"கோட்டுரு (கணிதம்)" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

36 பைட்டுகள் நீக்கப்பட்டது ,  6 மாதங்களுக்கு முன்
ஒரு முனையை அதனுடனேயே இணைக்கும் விளிம்பானது [[கண்ணி (கோட்டுருவியல்)|கண்ணி]] என அழைக்கப்படும். மேலே தரப்பட்ட இரு வரையறைகளில் கண்ணிகள் இருக்க முடியாது. கண்ணிகள் அனுமதிக்கப்படுவதற்கு அவ்வரையறைகள் பின்னுள்ளவாறு நீட்டிக்கப்பட வேண்டும்.
 
திசையுள்ள எளிய கோட்டுருக்களின் வரையறையிலுள்ள {{nowrapவிளிம்புகளின் begin}}''கணம் <math>E'' \subseteq \{{''x'', ''y''} | (''x'', ''y'') \in ''V''<sup>2</sup> \times V: x \neq y}{{nowrap end}\}\,</math> என்பது {{nowrap begin}}''<math>E'' \subseteq \{{''x'', ''y''} | (''x'', ''y'') \in ''V''<sup>2 \times V\}\,</supmath>}{{nowrap end}} என நீட்டிக்கப்பட வேண்டும். இக்கோட்டுருக்கள் "கண்ணிகளை அனுமதிக்கும் திசையுள்ள எளிய கோட்டுருக்கள்" எனக் குறிப்பிடப்படுகின்றன.
 
திசையுள்ள பல்கோட்டுருக்கள் வரையறையிலுள்ள {{nowrap begin}}''ϕ'': ''E'' → {{''x'', ''y''} | (''x'', ''y'') ∈ ''V''<sup>2</sup> ∧ x ≠ y}{{nowrap end}} என்பது {{nowrap begin}}''ϕ'': ''E'' → {{''x'', ''y''} | (''x'', ''y'') ∈ ''V''<sup>2</sup>}{{nowrap end}} என நீட்டிக்கப்பட வேண்டும். இக்கோட்டுருக்கள் "கண்ணிகளை அனுமதிக்கும் திசையுள்ள பல்கோட்டுருக்கள்" எனக் குறிப்பிடப்படுகின்றன.
"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/2999265" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது