"கோட்டுருவியல்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

1,666 பைட்டுகள் சேர்க்கப்பட்டது ,  11 மாதங்களுக்கு முன்
திசை கோட்டுரு என்பது {{nowrap|1=''G'' = (''V'', ''E'')}} என்ற வரிசைச் சோடிகளைக் குறிக்கும்:
* ''V'' - முனைகளின் கணம்;
* {{nowrap begin}}''E'' ⊆ {(''x'', ''y'') | (''x'', ''y'') ∈ ''V''<sup>2</sup> ∧ ''x'' ≠ ''y''}{{nowrap end}} - வரிசைச் சோடி முனைகளை இணைக்கும் விளிம்புகளின் கணம். இவ்விளிம்புகள் திசை விளிம்புகள், திசை இணைப்புகள், அம்புகள் அல்லது விற்கள் எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன. விளிம்புகளின் இறுதிமுனைகள் வெவ்வேறானவை.
 
இக்கோட்டுருக்கள் "திசையுள்ள எளிய கோட்டுருக்கள்" எனப்படுகின்றன.
 
{{nowrap|(''x'', ''y'')}} விளிம்பு ''x'' இலிருந்து ''y'' நோக்கி திசை கொண்டுள்ளது. ''x'' , ''y'' ஆகிய இருமுனைகளும் விளிம்பின் "இறுதிப்புள்ளிகள்" எனவும், ''x'' விளிம்பின் "வால்" மற்றும் ''y'' விளிம்பின் "தலை" எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன. விளிம்பானது ''x'' , ''y'' முனைகளை இணைக்கிறது அவற்றில் "படு"கிறது எனப்படுகிறது. {{nowrap|(''y'', ''x'')}} என்ற விளிம்பானது {{nowrap|(''x'', ''y'')}} விளிம்பின் நேர்மாறு விளிம்பாகும். எந்தவொரு விளிம்புடனும் இணைக்கப்படாத முனைகள் ஒரு கோட்டுருவில் இருக்கலாம். ஒரே தலை மற்றும் ஒரே வாலைக் கொண்ட விளிம்புகள் "பல்விளிம்புகள்"ஆகும்.
 
;பல்கோட்டுருக்கள்
பல்விளிம்புகளை கணக்கில் கொள்வதற்காகத் திசை கோட்டுருவானது ஒரு வரிசையுள்ள மும்மையாக {{nowrap|1=''G'' = (''V'', ''E'', ''ϕ'')}} வரையறுக்கப்படுகிறது:{{sfn|Bender|Williamson|2010|p=149}}<ref>See, for instance, Graham et al., p. 5.</ref>
* ''V'' - முனைகளின் [[கணம் (கணிதம்)|கணம்]];
* ''E'' - விளிம்புகளின் [[கணம் (கணிதம்)|கணம்]];
* {{nowrap begin}}''ϕ'': ''E'' → {{''x'', ''y''} | (''x'', ''y'') ∈ ''V''<sup>2</sup> ∧ x ≠ y}{{nowrap end}} என்பது ஒவ்வொரு விளிம்பையும் ஒரு வரிசைச் சோடி முனைகளுடன் (வெவ்வேறான இரு முனைகள்)கோர்க்கும் "படுகைச் சார்பு" (''incidence function'') ஆகும்.
 
குழப்பம் தவிர்க்க முதல் வகையான கோட்டுருக்கள் "திசையுள்ள எளிய கோட்டுரு"க்கள் எனவும் பல்விளிம்புகளுடைய கோட்டுருக்கள் "திசையுள்ள [[பல்கோட்டுரு]]க்கள்" எனவும் அழைக்கப்படுகிறன.
 
== மேற்கோள்கள் ==
"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/2992694" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது