மூன்றாம் தாலமி: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு

23,444 பைட்டுகள் நீக்கப்பட்டது ,  1 ஆண்டிற்கு முன்
தொகுப்பு சுருக்கம் இல்லை
("{{Infobox pharaoh | name = மூன்றாம் தா..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 
No edit summary
| image_size =
| caption = மூன்றாம் தாலமி
| reign = [[கிமு]] 28246 சனவரி 246நவம்பர்/டிசம்பர்[[கிமு]] 222 <ref name=CBP3/>
| coronation =
| alt_name = {{lang-gr|Πτολεμαίος Εὐεργέτης}}<br />
| prenomen = ''jwꜤ-n-nṯrwj-snwj stp.n-rꜤ sḫm-Ꜥnḫ-n-jmn''<br />''Iwaensenwinetjerwy setepenre sekhemankhenamun''<br /> The heir of the two divine brothers, <br />chosen by Ra, the living image of Amun {{Infobox pharaoh/Prenomen|Prenomen=<hiero>T22*T34-nTr-T22-T34*nTr-F44:n-C12-C2-stp:n-sxm-anx-S3</hiero>}}{{Infobox pharaoh/Prenomen|Prenomen=<hiero>T22*T34\*nTr-T22*T34\*nTr-a:a-F44-C12\-C2-stp:n-sxm-anx</hiero>}}{{Infobox pharaoh/Prenomen|Prenomen=<hiero>F44-nTr-Z3-T22-C12\-C2-anx-P6-stp:n</hiero>}}
| nomen = ''ptwlmys Ꜥnḫ-ḏt mrj-ptḥ''<br />''Petolemys ankhdjet meryptah''<br />Ptolemy, who lives eternally, beloved of Ptah {{Infobox pharaoh/Nomen|Nomen=<hiero>p:t-wA-l:M-i-i-s-anx-D:t:N16-p:t-H-mr</hiero>}}{{Infobox pharaoh/Nomen|Nomen=<hiero>p:t-l:W*M-i-i-s-C2-anx-D:t:N16</hiero>}}
| birth_date = c.[[கிமு]] 280 BC<ref name=CBP3/>
| birth_place = [[எகிப்து]]
| death_date =[[கிமு]] நவம்பர்/நவம்பர் 222 (வயது 60)<ref name=CBP3/>
| burial = [[அலெக்சாந்திரியா]]
}}
'''மூன்றாம் தாலமி''' ('''Ptolemy III Euergetes''') [[பண்டைய எகிப்து|பணைய எகிப்தை]] ஆண்ட கிரேக்க [[தாலமி வம்சம்|தாலமி வம்சத்தின்]] மூன்றாவது [[தாலமி பேரரசு|பேரரசர்]] ஆவார். இவர் பண்டைய எகிப்தை கிமு]] 246 முதல் 222 முடிய 24 ஆண்டுகள் ஆட்சி செய்தார். இவரது [[ஆட்சிக் காலம்|ஆட்சிக் கால்த்தில்காலத்தில்]] [[மெசொப்பொத்தேமியா|மத்திய கிழக்கிலும்]], [[நூபியா]] பகுதிகளிலும், [[தாலமி பேரரசு|தாலமி பேரரசை]] போர்கள் மூலம் விரிவாக்கம் செய்தார். மூன்றாம் தாலமி எகிப்தியக் கடவுள் [[ஓரசு]]க்கு [[எட்ஃபூ கோயில்]] கட்டினார். மூன்றாம் தாலமி [[மேல் எகிப்து|தெற்கு எகிப்து]] மற்றும் [[கீழ் எகிப்து|வடக்கு எகிப்திய]] [[பண்டைய எகிப்திய நகரங்கள்|எகிப்திய நகரங்களில்]] [ஓரசு]] போன்ற எகிப்தியக் கடவுள்களுக்கு கோயில்களை எழுப்பினார்.
 
[[File:Ptolemy III Euergetes.jpg|thumb|மூன்றாம் தாலமியின் சிற்பம் எனக் கருதப்படும் சிலை]]
Ptolemy III was the eldest son of [[Ptolemy II Philadelphus]] and his first wife [[Arsinoe I]]. When Ptolemy III was young, his mother was disgraced and he was removed from the succession. He was restored as heir to the throne in the late 250s BC and succeeded his father as king without issue in 246 BC. On his succession, Ptolemy married [[Berenice II]], reigning queen of [[Cyrenaica]], thereby bringing her territory into the Ptolemaic realm. In the [[Third Syrian War]] (246-241 BC), Ptolemy III invaded the [[Seleucid empire]] and won a near total victory, but was forced to abandon the campaign as a result of an uprising in Egypt. In the aftermath of this rebellion, Ptolemy forged a closer bond with the Egyptian priestly elite, which was codified in the [[Canopus decree]] of 238 BC and set a trend for Ptolemaic power in Egypt for the rest of the dynasty. In the [[Aegean Sea|Aegean]], Ptolemy suffered a major setback when his fleet was defeated by the [[Antigonids]] at the Battle of Andros around 245 BC, but he continued to offer financial support to their opponents in mainland Greece for the rest of his reign. At his death, Ptolemy was succeeded by his eldest son, [[Ptolemy IV Philopator]].
 
==Background and early life==
Ptolemy III was born some time around 280 BC, as the eldest son of Ptolemy II of Egypt and his first wife, Arsinoe I, daughter of King [[Lysimachus]] of [[Thrace]]. His father had become co-regent of Egypt in 284 BC and sole ruler in 282 BC. Around 279 BC, the collapse of Lysimachus' kingdom led to the return to Egypt of Ptolemy II's sister [[Arsinoe II]], who had been married to Lysimachus. A conflict quickly broke out between Arsinoe I and Arsinoe II. Sometime after 275 BC, Arsinoe I was charged with conspiracy and exiled to [[Coptos]].<ref name=H36>{{harvnb|Hölbl|2001|p=36}}</ref> When Ptolemy married Arsinoe II (probably in 273/2 BC), her victory in this conflict was complete. As children of Arsinoe I, Ptolemy III and his two siblings seem to have been removed from the succession after their mother's fall.<ref name=BArsII>{{cite web |last1=Bennett |first1=Chris |title=Arsinoe II|url=http://instonebrewer.com/TyndaleSites/Egypt/ptolemies/arsinoe_ii_fr.htm|website=Egyptian Royal Genealogy |access-date=10 October 2019}}</ref> This political background may explain why Ptolemy III seems to have been raised on [[Thera]] in the Aegean, rather than in Egypt.<ref>''[[Inscriptiones Graecae|IG]]'' XII.3 464</ref><ref name=CBP3>{{cite web |last1=Bennett |first1=Chris |title=Ptolemy III|url=http://instonebrewer.com/TyndaleSites/Egypt/ptolemies/ptolemy_iii_fr.htm|website=Egyptian Royal Genealogy |access-date=13 October 2019}}</ref> Ptolemy's tutors included the poet and polymath [[Apollonius of Rhodes]], later head of the [[Library of Alexandria]].<ref>{{harvnb|Hölbl|2001|p=63}}</ref>
 
[[Image:BerenikeIIOnACoinOfPtolemyIII.jpg|thumb|மூன்றாம் தாலமியின் மனைவி இரண்டாம் பெரென்நைசின் உருவம் பொறித்த தங்க நாணயம்]]
From 267 BC, a figure known as Ptolemy "the Son" was co-regent with Ptolemy II. He led naval forces in the [[Chremonidean war]] (267-261 BC), but revolted in 259 BC at the beginning of the [[Second Syrian War]] and was removed from the co-regency. Some scholars have identified this individual with Ptolemy III. This seems unlikely, since Ptolemy III was probably too young to lead forces in the 260s and does not seem to have suffered any of the negative consequences that would be expected if he had revolted from his father in 259 BC. Chris Bennett has argued that Ptolemy "the Son" was [[Ptolemy of Telmessus|a son]] of Arsinoe II by Lysimachus.<ref>{{cite web |last1=Bennett |first1=Chris |title=Ptolemy "the son"|url=http://instonebrewer.com/TyndaleSites/Egypt/ptolemies/nios_i_fr.htm|website=Egyptian Royal Genealogy |access-date=10 October 2019}}</ref><ref group=notes>This identification of Ptolemy son of Lysimachus, with Ptolemy "the son" who is attested as Ptolemy II's co-regent is argued in detail by Chris Bennett. Other scholars have identified the co-regent as an illegitimate or otherwise unknown son of Ptolemy II.</ref> Around the time of the rebellion, Ptolemy II legitimised the children of Arsinoe I by having them posthumously adopted by Arsinoe II.<ref name=BArsII/>
 
In the late 250s BC, Ptolemy II arranged the engagement of Ptolemy III to [[Berenice II of Egypt|Berenice]], the sole child of King [[Magas of Cyrene]].<ref>Justin 26.3.2</ref> The decision to single Ptolemy III out for this marriage indicates that, by this time, he was the [[heir presumptive]]. On his father's death, Ptolemy III succeeded him without issue, taking the throne on 28 January 246 BC.<ref name=CBP3/>
 
==Reign==
===Cyrenaica (246 BC)===
[[Image:BerenikeIIOnACoinOfPtolemyIII.jpg|thumb|Gold [[octodrachm]] coin depicting Berenice II.]]
Cyrene had been the first Ptolemaic territory outside Egypt, but Magas had rebelled against Ptolemy II and declared himself king of [[Cyrenaica]] in 276 BC. The aforementioned engagement of Ptolemy III to Berenice had been intended to lead to the reunification of Egypt and Cyrene after Magas' death. However, when Magas died in 250 BC, Berenice's mother Apame refused to honour the agreement and invited an Antigonid prince, [[Demetrius the Fair]] to Cyrene to marry Berenice instead. With Apame's help, Demetrius seized control of the city, but he was assassinated by Berenice.<ref>Justin 26.3.3-6; [[Catullus]] 66.25-28</ref> A republican government, led by two Cyrenaeans named Ecdelus and Demophanes controlled Cyrene for four years.<ref name=H446>{{harvnb|Hölbl|2001|pp=44–46}}</ref>
 
It was only with Ptolemy III's accession in 246 BC, that the wedding of Ptolemy III and Berenice seems to have actually taken place. Ptolemaic authority over Cyrene was forcefully reasserted. Two new port cities were established, named [[Ptolemais (Cyrenaica)|Ptolemais]] and Berenice (modern [[Tolmeita]] and [[Benghazi]]) after the dynastic couple. The cities of Cyrenaica were unified in a League overseen by the king, as a way of balancing the cities' desire for political autonomy against the Ptolemaic desire for control.<ref>{{harvnb|Hölbl|2001|pp=46–47}}</ref>
 
===Third Syrian War (246-241 BC)===
[[File:Coin_of_Seleucus_II_Callinicus_(cropped),_Antioch_mint.jpg|thumb|Coin of Seleucus II Callinicus]]
{{main|Third Syrian War}}
In July 246 BC, [[Antiochus II Theos]], king of the [[Seleucid empire]] died suddenly. By his first wife [[Laodice I]], Antiochus had had a son, [[Seleucus II]], who was about 19 years old in 246 BC. However, in 253 BC, he had agreed to repudiate Laodice and marry Ptolemy III's eldest sister [[Berenice (Seleucid queen)|Berenice Phernophorus]]. By her, he had another son, named Antiochus, who was still an infant in 246 BC. A succession dispute broke out immediately after Antiochus II's death. Ptolemy III quickly invaded Syria in support of his sister and her son, marking the beginning of the Third Syrian War (also known as the Laodicean War).<ref>[https://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Gazetteer/Places/Africa/Egypt/_Texts/BEVHOP/6*.html Bevan]</ref><ref name=H48>{{harvnb|Hölbl|2001|p=48}}</ref>
 
An account of the initial phase of this war, written by Ptolemy III himself, is preserved on the [[Gurob papyrus]]. At the outbreak of war, Laodice and Seleucus were based in western [[Asia Minor]], while Berenice Phernophorus was in [[Antioch]]. The latter quickly seized control of [[Cilicia]] to prevent Laodice from entering Syria. Meanwhile, Ptolemy III marched along the Levantine coast encountering minimal resistance. The cities of [[Seleucia Pieria|Seleucia]] and Antioch surrendered to him without a fight in late autumn.<ref>Gurob Papyrus</ref> At Antioch, Ptolemy III went to the royal palace to plan his next moves with Berenice in person, only to discover that she and her young son had been murdered.<ref>Justin ''Epitome of Pompeius Trogus'' 27.1, [[Polyaenus]] ''Stratagems'' 8.50</ref><ref name=H48/>
 
[[File:Edfu_Tempel_Pronaos_03.JPG|thumb|[[ஓரசு]] கடவுளுக்கு மூன்றாம் தாலமி கட்டிய [[எட்ஃபூ கோயில்]]]]
Rather than accept defeat in the face of this setback, Ptolemy III continued his campaign through Syria and into [[Mesopotamia]], where he conquered [[Babylon]] at the end of 246 or beginning of 245 BC.<ref>[https://www.livius.org/cg-cm/chronicles/bchp-ptolemy_iii/bchp_ptolemy_iii_01.html Ptolemy III chronicle]; [[Appian]], ''Syriaca'' 11.65.</ref> In light of this success, Ptolemy III may have been crowned 'Great King' of Asia.<ref>[[OGIS]] 54 (the 'Adulis inscription').</ref> Early in 245 BC, Ptolemy established a governor of the land 'on the other side' of the [[Euphrates]], indicating an intention to permanently incorporate the region into the Ptolemaic kingdom.<ref name=Jerome/><ref name=H49>{{harvnb|Hölbl|2001|p=49}}</ref>
 
;Egyptian Revolt (245 BC)
[[File:Ptolemy III Euergetes.jpg|thumb|A statue that may represent Ptolemy III Euergetes in Pharaonic guise]]
At this point however, Ptolemy received notice that a revolt had broken out in Egypt and he was forced to return home to suppress it.<ref>Justin 27.1.9; Porphyry ''[[FGrH]]'' 260 F43</ref> By July 245 BC, the Seleucids had recaptured Mesopotamia.<ref>{{harvnb|Hölbl|2001|pp=49–50}}</ref> The Egyptian revolt is significant as the first of a series of native Egyptian uprisings which would trouble Egypt for the next century. One reason for this revolt was the heavy tax-burdens placed on the people of Egypt by Ptolemy III's war in Syria. Furthermore, papyri records indicate that the [[inundation]] of the [[Nile]] river failed in 245 BC, resulting in famine.<ref name=H49/> [[Climate proxy]] studies suggest that this resulted from changes of the [[monsoon]] pattern at the time, resulting from a volcanic eruption which took place in 247 BC.<ref>{{cite web|url=https://www.eurekalert.org/pub_releases/2017-10/fe-vel101317.php|title=Volcanic eruptions linked to social unrest in Ancient Egypt|year=2017|work=EurekAlert}}</ref>
 
{{Location map+ |Egypt|width=300|float=right|relief=1|caption=எகிப்திய நகரங்களில் மூன்றாம் நிறுவிய அமைப்புகள்
After his return to Egypt and suppression of the revolt, Ptolemy III made an effort to present himself as a victorious king in both Egyptian and Greek cultural contexts. Official propaganda, like ''OGIS'' 54, an inscription set up in [[Adulis]], vastly exaggerated Ptolemy's conquests, claiming even [[Bactria]] among his conquests. At the new year in 243 BC, Ptolemy incorporated himself and his wife into the Ptolemaic state cult, to be worshipped as the ''Theoi Euergetai'' (Benefactor Gods), in honour of his restoration to Egypt of statues found in the Seleucid territories, which had been seized by the [[Achaemenid Persia|Persians]].<ref name=Jerome>[[Jerome]], ''Commentary on Daniel'' 11.7-9</ref><ref name=H49/>
 
;End of the war
There may also have been a second theatre to this war in the Aegean. A general [[Ptolemy son of Andromachus]] (possibly an illegitimate son of Ptolemy II) captured [[Ephesus]] from the Seleucids in 246 BC. At an uncertain date around 245 BC, he fought a [[Battle of Andros (246 BC)|sea-battle at Andros]] against [[Antigonus II Gonatas]], King of [[Antigonid Macedonia|Macedon]], in which the Ptolemaic forces were defeated. It appears that he then led an invasion of Thrace, where [[Maroneia]] and [[Enez|Aenus]] were under Ptolemaic control as of 243 BC. He was subsequently assassinated at Ephesus by Thracian soldiers under his control.<ref>''P. Haun'' 6; [[Athenaeus]] ''Deipnosophistae'' 13.593a</ref><ref>{{harvnb|Hölbl|2001|p=50}}</ref>
 
The only further action known from the war is some fighting near [[Damascus]] in 242 BC.<ref>Porphyry ''[[FGrH]]'' 260 F 32.8</ref> Shortly after this, in 241 BC, Ptolemy made peace with the Seleucids, retaining all the conquered territory in Asia Minor and northern Syria. Nearly the whole Mediterranean coast from Maroneia in [[Thrace]] to the [[Gulf of Sidra|Syrtis]] in [[Libya]] was now under Ptolemaic control. One of the most significant acquisitions was Seleucia Pieria, the port of Antioch, whose loss was a significant economic and logistical set-back for the Seleucids.<ref>{{harvnb|Hölbl|2001|pp=50–51}}</ref>
 
===Later reign (241-222 BC)===
;Asia Minor and the Seleucids
The conclusion of the Third Syrian War marked the end of military intervention in the Seleucid territories, but Ptolemy III continued to offer covert financial assistance to the opponents of Seleucus II. From 241 BC, this included [[Antiochus Hierax]], the younger brother of Seleucus II, who rebelled against his brother and established his own separate kingdom in Asia Minor. Ptolemy III sent military forces to support him only when a group of [[Galatians (people)|Galatian]] mercenaries rebelled against him<ref>Porphyry ''[[FGrH]]'' 260 F32.8</ref> but is likely to have supported him more tacitly throughout his conflict with Seleucus. He offered similar support to [[Attalus I]], the dynast of [[Pergamum]], who took advantage of this civil conflict to expand his territories in northwestern Asia Minor. When the Seleucid general [[Achaeus (general)|Achaeus]] was sent in 223 BC to reconquer the territories in Asia Minor that had been lost to Attalus, Ptolemy III sent his son [[Magas of Egypt|Magas]] with a military force to aid Attalus, but he was unable to prevent Attalus' defeat.<ref>{{harvnb|Hölbl|2001|pp=53–4}}</ref>
 
;Mainland Greece and the Cleomenean War
[[File:Map Cleomenean War-en.svg|thumb|Greece around the time of the Cleomenean War]]
Ptolemy III maintained his father's hostile policy to [[Macedonia (ancient kingdom)|Macedonia]]. This probably involved direct conflict with Antigonus II during the Third Syrian War, but after the defeat at Andros in c. 245 BC, Ptolemy III seems to have returned to the policy of indirect opposition, financing enemies of the Antigonids in mainland Greece. The most prominent of these was the [[Achaian League]], a federation of Greek city-states in the [[Peloponnese]] that were united by their opposition to Macedon. From 243 BC, Ptolemy III was the nominal leader (''hegemon'') and military commander of the League<ref>[[Plutarch]] ''Life of Aratus'' 24.4</ref> and supplied them with a yearly payment.<ref>Plutarch ''Life of Aratus'' 41.5</ref> After 240 BC, Ptolemy also forged an alliance with the [[Aetolian League]] in northwest Greece.<ref>[[Frontinus]] ''Stratagems'' 2.6.5; ''P. Haun.'' 6</ref> From 238 to 234 BC, the two leagues waged the [[Demetrian War]] against Macedon with Ptolemaic financial support.<ref>{{harvnb|Hölbl|2001|p=51}}</ref>
 
However, in 229 BC, the [[Cleomenean War]] (229-222 BC) broke out between the Achaian League and [[Cleomenes III]] of [[Sparta]]. As a result, in 226 BC, [[Aratos of Sicyon]] the leader of the Achaian League forged an alliance with the Macedonian king [[Antigonus III Doson]]. Ptolemy III responded by immediately breaking off relations with the Achaian League and redirecting his financial support to Sparta. Most of the rest of the Greek states were brought under the Macedonian umbrella in 224 BC when Antigonus established the "Hellenic League." However Aetolia and Athens remained hostile to Macedon and redoubled their allegiance to Ptolemy III. In Athens, in 224 BC, extensive honours were granted to Ptolemy III to entrench their alliance with him, including the creation of a new [[Phyle#Attic tribes|tribe]] named [[Ptolemais (tribe)|Ptolemais]] in his honour and a new [[deme]] named [[Berenicidae]] in honour of the queen.<ref>[[Pausanias (geographer)|Pausanias]] 1.5.5; [[Stephanus of Byzantium]] sv. Βερενικίδαι</ref> The Athenians instituted a state religious cult in which Ptolemy III and Berenice were worshipped as gods, including a festival, the Ptolemaia. The centre of the cult was the Ptolemaion, which also served as the [[Gymnasium (ancient Greece)|gymnasium]] where the Athenian youth were educated.<ref name=H52>{{harvnb|Hölbl|2001|p=52}}</ref>
 
Cleomenes suffered serious defeats in 223 BC and Ptolemy III abandoned his support for him in the next year - probably as a result of an agreement with Antigonus. Ptolemy III seems to have been unwilling to commit actual troops to Greece, particularly as the threat of renewed war with the Seleucids was looming. Cleomenes was defeated and forced to flee to Alexandria, where Ptolemy III offered him hospitality and promised to help restore him to power.<ref>Plutarch, ''Life of Cleomenes'' 29-32</ref> However, these promises were not fulfilled, and the Cleomenian War would in fact be the last time that the Ptolemies intervened in mainland Greece.<ref name=H52/>
 
;Death
In November or December 222 BC, shortly after Cleomenes' arrival in Egypt and Magas' failure in Asia Minor, Ptolemy III died of natural causes.<ref>[[Polybius]] 2.71.3; Justin 29.1 claims that Ptolemy III was murdered by his son, but this is probably slander.</ref><ref name=CBP3/> He was succeeded by his son [[Ptolemy IV Philopator]] without incident.
 
==Regime==
===Pharaonic ideology and Egyptian religion===
[[File:Edfu_Tempel_Pronaos_03.JPG|thumb|Forecourt of the [[Temple of Horus at Edfu]], constructed under Ptolemy III.]]
 
Ptolemy III built on the efforts of his predecessors to conform to the traditional model of the Egyptian [[Pharaoh]]. He was responsible for the first known example of a series of [[Ptolemaic decrees|decrees]] published as [[Bilingual inscription|trilingual inscriptions]] on massive stone blocks in [[Ancient Greek]], [[Egyptian hieroglyphs]], and [[Demotic (Egyptian)|demotic]]. Earlier decrees, like the [[Satrap stele]] and the [[Mendes stele]] had been in hieroglyphs alone and had been directed at single individual sanctuaries. By contrast, Ptolemy III's [[Canopus decree]] was the product of a special [[synod]] of all the priests of Egypt, which was held in 238 BC. The decree instituted a number of reforms and represents the establishment of a full partnership between Ptolemy III as Pharaoh and the Egyptian priestly elite. This partnership would endure until the end of the Ptolemaic dynasty. In the decree, the Egyptian priesthood praise Ptolemy as a perfect Pharaoh. They emphasise Ptolemy's support of the priesthood, his military success in defending Egypt and in restoring religious artefacts supposedly held by the Seleucids, and his good governance, especially an incident when Ptolemy imported, at his own expense, a vast amount of grain to compensate for a weak [[inundation]]. The rest of the decree consists of reforms to the priestly orders (''phylai''). The decree also added a [[leap day]] to the [[Egyptian calendar]] of 365 days, and instituted related changes in festivals. Ptolemy's infant daughter Berenice died during the synod and the stele arranges for her deification and ongoing worship. Further decrees would be issued by priestly synods under Ptolemy's successors. The best-known examples are the [[Decree of Memphis]], about 218 BC, passed by his son, [[Ptolemy IV]], as well as the famous [[Rosetta Stone]] erected by [[Ptolemy V Epiphanes|Ptolemy Epiphanes]], his grandson, in 196 BC.
 
The earlier Ptolemies had followed the lead of [[Alexander the Great]] in prioritising the worship of [[Amun]], worshipped at [[Karnak]] in [[Thebes, Egypt|Thebes]] among the Egyptian deities. With Ptolemy III the focus shifted strongly to [[Ptah]], worshipped at [[Memphis, Egypt|Memphis]]. Ptah's earthly avatar, the [[Apis bull]] came to play a crucial role in royal new year festivals and coronation festivals. This new focus is referenced by two elements of Ptolemy III's [[Ancient Egyptian royal titulary|Pharaonic titulary]]: his [[Ancient Egyptian royal titulary|nomen]] which included the phrase ''Mery-Ptah'' (beloved of Ptah), and his [[golden Horus name]], ''Neb khab-used mi ptah-tatenen'' (Lord of the Jubilee-festivals as well as Ptah Tatjenen).<ref>{{harvnb|Holbl|2001|pp=80–81}}</ref>
{{Location map+ |Egypt|width=300|float=right|relief=1|caption=Sites of construction work under Ptolemy III
|places=
{{Location map~|Egypt|lat=31.2|long=29.916667|label=[[Alexandriaஅலெக்சாந்திரியா]]|position=left}}
{{Location map~|Egypt|lat=31.3|long=30.083333|label=[[Canopus, Egypt|Canopus]]கனோபஸ்|position=top}}
{{Location map~|Egypt|lat=30.966667|long=31.25|label=[[Sebennytos]]செபென்னிடோஸ்|position=right}}
{{Location map~|Egypt|lat=24.977778|long=32.873333|label=[[Edfuஎட்ஃபூ கோயில்|எட்ஃபூ]]|position=}}
{{Location map~|Egypt|lat=25.716667|long=32.65|label=[[Medamud]]மெதாமூத்|position=left}}
{{Location map~|Egypt|lat=25.3|long=32.55|label=[[Esna]]எஸ்னா |position=left}}
{{Location map~|Egypt|lat=25.718611|long=32.658611|label=[[Karnakகர்னக்]]|position=right}}
{{Location map~|Egypt|lat=24.020833|long=32.889444|label=[[Philae]]பிலோ|position=}}
}}
Ptolemy III financed construction projects at temples across Egypt. The most significant of these was the [[Temple of Horus at Edfu]], one of the masterpieces of ancient Egyptian temple architecture and now the best-preserved of all Egyptian temples. Ptolemy III initiated construction on it on 23 August 237 BC.<ref name=H867/> Work continued for most of the Ptolemaic dynasty; the main temple was finished in the reign of his son, Ptolemy IV, in 231 BC, and the full complex was only completed in 142 BC, during the reign of [[Ptolemy VIII Physcon|Ptolemy VIII]], while the reliefs on the great pylon were finished in the reign of [[Ptolemy XII]]. Other construction work took place at a range of sites, including (from north to south):
* [[Serapeum]] at [[Alexandria]]
* Temple of Osiris at [[Canopus, Egypt|Canopus]];<ref name=H867/>
* Decorative work on the Temple of Isis at [[Behbeit El Hagar]], near [[Sebennytos]];<ref name=H867>{{harvnb|Holbl|2001|pp=86–87}}</ref>
* A sacred lake in the [[Temple of Montu (Medamud)|Temple of Montu]] at [[Medamud]];<ref name=H867/>
* The [[Pylon (architecture)|Gateway]] of Ptolemy III in the [[Temple of Khonsu]] and decorative work on the Temple of Opet at [[Karnak]] [[Thebes, Egypt|Thebes]].<ref name=H867/><ref>{{cite book |last1=Wilkinson |first1=Richard H. |title=The Complete Temples of Ancient Egypt |url=https://archive.org/details/completetempleso00wilk |url-access=registration |date=2000 |publisher=Thames & Hudson |location=London |isbn=9780500283967 |page=[https://archive.org/details/completetempleso00wilk/page/163 163]}}</ref>
* Temple of [[Khnum]] at [[Esna]]
* A birth house at the Temple of Isis at [[Philae]].<ref name=H867/>
 
===Scholarship and culture===
Ptolemy III continued his predecessor's sponsorship of scholarship and literature. The [[Library of Alexandria|Great Library]] in the [[Musaeum]] was supplemented by a second library built in the [[Serapeum of Alexandria|Serapeum]]. He was said to have had every book unloaded in the Alexandria docks seized and copied, returning the copies to their owners and keeping the originals for the Library.<ref>[[Galen]] ''Commentary on the Epidemics'' 3.17.1.606</ref> It is said that he borrowed the official manuscripts of [[Aeschylus]], [[Sophocles]], and [[Euripides]] from [[Athens]] and forfeited the considerable deposit he paid for them in order to keep them for the Library rather than returning them. The most distinguished scholar at Ptolemy III's court was the polymath and geographer [[Eratosthenes]], most noted for his remarkably accurate calculation of the [[History of geodesy#Hellenic world|circumference of the world]]. Other prominent scholars include the mathematicians [[Conon of Samos]] and [[Apollonius of Perga|Apollonius of Perge]].<ref name=H635>{{harvnb|Hölbl|2001|pp=63–65}}</ref>
 
===Red Sea trade===
Ptolemy III's reign was also marked by trade with other contemporaneous polities. In the 1930s, excavations by Mattingly at a fortress close to [[Port Dunford]] (the likely [[Nikon (Somalia)|Nikon]] of antiquity) in present-day southern [[Somalia]] yielded a number of Ptolemaic coins. Among these pieces were 17 copper coins from the reigns of Ptolemy III to [[Ptolemy V Epiphanes|Ptolemy V]], as well as late [[Roman Empire|Imperial Rome]] and [[Mamluk Sultanate (Cairo)|Mamluk Sultanate]] coins.<ref name="Temporini977">{{cite book|editor1=Hildegard Temporini |title=Politische Geschichte: (Provinzien und Randvölker: Mesopotamien, Armenien, Iran, Südarabien, Rom und der Ferne Osten)], Part 2, Volume 9 |date=1978 |publisher=Walter de Gruyter |isbn=3110071754 |page=977 |url=https://www.google.com/books?id=Ig0_4HeMh-AC |access-date=1 November 2014}}</ref>
 
==Marriage and issue==
Ptolemy III married his cousin [[Berenice II of Egypt|Berenice of Cyrene]] in 244/243 BC. Their children were:
 
{| class="wikitable"
|-
!Name!!Image!!Birth!!Death!!Notes
|-
|[[Arsinoe III]]||[[File:Dinastia_tolemaica,_arsinoe_III,_octodracma,_204-203_ac_ca.JPG|90px]]|| 246/5 BC || 204 BC|| Married her brother Ptolemy IV in 220 BC.
|-
|[[Ptolemy IV Philopator]]||[[File:Octadrachm Ptolemy IV BM CMBMC33.jpg|90px]]||May/June 244 BC||July/August 204 BC|| King of Egypt from 222–204 BC.
|-
|A son|| ||July/August 243 BC||Perhaps 221 BC||Name unknown, possibly 'Lysimachus'. He was probably killed in or before the political purge of 221 BC.<ref>[http://instonebrewer.com/TyndaleSites/Egypt/ptolemies/lysimachus_ii_fr.htm Lysimachus] by Chris Bennett</ref>
|-
|Alexander || ||September/October 242 BC ||Perhaps 221 BC||He was probably killed in or before the political purge of 221 BC.<ref>[http://instonebrewer.com/TyndaleSites/Egypt/ptolemies/alexander_fr.htm Alexander] by Chris Bennett</ref>
|-
|[[Magas of Egypt|Magas]]|| ||November/December 241 BC ||221 BC||Scalded to death in his bath by Theogos or Theodotus, at the orders of Ptolemy IV.<ref>[http://instonebrewer.com/TyndaleSites/Egypt/ptolemies/magas_ii_fr.htm Magas] by Chris Bennett</ref>
|-
| Berenice || ||January/February 239 BC||February/March 238 BC||Posthumously deified on 7 March 238 BC by the [[Canopus Decree]], as Berenice Anasse Parthenon (Berenice, mistress of virgins).<ref>[http://instonebrewer.com/TyndaleSites/Egypt/ptolemies/berenice_b_fr.htm Berenice] by Chris Bennett</ref>
|}
 
==See also==
* [[History of Ptolemaic Egypt]]
* [[Ptolemais (disambiguation)|Ptolemais]] - towns and cities named after members of the Ptolemaic dynasty.
 
==Notes==
{{reflist|group=notes}}
 
==மேற்கோள்கள்==
==References==
{{Reflist}}
 
===ஆதார நூற்பட்டியல்===
===Bibliography===
<!-- Please order books alphabetically by the author's last name -->
* {{Cite book |title=Chronicles of the Pharaohs: the reign-by-reign record of the rulers and dynasties of ancient Egypt |last=Clayton |first=Peter A. |year=2006 |publisher=Thames & Hudson |isbn=0-500-28628-0 |ref=Clayton06}}
*{{cite book |last1=Hölbl |first1=Günther |title=A History of the Ptolemaic Empire |date=2001 |publisher=Routledge |location=London & New York |isbn=0415201454 |pages=143–152 & 181–194}}
 
==வெளி இணைப்புகள்==
==External links==
* [https://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Gazetteer/Places/Africa/Egypt/_Texts/BEVHOP/6*.html Ptolemy Euergetes&nbsp;I at LacusCurtius] — (Chapter&nbsp;VI of E.&nbsp;R&nbsp;Bevan's ''House of Ptolemy'', 1923)
* [https://web.archive.org/web/20050408021226/http://www.tyndale.cam.ac.uk/Egypt/ptolemies/ptolemy_iii.htm Ptolemy III] — (Royal Egyptian Genealogy)
"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/3109698" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது