they are already included -->
|28,596662<!-- DO NOT update France data from JHU CSSE or Worldometer; DO NOT add deaths in EHPAD, they are already included -->
|6667,584191
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref name="gov-fr">{{cite web|url=https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/carte-et-donnees|title=info coronavirus covid-19|work=Gouvernment.fr|language=fr |access-date=2728 May 2020}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Iran.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|22,089
<!--Do not enter a figure for "recovered" unless it's sourced! -->
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{cite web |url= https://www.gov.ie/en/news/7e0924-latest-updates-on-covid-19-coronavirus/ |title=Latest updates on COVID-19 (Coronavirus)|publisher=Department of Health (Ireland)|date=2728 May 2020}}</ref><ref>{{cite tweet|author=Simon Harris|user=SimonHarrisTD|number=1265909747741528066|date=28 March 2020|title=A chart that gives you an overview of how Ireland’s battle against #Covid19 is progressing. So pleased to see 22,089 people now recovered & thinking of the 1,083 people sick currently. My thoughts will always remain with the families and friends of those who have died. Stay safe.}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Indonesia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|1,193
|<!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future----><ref>{{cite web|url=https://koronastop.lrv.lt/en/|title=Relevant information about Coronavirus (COVID-19) |date=28 May 2020 |publisher=Government of the Republic of Lithuania |access-date=28 May 2020}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Kenya.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[கென்யா]]
|1,618
|58
|421
|<!--Note that the official Twitter account of the Ministry of Health of Kenya is a reliable source for Kenyan public health news as per WP:TWITTER--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government Twitter account, and other messages on the same account likely will be referenced again in the future--><ref>{{Cite tweet|user=MOH_Kenya|number=1265632899459624961|date=27 May 2020|title=COVID-19 UPDATE}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Kyrgyzstan.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|1066
|<ref>{{cite web|script-title=ru:Информации|url=http://www.med.kg/ru/informatsii.html|publisher=Ministry of Health (Kyrgyz Republic) |access-date=28 May 2020 |language=ru}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Sri Lanka.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[2020 இலங்கையில் கொரோனாவைரசுத் தொற்று|இலங்கை]]
|1,469524
|10
|745
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{cite web|url=http://www.epid.gov.lk/web/index.php?lang=en|title=Epidemiology Unit|publisher=Ministry of Health (Sri Lanka)|access-date=27 May 2020}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Slovakia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|1,354
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><ref>{{cite web |title=Statistični pregled koronavirusa v Sloveniji |url=https://www.rtvslo.si/stevilke/statisticni-pregled-koronavirusa-v-sloveniji/517212 |website=www.rtvslo.si |access-date=27 May 2020}}</ref><ref>{{cite web|url=https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/ |title=Coronavirus disease COVID-19 |website=Ministry of Health |access-date=27 May 2020}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Kenya.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" |[[கென்யா]]
|1,618
|58
|421
|<!--Note that the official Twitter account of the Ministry of Health of Kenya is a reliable source for Kenyan public health news as per WP:TWITTER--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government Twitter account, and other messages on the same account likely will be referenced again in the future--><ref>{{Cite tweet|user=MOH_Kenya|number=1265632899459624961|date=27 May 2020|title=COVID-19 UPDATE}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Maldives.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|197
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{cite web|url=https://covid19.health.gov.mv/dashboard|title=Health Protection Agency Maldives - COVID-19 Statistics Dashboard|access-date=27 May 2020}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Sri Lanka.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[2020 இலங்கையில் கொரோனாவைரசுத் தொற்று|இலங்கை]]
|1,469
|10
|745
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{cite web|url=http://www.epid.gov.lk/web/index.php?lang=en|title=Epidemiology Unit|publisher=Ministry of Health (Sri Lanka)|access-date=27 May 2020}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Haiti.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of Malawi.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[மலாவி]]
|101203
|4
|3742
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{cite web|url=http://covid19.health.gov.mw/|title=Covid 19 National Information Dashboard|publisher=Ministry of Health and Population, Malawi}}</ref>
|-
1,13,186

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/2978527" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது