"கோட்டுருவியல்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

2,874 பைட்டுகள் சேர்க்கப்பட்டது ,  11 மாதங்களுக்கு முன்
* ''V'' - "முனை"களின் [[கணம் (கணிதம்)|கணம்]]
* ''E'' - விளிம்புகளின் கணம்
:{{nowrap begin}}''E'' ⊆ {{''x'', ''y''} | (''x'', ''y'') ∈ ''V''<sup>2</sup> ∧ x ≠ y}{{nowrap end}} என்பது முனைகளின் வரிசையற்ற இரு வெவ்வேறு முனைகளாலான "விளிம்பு"களின் கணம் .
 
இக்கோட்டுருக்கள் "திசையற்ற எளிய கோட்டுருக்கள்" என அழைக்கப்படுகின்றன.
 
{{nowrap|{''x'', ''y''}}} என்ற விளிம்பில், ''x'' , ''y'' இரண்டும் விளிம்பின் இறுதிப்புள்ளிகள் எனப்படும். மேலும் இந்த விளிம்பானது ''x'' , ''y'' முனைகளை இணைக்கிறது அல்லது அம்முனைகளில் "படு"கிறது எனவும் ''x'' , ''y'' முனைகளின் "படுகை விளிம்பு" எனவும் அழைக்கப்படும்.
* ஒரு முனையின் படுகை விளிம்புகளின் எண்ணிக்கை அம்முனையின் "படி" அல்லது "வலு" (''degree'' or ''valency'') எனப்படுகிறது. ஒரு முனையின் படியைக் கணக்கிடும்போது அதிலமையும் கண்ணி இருமுறை கணக்கிடப்படுகிறது.
* ''n'' வரிசையுடைய திசையற்ற எளிய கோட்டுருவில், ஒவ்வொரு முனையின் பெருமப் படி {{nowrap|''n'' − 1}} ஆகவும் கோட்டுருவின் பெரும அளவு {{nowrap|''n''(''n'' − 1)/2}} ஆகவும் இருக்கும்.
 
=== திசை கோட்டுரு ===
{{main|திசை கோட்டுரு}}
[[File:Directed.svg|thumb|3 முனை, 4 விளிம்புடைய திசை கோட்டுரு.]]
 
ஒவ்வொரு விளிம்பும் திசையுடையதாகக் உள்ள கோட்டுரு "திசை கோட்டுரு" எனப்படும்.
 
திசை கோட்டுரு என்பது {{nowrap|1=''G'' = (''V'', ''E'')}} என்ற வரிசைச் சோடிகளைக் குறிக்கும்:
* ''V'' - முனைகளின் கணம்;
* {{nowrap begin}}''E'' ⊆ {(''x'', ''y'') | (''x'', ''y'') ∈ ''V''<sup>2</sup> ∧ ''x'' ≠ ''y''}{{nowrap end}} - விளிம்புகளின் கணம். இவ்விளிம்புகள் திசை விளிம்புகள், திசை இணைப்புகள், அம்புகள் அல்லது விற்கள் எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன. விளிம்புகளின் இறுதிமுனைகள் வெவ்வேறானவை.
 
இக்கோட்டுருக்கள் "திசையுள்ள எளிய கோட்டுருக்கள்" எனப்படுகின்றன.
 
{{nowrap|(''x'', ''y'')}} விளிம்பு ''x'' இலிருந்து ''y'' நோக்கி திசை கொண்டுள்ளது. ''x'' , ''y'' ஆகிய இருமுனைகளும் விளிம்பின் "இறுதிப்புள்ளிகள்" எனவும், ''x'' விளிம்பின் "வால்" மற்றும் ''y'' விளிம்பின் "தலை" எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன. விளிம்பானது ''x'' , ''y'' முனைகளை இணைக்கிறது அவற்றில் "படு"கிறது எனப்படுகிறது. {{nowrap|(''y'', ''x'')}} என்ற விளிம்பானது {{nowrap|(''x'', ''y'')}} விளிம்பின் நேர்மாறு விளிம்பாகும். எந்தவொரு விளிம்புடனும் இணைக்கப்படாத முனைகள் ஒரு கோட்டுருவில் இருக்கலாம். ஒரே தலை மற்றும் ஒரே வாலைக் கொண்ட விளிம்புகள் "பல்விளிம்புகள்"ஆகும்.
 
== மேற்கோள்கள் ==
"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/2992677" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது