"வார்ப்புரு:திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்ட ஊராட்சிகள்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

*திருத்தம்*
சி (தானியங்கி:வெளியனூர் ஊராட்சி லிருந்து வெளியனூர் ஊராட்சி, திருச்சிராப்பள்ளி இற்கு மாற்றம்)
(*திருத்தம்*)
 
|title = [[திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டம்|திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்ட]] [[ஊராட்சி|ஊராட்சிகள்]]
|image =
|groupstyle = line-height:1.1em;|group1 = [[அந்தநல்லூர் ஊராட்சி ஒன்றியம்|அந்தநல்லூர்]]
|list1 = <div>[[உத்தமர்சீலி ஊராட்சி|உத்தமர்சீலி]]{{·}}[[திருப்பராய்த்துறை ஊராட்சி|திருப்பராய்த்துறை]]{{·}}[[திருச்செந்துறை ஊராட்சி|திருச்செந்துறை]]{{·}}[[புலியூர் ஊராட்சி, திருச்சிராப்பள்ளி|புலியூர்]]{{·}}[[போசம்பட்டி ஊராட்சி|போசம்பட்டி]]{{·}}[[போதாவூர் ஊராட்சி|போதாவூர்]]{{·}}[[பெட்டவாய்த்தலை ஊராட்சி|பெட்டவாய்த்தலை]]{{·}}[[பேரூர் ஊராட்சி, அந்தநல்லூர்|பேரூர்]]{{·}}[[பெருகமணி ஊராட்சி|பெருகமணி]]{{·}}[[பெரியகருப்பூர் ஊராட்சி|பெரியகருப்பூர்]]{{·}}[[பனையபுரம் ஊராட்சி, திருச்சிராப்பள்ளி|பனையபுரம்]]{{·}}[[பழூர் ஊராட்சி|பழூர்]]{{·}}[[முத்தரசநல்லூர் ஊராட்சி|முத்தரசநல்லூர்]]{{·}}[[முள்ளிக்கரும்பூர் ஊராட்சி|முள்ளிக்கரும்பூர்]]{{·}}[[மேக்குடி ஊராட்சி|மேக்குடி]]{{·}}[[மருதாண்டாக்குறிச்சி ஊராட்சி|மருதாண்டாக்குறிச்சி]]{{·}}[[மல்லியம்பத்து ஊராட்சி|மல்லியம்பத்து]]{{·}}[[குழுமணி ஊராட்சி|குழுமணி]]{{·}}[[கோப்பு ஊராட்சி|கோப்பு]]{{·}}[[கொடியாலம் ஊராட்சி, திருச்சிராப்பள்ளி|கொடியாலம்]]{{·}}[[கிளிக்கூடு ஊராட்சி|கிளிக்கூடு]]{{·}}[[கம்பரசம்பேட்டை ஊராட்சி|கம்பரசம்பேட்டை]]{{·}}[[எட்டரை ஊராட்சி|எட்டரை]]{{·}}[[அந்தநல்லூர் ஊராட்சி|அந்தநல்லூர்]]{{·}}[[அல்லூர் ஊராட்சி|அல்லூர்]]</div>
|group2 = [[உப்பிலியாபுரம் ஊராட்சி ஒன்றியம்|உப்பிலியாபுரம்]]
|list2 = <div>[[வெங்கடாச்சலபுரம் ஊராட்சி|வெங்கடாச்சலபுரம்]]{{·}}[[வைரிசெட்டிபாளையம் ஊராட்சி|வைரிசெட்டிபாளையம்]]{{·}}[[தென்புறநாடு ஊராட்சி|தென்புறநாடு]]{{·}}[[தளுகை ஊராட்சி|தளுகை]]{{·}}[[சோபனபுரம் ஊராட்சி|சோபனபுரம்]]{{·}}[[சிறுநாவலூர் ஊராட்சி|சிறுநாவலூர்]]{{·}}[[பச்சபெருமாள்பட்டி ஊராட்சி|பச்சபெருமாள்பட்டி]]{{·}}[[ஒக்கரை ஊராட்சி|ஒக்கரை]]{{·}}[[நாகநல்லூர் ஊராட்சி|நாகநல்லூர்]]{{·}}[[மாராடி ஊராட்சி|மாராடி]]{{·}}[[கோட்டப்பாளையம் ஊராட்சி|கோட்டப்பாளையம்]]{{·}}[[கொப்பம்பட்டி ஊராட்சி, திருச்சிராப்பள்ளி|கொப்பம்பட்டி]]{{·}}[[காமாட்சிபுரம் ஊராட்சி, திருச்சிராப்பள்ளி|காமாட்சிபுரம்]]{{·}}[[எரகுடி ஊராட்சி|எரகுடி]]{{·}}[[இ. பாதர்பேட்டை ஊராட்சி|இ. பாதர்பேட்டை]]{{·}}[[ஆங்கியம் ஊராட்சி|ஆங்கியம்]]{{·}}[[ஆலத்துடையான்பட்டி ஊராட்சி|ஆலத்துடையான்பட்டி]]{{·}}[[அழகாபுரி ஊராட்சி|அழகாபுரி]]</div>
|group3 = [[தாத்தையங்கார்ப்பேட்டை ஊராட்சி ஒன்றியம்|தாத்தையங்கார்ப்பேட்டை]]
|list3 = <div>[[வாளவந்தி ஊராட்சி|வாளவந்தி]]{{·}}[[வாளசிராமணி ஊராட்சி|வாளசிராமணி]]{{·}}[[வளையெடுப்பு ஊராட்சி|வளையெடுப்பு]]{{·}}[[தும்பலம் ஊராட்சி|தும்பலம்]]{{·}}[[துலையாநத்தம் ஊராட்சி|துலையாநத்தம்]]{{·}}[[சூரம்பட்டி ஊராட்சி|சூரம்பட்டி]]{{·}}[[சிட்டிலரை ஊராட்சி|சிட்டிலரை]]{{·}}[[சேருகுடி ஊராட்சி|சேருகுடி]]{{·}}[[பூலாஞ்சேரி ஊராட்சி|பூலாஞ்சேரி]]{{·}}[[பிள்ளாபாளையம் ஊராட்சி|பிள்ளாபாளையம்]]{{·}}[[​பைத்தம்பாறை ஊராட்சி|​பைத்தம்பாறை]]{{·}}[[ஊருடையாபட்டி ஊராட்சி|ஊருடையாபட்டி]]{{·}}[[ஊரக்கரை ஊராட்சி|ஊரக்கரை]]{{·}}[[முத்தம்பட்டி ஊராட்சி, திருச்சிராப்பள்ளி|முத்தம்பட்டி]]{{·}}[[மாவிலிப்பட்டி ஊராட்சி|மாவிலிப்பட்டி]]{{·}}[[மங்களம் ஊராட்சி|மங்களம்]]{{·}}[[மகாதேவி ஊராட்சி|மகாதேவி]]{{·}}[[எம். புதுப்பட்டி ஊராட்சி|எம். புதுப்பட்டி]]{{·}}[[கோணப்பம்பட்டி ஊராட்சி|கோணப்பம்பட்டி]]{{·}}[[காருகுடி ஊராட்சி, திருச்சிராப்பள்ளி|காருகுடி]]{{·}}[[கரிகாலி ஊராட்சி|கரிகாலி]]{{·}}[[ஜம்புமடை ஊராட்சி|ஜம்புமடை]]{{·}}[[தேவானூர் ஊராட்சி|தேவானூர்]]{{·}}[[ஆராய்ச்சி ஊராட்சி|ஆராய்ச்சி]]{{·}}[[அஞ்சலம் ஊராட்சி|அஞ்சலம்]]</div>
|group4 = [[திருவெறும்பூர் ஊராட்சி ஒன்றியம்|திருவெறும்பூர்]]
|list4 = <div>[[வேங்கூர் ஊராட்சி, திருச்சிராப்பள்ளி|வேங்கூர்]]{{·}}[[வாழவந்தான்கோட்டை ஊராட்சி|வாழவந்தான்கோட்டை]]{{·}}[[திருநெடுங்குளம் ஊராட்சி|திருநெடுங்குளம்]]{{·}}[[சூரியூர் ஊராட்சி|சூரியூர்]]{{·}}[[சோழமாதேவி ஊராட்சி, திருச்சிராப்பள்ளி|சோழமாதேவி]]{{·}}[[பத்தாளபேட்டை ஊராட்சி|பத்தாளபேட்டை]]{{·}}[[பனையகுறிச்சி ஊராட்சி|பனையகுறிச்சி]]{{·}}[[பழங்கனாங்குடி ஊராட்சி|பழங்கனாங்குடி]]{{·}}[[நவல்பட்டு ஊராட்சி|நவல்பட்டு]]{{·}}[[நடராஜபுரம் ஊராட்சி, திருச்சிராப்பள்ளி|நடராஜபுரம்]]{{·}}[[குவளகுடி ஊராட்சி|குவளகுடி]]{{·}}[[கும்பக்குடி ஊராட்சி|கும்பக்குடி]]{{·}}[[கிருஷ்ணசமுத்திரம் ஊராட்சி|கிருஷ்ணசமுத்திரம்]]{{·}}[[கிளியூர் ஊராட்சி, திருச்சிராப்பள்ளி|கிளியூர்]]{{·}}[[கீழமுல்​லைகுடி ஊராட்சி|கீழமுல்​லைகுடி]]{{·}}[[கிழ குறிச்சி ஊராட்சி|கிழ குறிச்சி]]{{·}}[[காந்தலூர் ஊராட்சி|காந்தலூர்]]{{·}}[[குண்டூர் ஊராட்சி|குண்டூர்]]{{·}}[[அசூர்]]{{·}}[[அரசங்குடி ஊராட்சி, திருச்சிராப்பள்ளி|அரசங்குடி]]</div>
|group5 = [[துறையூர் ஊராட்சி ஒன்றியம்|துறையூர்]]
|list5 = <div>[[வெங்கடேசபுரம் ஊராட்சி, திருச்சிராப்பள்ளி|வெங்கடேசபுரம்]]{{·}}[[வேங்கடத்தானூர் ஊராட்சி|வேங்கடத்தானூர்]]{{·}}[[வீரமச்சான்பட்டி ஊராட்சி|வீரமச்சான்பட்டி]]{{·}}[[வரதராஜபுரம் ஊராட்சி, திருச்சிராப்பள்ளி|வரதராஜபுரம்]]{{·}}[[வண்ணாடு ஊராட்சி|வண்ணாடு]]{{·}}[[வி. ஏ. சமுத்திரம் ஊராட்சி|வி. ஏ. சமுத்திரம்]]{{·}}[[டி. ரெங்கநாதபுரம் ஊராட்சி|டி. ரெங்கநாதபுரம்]]{{·}}[[சொரத்தூர் ஊராட்சி, திருச்சிராப்பள்ளி|சொரத்தூர்]]{{·}}[[சொக்கநாதபுரம் ஊராட்சி, திருச்சிராப்பள்ளி|சொக்கநாதபுரம்]]{{·}}[[சிங்களாந்தபுரம் ஊராட்சி|சிங்களாந்தபுரம்]]{{·}}[[சிக்கதம்பூர் ஊராட்சி|சிக்கதம்பூர்]]{{·}}[[சேனப்பநல்லூர் ஊராட்சி|சேனப்பநல்லூர்]]{{·}}[[செல்லிபாளையம் ஊராட்சி|செல்லிபாளையம்]]{{·}}[[பொன்னுசங்கம்பட்டி ஊராட்சி|பொன்னுசங்கம்பட்டி]]{{·}}[[பெருமாள்பாளையம் ஊராட்சி|பெருமாள்பாளையம்]]{{·}}[[பகளவாடி ஊராட்சி|பகளவாடி]]{{·}}[[நரசிங்கபுரம் ஊராட்சி, திருச்சிராப்பள்ளி|நரசிங்கபுரம்]]{{·}}[[நாகலாபுரம் ஊராட்சி|நாகலாபுரம்]]{{·}}[[நடுவலூர் ஊராட்சி, திருச்சிராப்பள்ளி|நடுவலூர்]]{{·}}[[முத்தையம்பாளையம் ஊராட்சி|முத்தையம்பாளையம்]]{{·}}[[முருகூர் ஊராட்சி|முருகூர்]]{{·}}[[மருவத்தூர் ஊராட்சி, திருச்சிராப்பள்ளி|மருவத்தூர்]]{{·}}[[மதுராபுரி ஊராட்சி, திருச்சிராப்பள்ளி|மதுராபுரி]]{{·}}[[குன்னுப்பட்டி ஊராட்சி|குன்னுப்பட்டி]]{{·}}[[கொட்டையூர் ஊராட்சி, திருச்சிராப்பள்ளி|கொட்டையூர்]]{{·}}[[கோம்பை ஊராட்சி|கோம்பை]]{{·}}[[கொல்லபட்டி ஊராட்சி|கொல்லபட்டி]]{{·}}[[கீரம்பூர் ஊராட்சி|கீரம்பூர்]]{{·}}[[கண்ணனூர் ஊராட்சி, திருச்சிராப்பள்ளி|கண்ணனூர்]]{{·}}[[கலிங்கமுடையான்பட்டி ஊராட்சி|கலிங்கமுடையான்பட்டி]]{{·}}[[கே. பாளையம் ஊராட்சி|கே. பாளையம்]]{{·}}[[கோவிந்தபுரம் ஊராட்சி, திருச்சிராப்பள்ளி|கோவிந்தபுரம்]]{{·}}[[அம்மாபட்டி ஊராட்சி, திருச்சிராப்பள்ளி|அம்மாபட்டி]]{{·}}[[ஆதனூர் ஊராட்சி, திருச்சிராப்பள்ளி|ஆதனூர்]]</div>
|group6 = [[தொட்டியம் ஊராட்சி ஒன்றியம்|தொட்டியம்]]
|list6 = <div>[[வாள்வேல்புத்தூர் ஊராட்சி|வாள்வேல்புத்தூர்]]{{·}}[[உன்னியூர் ஊராட்சி|உன்னியூர்]]{{·}}[[தோளுர்பட்டி ஊராட்சி|தோளுர்பட்டி]]{{·}}[[ஸ்ரீராமசமுத்திரம் ஊராட்சி|ஸ்ரீராமசமுத்திரம்]]{{·}}[[ஸ்ரீனிவாசநல்லூர் ஊராட்சி|ஸ்ரீனிவாசநல்லூர்]]{{·}}[[சீத்தப்பட்டி ஊராட்சி|சீத்தப்பட்டி]]{{·}}[[சீலைப்பிள்ளையார்புத்தூர் ஊராட்சி|சீலைப்பிள்ளையார்புத்தூர்]]{{·}}[[பிடாரமங்கலம் ஊராட்சி|பிடாரமங்கலம்]]{{·}}[[பெரியபள்ளிப்பாளையம் ஊராட்சி|பெரியபள்ளிப்பாளையம்]]{{·}}[[நத்தம் ஊராட்சி, தொட்டியம்|நத்தம்]]{{·}}[[நாகையநல்லூர் ஊராட்சி|நாகையநல்லூர்]]{{·}}[[முருங்கை ஊராட்சி, திருச்சிராப்பள்ளி|முருங்கை]]{{·}}[[முள்ளிப்பாடி ஊராட்சி, திருச்சிராப்பள்ளி|முள்ளிப்பாடி]]{{·}}[[மணமேடு ஊராட்சி|மணமேடு]]{{·}}[[எம். புத்தூர் ஊராட்சி|எம். புத்தூர்]]{{·}}[[எம். களத்தூர் ஊராட்சி|எம். களத்தூர்]]{{·}}[[கொளக்குடி ஊராட்சி, திருச்சிராப்பள்ளி|கொளக்குடி]]{{·}}[[கிடாரம் ஊராட்சி|கிடாரம்]]{{·}}[[காமலாபுரம் ஊராட்சி, திருச்சிராப்பள்ளி|காமலாபுரம்]]{{·}}[[காடுவெட்டி ஊராட்சி|காடுவெட்டி]]{{·}}[[ஏலூர்பட்டி ஊராட்சி|ஏலூர்பட்டி]]{{·}}[[சின்னபள்ளிப்பாளையம் ஊராட்சி|சின்னபள்ளிப்பாளையம்]]{{·}}[[அரசலூர் ஊராட்சி|அரசலூர்]]{{·}}[[அரங்கூர் ஊராட்சி, திருச்சிராப்பள்ளி|அரங்கூர்]]{{·}}[[அப்பணநல்லூர் ஊராட்சி|அப்பணநல்லூர்]]{{·}}[[அலகரை ஊராட்சி|அலகரை]]</div>
|group7 = [[புள்ளம்பாடி ஊராட்சி ஒன்றியம்|புள்ளம்பாடி]]
|list7 = <div>[[விரகாலூர் ஊராட்சி|விரகாலூர்]]{{·}}[[வெங்கடாசலபுரம் ஊராட்சி|வெங்கடாசலபுரம்]]{{·}}[[வரகுப்பை ஊராட்சி|வரகுப்பை]]{{·}}[[வந்தலைகூடலூர் ஊராட்சி|வந்தலைகூடலூர்]]{{·}}[[தின்னகுளம் ஊராட்சி|தின்னகுளம்]]{{·}}[[தெரணிபாளையம் ஊராட்சி|தெரணிபாளையம்]]{{·}}[[தாப்பாய் ஊராட்சி|தாப்பாய்]]{{·}}[[சிறுகளப்பூர் ஊராட்சி|சிறுகளப்பூர்]]{{·}}[[சரடமங்கலம் ஊராட்சி|சரடமங்கலம்]]{{·}}[[ரெட்டிமாங்குடி ஊராட்சி|ரெட்டிமாங்குடி]]{{·}}[[புதூர்பாளையம் ஊராட்சி|புதூர்பாளையம்]]{{·}}[[பெருவளப்பூர் ஊராட்சி|பெருவளப்பூர்]]{{·}}[[பி. சங்கேந்தி ஊராட்சி|பி. சங்கேந்தி]]{{·}}[[பி. கே. அகரம் ஊராட்சி|பி. கே. அகரம்]]{{·}}[[ஒரத்தூர் ஊராட்சி, திருச்சிராப்பள்ளி|ஒரத்தூர்]]{{·}}[[ஊட்டத்தூர் ஊராட்சி|ஊட்டத்தூர்]]{{·}}[[நெய்குளம் ஊராட்சி|நெய்குளம்]]{{·}}[[நம்புகுறிச்சி ஊராட்சி|நம்புகுறிச்சி]]{{·}}[[என். சங்கேந்தி ஊராட்சி|என். சங்கேந்தி]]{{·}}[[முதுவத்தூர் ஊராட்சி|முதுவத்தூர்]]{{·}}[[மேலரசூர் ஊராட்சி|மேலரசூர்]]{{·}}[[மால்வாய் ஊராட்சி|மால்வாய்]]{{·}}[[எம். கண்ணனூர் ஊராட்சி|எம். கண்ணனூர்]]{{·}}[[குமுளூர் ஊராட்சி|குமுளூர்]]{{·}}[[கோவண்டாகுறிச்சி ஊராட்சி|கோவண்டாகுறிச்சி]]{{·}}[[கீழரசூர் ஊராட்சி|கீழரசூர்]]{{·}}[[கண்ணாகுடி ஊராட்சி|கண்ணாகுடி]]{{·}}[[காணக்கிளியநல்லூர் ஊராட்சி|காணக்கிளியநல்லூர்]]{{·}}[[கல்லகம் ஊராட்சி|கல்லகம்]]{{·}}[[கருடமங்கலம் ஊராட்சி|கருடமங்கலம்]]{{·}}[[இ. வெள்ளனூர் ஊராட்சி|இ. வெள்ளனூர்]]{{·}}[[ஆலம்பாக்கம் ஊராட்சி|ஆலம்பாக்கம்]]{{·}}[[ஆலம்பாடி ஊராட்சி, திருச்சிராப்பள்ளி|ஆலம்பாடி]]</div>
|group8 = [[மணச்சநல்லூர் ஊராட்சி ஒன்றியம்|மணச்சநல்லூர்]]
|list8 = <div>[[வெங்கங்குடி ஊராட்சி|வெங்கங்குடி]]{{·}}[[வாழையூர் ஊராட்சி|வாழையூர்]]{{·}}[[வலையூர் ஊராட்சி|வலையூர்]]{{·}}[[திருவெள்ளரை ஊராட்சி|திருவெள்ளரை]]{{·}}[[திருவாசி ஊராட்சி|திருவாசி]]{{·}}[[திருப்பட்டூர் ஊராட்சி|திருப்பட்டூர்]]{{·}}[[திருப்பைஞ்சீலி ஊராட்சி|திருப்பைஞ்சீலி]]{{·}}[[தீராம்பாளையம் ஊராட்சி|தீராம்பாளையம்]]{{·}}[[தத்தமங்கலம் ஊராட்சி|தத்தமங்கலம்]]{{·}}[[தளுதாளப்பட்டி ஊராட்சி|தளுதாளப்பட்டி]]{{·}}[[சீதேவிமங்கலம் ஊராட்சி|சீதேவிமங்கலம்]]{{·}}[[சிறுப்பத்தூர் ஊராட்சி|சிறுப்பத்தூர்]]{{·}}[[சிறுகுடி ஊராட்சி, திருச்சிராப்பள்ளி|சிறுகுடி]]{{·}}[[சிறுகனூர் ஊராட்சி|சிறுகனூர்]]{{·}}[[சனமங்கலம் ஊராட்சி|சனமங்கலம்]]{{·}}[[பூனாம்பாளையம் ஊராட்சி|பூனாம்பாளையம்]]{{·}}[[பிச்சாண்டார்கோவில் ஊராட்சி|பிச்சாண்டார்கோவில்]]{{·}}[[பெரகம்பி ஊராட்சி|பெரகம்பி]]{{·}}[[பாலையூர் ஊராட்சி, திருச்சிராப்பள்ளி|பாலையூர்]]{{·}}[[ஓமாந்தூர் ஊராட்சி|ஓமாந்தூர்]]{{·}}[[எண். 2 கரியமாணிக்கம் ஊராட்சி|எண். 2 கரியமாணிக்கம்]]{{·}}[[மேல்பத்து ஊராட்சி|மேல்பத்து]]{{·}}[[மாதவபெருமாள்கோவில் ஊராட்சி|மாதவபெருமாள்கோவில்]]{{·}}[[கோவத்தகுடி ஊராட்சி|கோவத்தகுடி]]{{·}}[[கூத்தூர் ஊராட்சி, திருச்சிராப்பள்ளி|கூத்தூர்]]{{·}}[[கொணலை ஊராட்சி|கொணலை]]{{·}}[[கிளியநல்லூர் ஊராட்சி|கிளியநல்லூர்]]{{·}}[[இருங்களுர் ஊராட்சி|இருங்களுர்]]{{·}}[[இனாம்கல்பாளையம் ஊராட்சி|இனாம்கல்பாளையம்]]{{·}}[[இனாம்சமயபுரம் ஊராட்சி|இனாம்சமயபுரம்]]{{·}}[[எதுமலை ஊராட்சி|எதுமலை]]{{·}}[[அய்யம்பாளையம் ஊராட்சி, மணச்சநல்லூர்|அய்யம்பாளையம்]]{{·}}[[ஆய்குடி ஊராட்சி|ஆய்குடி]]{{·}}[[அழகியமணவாளம் ஊராட்சி, திருச்சிராப்பள்ளி|அழகியமணவாளம்]]{{·}}[[94. கரியமாணிக்கம் ஊராட்சி|94. கரியமாணிக்கம்]]</div>
|group9 = [[மணப்பாறை ஊராட்சி ஒன்றியம்|மணப்பாறை]]
|list9 = <div>[[வேங்கைக்குறிச்சி ஊராட்சி|வேங்கைக்குறிச்சி]]{{·}}[[வடுகப்பட்டி ஊராட்சி, திருச்சிராப்பள்ளி|வடுகப்பட்டி]]{{·}}[[உசிலம்பட்டி ஊராட்சி, திருச்சிராப்பள்ளி|உசிலம்பட்டி]]{{·}}[[தொப்பம்பட்டி ஊராட்சி, திருச்சிராப்பள்ளி|தொப்பம்பட்டி]]{{·}}[[சூளியாப்பட்டி ஊராட்சி|சூளியாப்பட்டி]]{{·}}[[சித்தாநத்தம் ஊராட்சி|சித்தாநத்தம்]]{{·}}[[சீகம்பட்டி ஊராட்சி|சீகம்பட்டி]]{{·}}[[சமுத்திரம் ஊராட்சி, திருச்சிராப்பள்ளி|சமுத்திரம்]]{{·}}[[சாம்பட்டி ஊராட்சி|சாம்பட்டி]]{{·}}[[புத்தாநத்தம் ஊராட்சி|புத்தாநத்தம்]]{{·}}[[பொய்கைப்பட்டி ஊராட்சி|பொய்கைப்பட்டி]]{{·}}[[பொடங்குப்பட்டி ஊராட்சி|பொடங்குப்பட்டி]]{{·}}[[பண்ணப்பட்டி ஊராட்சி, திருச்சிராப்பள்ளி|பண்ணப்பட்டி]]{{·}}[[மொண்டிப்பட்டி ஊராட்சி|மொண்டிப்பட்டி]]{{·}}[[மலையடிப்பட்டி ஊராட்சி|மலையடிப்பட்டி]]{{·}}[[கருப்பூர் ஊராட்சி, திருச்சிராப்பள்ளி|கருப்பூர்]]{{·}}[[கண்ணுடையான்பட்டி ஊராட்சி|கண்ணுடையான்பட்டி]]{{·}}[[கலிங்கப்பட்டி ஊராட்சி|கலிங்கப்பட்டி]]{{·}}[[கே. பெரியப்பட்டி ஊராட்சி|கே. பெரியப்பட்டி]]{{·}}[[எப். கீழையூர் ஊராட்சி|எப். கீழையூர்]]{{·}}[[செட்டியப்பட்டி ஊராட்சி|செட்டியப்பட்டி]]</div>
|group10 = [[மணிகண்டம் ஊராட்சி ஒன்றியம்|மணிகண்டம்]]
|list10 = <div>[[திருமலைசமுத்திரம் ஊராட்சி, திருச்சிராப்பள்ளி|திருமலைசமுத்திரம்]]{{·}}[[தாயனூர் ஊராட்சி, திருச்சிராப்பள்ளி|தாயனூர்]]{{·}}[[சோமராசம்பேட்டை ஊராட்சி|சோமராசம்பேட்டை]]{{·}}[[சேதுராபட்டி ஊராட்சி|சேதுராபட்டி]]{{·}}[[புங்கனூர் ஊராட்சி, திருச்சிராப்பள்ளி|புங்கனூர்]]{{·}}[[பாகனூர் ஊராட்சி|பாகனூர்]]{{·}}[[பி. என். சத்திரம் ஊராட்சி|பி. என். சத்திரம்]]{{·}}[[நாகாமங்கலம் ஊராட்சி|நாகாமங்கலம்]]{{·}}[[நாச்சிகுருச்சி ஊராட்சி|நாச்சிகுருச்சி]]{{·}}[[என். குட்டாபாட்டு ஊராட்சி|என். குட்டாபாட்டு]]{{·}}[[முடிகண்டம் ஊராட்சி, திருச்சிராப்பள்ளி|முடிகண்டம்]]{{·}}[[மெக்குடி ஊராட்சி|மெக்குடி]]{{·}}[[மாத்தூர் ஊராட்சி, திருச்சிராப்பள்ளி|மாத்தூர்]]{{·}}[[குமார வாயலூர் ஊராட்சி|குமார வாயலூர்]]{{·}}[[கே. கள்ளிகுடி ஊராட்சி|கே. கள்ளிகுடி]]{{·}}[[இனம் குளத்தூர் ஊராட்சி|இனம் குளத்தூர்]]{{·}}[[துரைகுடி ஊராட்சி|துரைகுடி]]{{·}}[[அரியாவூர் ஊராட்சி|அரியாவூர்]]{{·}}[[அம்மாபேட்டை ஊராட்சி|அம்மாபேட்டை]]{{·}}[[ஆலந்தூர் ஊராட்சி|ஆலந்தூர்]]{{·}}[[அல்லிதுரை ஊராட்சி|அல்லிதுரை]]{{·}}[[அடவாத்தூர் ஊராட்சி|அடவாத்தூர்]]</div>
|group11 =[[மருங்காபுரி ஊராட்சி ஒன்றியம்|மருங்காபுரி]]
|list11 = <div>[[வேம்பனூர் ஊராட்சி|வேம்பனூர்]]{{·}}[[வளநாடு ஊராட்சி|வளநாடு]]{{·}}[[வைரம்பட்டி ஊராட்சி|வைரம்பட்டி]]{{·}}[[வகுத்தாழ்வார்பட்டி ஊராட்சி|வகுத்தாழ்வார்பட்டி]]{{·}}[[வி. இடையபட்டி ஊராட்சி|வி. இடையபட்டி]]{{·}}[[ஊத்துக்குளி ஊராட்சி|ஊத்துக்குளி]]{{·}}[[உசிலம்பட்டி ஊராட்சி, திருச்சிராப்பள்ளி|உசிலம்பட்டி]]{{·}}[[ஊனையூர் ஊராட்சி, திருச்சிராப்பள்ளி|ஊனையூர்]]{{·}}[[திருநெல்லிபட்டி ஊராட்சி|திருநெல்லிபட்டி]]{{·}}[[தொட்டியபட்டி ஊராட்சி|தொட்டியபட்டி]]{{·}}[[தெத்தூர் ஊராட்சி|தெத்தூர்]]{{·}}[[தேனூர் ஊராட்சி|தேனூர்]]{{·}}[[தாதனூர் ஊராட்சி, திருச்சிராப்பள்ளி|தாதனூர்]]{{·}}[[தாலம்பாடி ஊராட்சி|தாலம்பாடி]]{{·}}[[டி. இடையபட்டி ஊராட்சி|டி. இடையபட்டி]]{{·}}[[செவல்பட்டி ஊராட்சி|செவல்பட்டி]]{{·}}[[பிராம்பட்டி ஊராட்சி|பிராம்பட்டி]]{{·}}[[பிடாரபட்டி ஊராட்சி|பிடாரபட்டி]]{{·}}[[பழுவஞ்சி ஊராட்சி|பழுவஞ்சி]]{{·}}[[பழைய பாளையம் ஊராட்சி|பழைய பாளையம்]]{{·}}[[பாலக்குருச்சி ஊராட்சி|பாலக்குருச்சி]]{{·}}[[நாட்டார்பட்டி ஊராட்சி|நாட்டார்பட்டி]]{{·}}[[நல்லூர் ஊராட்சி, திருச்சிராப்பள்ளி|நல்லூர்]]{{·}}[[முத்தாழ்வார்பட்டி ஊராட்சி|முத்தாழ்வார்பட்டி]]{{·}}[[மினிக்கியூர் ஊராட்சி|மினிக்கியூர்]]{{·}}[[மருங்காபுரி ஊராட்சி|மருங்காபுரி]]{{·}}[[மணியன்குருச்சி ஊராட்சி|மணியன்குருச்சி]]{{·}}[[எம். இடையபட்டி ஊராட்சி|எம். இடையபட்டி]]{{·}}[[கொடும்பபட்டி ஊராட்சி|கொடும்பபட்டி]]{{·}}[[கருமலை ஊராட்சி|கருமலை]]{{·}}[[காரைபட்டி ஊராட்சி|காரைபட்டி]]{{·}}[[கரடிப்பட்டி ஊராட்சி|கரடிப்பட்டி]]{{·}}[[கண்ணூத்து ஊராட்சி|கண்ணூத்து]]{{·}}[[கண்ணுகுழி ஊராட்சி|கண்ணுகுழி]]{{·}}[[கன்னிவடுகப்பட்டி ஊராட்சி|கன்னிவடுகப்பட்டி]]{{·}}[[கஞ்சநாய்க்கன்பட்டி ஊராட்சி, திருச்சிராப்பள்ளி|கஞ்சநாய்க்கன்பட்டி]]{{·}}[[கல்லக்காம்பட்டி ஊராட்சி|கல்லக்காம்பட்டி]]{{·}}[[களிங்கப்பட்டி ஊராட்சி|களிங்கப்பட்டி]]{{·}}[[இக்கரைகோசிகுருச்சி ஊராட்சி|இக்கரைகோசிகுருச்சி]]{{·}}[[கவுண்டம்பட்டி ஊராட்சி, திருச்சிராப்பள்ளி|கவுண்டம்பட்டி]]{{·}}[[எண்டபுலி ஊராட்சி|எண்டபுலி]]{{·}}[[டி. புதுப்பட்டி ஊராட்சி, திருச்சிராப்பள்ளி|டி. புதுப்பட்டி]]{{·}}[[அதிகாரம் ஊராட்சி|அதிகாரம்]]{{·}}[[அம்மா சத்திரம் ஊராட்சி|அம்மா சத்திரம்]]{{·}}[[ஆமனக்கம்பட்டி ஊராட்சி|ஆமனக்கம்பட்டி]]{{·}}[[ஆலம்பட்டி ஊராட்சி|ஆலம்பட்டி]]{{·}}[[அடைக்கம்பட்டி ஊராட்சி|அடைக்கம்பட்டி]]{{·}}[[ஏ. புதுப்பட்டி ஊராட்சி|ஏ. புதுப்பட்டி]]{{·}}[[ஏ. பொருவய் ஊராட்சி|ஏ. பொருவய்]]</div>
|group12 = [[முசிறி ஊராட்சி ஒன்றியம்|முசிறி]]
|list12 = <div>[[வேங்கைமண்டலம் ஊராட்சி|வேங்கைமண்டலம்]]{{·}}[[வெள்ளுர் ஊராட்சி|வெள்ளுர்]]{{·}}[[வெள்ளக்கல்பட்டி ஊராட்சி, திருச்சிராப்பள்ளி|வெள்ளக்கல்பட்டி]]{{·}}[[வெளியனூர் ஊராட்சி, திருச்சிராப்பள்ளி|வெளியனூர்]]{{·}}[[திருத்தியமலை ஊராட்சி|திருத்தியமலை]]{{·}}[[திருத்தலையூர் ஊராட்சி|திருத்தலையூர்]]{{·}}[[திண்ணனூர் ஊராட்சி|திண்ணனூர்]]{{·}}[[திண்ணக்கோனம் ஊராட்சி|திண்ணக்கோனம்]]{{·}}[[டி. புத்தூர் ஊராட்சி, திருச்சிராப்பள்ளி|டி. புத்தூர்]]{{·}}[[டி. புதுப்பட்டி ஊராட்சி, முசிறி|டி. புதுப்பட்டி]]{{·}}[[சுக்காம்பட்டி ஊராட்சி, திருச்சிராப்பள்ளி|சுக்காம்பட்டி]]{{·}}[[சித்தாம்பூர் ஊராட்சி|சித்தாம்பூர்]]{{·}}[[செவந்தலிங்கபுரம் ஊராட்சி|செவந்தலிங்கபுரம்]]{{·}}[[சாத்தனூர் ஊராட்சி, திருச்சிராப்பள்ளி|சாத்தனூர்]]{{·}}[[புத்தானம்பட்டி ஊராட்சி|புத்தானம்பட்டி]]{{·}}[[புலிவலம் ஊராட்சி, திருச்சிராப்பள்ளி|புலிவலம்]]{{·}}[[பேரூர் ஊராட்சி, முசிறி|பேரூர்]]{{·}}[[பெரமங்கலம் ஊராட்சி|பெரமங்கலம்]]{{·}}[[நெய்வேலி ஊராட்சி, திருச்சிராப்பள்ளி|நெய்வேலி]]{{·}}[[மூவானூர் ஊராட்சி|மூவானூர்]]{{·}}[[மண்பறை ஊராட்சி|மண்பறை]]{{·}}[[கோட்டாத்தூர் ஊராட்சி|கோட்டாத்தூர்]]{{·}}[[கோமங்கலம் ஊராட்சி, திருச்சிராப்பள்ளி|கோமங்கலம்]]{{·}}[[கொடுந்துறை ஊராட்சி|கொடுந்துறை]]{{·}}[[காட்டுக்குளம் ஊராட்சி|காட்டுக்குளம்]]{{·}}[[கரட்டாம்பட்டி ஊராட்சி|கரட்டாம்பட்டி]]{{·}}[[காமாட்சிப்பட்டி ஊராட்சி|காமாட்சிப்பட்டி]]{{·}}[[ஜெயங்கொண்டான் ஊராட்சி, திருச்சிராப்பள்ளி|ஜெயங்கொண்டான்]]{{·}}[[குணசீலம் ஊராட்சி|குணசீலம்]]{{·}}[[ஏவூர் ஊராட்சி|ஏவூர்]]{{·}}[[அய்யம்பாளையம் ஊராட்சி, முசிறி|அய்யம்பாளையம்]]{{·}}[[ஆமூர் ஊராட்சி, திருச்சிராப்பள்ளி|ஆமூர்]]{{·}}[[அபினிமங்கலம் ஊராட்சி|அபினிமங்கலம்]]</div>
|group13 = [[லால்குடி ஊராட்சி ஒன்றியம்|லால்குடி]]
|list13 = <div>[[வாளாடி ஊராட்சி|வாளாடி]]{{·}}[[திருமங்கலம் ஊராட்சி, திருச்சிராப்பள்ளி|திருமங்கலம்]]{{·}}[[திருமணமேடு ஊராட்சி|திருமணமேடு]]{{·}}[[திண்ணியம் ஊராட்சி|திண்ணியம்]]{{·}}[[தச்சன்குறிச்சி ஊராட்சி|தச்சன்குறிச்சி]]{{·}}[[தாளக்குடி ஊராட்சி|தாளக்குடி]]{{·}}[[டி. வளவனூர் ஊராட்சி|டி. வளவனூர்]]{{·}}[[டி. கல்விக்குடி ஊராட்சி|டி. கல்விக்குடி]]{{·}}[[சிறுமயங்குடி ஊராட்சி|சிறுமயங்குடி]]{{·}}[[சிறுமருதூர் ஊராட்சி|சிறுமருதூர்]]{{·}}[[செவந்திநாதபுரம் ஊராட்சி|செவந்திநாதபுரம்]]{{·}}[[செம்பரை ஊராட்சி|செம்பரை]]{{·}}[[சாத்தமங்கலம் ஊராட்சி, திருச்சிராப்பள்ளி|சாத்தமங்கலம்]]{{·}}[[ஆர். வளவனூர் ஊராட்சி|ஆர். வளவனூர்]]{{·}}[[புதூர் உத்தமனூர் ஊராட்சி|புதூர் உத்தமனூர்]]{{·}}[[புதுக்குடி ஊராட்சி, திருச்சிராப்பள்ளி|புதுக்குடி]]{{·}}[[பெருவளநல்லூர் ஊராட்சி|பெருவளநல்லூர்]]{{·}}[[பாம்பரம்சுதி ஊராட்சி|பாம்பரம்சுதி]]{{·}}[[பல்லாபுரம் ஊராட்சி|பல்லாபுரம்]]{{·}}[[நெருஞ்சலக்குடி ஊராட்சி|நெருஞ்சலக்குடி]]{{·}}[[நெய்குப்பை ஊராட்சி, திருச்சிராப்பள்ளி|நெய்குப்பை]]{{·}}[[நத்தம் ஊராட்சி, லால்குடி|நத்தம்]]{{·}}[[நகர் ஊராட்சி, திருச்சிராப்பள்ளி|நகர்]]{{·}}[[மேட்டுபட்டி ஊராட்சி|மேட்டுபட்டி]]{{·}}[[மருதூர் ஊராட்சி, திருச்சிராப்பள்ளி|மருதூர்]]{{·}}[[மாங்குடி ஊராட்சி, திருச்சிராப்பள்ளி|மாங்குடி]]{{·}}[[மங்கம்மாள்புரம் ஊராட்சி|மங்கம்மாள்புரம்]]{{·}}[[மணக்கால் ஊராட்சி, திருச்சிராப்பள்ளி|மணக்கால்]]{{·}}[[மகிழம்பாடி ஊராட்சி|மகிழம்பாடி]]{{·}}[[மாடக்குடி ஊராட்சி|மாடக்குடி]]{{·}}[[கொப்பாவளி ஊராட்சி|கொப்பாவளி]]{{·}}[[கொன்னைகுடி ஊராட்சி|கொன்னைகுடி]]{{·}}[[கோமாகுடி ஊராட்சி|கோமாகுடி]]{{·}}[[கூகூர் ஊராட்சி, திருச்சிராப்பள்ளி|கூகூர்]]{{·}}[[கீழன்பில் ஊராட்சி|கீழன்பில்]]{{·}}[[கீழப்பெருங்காவூர் ஊராட்சி|கீழப்பெருங்காவூர்]]{{·}}[[ஜெங்கமராஜபுரம் ஊராட்சி|ஜெங்கமராஜபுரம்]]{{·}}[[எசனகோரை ஊராட்சி|எசனகோரை]]{{·}}[[இடையாற்றுமங்கலம் ஊராட்சி|இடையாற்றுமங்கலம்]]{{·}}[[ஆதிகுடி ஊராட்சி|ஆதிகுடி]]{{·}}[[அரியூர் ஊராட்சி, திருச்சிராப்பள்ளி|அரியூர்]]{{·}}[[அப்பாதுரை ஊராட்சி|அப்பாதுரை]]{{·}}[[ஆங்கரை ஊராட்சி|ஆங்கரை]]{{·}}[[ஆலங்குடிமகாஜனம் ஊராட்சி|ஆலங்குடிமகாஜனம்]]{{·}}[[அகலங்கநல்லூர் ஊராட்சி|அகலங்கநல்லூர்]]</div>
|group14 = [[வையம்பட்டி ஊராட்சி ஒன்றியம்|வையம்பட்டி]]
|list14 = <div>[[வெள்ளாளபட்டி ஊராட்சி|வெள்ளாளபட்டி]]{{·}}[[வையம்பட்டி ஊராட்சி|வையம்பட்டி]]{{·}}[[வி. பெரியபட்டி ஊராட்சி|வி. பெரியபட்டி]]{{·}}[[தவளவீரன்பட்டி ஊராட்சி|தவளவீரன்பட்டி]]{{·}}[[செக்கணம் ஊராட்சி|செக்கணம்]]{{·}}[[புதுக்கோட்டை ஊராட்சி, திருச்சிராப்பள்ளி|புதுக்கோட்டை]]{{·}}[[பழையகோட்டை ஊராட்சி|பழையகோட்டை]]{{·}}[[நல்லாம்பிள்ளை ஊராட்சி|நல்லாம்பிள்ளை]]{{·}}[[நடுபட்டி ஊராட்சி|நடுபட்டி]]{{·}}[[முகவனூர் ஊராட்சி|முகவனூர்]]{{·}}[[குமாரவாடி ஊராட்சி, திருச்சிராப்பள்ளி|குமாரவாடி]]{{·}}[[இனம்புதுவாடி ஊராட்சி|இனம்புதுவாடி]]{{·}}[[இனம்புதூர் ஊராட்சி|இனம்புதூர்]]{{·}}[[இனம்பொன்னம்பலம்பட்டி ஊராட்சி|இனம்பொன்னம்பலம்பட்டி]]{{·}}[[எளமணம் ஊராட்சி|எளமணம்]]{{·}}[[அயன்ரெட்டியபட்டி ஊராட்சி|அயன்ரெட்டியபட்டி]]{{·}}[[அணியாப்பூர் ஊராட்சி|அணியாப்பூர்]]{{·}}[[அமையபுரம் ஊராட்சி|அமையபுரம்]]</div>
 
19,656

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/3018625" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது