மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர், தமிழ்நாடு: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு

* [[சீர்மரபினர்]]
* [[இந்திய நடுவண் அரசு அறிவித்துள்ள இதர பிற்படுத்தப்பட்டவர்களின் பட்டியல் – தமிழ்நாடு]]
* [[பட்டியல் சாதிகள் மற்றும் பட்டியல் பழங்குடிகள்]]
* [[பிற்படுத்தப்பட்டோர்]]
* [[பிற்படுத்தப்பட்டவர்களில் மேல்நிலையினர் பொருளாதார சமூகவாய்ப்பு பெற்றவர்கள்|கிரீமிலேயர்]]
* [[மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர், தமிழ்நாடு|மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர்]]
* [[இதர பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர்]]
* [[பட்டியல் சாதியினரும் பட்டியல் பழங்குடியினரும்|பட்டியல் சமூகத்தினரும் பட்டியல் பழங்குடியினரும்]]
*[[பொருளாதாரத்தில் நலிந்த பிரிவினர்]]
*[[முன்னேறிய வகுப்பினர்]]
*[[ஜம்மு காஷ்மீரில் இட ஒதுக்கீடு]]
* [[தமிழ்நாடு அரசு இடவொதுக்கீட்டு பட்டியல்|தமிழக சாதிகள் பட்டியல்]]
 
"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/3144437" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது