"நகர்வாலா ஊழல்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு