"விக்கிப்பீடியா:பன்மொழி விக்கிப்பீடியாக்களின் பட்டியல்/பட்டியல்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

தானியங்கி: பன்மொழி விக்கிப்பீடியாக்களின் பட்டியல் புதுப்பித்தல் *** existing text overwritten ***
(தானியங்கி: பன்மொழி விக்கிப்பீடியாக்களின் பட்டியல் புதுப்பித்தல் *** existing text overwritten ***)
(தானியங்கி: பன்மொழி விக்கிப்பீடியாக்களின் பட்டியல் புதுப்பித்தல் *** existing text overwritten ***)
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:en:English_language}} English]
| [[:en:|en]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:en:Special:Statistics|action=raw}} '''6,086087,844601''']
| 50,435444,473005
| [[:en:Special:Statistics|954,567769,833286]]
| [[:en:Special:Listadmins|1,143]]
| [[:en:Special:Listusers|39,139146,017936]]
| [[:en:Special:ActiveUsers|147,384572]]
| [[:en:Special:FileList|884,215300]]
| 1005
|-
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:ceb:Sinugboanon}} Sinugboanong Binisaya]
| [[:ceb:|ceb]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:ceb:Special:Statistics|action=raw}} '''5,378,561560''']
| 9,745,270281
| [[:ceb:Special:Statistics|29,565566,950039]]
| [[:ceb:Special:Listadmins|6]]
| [[:ceb:Special:Listusers|68,748792]]
| [[:ceb:Special:ActiveUsers|183179]]
| [[:ceb:Special:FileList|0]]
| 2
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:sv:Svenska}} Svenska]
| [[:sv:|sv]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:sv:Special:Statistics|action=raw}} '''3,731,552473''']
| 7,786,165137
| [[:sv:Special:Statistics|47,614619,910795]]
| [[:sv:Special:Listadmins|61]]
| [[:sv:Special:Listusers|730,336537]]
| [[:sv:Special:ActiveUsers|2,667646]]
| [[:sv:Special:FileList|0]]
| 7
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:de:Deutsche_Sprache}} Deutsch]
| [[:de:|de]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:de:Special:Statistics|action=raw}} '''2,437,574926''']
| 6,811812,842739
| [[:de:Special:Statistics|198199,981010,261517]]
| [[:de:Special:Listadmins|193192]]
| [[:de:Special:Listusers|3,474475,249126]]
| [[:de:Special:ActiveUsers|20,170225]]
| [[:de:Special:FileList|129,162147]]
| 94
|-
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:fr:Français}} Français]
| [[:fr:|fr]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:fr:Special:Statistics|action=raw}} '''2,220221,838145''']
| 10,781783,155107
| [[:fr:Special:Statistics|170,916954,565295]]
| [[:fr:Special:Listadmins|159]]
| [[:fr:Special:Listusers|3,804805,206227]]
| [[:fr:Special:ActiveUsers|22,422439]]
| [[:fr:Special:FileList|6061,993010]]
| 236
|-
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:nl:Nederlands}} Nederlands]
| [[:nl:|nl]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:nl:Special:Statistics|action=raw}} '''2,013,120221''']
| 4,218,395693
| [[:nl:Special:Statistics|56,245252,123171]]
| [[:nl:Special:Listadmins|37]]
| [[:nl:Special:Listusers|1,074075,943192]]
| [[:nl:Special:ActiveUsers|4,663645]]
| [[:nl:Special:FileList|20]]
| 16
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:ru:Русский_язык}} Русский]
| [[:ru:|ru]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:ru:Special:Statistics|action=raw}} '''1,629630,897153''']
| 6,219220,180266
| [[:ru:Special:Statistics|107,024043,354766]]
| [[:ru:Special:Listadmins|83]]
| [[:ru:Special:Listusers|2,769770,749477]]
| [[:ru:Special:ActiveUsers|13,308219]]
| [[:ru:Special:FileList|226,407428]]
| 136
|-
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:it:Lingua_italiana}} Italiano]
| [[:it:|it]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:it:Special:Statistics|action=raw}} '''1,610,130322''']
| 6,658659,326683
| [[:it:Special:Statistics|112113,997021,456742]]
| [[:it:Special:Listadmins|110]]
| [[:it:Special:Listusers|1,985986,948510]]
| [[:it:Special:ActiveUsers|10,123099]]
| [[:it:Special:FileList|142,331348]]
| 167
|-
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:es:Idioma_español}} Español]
| [[:es:|es]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:es:Special:Statistics|action=raw}} '''1,601602,859083''']
| 7,056058,556177
| [[:es:Special:Statistics|125126,991022,516663]]
| [[:es:Special:Listadmins|67]]
| [[:es:Special:Listusers|5,848849,072528]]
| [[:es:Special:ActiveUsers|20,071336]]
| [[:es:Special:FileList|0]]
| 207
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:pl:Język_polski}} Polski]
| [[:pl:|pl]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:pl:Special:Statistics|action=raw}} '''1,411412,899022''']
| 3,204205,592288
| [[:pl:Special:Statistics|59,723731,546955]]
| [[:pl:Special:Listadmins|103]]
| [[:pl:Special:Listusers|1,036,427708]]
| [[:pl:Special:ActiveUsers|5,186226]]
| [[:pl:Special:FileList|319323]]
| 30
|-
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:war:Winaray}} Winaray]
| [[:war:|war]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:war:Special:Statistics|action=raw}} '''1,264,237240''']
| 2,878,727731
| [[:war:Special:Statistics|6,211,564593]]
| [[:war:Special:Listadmins|3]]
| [[:war:Special:Listusers|44,953967]]
| [[:war:Special:ActiveUsers|7778]]
| [[:war:Special:FileList|42]]
| 4
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:vi:Tiếng_Việt}} Tiếng Việt]
| [[:vi:|vi]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:vi:Special:Statistics|action=raw}} '''1,246,200283''']
| 19,049,066507
| [[:vi:Special:Statistics|61,849879,738830]]
| [[:vi:Special:Listadmins|21]]
| [[:vi:Special:Listusers|743744,825018]]
| [[:vi:Special:ActiveUsers|2,413452]]
| [[:vi:Special:FileList|28,171176]]
| --
|-
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:ja:日本語}} 日本語]
| [[:ja:|ja]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:ja:Special:Statistics|action=raw}} '''1,208,814946''']
| 3,582,276755
| [[:ja:Special:Statistics|77,542557,740383]]
| [[:ja:Special:Listadmins|38]]
| [[:ja:Special:Listusers|1,642,011499]]
| [[:ja:Special:ActiveUsers|16,006074]]
| [[:ja:Special:FileList|86,151152]]
| 83
|-
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:zh:汉语}} 中文]
| [[:zh:|zh]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:zh:Special:Statistics|action=raw}} '''1,121,726883''']
| 6,208209,788847
| [[:zh:Special:Statistics|59,539552,239848]]
| [[:zh:Special:Listadmins|79]]
| [[:zh:Special:Listusers|2,949,197671]]
| [[:zh:Special:ActiveUsers|9,129116]]
| [[:zh:Special:FileList|53,418435]]
| 197
|-
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:ar:لغة_عربية}} العربية]
| [[:ar:|ar]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:ar:Special:Statistics|action=raw}} '''1,045046,879056''']
| 6,594596,474005
| [[:ar:Special:Statistics|47,666680,985191]]
| [[:ar:Special:Listadmins|25]]
| [[:ar:Special:Listusers|1,869,157866]]
| [[:ar:Special:ActiveUsers|7,596665]]
| [[:ar:Special:FileList|35,376404]]
| 203
|-
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:pt:Língua_portuguesa}} Português]
| [[:pt:|pt]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:pt:Special:Statistics|action=raw}} '''1,033,488606''']
| 4,994995,436259
| [[:pt:Special:Statistics|58,183193,810930]]
| [[:pt:Special:Listadmins|73]]
| [[:pt:Special:Listusers|2,412413,662213]]
| [[:pt:Special:ActiveUsers|6,651723]]
| [[:pt:Special:FileList|55,469478]]
| 171
|-
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:uk:Українська_мова}} Українська]
| [[:uk:|uk]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:uk:Special:Statistics|action=raw}} '''1,021,469770''']
| 3,288291,269412
| [[:uk:Special:Statistics|28,327339,795162]]
| [[:uk:Special:Listadmins|46]]
| [[:uk:Special:Listusers|510,378534]]
| [[:uk:Special:ActiveUsers|3,690713]]
| [[:uk:Special:FileList|105,348360]]
| 42
|}
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:fa:فارسی}} فارسی]
| [[:fa:|fa]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:fa:Special:Statistics|action=raw}} '''728,005224''']
| 4,631632,823568
| [[:fa:Special:Statistics|29,062074,217075]]
| [[:fa:Special:Listadmins|34]]
| [[:fa:Special:Listusers|925,061358]]
| [[:fa:Special:ActiveUsers|6,024025]]
| [[:fa:Special:FileList|63,221240]]
| 180
|-
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:ca:Català}} Català]
| [[:ca:|ca]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:ca:Special:Statistics|action=raw}} '''647648,977055''']
| 1,594595,849028
| [[:ca:Special:Statistics|23,609622,437002]]
| [[:ca:Special:Listadmins|22]]
| [[:ca:Special:Listusers|357,785897]]
| [[:ca:Special:ActiveUsers|1,590567]]
| [[:ca:Special:FileList|12,451456]]
| 32
|-
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:sr:Српски_језик}} Српски / Srpski]
| [[:sr:|sr]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:sr:Special:Statistics|action=raw}} '''634,648673''']
| 3,894,738936
| [[:sr:Special:Statistics|23,127129,520399]]
| [[:sr:Special:Listadmins|18]]
| [[:sr:Special:Listusers|266,224278]]
| [[:sr:Special:ActiveUsers|1,274264]]
| [[:sr:Special:FileList|33,653663]]
| 157
|-
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:arz:اللغه_المصريه_الحديثه}} مصرى (Maṣri)]
| [[:arz:|arz]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:arz:Special:Statistics|action=raw}} '''572574,435090''']
| 758759,147937
| [[:arz:Special:Statistics|2,235242,869805]]
| [[:arz:Special:Listadmins|86]]
| [[:arz:Special:Listusers|129130,966076]]
| [[:arz:Special:ActiveUsers|163175]]
| [[:arz:Special:FileList|1,454]]
| 0
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:no:Norsk}} Norsk (Bokmål)]
| [[:no:|no]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:no:Special:Statistics|action=raw}} '''534,912937''']
| 1,463464,940058
| [[:no:Special:Statistics|20,471473,583514]]
| [[:no:Special:Listadmins|40]]
| [[:no:Special:Listusers|496,064175]]
| [[:no:Special:ActiveUsers|1,345363]]
| [[:no:Special:FileList|1]]
| 42
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:id:Bahasa_Indonesia}} Bahasa Indonesia]
| [[:id:|id]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:id:Special:Statistics|action=raw}} '''531,332457''']
| 2,774,074536
| [[:id:Special:Statistics|16,981984,413384]]
| [[:id:Special:Listadmins|34]]
| [[:id:Special:Listusers|1,165,061371]]
| [[:id:Special:ActiveUsers|3,008020]]
| [[:id:Special:FileList|58,942953]]
| 109
|-
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:ko:한국어}} 한국어]
| [[:ko:|ko]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:ko:Special:Statistics|action=raw}} '''495,482598''']
| 2,272273,360998
| [[:ko:Special:Statistics|26,555565,434212]]
| [[:ko:Special:Listadmins|24]]
| [[:ko:Special:Listusers|627,635832]]
| [[:ko:Special:ActiveUsers|2,611612]]
| [[:ko:Special:FileList|11,210213]]
| 150
|-
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:fi:Suomen_kieli}} Suomi]
| [[:fi:|fi]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:fi:Special:Statistics|action=raw}} '''485,659739''']
| 1,294,389583
| [[:fi:Special:Statistics|18,897899,496818]]
| [[:fi:Special:Listadmins|36]]
| [[:fi:Special:Listusers|451,826924]]
| [[:fi:Special:ActiveUsers|1,927901]]
| [[:fi:Special:FileList|59,142159]]
| 40
|-
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:hu:Magyar_nyelv}} Magyar]
| [[:hu:|hu]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:hu:Special:Statistics|action=raw}} '''471,075118''']
| 1,357,150259
| [[:hu:Special:Statistics|22,619622,189807]]
| [[:hu:Special:Listadmins|30]]
| [[:hu:Special:Listusers|447,243372]]
| [[:hu:Special:ActiveUsers|2,159162]]
| [[:hu:Special:FileList|11,443422]]
| 59
|-
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:cs:Čeština}} Čeština]
| [[:cs:|cs]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:cs:Special:Statistics|action=raw}} '''455,264321''']
| 1,272,510734
| [[:cs:Special:Statistics|18,522526,159019]]
| [[:cs:Special:Listadmins|35]]
| [[:cs:Special:Listusers|498499,979129]]
| [[:cs:Special:ActiveUsers|2,695718]]
| [[:cs:Special:FileList|1]]
| 47
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:sh:Srpskohrvatski_jezik}} Srpskohrvatski / Српскохрватски]
| [[:sh:|sh]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:sh:Special:Statistics|action=raw}} '''451,591607''']
| 4,629,613638
| [[:sh:Special:Statistics|40,976,284409]]
| [[:sh:Special:Listadmins|11]]
| [[:sh:Special:Listusers|149,382440]]
| [[:sh:Special:ActiveUsers|225220]]
| [[:sh:Special:FileList|10,204205]]
| 758
|-
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:ro:Limba_română}} Română]
| [[:ro:|ro]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:ro:Special:Statistics|action=raw}} '''409,126143''']
| 2,212,173476
| [[:ro:Special:Statistics|13,386391,268272]]
| [[:ro:Special:Listadmins|19]]
| [[:ro:Special:Listusers|523,575697]]
| [[:ro:Special:ActiveUsers|1,084075]]
| [[:ro:Special:FileList|37,825813]]
| 118
|-
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:zh-min-nan:Special:Statistics|action=raw}} '''405,532''']
| 1,004,949
| [[:zh-min-nan:Special:Statistics|2,849,490504]]
| [[:zh-min-nan:Special:Listadmins|6]]
| [[:zh-min-nan:Special:Listusers|43,126141]]
| [[:zh-min-nan:Special:ActiveUsers|7172]]
| [[:zh-min-nan:Special:FileList|362]]
| 6
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:eu:Euskara}} Euskara]
| [[:eu:|eu]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:eu:Special:Statistics|action=raw}} '''361,094121''']
| 736,414475
| [[:eu:Special:Statistics|7,882883,780607]]
| [[:eu:Special:Listadmins|12]]
| [[:eu:Special:Listusers|112,511550]]
| [[:eu:Special:ActiveUsers|594557]]
| [[:eu:Special:FileList|0]]
| 12
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:tr:Türkçe}} Türkçe]
| [[:tr:|tr]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:tr:Special:Statistics|action=raw}} '''354,412547''']
| 1,822823,320988
| [[:tr:Special:Statistics|22,475481,700635]]
| [[:tr:Special:Listadmins|25]]
| [[:tr:Special:Listusers|1,186,374807]]
| [[:tr:Special:ActiveUsers|3,946892]]
| [[:tr:Special:FileList|35,165173]]
| 212
|-
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:ms:Bahasa_Melayu}} Bahasa Melayu]
| [[:ms:|ms]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:ms:Special:Statistics|action=raw}} '''339340,919278''']
| 931,075474
| [[:ms:Special:Statistics|4,790791,890822]]
| [[:ms:Special:Listadmins|14]]
| [[:ms:Special:Listusers|255,795854]]
| [[:ms:Special:ActiveUsers|518530]]
| [[:ms:Special:FileList|21,526]]
| 16
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:eo:Esperanto}} Esperanto]
| [[:eo:|eo]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:eo:Special:Statistics|action=raw}} '''280,570595''']
| 623,019073
| [[:eo:Special:Statistics|6,946947,828267]]
| [[:eo:Special:Listadmins|19]]
| [[:eo:Special:Listusers|171,956991]]
| [[:eo:Special:ActiveUsers|360371]]
| [[:eo:Special:FileList|6,907]]
| 17
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:hy:Հայերեն}} Հայերեն]
| [[:hy:|hy]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:hy:Special:Statistics|action=raw}} '''270,913952''']
| 893,217348
| [[:hy:Special:Statistics|6,944946,817009]]
| [[:hy:Special:Listadmins|11]]
| [[:hy:Special:Listusers|98,218266]]
| [[:hy:Special:ActiveUsers|685703]]
| [[:hy:Special:FileList|8,566571]]
| 41
|-
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:he:עברית}} עברית]
| [[:he:|he]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:he:Special:Statistics|action=raw}} '''267,057127''']
| 1,126,126416
| [[:he:Special:Statistics|28,195205,990454]]
| [[:he:Special:Listadmins|37]]
| [[:he:Special:Listusers|644,297700]]
| [[:he:Special:ActiveUsers|3,569523]]
| [[:he:Special:FileList|63,565597]]
| 259
|-
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:bg:Български_език}} Български]
| [[:bg:|bg]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:bg:Special:Statistics|action=raw}} '''262,817875''']
| 584,324466
| [[:bg:Special:Statistics|10,295296,355723]]
| [[:bg:Special:Listadmins|27]]
| [[:bg:Special:Listusers|271,667728]]
| [[:bg:Special:ActiveUsers|868876]]
| [[:bg:Special:FileList|560]]
| 26
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:da:Dansk_(sprog)}} Dansk]
| [[:da:|da]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:da:Special:Statistics|action=raw}} '''259,503519''']
| 855,928965
| [[:da:Special:Statistics|10,339,167821]]
| [[:da:Special:Listadmins|25]]
| [[:da:Special:Listusers|381,236328]]
| [[:da:Special:ActiveUsers|975952]]
| [[:da:Special:FileList|0]]
| 64
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:ce:Нохчийн_мотт}} Нохчийн]
| [[:ce:|ce]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:ce:Special:Statistics|action=raw}} '''254,323324''']
| 523,308313
| [[:ce:Special:Statistics|5,014,639702]]
| [[:ce:Special:Listadmins|3]]
| [[:ce:Special:Listusers|22,782786]]
| [[:ce:Special:ActiveUsers|5354]]
| [[:ce:Special:FileList|334]]
| 11
| [[:azb:|azb]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:azb:Special:Statistics|action=raw}} '''239,158''']
| 550,640644
| [[:azb:Special:Statistics|1,429,064104]]
| [[:azb:Special:Listadmins|5]]
| [[:azb:Special:Listusers|24,278307]]
| [[:azb:Special:ActiveUsers|10199]]
| [[:azb:Special:FileList|20]]
| 4
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:sk:Slovenčina}} Slovenčina]
| [[:sk:|sk]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:sk:Special:Statistics|action=raw}} '''233,468474''']
| 519,878898
| [[:sk:Special:Statistics|7,015016,717077]]
| [[:sk:Special:Listadmins|9]]
| [[:sk:Special:Listusers|189,207264]]
| [[:sk:Special:ActiveUsers|628622]]
| [[:sk:Special:FileList|0]]
| 20
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:kk:Қазақ_тілі}} Қазақша]
| [[:kk:|kk]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:kk:Special:Statistics|action=raw}} '''226,595608''']
| 550,550605
| [[:kk:Special:Statistics|2,765,523785]]
| [[:kk:Special:Listadmins|18]]
| [[:kk:Special:Listusers|98,434467]]
| [[:kk:Special:ActiveUsers|331321]]
| [[:kk:Special:FileList|9,811]]
| 10
| [[:min:|min]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:min:Special:Statistics|action=raw}} '''223,894''']
| 326,777779
| [[:min:Special:Statistics|2,023,450467]]
| [[:min:Special:Listadmins|6]]
| [[:min:Special:Listusers|11,549560]]
| [[:min:Special:ActiveUsers|4442]]
| [[:min:Special:FileList|115]]
| 1
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:hr:Hrvatski_jezik}} Hrvatski]
| [[:hr:|hr]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:hr:Special:Statistics|action=raw}} '''218,323327''']
| 542,007110
| [[:hr:Special:Statistics|5,527528,809596]]
| [[:hr:Special:Listadmins|16]]
| [[:hr:Special:Listusers|238,686738]]
| [[:hr:Special:ActiveUsers|746732]]
| [[:hr:Special:FileList|18,938944]]
| 22
|-
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:et:Eesti_keel}} Eesti]
| [[:et:|et]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:et:Special:Statistics|action=raw}} '''209,249308''']
| 501,162291
| [[:et:Special:Statistics|5,634635,575261]]
| [[:et:Special:Listadmins|34]]
| [[:et:Special:Listusers|140,590630]]
| [[:et:Special:ActiveUsers|707700]]
| [[:et:Special:FileList|1,077]]
| 22
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:lt:Lietuvių_kalba}} Lietuvių]
| [[:lt:|lt]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:lt:Special:Statistics|action=raw}} '''199,758780''']
| 474,934982
| [[:lt:Special:Statistics|5,795796,794269]]
| [[:lt:Special:Listadmins|13]]
| [[:lt:Special:Listusers|143,660699]]
| [[:lt:Special:ActiveUsers|414409]]
| [[:lt:Special:FileList|22,914916]]
| 23
|-
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:be:Беларуская_мова}} Беларуская]
| [[:be:|be]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:be:Special:Statistics|action=raw}} '''191,132172''']
| 579,658736
| [[:be:Special:Statistics|3,630631,954517]]
| [[:be:Special:Listadmins|10]]
| [[:be:Special:Listusers|96,389424]]
| [[:be:Special:ActiveUsers|287298]]
| [[:be:Special:FileList|3,129120]]
| 26
|-
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:el:Ελληνική_γλώσσα}} Ελληνικά]
| [[:el:|el]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:el:Special:Statistics|action=raw}} '''178,633673''']
| 541,481665
| [[:el:Special:Statistics|8,253255,699840]]
| [[:el:Special:Listadmins|22]]
| [[:el:Special:Listusers|304,443548]]
| [[:el:Special:ActiveUsers|1,259247]]
| [[:el:Special:FileList|18,371376]]
| 63
|-
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:sl:Slovenščina}} Slovenščina]
| [[:sl:|sl]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:sl:Special:Statistics|action=raw}} '''168,437450''']
| 406,838883
| [[:sl:Special:Statistics|5,314,122762]]
| [[:sl:Special:Listadmins|22]]
| [[:sl:Special:Listusers|190,931967]]
| [[:sl:Special:ActiveUsers|464434]]
| [[:sl:Special:FileList|8,413414]]
| 26
|-
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:gl:Lingua_galega}} Galego]
| [[:gl:|gl]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:gl:Special:Statistics|action=raw}} '''164,278296''']
| 445,736779
| [[:gl:Special:Statistics|5,457,077859]]
| [[:gl:Special:Listadmins|8]]
| [[:gl:Special:Listusers|108,001034]]
| [[:gl:Special:ActiveUsers|292282]]
| [[:gl:Special:FileList|9,111]]
| 36
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:simple:Wikipedia:Simple_English_Wikipedia}} Simple English]
| [[:simple:|simple]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:simple:Special:Statistics|action=raw}} '''163,217289''']
| 555,383606
| [[:simple:Special:Statistics|6,937938,418974]]
| [[:simple:Special:Listadmins|17]]
| [[:simple:Special:Listusers|996,419835]]
| [[:simple:Special:ActiveUsers|1,308294]]
| [[:simple:Special:FileList|36]]
| 72
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:az:Azərbaycan_dili}} Azərbaycanca]
| [[:az:|az]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:az:Special:Statistics|action=raw}} '''159,796816''']
| 413,446612
| [[:az:Special:Statistics|5,153,022844]]
| [[:az:Special:Listadmins|16]]
| [[:az:Special:Listusers|198,397474]]
| [[:az:Special:ActiveUsers|761744]]
| [[:az:Special:FileList|22,314315]]
| 31
|-
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:ur:اردو}} اردو]
| [[:ur:|ur]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:ur:Special:Statistics|action=raw}} '''154,036057''']
| 867,291375
| [[:ur:Special:Statistics|4,154155,514139]]
| [[:ur:Special:Listadmins|13]]
| [[:ur:Special:Listusers|114,506543]]
| [[:ur:Special:ActiveUsers|359350]]
| [[:ur:Special:FileList|10,481]]
| 103
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:nn:Nynorsk}} Nynorsk]
| [[:nn:|nn]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:nn:Special:Statistics|action=raw}} '''152,770778''']
| 352353,977008
| [[:nn:Special:Statistics|3,234235,935278]]
| [[:nn:Special:Listadmins|17]]
| [[:nn:Special:Listusers|104,979998]]
| [[:nn:Special:ActiveUsers|137]]
| [[:nn:Special:FileList|16]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:hi:हिन्दी}} हिन्दी]
| [[:hi:|hi]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:hi:Special:Statistics|action=raw}} '''139,192246''']
| 1,004005,970358
| [[:hi:Special:Statistics|4,720721,069502]]
| [[:hi:Special:Listadmins|8]]
| [[:hi:Special:Listusers|557,370630]]
| [[:hi:Special:ActiveUsers|2,053030]]
| [[:hi:Special:FileList|3,898899]]
| 182
|-
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:th:ภาษาไทย}} ไทย]
| [[:th:|th]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:th:Special:Statistics|action=raw}} '''138,155187''']
| 845846,974212
| [[:th:Special:Statistics|8,859861,842877]]
| [[:th:Special:Listadmins|14]]
| [[:th:Special:Listusers|382,199273]]
| [[:th:Special:ActiveUsers|1,218232]]
| [[:th:Special:FileList|32,937]]
| 275
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:ka:ქართული_ენა}} ქართული]
| [[:ka:|ka]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:ka:Special:Statistics|action=raw}} '''137,512522''']
| 403,126186
| [[:ka:Special:Statistics|3,872873,327132]]
| [[:ka:Special:Listadmins|4]]
| [[:ka:Special:Listusers|121,258295]]
| [[:ka:Special:ActiveUsers|346356]]
| [[:ka:Special:FileList|14,436]]
| 36
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:uz:Oʻzbek_tili}} O‘zbek]
| [[:uz:|uz]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:uz:Special:Statistics|action=raw}} '''135,647648''']
| 634,914925
| [[:uz:Special:Statistics|2,096,619735]]
| [[:uz:Special:Listadmins|10]]
| [[:uz:Special:Listusers|53,334350]]
| [[:uz:Special:ActiveUsers|200190]]
| [[:uz:Special:FileList|1,262]]
| 45
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:la:Lingua_Latina}} Latina]
| [[:la:|la]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:la:Special:Statistics|action=raw}} '''132,936940''']
| 263,088109
| [[:la:Special:Statistics|3,525,164403]]
| [[:la:Special:Listadmins|21]]
| [[:la:Special:Listusers|132,359408]]
| [[:la:Special:ActiveUsers|148140]]
| [[:la:Special:FileList|0]]
| 13
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:cy:Cymraeg}} Cymraeg]
| [[:cy:|cy]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:cy:Special:Statistics|action=raw}} '''130,917919''']
| 268,977981
| [[:cy:Special:Statistics|10,369373,783901]]
| [[:cy:Special:Listadmins|14]]
| [[:cy:Special:Listusers|61,293312]]
| [[:cy:Special:ActiveUsers|127]]
| [[:cy:Special:FileList|17,809]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:தமிழ்}} தமிழ்]
| [[:ta:|ta]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:Special:Statistics|action=raw}} '''129,259261''']
| 406,896963
| [[:Special:Statistics|2,967968,742251]]
| [[:Special:Listadmins|40]]
| [[:Special:Listusers|175,282328]]
| [[:Special:ActiveUsers|423412]]
| [[:Special:FileList|7,755756]]
| 34
|-
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:vo:Volapük_perevidöl}} Volapük]
| [[:vo:|vo]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:vo:Special:Statistics|action=raw}} '''124,636642''']
| 255,834854
| [[:vo:Special:Statistics|3,214,228314]]
| [[:vo:Special:Listadmins|3]]
| [[:vo:Special:Listusers|28,002011]]
| [[:vo:Special:ActiveUsers|3330]]
| [[:vo:Special:FileList|0]]
| 14
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:ast:Asturianu}} Asturianu]
| [[:ast:|ast]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:ast:Special:Statistics|action=raw}} '''107,160163''']
| 166,421428
| [[:ast:Special:Statistics|2,976977,532094]]
| [[:ast:Special:Listadmins|10]]
| [[:ast:Special:Listusers|73,717789]]
| [[:ast:Special:ActiveUsers|147139]]
| [[:ast:Special:FileList|0]]
| 5
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:mk:Македонски_јазик}} Македонски]
| [[:mk:|mk]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:mk:Special:Statistics|action=raw}} '''106,106148''']
| 471,315439
| [[:mk:Special:Statistics|4,064065,050734]]
| [[:mk:Special:Listadmins|17]]
| [[:mk:Special:Listusers|88,614634]]
| [[:mk:Special:ActiveUsers|234229]]
| [[:mk:Special:FileList|7,954]]
| 102
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:lv:Latviešu_valoda}} Latviešu]
| [[:lv:|lv]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:lv:Special:Statistics|action=raw}} '''101,851876''']
| 414,683772
| [[:lv:Special:Statistics|3,218,018411]]
| [[:lv:Special:Listadmins|13]]
| [[:lv:Special:Listusers|91,451478]]
| [[:lv:Special:ActiveUsers|348354]]
| [[:lv:Special:FileList|24,447452]]
| 73
|-
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:tg:Забони_тоҷикӣ}} Тоҷикӣ]
| [[:tg:|tg]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:tg:Special:Statistics|action=raw}} '''100,886893''']
| 242,276305
| [[:tg:Special:Statistics|1,127,220338]]
| [[:tg:Special:Listadmins|6]]
| [[:tg:Special:Listusers|28,875884]]
| [[:tg:Special:ActiveUsers|7473]]
| [[:tg:Special:FileList|440]]
| 9
| [[:mg:|mg]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:mg:Special:Statistics|action=raw}} '''92,785''']
| 241,450452
| [[:mg:Special:Statistics|993,514519]]
| [[:mg:Special:Listadmins|3]]
| [[:mg:Special:Listusers|23,381394]]
| [[:mg:Special:ActiveUsers|36]]
| [[:mg:Special:FileList|3]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:af:Afrikaans}} Afrikaans]
| [[:af:|af]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:af:Special:Statistics|action=raw}} '''91,002111''']
| 285,739862
| [[:af:Special:Statistics|2,188189,534505]]
| [[:af:Special:Listadmins|17]]
| [[:af:Special:Listusers|124,101144]]
| [[:af:Special:ActiveUsers|195194]]
| [[:af:Special:FileList|9,323324]]
| 35
|-
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:tt:Tatar_tele}} Tatarça / Татарча]
| [[:tt:|tt]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:tt:Special:Statistics|action=raw}} '''89,690695''']
| 215,252262
| [[:tt:Special:Statistics|2,437,202291]]
| [[:tt:Special:Listadmins|2]]
| [[:tt:Special:Listusers|33,799804]]
| [[:tt:Special:ActiveUsers|125126]]
| [[:tt:Special:FileList|4,816817]]
| 22
|-
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:bn:বাংলা_ভাষা}} বাংলা]
| [[:bn:|bn]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:bn:Special:Statistics|action=raw}} '''88,937962''']
| 798,218314
| [[:bn:Special:Statistics|4,264266,800660]]
| [[:bn:Special:Listadmins|12]]
| [[:bn:Special:Listusers|283,361504]]
| [[:bn:Special:ActiveUsers|1,471416]]
| [[:bn:Special:FileList|9,317326]]
| 340
|-
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:oc:Occitan}} Occitan]
| [[:oc:|oc]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:oc:Special:Statistics|action=raw}} '''86,270272''']
| 150,332339
| [[:oc:Special:Statistics|2,187,208289]]
| [[:oc:Special:Listadmins|5]]
| [[:oc:Special:Listusers|41,380396]]
| [[:oc:Special:ActiveUsers|9294]]
| [[:oc:Special:FileList|902]]
| 8
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:zh-yue:粵語}} 粵語]
| [[:zh-yue:|zh-yue]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:zh-yue:Special:Statistics|action=raw}} '''84,911923''']
| 208,004020
| [[:zh-yue:Special:Statistics|1,428,088315]]
| [[:zh-yue:Special:Listadmins|11]]
| [[:zh-yue:Special:Listusers|201,510581]]
| [[:zh-yue:Special:ActiveUsers|291294]]
| [[:zh-yue:Special:FileList|1,659]]
| 14
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:bs:Bosanski_jezik}} Bosanski]
| [[:bs:|bs]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:bs:Special:Statistics|action=raw}} '''82,959970''']
| 360,202227
| [[:bs:Special:Statistics|3,183,321720]]
| [[:bs:Special:Listadmins|9]]
| [[:bs:Special:Listusers|124,936971]]
| [[:bs:Special:ActiveUsers|208195]]
| [[:bs:Special:FileList|7,236235]]
| 99
|-
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:sq:Gjuha_shqipe}} Shqip]
| [[:sq:|sq]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:sq:Special:Statistics|action=raw}} '''80,328340''']
| 243,484506
| [[:sq:Special:Statistics|2,115116,897165]]
| [[:sq:Special:Listadmins|14]]
| [[:sq:Special:Listusers|124,009032]]
| [[:sq:Special:ActiveUsers|372362]]
| [[:sq:Special:FileList|11,389]]
| 36
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:ky:Кыргыз_тили}} Кыргызча]
| [[:ky:|ky]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:ky:Special:Statistics|action=raw}} '''79,907912''']
| 105,827834
| [[:ky:Special:Statistics|357,254301]]
| [[:ky:Special:Listadmins|2]]
| [[:ky:Special:Listusers|25,832838]]
| [[:ky:Special:ActiveUsers|8883]]
| [[:ky:Special:FileList|2,677]]
| 0
| [[:new:Special:Statistics|845,576]]
| [[:new:Special:Listadmins|2]]
| [[:new:Special:Listusers|21,745750]]
| [[:new:Special:ActiveUsers|2623]]
| [[:new:Special:FileList|0]]
| 13
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:tl:Wikang_Tagalog}} Tagalog]
| [[:tl:|tl]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:tl:Special:Statistics|action=raw}} '''72,095097''']
| 233,290294
| [[:tl:Special:Statistics|1,753,511572]]
| [[:tl:Special:Listadmins|12]]
| [[:tl:Special:Listusers|106,267285]]
| [[:tl:Special:ActiveUsers|129124]]
| [[:tl:Special:FileList|1,898]]
| 38
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:be-tarask:Беларуская_мова}} Беларуская (тарашкевіца)]
| [[:be-tarask:|be-tarask]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:be-tarask:Special:Statistics|action=raw}} '''70,381385''']
| 199,160172
| [[:be-tarask:Special:Statistics|2,127,722809]]
| [[:be-tarask:Special:Listadmins|4]]
| [[:be-tarask:Special:Listusers|64,395410]]
| [[:be-tarask:Special:ActiveUsers|146156]]
| [[:be-tarask:Special:FileList|1,774]]
| 36
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:te:తెలుగు}} తెలుగు]
| [[:te:|te]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:te:Special:Statistics|action=raw}} '''69,650658''']
| 268,191247
| [[:te:Special:Statistics|2,931932,744222]]
| [[:te:Special:Listadmins|15]]
| [[:te:Special:Listusers|97,264296]]
| [[:te:Special:ActiveUsers|229226]]
| [[:te:Special:FileList|13,028031]]
| 89
|-
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:ml:മലയാളം}} മലയാളം]
| [[:ml:|ml]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:ml:Special:Statistics|action=raw}} '''69,156168''']
| 429,639702
| [[:ml:Special:Statistics|3,283,393932]]
| [[:ml:Special:Listadmins|16]]
| [[:ml:Special:Listusers|138,141177]]
| [[:ml:Special:ActiveUsers|375370]]
| [[:ml:Special:FileList|6,324]]
| 208
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:br:Brezhoneg}} Brezhoneg]
| [[:br:|br]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:br:Special:Statistics|action=raw}} '''68,257264''']
| 133,140152
| [[:br:Special:Statistics|1,872,020167]]
| [[:br:Special:Listadmins|4]]
| [[:br:Special:Listusers|59,173191]]
| [[:br:Special:ActiveUsers|83]]
| [[:br:Special:FileList|5,401]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:nds:Plattdüütsch}} Plattdüütsch]
| [[:nds:|nds]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:nds:Special:Statistics|action=raw}} '''65,583605''']
| 130,733776
| [[:nds:Special:Statistics|934,087139]]
| [[:nds:Special:Listadmins|4]]
| [[:nds:Special:Listusers|40,220239]]
| [[:nds:Special:ActiveUsers|60]]
| [[:nds:Special:FileList|0]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:pms:Special:Statistics|action=raw}} '''64,735''']
| 99,506
| [[:pms:Special:Statistics|847,336374]]
| [[:pms:Special:Listadmins|10]]
| [[:pms:Special:Listusers|2122,996002]]
| [[:pms:Special:ActiveUsers|3531]]
| [[:pms:Special:FileList|2,078]]
| 2
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:su:Basa_Sunda}} Basa Sunda]
| [[:su:|su]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:su:Special:Statistics|action=raw}} '''60,021023''']
| 93,776779
| [[:su:Special:Statistics|599,506535]]
| [[:su:Special:Listadmins|8]]
| [[:su:Special:Listusers|24,069073]]
| [[:su:Special:ActiveUsers|5854]]
| [[:su:Special:FileList|547]]
| 2
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:sw:Kiswahili}} Kiswahili]
| [[:sw:|sw]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:sw:Special:Statistics|action=raw}} '''59,036038''']
| 120,576592
| [[:sw:Special:Statistics|1,110,721767]]
| [[:sw:Special:Listadmins|11]]
| [[:sw:Special:Listusers|42,348367]]
| [[:sw:Special:ActiveUsers|129128]]
| [[:sw:Special:FileList|2,232]]
| 10
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:ht:Lang_kreyòl_ayisyen}} Krèyol ayisyen]
| [[:ht:|ht]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:ht:Special:Statistics|action=raw}} '''58,537541''']
| 71,587592
| [[:ht:Special:Statistics|743,448464]]
| [[:ht:Special:Listadmins|2]]
| [[:ht:Special:Listusers|23,359363]]
| [[:ht:Special:ActiveUsers|4033]]
| [[:ht:Special:FileList|0]]
| 1
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:lb:Lëtzebuergesch}} Lëtzebuergesch]
| [[:lb:|lb]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:lb:Special:Statistics|action=raw}} '''58,375376''']
| 125,222225
| [[:lb:Special:Statistics|2,280,540600]]
| [[:lb:Special:Listadmins|5]]
| [[:lb:Special:Listusers|47,410421]]
| [[:lb:Special:ActiveUsers|8382]]
| [[:lb:Special:FileList|2,272]]
| 24
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:vec:Łéngua_vèneta}} Vèneto]
| [[:vec:|vec]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:vec:Special:Statistics|action=raw}} '''57,593594''']
| 119,219271
| [[:vec:Special:Statistics|749,140420]]
| [[:vec:Special:Listadmins|4]]
| [[:vec:Special:Listusers|26,444461]]
| [[:vec:Special:ActiveUsers|5760]]
| [[:vec:Special:FileList|722]]
| 7
| [[:jv:|jv]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:jv:Special:Statistics|action=raw}} '''57,446''']
| 154,546549
| [[:jv:Special:Statistics|1,514,610677]]
| [[:jv:Special:Listadmins|6]]
| [[:jv:Special:Listusers|44,074086]]
| [[:jv:Special:ActiveUsers|103104]]
| [[:jv:Special:FileList|5,445]]
| 28
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:sco:Scots_leid}} Scots]
| [[:sco:|sco]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:sco:Special:Statistics|action=raw}} '''57,135138''']
| 207,968980
| [[:sco:Special:Statistics|760,560830]]
| [[:sco:Special:Listadmins|6]]
| [[:sco:Special:Listusers|71,715769]]
| [[:sco:Special:ActiveUsers|127123]]
| [[:sco:Special:FileList|1,670]]
| 25
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:mr:मराठी_भाषा}} मराठी]
| [[:mr:|mr]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:mr:Special:Statistics|action=raw}} '''57,046038''']
| 233,373387
| [[:mr:Special:Statistics|1,785786,988240]]
| [[:mr:Special:Listadmins|10]]
| [[:mr:Special:Listusers|122,449496]]
| [[:mr:Special:ActiveUsers|300292]]
| [[:mr:Special:FileList|19,144]]
| 73
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:pnb:شاہ_مکھی_پنجابی}} شاہ مکھی پنجابی (Shāhmukhī Pañjābī)]
| [[:pnb:|pnb]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:pnb:Special:Statistics|action=raw}} '''52,836856''']
| 86,342377
| [[:pnb:Special:Statistics|549,530588]]
| [[:pnb:Special:Listadmins|3]]
| [[:pnb:Special:Listusers|25,846852]]
| [[:pnb:Special:ActiveUsers|5147]]
| [[:pnb:Special:FileList|238]]
| 3
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:ga:Gaeilge}} Gaeilge]
| [[:ga:|ga]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:ga:Special:Statistics|action=raw}} '''52,713726''']
| 86,200220
| [[:ga:Special:Statistics|960,383511]]
| [[:ga:Special:Listadmins|8]]
| [[:ga:Special:Listusers|43,384403]]
| [[:ga:Special:ActiveUsers|95100]]
| [[:ga:Special:FileList|1,169]]
| 4
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:szl:Special:Statistics|action=raw}} '''52,200''']
| 63,951
| [[:szl:Special:Statistics|330,167168]]
| [[:szl:Special:Listadmins|3]]
| [[:szl:Special:Listusers|17,696705]]
| [[:szl:Special:ActiveUsers|3225]]
| [[:szl:Special:FileList|0]]
| 0
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:ba:Башҡорт_теле}} Башҡорт]
| [[:ba:|ba]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:ba:Special:Statistics|action=raw}} '''52,163164''']
| 146,851852
| [[:ba:Special:Statistics|950,064115]]
| [[:ba:Special:Listadmins|7]]
| [[:ba:Special:Listusers|28,085103]]
| [[:ba:Special:ActiveUsers|9190]]
| [[:ba:Special:FileList|1,390]]
| 21
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:is:Íslenska}} Íslenska]
| [[:is:|is]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:is:Special:Statistics|action=raw}} '''49,852854''']
| 131,488497
| [[:is:Special:Statistics|1,670,303390]]
| [[:is:Special:Listadmins|28]]
| [[:is:Special:Listusers|73,625644]]
| [[:is:Special:ActiveUsers|140138]]
| [[:is:Special:FileList|3,071]]
| 34
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:my:မြန်မာဘာသာစကား}} မြန်မာဘာသာ]
| [[:my:|my]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:my:Special:Statistics|action=raw}} '''45,797804''']
| 123,726785
| [[:my:Special:Statistics|516517,911119]]
| [[:my:Special:Listadmins|5]]
| [[:my:Special:Listusers|79,762806]]
| [[:my:Special:ActiveUsers|200194]]
| [[:my:Special:FileList|2,852]]
| 12
| [[:fy:|fy]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:fy:Special:Statistics|action=raw}} '''43,910''']
| 134,365363
| [[:fy:Special:Statistics|992,718758]]
| [[:fy:Special:Listadmins|9]]
| [[:fy:Special:Listusers|36,707716]]
| [[:fy:Special:ActiveUsers|7673]]
| [[:fy:Special:FileList|7,060]]
| 31
| [[:cv:|cv]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:cv:Special:Statistics|action=raw}} '''43,047''']
| 78,669672
| [[:cv:Special:Statistics|675,301306]]
| [[:cv:Special:Listadmins|3]]
| [[:cv:Special:Listusers|26,421426]]
| [[:cv:Special:ActiveUsers|49]]
| [[:cv:Special:FileList|536]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:lmo:Lengua_Lumbarda}} Lumbaart]
| [[:lmo:|lmo]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:lmo:Special:Statistics|action=raw}} '''39,625627''']
| 102,285287
| [[:lmo:Special:Statistics|1,000,511523]]
| [[:lmo:Special:Listadmins|6]]
| [[:lmo:Special:Listusers|29,904915]]
| [[:lmo:Special:ActiveUsers|5246]]
| [[:lmo:Special:FileList|4,437]]
| 24
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:an:Idioma_aragonés}} Aragonés]
| [[:an:|an]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:an:Special:Statistics|action=raw}} '''37,418422''']
| 113114,984000
| [[:an:Special:Statistics|1,656,066181]]
| [[:an:Special:Listadmins|6]]
| [[:an:Special:Listusers|57,551567]]
| [[:an:Special:ActiveUsers|7269]]
| [[:an:Special:FileList|1,291293]]
| 61
|-
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:pa:ਪੰਜਾਬੀ}} ਪੰਜਾਬੀ]
| [[:pa:|pa]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:pa:Special:Statistics|action=raw}} '''34,387390''']
| 118,956984
| [[:pa:Special:Statistics|515516,990090]]
| [[:pa:Special:Listadmins|8]]
| [[:pa:Special:Listusers|33,121141]]
| [[:pa:Special:ActiveUsers|147145]]
| [[:pa:Special:FileList|1,433434]]
| 26
|-
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:ne:नेपाली_भाषा}} नेपाली]
| [[:ne:|ne]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:ne:Special:Statistics|action=raw}} '''34,169172''']
| 96,506523
| [[:ne:Special:Statistics|809,225463]]
| [[:ne:Special:Listadmins|8]]
| [[:ne:Special:Listusers|48,253277]]
| [[:ne:Special:ActiveUsers|144]]
| [[:ne:Special:FileList|1,094]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:wuu:Special:Statistics|action=raw}} '''33,065''']
| 45,537
| [[:wuu:Special:Statistics|270,886887]]
| [[:wuu:Special:Listadmins|4]]
| [[:wuu:Special:Listusers|66,186201]]
| [[:wuu:Special:ActiveUsers|5551]]
| [[:wuu:Special:FileList|228]]
| 1
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:yo:Èdè_Yorùbá}} Yorùbá]
| [[:yo:|yo]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:yo:Special:Statistics|action=raw}} '''32,572577''']
| 56,410425
| [[:yo:Special:Statistics|530,117208]]
| [[:yo:Special:Listadmins|3]]
| [[:yo:Special:Listusers|20,481488]]
| [[:yo:Special:ActiveUsers|4140]]
| [[:yo:Special:FileList|172]]
| 5
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:bar:Special:Statistics|action=raw}} '''31,211''']
| 112,910
| [[:bar:Special:Statistics|750,599618]]
| [[:bar:Special:Listadmins|7]]
| [[:bar:Special:Listusers|52,659676]]
| [[:bar:Special:ActiveUsers|6366]]
| [[:bar:Special:FileList|1,305]]
| 46
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:io:Ido}} Ido]
| [[:io:|io]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:io:Special:Statistics|action=raw}} '''29,549550''']
| 44,130134
| [[:io:Special:Statistics|957,141161]]
| [[:io:Special:Listadmins|5]]
| [[:io:Special:Listusers|28,670683]]
| [[:io:Special:ActiveUsers|4849]]
| [[:io:Special:FileList|0]]
| 5
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:gu:ગુજરાતી_ભાષા}} ગુજરાતી]
| [[:gu:|gu]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:gu:Special:Statistics|action=raw}} '''28,939946''']
| 101,549593
| [[:gu:Special:Statistics|707,607991]]
| [[:gu:Special:Listadmins|3]]
| [[:gu:Special:Listusers|57,335359]]
| [[:gu:Special:ActiveUsers|119118]]
| [[:gu:Special:FileList|0]]
| 44
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:ku:Zimanê_kurdî}} Kurdî / كوردی]
| [[:ku:|ku]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:ku:Special:Statistics|action=raw}} '''28,009042''']
| 68,173219
| [[:ku:Special:Statistics|768,036177]]
| [[:ku:Special:Listadmins|4]]
| [[:ku:Special:Listusers|42,093104]]
| [[:ku:Special:ActiveUsers|106109]]
| [[:ku:Special:FileList|572]]
| 23
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:als:Alemannisch}} Alemannisch]
| [[:als:|als]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:als:Special:Statistics|action=raw}} '''27,208209''']
| 66,125127
| [[:als:Special:Statistics|966,938972]]
| [[:als:Special:Listadmins|9]]
| [[:als:Special:Listusers|77,446472]]
| [[:als:Special:ActiveUsers|88]]
| [[:als:Special:FileList|513]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:ckb:دەستپێک}} Soranî / کوردی]
| [[:ckb:|ckb]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:ckb:Special:Statistics|action=raw}} '''26,224230''']
| 137,386402
| [[:ckb:Special:Statistics|690,814996]]
| [[:ckb:Special:Listadmins|7]]
| [[:ckb:Special:Listusers|40,418429]]
| [[:ckb:Special:ActiveUsers|144134]]
| [[:ckb:Special:FileList|996]]
| 90
| [[:kn:|kn]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:kn:Special:Statistics|action=raw}} '''26,184''']
| 116,737779
| [[:kn:Special:Statistics|990,577683]]
| [[:kn:Special:Listadmins|5]]
| [[:kn:Special:Listusers|63,362403]]
| [[:kn:Special:ActiveUsers|151148]]
| [[:kn:Special:FileList|3,538]]
| 101102
|-
| 113
| [[:scn:|scn]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:scn:Special:Statistics|action=raw}} '''26,080''']
| 55,378379
| [[:scn:Special:Statistics|727,340361]]
| [[:scn:Special:Listadmins|7]]
| [[:scn:Special:Listusers|35,514528]]
| [[:scn:Special:ActiveUsers|4344]]
| [[:scn:Special:FileList|1,408]]
| 17
| [[:bpy:|bpy]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:bpy:Special:Statistics|action=raw}} '''25,082''']
| 58,608609
| [[:bpy:Special:Statistics|782,970973]]
| [[:bpy:Special:Listadmins|2]]
| [[:bpy:Special:Listusers|20,619622]]
| [[:bpy:Special:ActiveUsers|29]]
| [[:bpy:Special:FileList|49]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:ia:Interlingua}} Interlingua]
| [[:ia:|ia]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:ia:Special:Statistics|action=raw}} '''22,331333''']
| 35,698701
| [[:ia:Special:Statistics|624,516560]]
| [[:ia:Special:Listadmins|7]]
| [[:ia:Special:Listusers|37,817825]]
| [[:ia:Special:ActiveUsers|3635]]
| [[:ia:Special:FileList|4]]
| 6
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:qu:Qhichwa_simi}} Runa Simi]
| [[:qu:|qu]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:qu:Special:Statistics|action=raw}} '''22,202205''']
| 54,461464
| [[:qu:Special:Statistics|640,608615]]
| [[:qu:Special:Listadmins|2]]
| [[:qu:Special:Listusers|23,193196]]
| [[:qu:Special:ActiveUsers|39]]
| [[:qu:Special:FileList|0]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:mn:Монгол_хэл}} Монгол]
| [[:mn:|mn]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:mn:Special:Statistics|action=raw}} '''19,126129''']
| 80,324340
| [[:mn:Special:Statistics|616,614857]]
| [[:mn:Special:Listadmins|5]]
| [[:mn:Special:Listusers|64,775792]]
| [[:mn:Special:ActiveUsers|9590]]
| [[:mn:Special:FileList|1,454]]
| 79
|-
| 118
| [[திமிலி மொழி|திமிலி]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:diq:Zazaki}} Zazaki]
| [[:diq:|diq]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:diq:Special:Statistics|action=raw}} '''1617,659000''']
| 36,006348
| [[:diq:Special:Statistics|420,385781]]
| [[:diq:Special:Listadmins|6]]
| [[:diq:Special:Listusers|19,901906]]
| [[:diq:Special:ActiveUsers|4240]]
| [[:diq:Special:FileList|215]]
| 1615
|-
| 119
| [[சமோகீத்திய மொழி|சமோகீத்திய]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:bat-smg:Žemaitiu_kalba}} Žemaitėška]
| [[:bat-smg:|bat-smg]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:bat-smg:Special:Statistics|action=raw}} '''16,877''']
| 28,517518
| [[:bat-smg:Special:Statistics|350,198200]]
| [[:bat-smg:Special:Listadmins|5]]
| [[:bat-smg:Special:Listusers|21,210215]]
| [[:bat-smg:Special:ActiveUsers|2423]]
| [[:bat-smg:Special:FileList|109]]
| 6
|-
| 119
| [[திமிலி மொழி|திமிலி]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:diq:Zazaki}} Zazaki]
| [[:diq:|diq]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:diq:Special:Statistics|action=raw}} '''16,659''']
| 36,006
| [[:diq:Special:Statistics|420,385]]
| [[:diq:Special:Listadmins|6]]
| [[:diq:Special:Listusers|19,901]]
| [[:diq:Special:ActiveUsers|42]]
| [[:diq:Special:FileList|215]]
| 16
|-
| 120
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:or:ଓଡ଼ିଆ}} ଓଡ଼ିଆ]
| [[:or:|or]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:or:Special:Statistics|action=raw}} '''15,760761''']
| 67,094106
| [[:or:Special:Statistics|389,671723]]
| [[:or:Special:Listadmins|6]]
| [[:or:Special:Listusers|25,176191]]
| [[:or:Special:ActiveUsers|5257]]
| [[:or:Special:FileList|126]]
| 62
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:si:Special:Statistics|action=raw}} '''15,721''']
| 73,057
| [[:si:Special:Statistics|452,641667]]
| [[:si:Special:Listadmins|3]]
| [[:si:Special:Listusers|46,461480]]
| [[:si:Special:ActiveUsers|110115]]
| [[:si:Special:FileList|4,495]]
| 82
| [[:cdo:|cdo]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:cdo:Special:Statistics|action=raw}} '''15,454''']
| 30,943944
| [[:cdo:Special:Statistics|86,503506]]
| [[:cdo:Special:Listadmins|4]]
| [[:cdo:Special:Listusers|16,066072]]
| [[:cdo:Special:ActiveUsers|2220]]
| [[:cdo:Special:FileList|4]]
| 3
| [[:ilo:|ilo]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:ilo:Special:Statistics|action=raw}} '''15,200''']
| 62,277278
| [[:ilo:Special:Statistics|360,157160]]
| [[:ilo:Special:Listadmins|2]]
| [[:ilo:Special:Listusers|13,957959]]
| [[:ilo:Special:ActiveUsers|2423]]
| [[:ilo:Special:FileList|0]]
| 55
|-
| 124
| [[சுகாத்திசு கேலிக்கு|சுகாத்திசு கேலிக்கு]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:gd:Gàidhlig}} Gàidhlig]
| [[:gd:|gd]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:gd:Special:Statistics|action=raw}} '''15,087''']
| 31,158
| [[:gd:Special:Statistics|554,685]]
| [[:gd:Special:Listadmins|3]]
| [[:gd:Special:Listusers|21,979]]
| [[:gd:Special:ActiveUsers|40]]
| [[:gd:Special:FileList|347]]
| 20
|-
| 125
| [[நாவஹோ மொழி|நாவஹோ]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:nv:Diné_bizaad}} Diné bizaad]
| [[:nv:|nv]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:nv:Special:Statistics|action=raw}} '''15,070090''']
| 27,926949
| [[:nv:Special:Statistics|245,619675]]
| [[:nv:Special:Listadmins|3]]
| [[:nv:Special:Listusers|12,612617]]
| [[:nv:Special:ActiveUsers|14]]
| [[:nv:Special:FileList|622]]
| 6
|-
| 125
| [[சுகாத்திசு கேலிக்கு|சுகாத்திசு கேலிக்கு]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:gd:Gàidhlig}} Gàidhlig]
| [[:gd:|gd]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:gd:Special:Statistics|action=raw}} '''15,087''']
| 31,158159
| [[:gd:Special:Statistics|554,685686]]
| [[:gd:Special:Listadmins|3]]
| [[:gd:Special:Listusers|21,979988]]
| [[:gd:Special:ActiveUsers|4035]]
| [[:gd:Special:FileList|347]]
| 20
|-
| 126
| [[:yi:|yi]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:yi:Special:Statistics|action=raw}} '''15,044''']
| 42,063065
| [[:yi:Special:Statistics|551,237249]]
| [[:yi:Special:Listadmins|3]]
| [[:yi:Special:Listusers|37,546555]]
| [[:yi:Special:ActiveUsers|4446]]
| [[:yi:Special:FileList|1,062]]
| 42
| [[:am:|am]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:am:Special:Statistics|action=raw}} '''14,855''']
| 45,449454
| [[:am:Special:Statistics|360,022032]]
| [[:am:Special:Listadmins|3]]
| [[:am:Special:Listusers|31,777791]]
| [[:am:Special:ActiveUsers|4450]]
| [[:am:Special:FileList|1,757]]
| 34
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:nap:Special:Statistics|action=raw}} '''14,602''']
| 23,432
| [[:nap:Special:Statistics|660,676678]]
| [[:nap:Special:Listadmins|3]]
| [[:nap:Special:Listusers|23,612620]]
| [[:nap:Special:ActiveUsers|3129]]
| [[:nap:Special:FileList|285]]
| 10
| [[:bug:|bug]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:bug:Special:Statistics|action=raw}} '''14,131''']
| 18,777778
| [[:bug:Special:Statistics|192,845849]]
| [[:bug:Special:Listadmins|1]]
| [[:bug:Special:Listusers|10,541546]]
| [[:bug:Special:ActiveUsers|16]]
| [[:bug:Special:FileList|0]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:xmf:მარგალური_ნინა}} მარგალური (Margaluri)]
| [[:xmf:|xmf]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:xmf:Special:Statistics|action=raw}} '''13,880884''']
| 30,180184
| [[:xmf:Special:Statistics|142143,999016]]
| [[:xmf:Special:Listadmins|3]]
| [[:xmf:Special:Listusers|13,830834]]
| [[:xmf:Special:ActiveUsers|23]]
| [[:xmf:Special:FileList|0]]
| [[:wa:Special:Statistics|362,703]]
| [[:wa:Special:Listadmins|3]]
| [[:wa:Special:Listusers|18,654660]]
| [[:wa:Special:ActiveUsers|3028]]
| [[:wa:Special:FileList|1,375]]
| 24
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:hsb:Hornjoserbšćina}} Hornjoserbsce]
| [[:hsb:|hsb]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:hsb:Special:Statistics|action=raw}} '''13,571572''']
| 34,609612
| [[:hsb:Special:Statistics|369,180195]]
| [[:hsb:Special:Listadmins|4]]
| [[:hsb:Special:Listusers|20,050055]]
| [[:hsb:Special:ActiveUsers|2523]]
| [[:hsb:Special:FileList|133]]
| 26
|-
| 133
| [[சிந்தி மொழி|சிந்தி]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:sd:سنڌي_ٻولي}} سنڌي، سندھی ، सिन्ध]
| [[:sd:|sd]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:sd:Special:Statistics|action=raw}} '''13,557558''']
| 43,995997
| [[:sd:Special:Statistics|193,109142]]
| [[:sd:Special:Listadmins|4]]
| [[:sd:Special:Listusers|12,107114]]
| [[:sd:Special:ActiveUsers|5554]]
| [[:sd:Special:FileList|96]]
| 22
|-
| 134
| [[மைதிலி மொழி|மைதிலி மொழி]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:mai:मैथिली}} मैथिली]
| [[:mai:|mai]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:mai:Special:Statistics|action=raw}} '''13,557''']
| 35,309316
| [[:mai:Special:Statistics|205,719726]]
| [[:mai:Special:Listadmins|5]]
| [[:mai:Special:Listusers|8,846853]]
| [[:mai:Special:ActiveUsers|35]]
| [[:mai:Special:FileList|105]]
| 15
|-
| 134
| [[சிந்தி மொழி|சிந்தி]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:sd:سنڌي_ٻولي}} سنڌي، سندھی ، सिन्ध]
| [[:sd:|sd]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:sd:Special:Statistics|action=raw}} '''13,557''']
| 43,995
| [[:sd:Special:Statistics|193,109]]
| [[:sd:Special:Listadmins|4]]
| [[:sd:Special:Listusers|12,107]]
| [[:sd:Special:ActiveUsers|55]]
| [[:sd:Special:FileList|96]]
| 22
|-
| 135
| [[:map-bms:|map-bms]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:map-bms:Special:Statistics|action=raw}} '''13,365''']
| 29,230231
| [[:map-bms:Special:Statistics|209,406409]]
| [[:map-bms:Special:Listadmins|1]]
| [[:map-bms:Special:Listusers|13,072076]]
| [[:map-bms:Special:ActiveUsers|2417]]
| [[:map-bms:Special:FileList|483]]
| 10
| [[:fo:|fo]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:fo:Special:Statistics|action=raw}} '''13,324''']
| 39,348349
| [[:fo:Special:Statistics|358,715724]]
| [[:fo:Special:Listadmins|4]]
| [[:fo:Special:Listusers|22,895899]]
| [[:fo:Special:ActiveUsers|3735]]
| [[:fo:Special:FileList|0]]
| 35
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:mzn:مازرونی_زیوون}} مَزِروني]
| [[:mzn:|mzn]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:mzn:Special:Statistics|action=raw}} '''13,153145''']
| 28,809799
| [[:mzn:Special:Statistics|150,784803]]
| [[:mzn:Special:Listadmins|3]]
| [[:mzn:Special:Listusers|23,083090]]
| [[:mzn:Special:ActiveUsers|3537]]
| [[:mzn:Special:FileList|271]]
| 7
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:li:Limburgs}} Limburgs]
| [[:li:|li]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:li:Special:Statistics|action=raw}} '''12,971972''']
| 63,356359
| [[:li:Special:Statistics|442,542587]]
| [[:li:Special:Listadmins|7]]
| [[:li:Special:Listusers|22,424431]]
| [[:li:Special:ActiveUsers|2224]]
| [[:li:Special:FileList|624]]
| 105
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:eml:Special:Statistics|action=raw}} '''12,463''']
| 32,944
| [[:eml:Special:Statistics|138,139147]]
| [[:eml:Special:Listadmins|3]]
| [[:eml:Special:Listusers|18,963970]]
| [[:eml:Special:ActiveUsers|3230]]
| [[:eml:Special:FileList|2,407]]
| 11
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:os:Ирон_æвзаг}} Иронау]
| [[:os:|os]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:os:Special:Statistics|action=raw}} '''12,314316''']
| 46,625633
| [[:os:Special:Statistics|478,335351]]
| [[:os:Special:Listadmins|3]]
| [[:os:Special:Listusers|19,523527]]
| [[:os:Special:ActiveUsers|30]]
| [[:os:Special:FileList|180]]
| [[:sah:|sah]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:sah:Special:Statistics|action=raw}} '''12,295''']
| 42,975985
| [[:sah:Special:Statistics|352353,961021]]
| [[:sah:Special:Listadmins|3]]
| [[:sah:Special:Listusers|18,465473]]
| [[:sah:Special:ActiveUsers|4137]]
| [[:sah:Special:FileList|1,767]]
| 51
| [[:sa:|sa]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:sa:Special:Statistics|action=raw}} '''11,458''']
| 61,820838
| [[:sa:Special:Statistics|452,149177]]
| [[:sa:Special:Listadmins|5]]
| [[:sa:Special:Listusers|29,176191]]
| [[:sa:Special:ActiveUsers|4244]]
| [[:sa:Special:FileList|437]]
| 141
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:ps:پښتو}} پښتو]
| [[:ps:|ps]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:ps:Special:Statistics|action=raw}} '''11,378388''']
| 42,238260
| [[:ps:Special:Statistics|250,810860]]
| [[:ps:Special:Listadmins|2]]
| [[:ps:Special:Listusers|21,896906]]
| [[:ps:Special:ActiveUsers|4955]]
| [[:ps:Special:FileList|1,541]]
| 44
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:frr:Nordfriisk}} Nordfriisk]
| [[:frr:|frr]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:frr:Special:Statistics|action=raw}} '''10,687708''']
| 29,234267
| [[:frr:Special:Statistics|185,777849]]
| [[:frr:Special:Listadmins|5]]
| [[:frr:Special:Listusers|14,207209]]
| [[:frr:Special:ActiveUsers|21]]
| [[:frr:Special:FileList|1,144154]]
| 19
|-
| [[:bcl:|bcl]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:bcl:Special:Statistics|action=raw}} '''10,474''']
| 18,703705
| [[:bcl:Special:Statistics|191,353360]]
| [[:bcl:Special:Listadmins|3]]
| [[:bcl:Special:Listusers|15,564574]]
| [[:bcl:Special:ActiveUsers|4546]]
| [[:bcl:Special:FileList|871]]
| 6
| [[:ace:|ace]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:ace:Special:Statistics|action=raw}} '''10,343''']
| 17,679680
| [[:ace:Special:Statistics|118,095096]]
| [[:ace:Special:Listadmins|2]]
| [[:ace:Special:Listusers|20,033040]]
| [[:ace:Special:ActiveUsers|3641]]
| [[:ace:Special:FileList|0]]
| 3
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:zh-classical:文言}} 古文 / 文言文]
| [[:zh-classical:|zh-classical]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:zh-classical:Special:Statistics|action=raw}} '''10,307308''']
| 84,015033
| [[:zh-classical:Special:Statistics|350,281309]]
| [[:zh-classical:Special:Listadmins|7]]
| [[:zh-classical:Special:Listusers|83,759776]]
| [[:zh-classical:Special:ActiveUsers|75]]
| [[:zh-classical:Special:FileList|0]]
| [[:mrj:|mrj]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:mrj:Special:Statistics|action=raw}} '''10,271''']
| 17,020022
| [[:mrj:Special:Statistics|96,462465]]
| [[:mrj:Special:Listadmins|1]]
| [[:mrj:Special:Listusers|8,609611]]
| [[:mrj:Special:ActiveUsers|13]]
| [[:mrj:Special:FileList|0]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:mhr:Тӱҥ_лаштык}} Олык Марий (Olyk Marij)]
| [[:mhr:|mhr]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:mhr:Special:Statistics|action=raw}} '''10,161162''']
| 25,082084
| [[:mhr:Special:Statistics|180,003024]]
| [[:mhr:Special:Listadmins|1]]
| [[:mhr:Special:Listusers|11,184188]]
| [[:mhr:Special:ActiveUsers|2830]]
| [[:mhr:Special:FileList|0]]
| 15
| [[:hif:|hif]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:hif:Special:Statistics|action=raw}} '''9,789''']
| 36,383392
| [[:hif:Special:Statistics|255,583612]]
| [[:hif:Special:Listadmins|2]]
| [[:hif:Special:Listusers|24,770777]]
| [[:hif:Special:ActiveUsers|4447]]
| [[:hif:Special:FileList|193]]
| 52
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:hak:Special:Statistics|action=raw}} '''9,355''']
| 17,950
| [[:hak:Special:Statistics|119,161163]]
| [[:hak:Special:Listadmins|1]]
| [[:hak:Special:Listusers|26,457465]]
| [[:hak:Special:ActiveUsers|3432]]
| [[:hak:Special:FileList|0]]
| 6
| [[:roa-tara:|roa-tara]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:roa-tara:Special:Statistics|action=raw}} '''9,301''']
| 17,487490
| [[:roa-tara:Special:Statistics|136,870888]]
| [[:roa-tara:Special:Listadmins|2]]
| [[:roa-tara:Special:Listusers|9,404408]]
| [[:roa-tara:Special:ActiveUsers|1718]]
| [[:roa-tara:Special:FileList|290]]
| 6
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:pam:Kapampangan_(amanu)}} Kapampangan]
| [[:pam:|pam]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:pam:Special:Statistics|action=raw}} '''8,690695''']
| 18,721728
| [[:pam:Special:Statistics|282,444460]]
| [[:pam:Special:Listadmins|2]]
| [[:pam:Special:Listusers|16,962964]]
| [[:pam:Special:ActiveUsers|2729]]
| [[:pam:Special:FileList|412]]
| 20
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:nso:Special:Statistics|action=raw}} '''8,199''']
| 10,114
| [[:nso:Special:Statistics|39,608610]]
| [[:nso:Special:Listadmins|1]]
| [[:nso:Special:Listusers|4,634637]]
| [[:nso:Special:ActiveUsers|89]]
| [[:nso:Special:FileList|0]]
| 0
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:km:ភាសាខ្មែរ}} ភាសាខ្មែរ]
| [[:km:|km]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:km:Special:Statistics|action=raw}} '''8,173174''']
| 29,464466
| [[:km:Special:Statistics|247,060096]]
| [[:km:Special:Listadmins|4]]
| [[:km:Special:Listusers|29,820831]]
| [[:km:Special:ActiveUsers|5057]]
| [[:km:Special:FileList|1,196]]
| 57
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:hyw:Արեւմտահայերէն}} Արեւմտահայերէն]
| [[:hyw:|hyw]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:hyw:Special:Statistics|action=raw}} '''8,025028''']
| 16,547581
| [[:hyw:Special:Statistics|163,793866]]
| [[:hyw:Special:Listadmins|2]]
| [[:hyw:Special:Listusers|3,079082]]
| [[:hyw:Special:ActiveUsers|3841]]
| [[:hyw:Special:FileList|0]]
| 11
| [[:se:|se]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:se:Special:Statistics|action=raw}} '''7,629''']
| 19,977979
| [[:se:Special:Statistics|294,697700]]
| [[:se:Special:Listadmins|6]]
| [[:se:Special:Listusers|22,082087]]
| [[:se:Special:ActiveUsers|3734]]
| [[:se:Special:FileList|0]]
| 39
| [[:rue:|rue]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:rue:Special:Statistics|action=raw}} '''7,601''']
| 15,641643
| [[:rue:Special:Statistics|118,802807]]
| [[:rue:Special:Listadmins|1]]
| [[:rue:Special:Listusers|20,001016]]
| [[:rue:Special:ActiveUsers|2528]]
| [[:rue:Special:FileList|0]]
| 89
|-
| 159
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:crh:Qırımtatar_tili}} Qırımtatarca]
| [[:crh:|crh]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:crh:Special:Statistics|action=raw}} '''7,290293''']
| 23,627634
| [[:crh:Special:Statistics|147,238259]]
| [[:crh:Special:Listadmins|2]]
| [[:crh:Special:Listusers|14,302308]]
| [[:crh:Special:ActiveUsers|2930]]
| [[:crh:Special:FileList|0]]
| 31
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:vls:Special:Statistics|action=raw}} '''7,164''']
| 20,156
| [[:vls:Special:Statistics|304,010011]]
| [[:vls:Special:Listadmins|5]]
| [[:vls:Special:Listusers|20,650659]]
| [[:vls:Special:ActiveUsers|30]]
| [[:vls:Special:FileList|488]]
| [[:mi:Special:Statistics|149,156]]
| [[:mi:Special:Listadmins|2]]
| [[:mi:Special:Listusers|12,500507]]
| [[:mi:Special:ActiveUsers|14]]
| [[:mi:Special:FileList|0]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:bh:भोजपुरी_भाषा}} भोजपुरी]
| [[:bh:|bh]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:bh:Special:Statistics|action=raw}} '''7,119123''']
| 58,890911
| [[:bh:Special:Statistics|672,797828]]
| [[:bh:Special:Listadmins|2]]
| [[:bh:Special:Listusers|22,718732]]
| [[:bh:Special:ActiveUsers|6561]]
| [[:bh:Special:FileList|53]]
| 604
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:shn:Special:Statistics|action=raw}} '''7,030''']
| 17,246
| [[:shn:Special:Statistics|38,430432]]
| [[:shn:Special:Listadmins|2]]
| [[:shn:Special:Listusers|1,612613]]
| [[:shn:Special:ActiveUsers|1615]]
| [[:shn:Special:FileList|14]]
| 5
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:nah:Special:Statistics|action=raw}} '''7,005''']
| 18,441
| [[:nah:Special:Statistics|452,097153]]
| [[:nah:Special:Listadmins|3]]
| [[:nah:Special:Listusers|18,072074]]
| [[:nah:Special:ActiveUsers|2019]]
| [[:nah:Special:FileList|175]]
| 65
| [[:nds-nl:|nds-nl]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:nds-nl:Special:Statistics|action=raw}} '''6,970''']
| 17,538539
| [[:nds-nl:Special:Statistics|306,402423]]
| [[:nds-nl:Special:Listadmins|6]]
| [[:nds-nl:Special:Listusers|21,265275]]
| [[:nds-nl:Special:ActiveUsers|2322]]
| [[:nds-nl:Special:FileList|610]]
| 40
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:as:অসমীয়া_ভাষা_আৰু_লিপি}} অসমীয়া]
| [[:as:|as]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:as:Special:Statistics|action=raw}} '''6,819834''']
| 52,429467
| [[:as:Special:Statistics|231232,842141]]
| [[:as:Special:Listadmins|5]]
| [[:as:Special:Listusers|26,453466]]
| [[:as:Special:ActiveUsers|126125]]
| [[:as:Special:FileList|1,257260]]
| 198197
|-
| 167
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:sc:Limba_sarda}} Sardu]
| [[:sc:|sc]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:sc:Special:Statistics|action=raw}} '''6,608609''']
| 14,424425
| [[:sc:Special:Statistics|166,007015]]
| [[:sc:Special:Listadmins|4]]
| [[:sc:Special:Listusers|17,650660]]
| [[:sc:Special:ActiveUsers|6162]]
| [[:sc:Special:FileList|144]]
| 16
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:vep:Vepsän_kel'}} Vepsän]
| [[:vep:|vep]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:vep:Special:Statistics|action=raw}} '''6,492493''']
| 24,602606
| [[:vep:Special:Statistics|126,367385]]
| [[:vep:Special:Listadmins|1]]
| [[:vep:Special:Listusers|11,943946]]
| [[:vep:Special:ActiveUsers|2324]]
| [[:vep:Special:FileList|0]]
| 40
| [[:gan:|gan]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:gan:Special:Statistics|action=raw}} '''6,435''']
| 33,370371
| [[:gan:Special:Statistics|392,496497]]
| [[:gan:Special:Listadmins|4]]
| [[:gan:Special:Listusers|34,245248]]
| [[:gan:Special:ActiveUsers|2322]]
| [[:gan:Special:FileList|146]]
| 206
| [[:myv:|myv]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:myv:Special:Statistics|action=raw}} '''6,141''']
| 19,031033
| [[:myv:Special:Statistics|122,672688]]
| [[:myv:Special:Listadmins|3]]
| [[:myv:Special:Listusers|9,841842]]
| [[:myv:Special:ActiveUsers|3235]]
| [[:myv:Special:FileList|0]]
| 28
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:ab:Special:Statistics|action=raw}} '''6,068''']
| 17,626
| [[:ab:Special:Statistics|97,977980]]
| [[:ab:Special:Listadmins|2]]
| [[:ab:Special:Listusers|14,654662]]
| [[:ab:Special:ActiveUsers|17]]
| [[:ab:Special:FileList|9]]
| [[:glk:|glk]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:glk:Special:Statistics|action=raw}} '''6,019''']
| 12,491495
| [[:glk:Special:Statistics|54,333348]]
| [[:glk:Special:Listadmins|3]]
| [[:glk:Special:Listusers|12,138141]]
| [[:glk:Special:ActiveUsers|19]]
| [[:glk:Special:FileList|807]]
| [[:bo:|bo]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:bo:Special:Statistics|action=raw}} '''5,916''']
| 17,139140
| [[:bo:Special:Statistics|137,492495]]
| [[:bo:Special:Listadmins|1]]
| [[:bo:Special:Listusers|21,764769]]
| [[:bo:Special:ActiveUsers|33]]
| [[:bo:Special:FileList|0]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:gor:Bahasa_Hulontalo}} Hulontalo]
| [[:gor:|gor]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:gor:Special:Statistics|action=raw}} '''5,880889''']
| 8,644656
| [[:gor:Special:Statistics|32,026048]]
| [[:gor:Special:Listadmins|3]]
| [[:gor:Special:Listusers|1,659661]]
| [[:gor:Special:ActiveUsers|3234]]
| [[:gor:Special:FileList|0]]
| 1
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:so:Af-Soomaali}} Soomaali]
| [[:so:|so]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:so:Special:Statistics|action=raw}} '''5,824825''']
| 20,775777
| [[:so:Special:Statistics|201,128195]]
| [[:so:Special:Listadmins|2]]
| [[:so:Special:Listusers|25,688697]]
| [[:so:Special:ActiveUsers|70]]
| [[:so:Special:FileList|0]]
| [[:co:|co]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:co:Special:Statistics|action=raw}} '''5,813''']
| 13,118119
| [[:co:Special:Statistics|366,006011]]
| [[:co:Special:Listadmins|2]]
| [[:co:Special:Listusers|16,522525]]
| [[:co:Special:ActiveUsers|2826]]
| [[:co:Special:FileList|0]]
| 44
| [[:tk:|tk]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:tk:Special:Statistics|action=raw}} '''5,712''']
| 13,552553
| [[:tk:Special:Statistics|212,242245]]
| [[:tk:Special:Listadmins|1]]
| [[:tk:Special:Listusers|19,535546]]
| [[:tk:Special:ActiveUsers|46]]
| [[:tk:Special:FileList|308]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:fiu-vro:Võro_kiil}} Võro]
| [[:fiu-vro:|fiu-vro]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:fiu-vro:Special:Statistics|action=raw}} '''5,573574''']
| 10,574576
| [[:fiu-vro:Special:Statistics|169,678684]]
| [[:fiu-vro:Special:Listadmins|2]]
| [[:fiu-vro:Special:Listusers|11,190191]]
| [[:fiu-vro:Special:ActiveUsers|27]]
| [[:fiu-vro:Special:FileList|211]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:sn:chiShona}} chiShona]
| [[:sn:|sn]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:sn:Special:Statistics|action=raw}} '''5,505509''']
| 12,746754
| [[:sn:Special:Statistics|74,948988]]
| [[:sn:Special:Listadmins|1]]
| [[:sn:Special:Listusers|11,588596]]
| [[:sn:Special:ActiveUsers|21]]
| [[:sn:Special:FileList|0]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:lrc:لۊری_شومالی}} لۊری شومالی]
| [[:lrc:|lrc]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:lrc:Special:Statistics|action=raw}} '''5,378381''']
| 9,592597
| [[:lrc:Special:Statistics|130,215275]]
| [[:lrc:Special:Listadmins|2]]
| [[:lrc:Special:Listusers|4,517519]]
| [[:lrc:Special:ActiveUsers|1614]]
| [[:lrc:Special:FileList|0]]
| 8
| [[:kv:|kv]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:kv:Special:Statistics|action=raw}} '''5,343''']
| 14,885887
| [[:kv:Special:Statistics|133,956959]]
| [[:kv:Special:Listadmins|1]]
| [[:kv:Special:Listusers|11,247253]]
| [[:kv:Special:ActiveUsers|2022]]
| [[:kv:Special:FileList|0]]
| 29
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:csb:Special:Statistics|action=raw}} '''5,341''']
| 8,542
| [[:csb:Special:Statistics|183,063070]]
| [[:csb:Special:Listadmins|3]]
| [[:csb:Special:Listusers|13,189197]]
| [[:csb:Special:ActiveUsers|1719]]
| [[:csb:Special:FileList|0]]
| 8
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:ha:Special:Statistics|action=raw}} '''5,116''']
| 10,810
| [[:ha:Special:Statistics|59,840846]]
| [[:ha:Special:Listadmins|3]]
| [[:ha:Special:Listusers|11,032034]]
| [[:ha:Special:ActiveUsers|43]]
| [[:ha:Special:FileList|0]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:gv:Special:Statistics|action=raw}} '''5,005''']
| 16,938
| [[:gv:Special:Statistics|298,492494]]
| [[:gv:Special:Listadmins|3]]
| [[:gv:Special:Listusers|15,711717]]
| [[:gv:Special:ActiveUsers|2019]]
| [[:gv:Special:FileList|181]]
| 100
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:ie:Interlingue}} Interlingue]
| [[:ie:|ie]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:ie:Special:Statistics|action=raw}} '''4,879880''']
| 7,809810
| [[:ie:Special:Statistics|123,846852]]
| [[:ie:Special:Listadmins|1]]
| [[:ie:Special:Listusers|13,701706]]
| [[:ie:Special:ActiveUsers|27]]
| [[:ie:Special:FileList|0]]
| [[:udm:|udm]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:udm:Special:Statistics|action=raw}} '''4,878''']
| 15,062063
| [[:udm:Special:Statistics|114,571573]]
| [[:udm:Special:Listadmins|4]]
| [[:udm:Special:Listusers|11,662664]]
| [[:udm:Special:ActiveUsers|1820]]
| [[:udm:Special:FileList|9]]
| 33
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:ay:Special:Statistics|action=raw}} '''4,808''']
| 8,393
| [[:ay:Special:Statistics|91,171172]]
| [[:ay:Special:Listadmins|1]]
| [[:ay:Special:Listusers|13,191193]]
| [[:ay:Special:ActiveUsers|2120]]
| [[:ay:Special:FileList|0]]
| 6
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:pcd:Picard}} Picard]
| [[:pcd:|pcd]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:pcd:Special:Statistics|action=raw}} '''4,775776''']
| 9,705706
| [[:pcd:Special:Statistics|64,833834]]
| [[:pcd:Special:Listadmins|2]]
| [[:pcd:Special:Listusers|12,357367]]
| [[:pcd:Special:ActiveUsers|22]]
| [[:pcd:Special:FileList|49]]
| [[:zea:Special:Statistics|110,371]]
| [[:zea:Special:Listadmins|4]]
| [[:zea:Special:Listusers|10,068071]]
| [[:zea:Special:ActiveUsers|1615]]
| [[:zea:Special:FileList|1]]
| 10
| [[:kab:|kab]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:kab:Special:Statistics|action=raw}} '''4,674''']
| 12,965967
| [[:kab:Special:Statistics|96,273280]]
| [[:kab:Special:Listadmins|2]]
| [[:kab:Special:Listusers|9,742746]]
| [[:kab:Special:ActiveUsers|27]]
| [[:kab:Special:FileList|0]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:nrm:Special:Statistics|action=raw}} '''4,511''']
| 9,863
| [[:nrm:Special:Statistics|216,332333]]
| [[:nrm:Special:Listadmins|1]]
| [[:nrm:Special:Listusers|10,720]]
| [[:nrm:Special:ActiveUsers|1511]]
| [[:nrm:Special:FileList|0]]
| 31
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:ug:Special:Statistics|action=raw}} '''4,341''']
| 12,964
| [[:ug:Special:Statistics|147,144145]]
| [[:ug:Special:Listadmins|1]]
| [[:ug:Special:Listusers|16,360364]]
| [[:ug:Special:ActiveUsers|2322]]
| [[:ug:Special:FileList|290]]
| 45
| [[:lez:|lez]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:lez:Special:Statistics|action=raw}} '''4,073''']
| 11,334335
| [[:lez:Special:Statistics|80,533536]]
| [[:lez:Special:Listadmins|6]]
| [[:lez:Special:Listusers|7,901904]]
| [[:lez:Special:ActiveUsers|1516]]
| [[:lez:Special:FileList|10]]
| 23
| [[:stq:Special:Statistics|118,723]]
| [[:stq:Special:Listadmins|4]]
| [[:stq:Special:Listusers|10,866869]]
| [[:stq:Special:ActiveUsers|1817]]
| [[:stq:Special:FileList|438]]
| 29
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:kw:Kernewek}} Kernewek/Karnuack]
| [[:kw:|kw]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:kw:Special:Statistics|action=raw}} '''34,994000''']
| 8,452460
| [[:kw:Special:Statistics|177,354373]]
| [[:kw:Special:Listadmins|1]]
| [[:kw:Special:Listusers|11,487491]]
| [[:kw:Special:ActiveUsers|2421]]
| [[:kw:Special:FileList|0]]
| 26
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:haw:‘Ōlelo_Hawai‘i}} Hawai`i]
| [[:haw:|haw]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:haw:Special:Statistics|action=raw}} '''3,969970''']
| 6,991
| [[:haw:Special:Statistics|92,191223]]
| [[:haw:Special:Listadmins|1]]
| [[:haw:Special:Listusers|12,318326]]
| [[:haw:Special:ActiveUsers|2526]]
| [[:haw:Special:FileList|0]]
| 8
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:frp:Special:Statistics|action=raw}} '''3,910''']
| 10,032
| [[:frp:Special:Statistics|194,526530]]
| [[:frp:Special:Listadmins|2]]
| [[:frp:Special:Listusers|12,179182]]
| [[:frp:Special:ActiveUsers|1821]]
| [[:frp:Special:FileList|0]]
| 48
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:lfn:Lingua_franca_nova}} Lingua franca nova]
| [[:lfn:|lfn]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:lfn:Special:Statistics|action=raw}} '''3,878879''']
| 6,018019
| [[:lfn:Special:Statistics|34,117119]]
| [[:lfn:Special:Listadmins|2]]
| [[:lfn:Special:Listusers|5,071081]]
| [[:lfn:Special:ActiveUsers|2220]]
| [[:lfn:Special:FileList|0]]
| 2
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:lij:Lengoa_zeneize}} Líguru]
| [[:lij:|lij]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:lij:Special:Statistics|action=raw}} '''3,815818''']
| 16,118128
| [[:lij:Special:Statistics|172,703766]]
| [[:lij:Special:Listadmins|3]]
| [[:lij:Special:Listusers|11,401405]]
| [[:lij:Special:ActiveUsers|40]]
| [[:lij:Special:FileList|0]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:mwl:Special:Statistics|action=raw}} '''3,795''']
| 10,030
| [[:mwl:Special:Statistics|96,163164]]
| [[:mwl:Special:Listadmins|2]]
| [[:mwl:Special:Listusers|10,478480]]
| [[:mwl:Special:ActiveUsers|2221]]
| [[:mwl:Special:FileList|0]]
| 26
| [[:gn:Special:Statistics|109,893]]
| [[:gn:Special:Listadmins|2]]
| [[:gn:Special:Listusers|13,582585]]
| [[:gn:Special:ActiveUsers|24]]
| [[:gn:Special:FileList|0]]
| [[:gom:Special:Statistics|182,401]]
| [[:gom:Special:Listadmins|2]]
| [[:gom:Special:Listusers|56,999002]]
| [[:gom:Special:ActiveUsers|13]]
| [[:gom:Special:FileList|0]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:rm:Special:Statistics|action=raw}} '''3,663''']
| 8,900
| [[:rm:Special:Statistics|157,856858]]
| [[:rm:Special:Listadmins|3]]
| [[:rm:Special:Listusers|15,545550]]
| [[:rm:Special:ActiveUsers|29]]
| [[:rm:Special:FileList|50]]
| [[:lo:|lo]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:lo:Special:Statistics|action=raw}} '''3,568''']
| 11,097098
| [[:lo:Special:Statistics|85,518521]]
| [[:lo:Special:Listadmins|1]]
| [[:lo:Special:Listusers|12,544549]]
| [[:lo:Special:ActiveUsers|22]]
| [[:lo:Special:FileList|0]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:mt:Lingwa_Maltija}} Malti]
| [[:mt:|mt]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:mt:Special:Statistics|action=raw}} '''3,564565''']
| 15,928929
| [[:mt:Special:Statistics|256,144153]]
| [[:mt:Special:Listadmins|5]]
| [[:mt:Special:Listusers|1617,999002]]
| [[:mt:Special:ActiveUsers|4642]]
| [[:mt:Special:FileList|1,149]]
| 194193
|-
| 206
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:lad:Special:Statistics|action=raw}} '''3,551''']
| 12,758
| [[:lad:Special:Statistics|205,446453]]
| [[:lad:Special:Listadmins|5]]
| [[:lad:Special:Listusers|16,934939]]
| [[:lad:Special:ActiveUsers|2728]]
| [[:lad:Special:FileList|23]]
| 108
| [[:koi:|koi]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:koi:Special:Statistics|action=raw}} '''3,452''']
| 9,346348
| [[:koi:Special:Statistics|56,469471]]
| [[:koi:Special:Listadmins|1]]
| [[:koi:Special:Listusers|6,724726]]
| [[:koi:Special:ActiveUsers|11]]
| [[:koi:Special:FileList|0]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:fur:Lenghe_furlane}} Furlan]
| [[:fur:|fur]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:fur:Special:Statistics|action=raw}} '''3,355356''']
| 7,899900
| [[:fur:Special:Statistics|167,195199]]
| [[:fur:Special:Listadmins|2]]
| [[:fur:Special:Listusers|11,357359]]
| [[:fur:Special:ActiveUsers|1817]]
| [[:fur:Special:FileList|318]]
| 39
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:olo:Karjalan_kieli}} Karjalan]
| [[:olo:|olo]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:olo:Special:Statistics|action=raw}} '''3,315316''']
| 8,356361
| [[:olo:Special:Statistics|27,983999]]
| [[:olo:Special:Listadmins|2]]
| [[:olo:Special:Listusers|4,431434]]
| [[:olo:Special:ActiveUsers|1921]]
| [[:olo:Special:FileList|0]]
| 8
| [[:dsb:|dsb]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:dsb:Special:Statistics|action=raw}} '''3,264''']
| 10,923924
| [[:dsb:Special:Statistics|138,966967]]
| [[:dsb:Special:Listadmins|1]]
| [[:dsb:Special:Listusers|15,062067]]
| [[:dsb:Special:ActiveUsers|22]]
| [[:dsb:Special:FileList|0]]
| [[:dty:|dty]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:dty:Special:Statistics|action=raw}} '''3,258''']
| 17,170174
| [[:dty:Special:Statistics|229,558567]]
| [[:dty:Special:Listadmins|3]]
| [[:dty:Special:Listusers|3,825828]]
| [[:dty:Special:ActiveUsers|20]]
| [[:dty:Special:FileList|3]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:sat:ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ_ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ}} ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ]
| [[:sat:|sat]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:sat:Special:Statistics|action=raw}} '''3,240244''']
| 9,355359
| [[:sat:Special:Statistics|49,169205]]
| [[:sat:Special:Listadmins|3]]
| [[:sat:Special:Listusers|2,433438]]
| [[:sat:Special:ActiveUsers|4042]]
| [[:sat:Special:FileList|0]]
| 19
| [[:ang:|ang]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:ang:Special:Statistics|action=raw}} '''3,203''']
| 15,059060
| [[:ang:Special:Statistics|197,282287]]
| [[:ang:Special:Listadmins|2]]
| [[:ang:Special:Listusers|106,905937]]
| [[:ang:Special:ActiveUsers|4042]]
| [[:ang:Special:FileList|300]]
| 179180
|-
| 214
| [[:ext:Special:Statistics|112,348]]
| [[:ext:Special:Listadmins|1]]
| [[:ext:Special:Listusers|13,871875]]
| [[:ext:Special:ActiveUsers|2726]]
| [[:ext:Special:FileList|0]]
| 25
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:ln:Lingála}} Lingala]
| [[:ln:|ln]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:ln:Special:Statistics|action=raw}} '''3,170171''']
| 8,270272
| [[:ln:Special:Statistics|119,796811]]
| [[:ln:Special:Listadmins|3]]
| [[:ln:Special:Listusers|9,891895]]
| [[:ln:Special:ActiveUsers|1719]]
| [[:ln:Special:FileList|31]]
| 37
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:bjn:Basa_Banjar}} Bahasa Banjar]
| [[:bjn:|bjn]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:bjn:Special:Statistics|action=raw}} '''3,105108''']
| 17,122135
| [[:bjn:Special:Statistics|66,322349]]
| [[:bjn:Special:Listadmins|2]]
| [[:bjn:Special:Listusers|10,259261]]
| [[:bjn:Special:ActiveUsers|2421]]
| [[:bjn:Special:FileList|1]]
| 79
| [[:cbk-zam:|cbk-zam]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:cbk-zam:Special:Statistics|action=raw}} '''3,052''']
| 5,649650
| [[:cbk-zam:Special:Statistics|100,454493]]
| [[:cbk-zam:Special:Listadmins|2]]
| [[:cbk-zam:Special:Listusers|11,773774]]
| [[:cbk-zam:Special:ActiveUsers|18]]
| [[:cbk-zam:Special:FileList|0]]
| [[:dv:|dv]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:dv:Special:Statistics|action=raw}} '''3,006''']
| 10,663664
| [[:dv:Special:Statistics|122,592597]]
| [[:dv:Special:Listadmins|3]]
| [[:dv:Special:Listusers|20,623630]]
| [[:dv:Special:ActiveUsers|2120]]
| [[:dv:Special:FileList|933]]
| 75
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:ban:Basa_Bali}} Bali]
| [[:ban:|ban]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:ban:Special:Statistics|action=raw}} '''2,884883''']
| 56,910000
| [[:ban:Special:Statistics|2930,942068]]
| [[:ban:Special:Listadmins|1]]
| [[:ban:Special:Listusers|1,307312]]
| [[:ban:Special:ActiveUsers|2726]]
| [[:ban:Special:FileList|2]]
| 6
| [[:ksh:|ksh]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:ksh:Special:Statistics|action=raw}} '''2,873''']
| 10,389390
| [[:ksh:Special:Statistics|1,601,012014]]
| [[:ksh:Special:Listadmins|3]]
| [[:ksh:Special:Listusers|18,855859]]
| [[:ksh:Special:ActiveUsers|1817]]
| [[:ksh:Special:FileList|0]]
| 1055
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:gag:Special:Statistics|action=raw}} '''2,727''']
| 6,325
| [[:gag:Special:Statistics|64,137139]]
| [[:gag:Special:Listadmins|1]]
| [[:gag:Special:Listusers|9,920924]]
| [[:gag:Special:ActiveUsers|2325]]
| [[:gag:Special:FileList|0]]
| 18
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:pfl:Special:Statistics|action=raw}} '''2,663''']
| 6,776
| [[:pfl:Special:Statistics|87,641644]]
| [[:pfl:Special:Listadmins|4]]
| [[:pfl:Special:Listusers|8,659660]]
| [[:pfl:Special:ActiveUsers|18]]
| [[:pfl:Special:FileList|0]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:pag:Salitan_Pangasinan}} Pangasinan]
| [[:pag:|pag]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:pag:Special:Statistics|action=raw}} '''2,544549''']
| 7,775782
| [[:pag:Special:Statistics|66,697714]]
| [[:pag:Special:Listadmins|1]]
| [[:pag:Special:Listusers|6,337339]]
| [[:pag:Special:ActiveUsers|1213]]
| [[:pag:Special:FileList|0]]
| 36
| [[:pi:|pi]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:pi:Special:Statistics|action=raw}} '''2,541''']
| 4,485486
| [[:pi:Special:Statistics|96,485487]]
| [[:pi:Special:Listadmins|1]]
| [[:pi:Special:Listusers|5,519521]]
| [[:pi:Special:ActiveUsers|810]]
| [[:pi:Special:FileList|0]]
| 13
| [[:tyv:|tyv]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:tyv:Special:Statistics|action=raw}} '''2,505''']
| 8,792794
| [[:tyv:Special:Statistics|35,818846]]
| [[:tyv:Special:Listadmins|1]]
| [[:tyv:Special:Listusers|6,234236]]
| [[:tyv:Special:ActiveUsers|2325]]
| [[:tyv:Special:FileList|0]]
| 26
| [[:av:|av]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:av:Special:Statistics|action=raw}} '''2,422''']
| 10,448449
| [[:av:Special:Statistics|71,595596]]
| [[:av:Special:Listadmins|1]]
| [[:av:Special:Listusers|11,144146]]
| [[:av:Special:ActiveUsers|15]]
| [[:av:Special:FileList|0]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:zu:IsiZulu}} isiZulu]
| [[:zu:|zu]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:zu:Special:Statistics|action=raw}} '''2,219220''']
| 6,647648
| [[:zu:Special:Statistics|60,202230]]
| [[:zu:Special:Listadmins|1]]
| [[:zu:Special:Listusers|13,489494]]
| [[:zu:Special:ActiveUsers|2926]]
| [[:zu:Special:FileList|0]]
| 36
| [[:bxr:|bxr]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:bxr:Special:Statistics|action=raw}} '''2,169''']
| 7,923925
| [[:bxr:Special:Statistics|54,487490]]
| [[:bxr:Special:Listadmins|2]]
| [[:bxr:Special:Listusers|11,498501]]
| [[:bxr:Special:ActiveUsers|1314]]
| [[:bxr:Special:FileList|0]]
| 48
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:xal:Хальмг_келн}} Хальмг]
| [[:xal:|xal]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:xal:Special:Statistics|action=raw}} '''2,084087''']
| 10,889
| [[:xal:Special:Statistics|80,933940]]
| [[:xal:Special:Listadmins|1]]
| [[:xal:Special:Listusers|7,947948]]
| [[:xal:Special:ActiveUsers|1413]]
| [[:xal:Special:FileList|0]]
| 133132
|-
| 230
| [[:krc:Special:Statistics|105,384]]
| [[:krc:Special:Listadmins|2]]
| [[:krc:Special:Listusers|8,166168]]
| [[:krc:Special:ActiveUsers|9]]
| [[:krc:Special:FileList|0]]
| [[:pap:|pap]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:pap:Special:Statistics|action=raw}} '''1,972''']
| 4,768769
| [[:pap:Special:Statistics|73,193200]]
| [[:pap:Special:Listadmins|2]]
| [[:pap:Special:Listusers|10,601606]]
| [[:pap:Special:ActiveUsers|1517]]
| [[:pap:Special:FileList|0]]
| 31
| [[:za:|za]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:za:Special:Statistics|action=raw}} '''1,954''']
| 4,104105
| [[:za:Special:Statistics|38,692694]]
| [[:za:Special:Listadmins|1]]
| [[:za:Special:Listusers|8,168169]]
| [[:za:Special:ActiveUsers|14]]
| [[:za:Special:FileList|0]]
| [[:pdc:Special:Statistics|103,366]]
| [[:pdc:Special:Listadmins|1]]
| [[:pdc:Special:Listusers|26,289297]]
| [[:pdc:Special:ActiveUsers|2524]]
| [[:pdc:Special:FileList|0]]
| 74
| [[:kaa:Special:Statistics|43,462]]
| [[:kaa:Special:Listadmins|3]]
| [[:kaa:Special:Listusers|8,669670]]
| [[:kaa:Special:ActiveUsers|22]]
| [[:kaa:Special:FileList|0]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:rw:Special:Statistics|action=raw}} '''1,826''']
| 5,200
| [[:rw:Special:Statistics|72,022023]]
| [[:rw:Special:Listadmins|1]]
| [[:rw:Special:Listusers|8,870872]]
| [[:rw:Special:ActiveUsers|19]]
| [[:rw:Special:FileList|0]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:szy:Special:Statistics|action=raw}} '''1,751''']
| 4,136
| [[:szy:Special:Statistics|90,341342]]
| [[:szy:Special:Listadmins|2]]
| [[:szy:Special:Listusers|997999]]
| [[:szy:Special:ActiveUsers|21]]
| [[:szy:Special:FileList|0]]
| [[:to:Special:Statistics|39,792]]
| [[:to:Special:Listadmins|2]]
| [[:to:Special:Listusers|7,011015]]
| [[:to:Special:ActiveUsers|910]]
| [[:to:Special:FileList|11]]
| 29
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:arc:Special:Statistics|action=raw}} '''1,722''']
| 6,186
| [[:arc:Special:Statistics|93,916917]]
| [[:arc:Special:Listadmins|2]]
| [[:arc:Special:Listusers|16,172175]]
| [[:arc:Special:ActiveUsers|19]]
| [[:arc:Special:FileList|0]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:nov:Special:Statistics|action=raw}} '''1,672''']
| 4,535
| [[:nov:Special:Statistics|174,885886]]
| [[:nov:Special:Listadmins|2]]
| [[:nov:Special:Listusers|9,164167]]
| [[:nov:Special:ActiveUsers|1615]]
| [[:nov:Special:FileList|0]]
| 113
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:jam:Special:Statistics|action=raw}} '''1,652''']
| 2,922
| [[:jam:Special:Statistics|19,939944]]
| [[:jam:Special:Listadmins|1]]
| [[:jam:Special:Listusers|5,206210]]
| [[:jam:Special:ActiveUsers|1816]]
| [[:jam:Special:FileList|0]]
| 4
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:tpi:Tok_Pisin}} Tok Pisin]
| [[:tpi:|tpi]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:tpi:Special:Statistics|action=raw}} '''1,616617''']
| 5,837833
| [[:tpi:Special:Statistics|85,036062]]
| [[:tpi:Special:Listadmins|1]]
| [[:tpi:Special:Listusers|10,196197]]
| [[:tpi:Special:ActiveUsers|1113]]
| [[:tpi:Special:FileList|0]]
| 99
| [[:kbp:Special:Statistics|14,615]]
| [[:kbp:Special:Listadmins|1]]
| [[:kbp:Special:Listusers|2,584586]]
| [[:kbp:Special:ActiveUsers|16]]
| [[:kbp:Special:FileList|0]]
| [[:kbd:|kbd]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:kbd:Special:Statistics|action=raw}} '''1,586''']
| 6,659662
| [[:kbd:Special:Statistics|42,609616]]
| [[:kbd:Special:Listadmins|2]]
| [[:kbd:Special:Listusers|7,704707]]
| [[:kbd:Special:ActiveUsers|1516]]
| [[:kbd:Special:FileList|0]]
| 6566
|-
| 244
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:ig:Asusu_Igbo}} Igbo]
| [[:ig:|ig]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:ig:Special:Statistics|action=raw}} '''1,487488''']
| 6,123125
| [[:ig:Special:Statistics|65,740744]]
| [[:ig:Special:Listadmins|2]]
| [[:ig:Special:Listusers|10,463466]]
| [[:ig:Special:ActiveUsers|2526]]
| [[:ig:Special:FileList|0]]
| 104
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:na:Special:Statistics|action=raw}} '''1,480''']
| 4,318
| [[:na:Special:Statistics|81,570571]]
| [[:na:Special:Listadmins|1]]
| [[:na:Special:Listusers|9,223227]]
| [[:na:Special:ActiveUsers|12]]
| [[:na:Special:FileList|0]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:tet:Lia-tetun}} Tetun]
| [[:tet:|tet]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:tet:Special:Statistics|action=raw}} '''1,478479''']
| 3,798804
| [[:tet:Special:Statistics|63,374400]]
| [[:tet:Special:Listadmins|2]]
| [[:tet:Special:Listusers|7,529530]]
| [[:tet:Special:ActiveUsers|119]]
| [[:tet:Special:FileList|0]]
| 41
| [[:wo:Special:Statistics|102,591]]
| [[:wo:Special:Listadmins|2]]
| [[:wo:Special:Listusers|11,959961]]
| [[:wo:Special:ActiveUsers|1413]]
| [[:wo:Special:FileList|0]]
| 148
| [[:ki:Special:Statistics|19,647]]
| [[:ki:Special:Listadmins|1]]
| [[:ki:Special:Listusers|5,989994]]
| [[:ki:Special:ActiveUsers|12]]
| [[:ki:Special:FileList|0]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:tcy:ತುಳು_ಪಾತೆರೊ}} ತುಳು]
| [[:tcy:|tcy]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:tcy:Special:Statistics|action=raw}} '''1,362363''']
| 6,026032
| [[:tcy:Special:Statistics|82,574592]]
| [[:tcy:Special:Listadmins|2]]
| [[:tcy:Special:Listusers|3,650653]]
| [[:tcy:Special:ActiveUsers|25]]
| [[:tcy:Special:FileList|0]]
| [[:inh:Special:Statistics|34,037]]
| [[:inh:Special:Listadmins|2]]
| [[:inh:Special:Listusers|1,720723]]
| [[:inh:Special:ActiveUsers|6]]
| [[:inh:Special:FileList|10]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:jbo:Special:Statistics|action=raw}} '''1,253''']
| 5,609
| [[:jbo:Special:Statistics|109,300301]]
| [[:jbo:Special:Listadmins|3]]
| [[:jbo:Special:Listusers|12,772777]]
| [[:jbo:Special:ActiveUsers|15]]
| [[:jbo:Special:FileList|0]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:atj:Special:Statistics|action=raw}} '''1,244''']
| 2,214
| [[:atj:Special:Statistics|12,089091]]
| [[:atj:Special:Listadmins|5]]
| [[:atj:Special:Listusers|2,356357]]
| [[:atj:Special:ActiveUsers|1413]]
| [[:atj:Special:FileList|0]]
| 3
| [[:roa-rup:Special:Statistics|202,505]]
| [[:roa-rup:Special:Listadmins|1]]
| [[:roa-rup:Special:Listusers|11,433436]]
| [[:roa-rup:Special:ActiveUsers|1413]]
| [[:roa-rup:Special:FileList|0]]
| 246
| [[:bi:Special:Statistics|38,210]]
| [[:bi:Special:Listadmins|1]]
| [[:bi:Special:Listusers|9,494500]]
| [[:bi:Special:ActiveUsers|19]]
| [[:bi:Special:FileList|0]]
| [[:lbe:|lbe]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:lbe:Special:Statistics|action=raw}} '''1,221''']
| 12,713715
| [[:lbe:Special:Statistics|45,789792]]
| [[:lbe:Special:Listadmins|1]]
| [[:lbe:Special:Listusers|6,762764]]
| [[:lbe:Special:ActiveUsers|98]]
| [[:lbe:Special:FileList|0]]
| 319
| [[:kg:Special:Statistics|42,916]]
| [[:kg:Special:Listadmins|2]]
| [[:kg:Special:Listusers|8,202205]]
| [[:kg:Special:ActiveUsers|1516]]
| [[:kg:Special:FileList|0]]
| 27
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:ty:Special:Statistics|action=raw}} '''1,205''']
| 2,888
| [[:ty:Special:Statistics|52,189191]]
| [[:ty:Special:Listadmins|1]]
| [[:ty:Special:Listusers|5,954956]]
| [[:ty:Special:ActiveUsers|56]]
| [[:ty:Special:FileList|0]]
| 35
| [[:lg:Special:Statistics|25,229]]
| [[:lg:Special:Listadmins|1]]
| [[:lg:Special:Listusers|5,671672]]
| [[:lg:Special:ActiveUsers|9]]
| [[:lg:Special:FileList|0]]
| [[:mdf:|mdf]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:mdf:Special:Statistics|action=raw}} '''1,194''']
| 6,865867
| [[:mdf:Special:Statistics|51,329331]]
| [[:mdf:Special:Listadmins|2]]
| [[:mdf:Special:Listusers|7,196197]]
| [[:mdf:Special:ActiveUsers|1516]]
| [[:mdf:Special:FileList|0]]
| 169
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:srn:Special:Statistics|action=raw}} '''1,079''']
| 2,669
| [[:srn:Special:Statistics|38,154155]]
| [[:srn:Special:Listadmins|1]]
| [[:srn:Special:Listusers|5,956957]]
| [[:srn:Special:ActiveUsers|109]]
| [[:srn:Special:FileList|0]]
| 31
| [[:xh:Special:Statistics|31,485]]
| [[:xh:Special:Listadmins|1]]
| [[:xh:Special:Listusers|9,294297]]
| [[:xh:Special:ActiveUsers|1718]]
| [[:xh:Special:FileList|0]]
| 53
| [[:gcr:Special:Statistics|15,082]]
| [[:gcr:Special:Listadmins|0]]
| [[:gcr:Special:Listusers|753757]]
| [[:gcr:Special:ActiveUsers|10]]
| [[:gcr:Special:FileList|0]]
| [[:fj:Special:Statistics|33,347]]
| [[:fj:Special:Listadmins|1]]
| [[:fj:Special:Listusers|6,723725]]
| [[:fj:Special:ActiveUsers|1718]]
| [[:fj:Special:FileList|0]]
| 45
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:ltg:Special:Statistics|action=raw}} '''986''']
| 3,180
| [[:ltg:Special:Statistics|34,675676]]
| [[:ltg:Special:Listadmins|1]]
| [[:ltg:Special:Listusers|5,565567]]
| [[:ltg:Special:ActiveUsers|1820]]
| [[:ltg:Special:FileList|0]]
| 54
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:om:Special:Statistics|action=raw}} '''933''']
| 3,321
| [[:om:Special:Statistics|32,469472]]
| [[:om:Special:Listadmins|1]]
| [[:om:Special:Listusers|7,219223]]
| [[:om:Special:ActiveUsers|1618]]
| [[:om:Special:FileList|0]]
| 64
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:chr:ᏣᎳᎩ_ᎧᏬᏂᎯᏍᏗ}} ᏣᎳᎩ]
| [[:chr:|chr]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:chr:Special:Statistics|action=raw}} '''911912''']
| 3,712713
| [[:chr:Special:Statistics|45,020021]]
| [[:chr:Special:Listadmins|1]]
| [[:chr:Special:Listusers|1617,997006]]
| [[:chr:Special:ActiveUsers|1619]]
| [[:chr:Special:FileList|0]]
| 115114
|-
| 267
| [[:sm:Special:Statistics|40,553]]
| [[:sm:Special:Listadmins|1]]
| [[:sm:Special:Listusers|7,733736]]
| [[:sm:Special:ActiveUsers|1213]]
| [[:sm:Special:FileList|0]]
| 90
| [[:got:Special:Statistics|43,999]]
| [[:got:Special:Listadmins|2]]
| [[:got:Special:Listusers|14,725729]]
| [[:got:Special:ActiveUsers|2324]]
| [[:got:Special:FileList|0]]
| 142
| [[:kl:Special:Statistics|72,756]]
| [[:kl:Special:Listadmins|3]]
| [[:kl:Special:Listusers|10,508511]]
| [[:kl:Special:ActiveUsers|1617]]
| [[:kl:Special:FileList|0]]
| 155
| [[:ak:Special:Statistics|22,984]]
| [[:ak:Special:Listadmins|1]]
| [[:ak:Special:Listusers|9,291296]]
| [[:ak:Special:ActiveUsers|2428]]
| [[:ak:Special:FileList|0]]
| 55
| [[:pih:|pih]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:pih:Special:Statistics|action=raw}} '''800''']
| 3,094095
| [[:pih:Special:Statistics|41,322323]]
| [[:pih:Special:Listadmins|2]]
| [[:pih:Special:Listusers|8,542544]]
| [[:pih:Special:ActiveUsers|1615]]
| [[:pih:Special:FileList|0]]
| 110
| [[:cu:Special:Statistics|78,373]]
| [[:cu:Special:Listadmins|2]]
| [[:cu:Special:Listusers|19,491498]]
| [[:cu:Special:ActiveUsers|2624]]
| [[:cu:Special:FileList|0]]
| 509
| [[:tn:|tn]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:tn:Special:Statistics|action=raw}} '''712''']
| 2,847848
| [[:tn:Special:Statistics|22,904908]]
| [[:tn:Special:Listadmins|1]]
| [[:tn:Special:Listusers|7,357358]]
| [[:tn:Special:ActiveUsers|1113]]
| [[:tn:Special:FileList|0]]
| 72
| [[:tw:Special:Statistics|20,521]]
| [[:tw:Special:Listadmins|1]]
| [[:tw:Special:Listusers|9,453457]]
| [[:tw:Special:ActiveUsers|1011]]
| [[:tw:Special:FileList|0]]
| 43
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:st:Special:Statistics|action=raw}} '''693''']
| 2,435
| [[:st:Special:Statistics|23,931932]]
| [[:st:Special:Listadmins|1]]
| [[:st:Special:Listusers|7,649651]]
| [[:st:Special:ActiveUsers|1015]]
| [[:st:Special:FileList|0]]
| 62
| [[:ts:Special:Statistics|35,201]]
| [[:ts:Special:Listadmins|2]]
| [[:ts:Special:Listusers|7,218220]]
| [[:ts:Special:ActiveUsers|1213]]
| [[:ts:Special:FileList|0]]
| 180
| [[:rmy:Special:Statistics|47,949]]
| [[:rmy:Special:Listadmins|1]]
| [[:rmy:Special:Listusers|14,102104]]
| [[:rmy:Special:ActiveUsers|1315]]
| [[:rmy:Special:FileList|0]]
| 148
| [[:bm:Special:Statistics|38,414]]
| [[:bm:Special:Listadmins|1]]
| [[:bm:Special:Listusers|8,333336]]
| [[:bm:Special:ActiveUsers|1412]]
| [[:bm:Special:FileList|0]]
| 125
| [[:chy:Special:Statistics|23,481]]
| [[:chy:Special:Listadmins|1]]
| [[:chy:Special:Listusers|8,839840]]
| [[:chy:Special:ActiveUsers|12]]
| [[:chy:Special:FileList|0]]
| [[:rn:Special:Statistics|20,459]]
| [[:rn:Special:Listadmins|1]]
| [[:rn:Special:Listusers|6,406410]]
| [[:rn:Special:ActiveUsers|1413]]
| [[:rn:Special:FileList|0]]
| 69
| [[:nqo:Special:Statistics|5,315]]
| [[:nqo:Special:Listadmins|0]]
| [[:nqo:Special:Listusers|914919]]
| [[:nqo:Special:ActiveUsers|18]]
| [[:nqo:Special:FileList|0]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:tum:Special:Statistics|action=raw}} '''587''']
| 1,985
| [[:tum:Special:Statistics|22,393395]]
| [[:tum:Special:Listadmins|1]]
| [[:tum:Special:Listusers|5,976978]]
| [[:tum:Special:ActiveUsers|1213]]
| [[:tum:Special:FileList|0]]
| 64
| [[:ny:Special:Statistics|21,801]]
| [[:ny:Special:Listadmins|3]]
| [[:ny:Special:Listusers|6,553559]]
| [[:ny:Special:ActiveUsers|2021]]
| [[:ny:Special:FileList|0]]
| 133
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:mnw:ဘာသာ_မန်}} မန်]
| [[:mnw:|mnw]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:mnw:Special:Statistics|action=raw}} '''547548''']
| 2,220237
| [[:mnw:Special:Statistics|17,838876]]
| [[:mnw:Special:Listadmins|2]]
| [[:mnw:Special:Listusers|836840]]
| [[:mnw:Special:ActiveUsers|1720]]
| [[:mnw:Special:FileList|0]]
| 7576
|-
| 285
| [[:ss:Special:Statistics|37,063]]
| [[:ss:Special:Listadmins|3]]
| [[:ss:Special:Listusers|6,363365]]
| [[:ss:Special:ActiveUsers|1815]]
| [[:ss:Special:FileList|0]]
| 191
| [[:ch:|ch]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:ch:Special:Statistics|action=raw}} '''511''']
| 2,430431
| [[:ch:Special:Statistics|21,056057]]
| [[:ch:Special:Listadmins|1]]
| [[:ch:Special:Listusers|12,126129]]
| [[:ch:Special:ActiveUsers|1215]]
| [[:ch:Special:FileList|0]]
| 122
| [[:pnt:Special:Statistics|34,442]]
| [[:pnt:Special:Listadmins|1]]
| [[:pnt:Special:Listusers|7,929932]]
| [[:pnt:Special:ActiveUsers|10]]
| [[:pnt:Special:FileList|0]]
| [[:iu:Special:Statistics|42,637]]
| [[:iu:Special:Listadmins|2]]
| [[:iu:Special:Listusers|13,942947]]
| [[:iu:Special:ActiveUsers|2223]]
| [[:iu:Special:FileList|0]]
| --
| [[:ady:|ady]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:ady:Special:Statistics|action=raw}} '''418''']
| 2,141143
| [[:ady:Special:Statistics|8,797799]]
| [[:ady:Special:Listadmins|1]]
| [[:ady:Special:Listusers|4,193196]]
| [[:ady:Special:ActiveUsers|1617]]
| [[:ady:Special:FileList|0]]
| --
| [[:ks:Special:Statistics|33,060]]
| [[:ks:Special:Listadmins|1]]
| [[:ks:Special:Listusers|7,488490]]
| [[:ks:Special:ActiveUsers|1110]]
| [[:ks:Special:FileList|0]]
| --
| [[:ve:Special:Statistics|17,444]]
| [[:ve:Special:Listadmins|1]]
| [[:ve:Special:Listusers|5,375379]]
| [[:ve:Special:ActiveUsers|12]]
| [[:ve:Special:FileList|0]]
| [[:ee:Special:Statistics|48,337]]
| [[:ee:Special:Listadmins|2]]
| [[:ee:Special:Listusers|11,120122]]
| [[:ee:Special:ActiveUsers|1312]]
| [[:ee:Special:FileList|0]]
| --
| [[:ik:Special:Statistics|35,405]]
| [[:ik:Special:Listadmins|1]]
| [[:ik:Special:Listusers|6,576577]]
| [[:ik:Special:ActiveUsers|1312]]
| [[:ik:Special:FileList|0]]
| --
| [[:sg:Special:Statistics|19,578]]
| [[:sg:Special:Listadmins|1]]
| [[:sg:Special:Listusers|4,984986]]
| [[:sg:Special:ActiveUsers|1112]]
| [[:sg:Special:FileList|0]]
| --
| [[:ff:Special:Statistics|21,635]]
| [[:ff:Special:Listadmins|1]]
| [[:ff:Special:Listusers|6,371373]]
| [[:ff:Special:ActiveUsers|1314]]
| [[:ff:Special:FileList|0]]
| --
| [[:ti:|ti]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:ti:Special:Statistics|action=raw}} '''228''']
| 1,845846
| [[:ti:Special:Statistics|20,635636]]
| [[:ti:Special:Listadmins|1]]
| [[:ti:Special:Listusers|6,805807]]
| [[:ti:Special:ActiveUsers|1213]]
| [[:ti:Special:FileList|0]]
| --
| [[:dz:Special:Statistics|28,171]]
| [[:dz:Special:Listadmins|1]]
| [[:dz:Special:Listusers|7,564566]]
| [[:dz:Special:ActiveUsers|10]]
| [[:dz:Special:FileList|0]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:din:Special:Statistics|action=raw}} '''122''']
| 778
| [[:din:Special:Statistics|5,529530]]
| [[:din:Special:Listadmins|1]]
| [[:din:Special:Listusers|4,469472]]
| [[:din:Special:ActiveUsers|1615]]
| [[:din:Special:FileList|0]]
| --
| [[:cr:Special:Statistics|35,202]]
| [[:cr:Special:Listadmins|2]]
| [[:cr:Special:Listusers|12,860869]]
| [[:cr:Special:ActiveUsers|29]]
| [[:cr:Special:FileList|0]]
| [[:ng:Special:Statistics|5,921]]
| [[:ng:Special:Listadmins|1]]
| [[:ng:Special:Listusers|2,221222]]
| [[:ng:Special:ActiveUsers|3]]
| [[:ng:Special:FileList|0]]
| [[:cho:Special:Statistics|4,218]]
| [[:cho:Special:Listadmins|1]]
| [[:cho:Special:Listusers|1,703705]]
| [[:cho:Special:ActiveUsers|1]]
| [[:cho:Special:FileList|0]]
| [[:mh:Special:Statistics|4,212]]
| [[:mh:Special:Listadmins|1]]
| [[:mh:Special:Listusers|2,034035]]
| [[:mh:Special:ActiveUsers|01]]
| [[:mh:Special:FileList|0]]
| --
| [[:ii:Special:Statistics|11,653]]
| [[:ii:Special:Listadmins|1]]
| [[:ii:Special:Listusers|1,897899]]
| [[:ii:Special:ActiveUsers|21]]
| [[:ii:Special:FileList|0]]
| --
| [[:aa:Special:Statistics|4,683]]
| [[:aa:Special:Listadmins|1]]
| [[:aa:Special:Listusers|3,853856]]
| [[:aa:Special:ActiveUsers|45]]
| [[:aa:Special:FileList|0]]
| --
| [[:mus:Special:Statistics|3,601]]
| [[:mus:Special:Listadmins|1]]
| [[:mus:Special:Listusers|2,144148]]
| [[:mus:Special:ActiveUsers|12]]
| [[:mus:Special:FileList|0]]
| --
| [[:hz:Special:Statistics|4,481]]
| [[:hz:Special:Listadmins|1]]
| [[:hz:Special:Listusers|3,545548]]
| [[:hz:Special:ActiveUsers|0]]
| [[:hz:Special:FileList|0]]
| [[:kr:Special:Statistics|4,641]]
| [[:kr:Special:Listadmins|1]]
| [[:kr:Special:Listusers|5,179182]]
| [[:kr:Special:ActiveUsers|3]]
| [[:kr:Special:FileList|0]]
! படிமங்கள்
|- style="text-align: right;"
|'''53,507514,157912'''
|'''220,149186,681513'''
|'''2,779,072646,612651'''
|'''3,892889'''
|'''89,584607,544020'''
|'''2,654655,883204'''
|}
96,209

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/2978582" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது