"மீடியாவிக்கி:Gadget-twinklefluff.js" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

1,543 பைட்டுகள் சேர்க்கப்பட்டது ,  2 மாதங்களுக்கு முன்
தமிழாக்கம்
சி (Shanmugamp7 (Talk) பயனரால் செய்யப்பட்ட திருத்தம் 3107244 இல்லாது செய்யப்பட்டது)
(தமிழாக்கம்)
 
var vandNode = document.createElement('strong');
 
var normLink = Twinkle.fluff.linkBuilder.buildLink('SteelBlue', 'rollbackமுன்னிலையாக்கு');
var vandLink = Twinkle.fluff.linkBuilder.buildLink('Red', 'vandalismமுன்னிலையாக்கு (நாசவேலை)');
 
$(normLink).click(function() {
if (!inline) {
var agfNode = document.createElement('strong');
var agfLink = Twinkle.fluff.linkBuilder.buildLink('DarkOliveGreen', 'rollbackமுன்னிலையாக்கு (AGFந. ந.)');
$(agfLink).click(function() {
Twinkle.fluff.revert('agf', vandal, rev, page);
revertToRevisionNode.style.fontWeight = 'bold';
 
var revertToRevisionLink = Twinkle.fluff.linkBuilder.buildLink('SaddleBrown', 'restoreஇப்பதிப்புக்கு this versionமீளமை');
$(revertToRevisionLink).click(function() {
Twinkle.fluff.revertToRevision(revisionRef);
format: 'json'
};
var wikipedia_api = new Morebits.wiki.api('Grabbingமுந்திய dataபதிப்புகளிலிருந்து ofதரவுகளைத் earlier revisionsதிரட்டுகின்றது', query, Twinkle.fluff.callbacks.main);
wikipedia_api.params = params;
wikipedia_api.post();
format: 'json'
};
var wikipedia_api = new Morebits.wiki.api('Grabbingமுந்திய dataபதிப்புகளிலிருந்து ofதரவுகளைத் the earlier revisionதிரட்டுகின்றது', query, Twinkle.fluff.callbacks.toRevision);
wikipedia_api.params = { rev: oldrev };
wikipedia_api.post();
 
if (revertToRevID !== apiobj.params.rev) {
apiobj.statelem.error('மீட்டெடுத்த பதிப்பு, கோரிய பதிப்புடன் பொருந்தவில்லை. கைவிடுகின்றது.');
apiobj.statelem.error('The retrieved revision does not match the requested revision. Stopping revert.');
return;
}
 
var optional_summary = prompt('Pleaseஅருள்கூர்ந்து specifyமீளமைத்தலுக்கு aஒரு reasonகாரணத்தைக் for the revertகுறிப்பிடவும்: ', ''); // padded out to widen prompt in Firefox
if (optional_summary === null) {
apiobj.statelem.error('Aborted by user.');
}
 
var summary = Twinkle.fluff.formatSummary('Restoredபின்வரும் revisionபதிப்புக்கு மீளமைக்கப்பட்டது: ' + revertToRevID + ' by $USER உடையது',
revertToUserHidden ? null : revertToUser, optional_summary);
 
 
Morebits.wiki.actionCompleted.redirect = mw.config.get('wgPageName');
Morebits.wiki.actionCompleted.notice = 'Reversionமீளமைத்தல் completedநிறைவு';
 
var wikipedia_api = new Morebits.wiki.api('Savingமீளமைத்த revertedஉள்ளடக்கங்களைச் contentsசேமிக்கின்றது.', query, Twinkle.fluff.callbacks.complete, apiobj.statelem);
wikipedia_api.params = apiobj.params;
wikipedia_api.post();
var page = response.query.pages[0];
if (!page.actions.edit) {
apiobj.statelem.error("பக்கத்தை தொகுக்க இயலவில்லை, காப்புச் செய்யப்பட்டிருக்கலாம். ");
apiobj.statelem.error("Unable to edit the page, it's probably protected.");
return;
}
 
if (revs.length < 1) {
statelem.error('ஒரு மேலதிகப் பதிப்பை விடக் குறைவாகவுள்ளது. எனவே, மீளமைக்கமுடியாது.');
statelem.error('We have less than one additional revision, thus impossible to revert.');
return;
}
 
if (lastrevid < params.revid) {
Morebits.status.error('Error', [ 'வழங்கியிருந்து பெற்ற அண்மைய பதிப்பு அடையாள இலக்கமானது, ', Morebits.htmlNode('strong', lastrevid), ', காண்பிக்கப்பட்டுள்ள பதிப்பின் அடையாள இலக்கத்திலும் குறைவானது. இது தற்போதைய பதிப்பு அழிக்கப்பட்டிருப்பதையோ வழங்கி சுணங்குவதையோ கெட்ட தரவுகள் பெறப்பட்டதையோ குறிக்கும். இந்நிலையில் நிறுத்துகின்றோம். ' ]);
Morebits.status.error('Error', [ 'The most recent revision ID received from the server, ', Morebits.htmlNode('strong', lastrevid), ', is less than the ID of the displayed revision. This could indicate that the current revision has been deleted, the server is lagging, or that bad data has been received. Stopping revert.' ]);
return;
}
10,498

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/3108651" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது