"வார்ப்புரு:கோவிட்-19 பெருந்தொற்று தரவுகள்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

வார்ப்புரு புதுப்பித்தல் *** இருக்கும் உரை மேலெழுதப்பட்டது ***
(வார்ப்புரு புதுப்பித்தல் *** இருக்கும் உரை மேலெழுதப்பட்டது ***)
(வார்ப்புரு புதுப்பித்தல் *** இருக்கும் உரை மேலெழுதப்பட்டது ***)
!scope="row" |[[File:Flag of Mexico.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" |[[2020 மெக்சிக்கோவில் கொரோனாவைரசுத் தொற்று|மெக்சிக்கோ]]
|2,361364,874617
|218,657928<!-- This is the number of deaths that is published by the Secretaria of Health. Other sources might show around 300,000 இறப்புகள். -->
|1,881884,818008
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{cite web|title=Covid-19 Mexico|url=https://coronavirus.gob.mx/datos/|language=es|publisher=Instituciones del Gobierno de México|access-date=89 May 2021}}</ref><!--<ref>{{Cite web|url=https://iigeamx.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/3fdd85b0db24466e9783e2c16e40265e|website=ArcGIS Dashboards|title=Panel de Monitoreo COVID-19 (SARS-CoV2) en México por IIGEA A.C.|lang=es}}</ref><ref>{{cite web|url=https://www.gob.mx/salud/documentos/datos-abiertos-152127|title=Datos Abiertos – Dirección General de Epidemiología|publisher=Secretaría de Salud, Gobierno de México|language=es}}</ref>-->
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Ukraine.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|Excluding cases from the [[political status of Crimea|disputed]] [[Sevastopol]]. Cases in these territories are included in the Russian total.
|Excluding cases from the unrecognized [[இலுகன்சுக் நகரம்|இலுகன்சுக்]] People's Republics.}}</ref>
|2,114119,138510
|46,200393
|1,750759,570751
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{Cite web|language=uk|publisher=[[Maksym Stepanov]]|title=За весь час пандемії в Україні |url=https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/922730541603275923281054881557|date=89 May 2021|access-date=89 May 2021}}</ref><ref>{{cite web|title=Coronavirus epidemic monitoring system|url=https://covid19.rnbo.gov.ua/|access-date=89 May 2021|publisher=National Security and Defense Council of Ukraine}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Peru.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[பெரு]]
|1,839845,465056
|63,519826
|1,786793,855390
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{cite news |url=https://covid19.minsa.gob.pe/sala_situacional.asp|title=Sala Situacional COVID-19 Perú |author=Ministry of Health (Peru)|language=es|date=78 May 2021}}</ref><ref>{{cite news |url=https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/491859491941-minsa-casos-confirmados-por-coronavirus-covid-19-ascienden-a-1-839845-465056-en-el-peru-comunicado-n-518519|title=Minsa: Casos confirmados por coronavirus COVID-19 ascienden a 1 839845 465056 en el Perú (Comunicado N°518519)|website=gob.pe|language=es|date=78 May 2021|access-date=89 May 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Indonesia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of Pakistan.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[2020 பாக்கித்தானில் கொரோனாவைரசுத் தொற்று|பாக்கித்தான்]]
|854858,240026
|18,797915
|752757,712281
|<!--Please do not replace the following sources with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as these primary sources are more reliable--><!--Please simply comment out the following sources if removing the citations, as these are government sources, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{cite web|url=http://covid.gov.pk/|title=COVID-19 Situation|website=covid.gov.pk |publisher=Government of Pakistan|access-date=89 May 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Portugal.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" |[[File:Flag of Bolivia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" |[[பொலிவியா]]
|314317,190547
|13,151205
|258260,068438
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{cite web|url=https://www.boliviasegura.gob.bo/|title=Datos Oficiales|website=Bolivia Segura |language=es|date=68 May 2021|access-date=79 May 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Palestine.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|211,572
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{cite web|url=https://tablerocovid.mspas.gob.gt/|title=Coronavirus|language=es|publisher=Ministerio de Salud Pública (Guatemala)|date=7 May 2021|access-date=8 May 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Honduras (2008 Olympics).svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[ஒண்டுராசு]]
|219,288
|5,585617
|81,160382
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{cite web|url=https://twitter.com/saludhn|title=Secretaría de Salud|publisher=Secretary of Health (Honduras)|website=Twitter|language=es|date=78 May 2021|access-date=89 May 2021}}</ref><ref>{{cite web|url=https://covid19honduras.org/|title=Coronavirus en Honduras|publisher=Secretaria de Salud de Honduras|language=es-hn|access-date=89 May 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Armenia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|189,739
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{cite web|url=https://www.gub.uy/sistema-nacional-emergencias/pagina-embebida/visualizador-casos-coronavirus-covid-19-uruguay|title=Visualizador de casos coronavirus COVID-19 en Uruguay|website=Sistema Nacional de Emergencias|language=es|access-date=9 May 2021}}</ref><ref>{{cite web|url=https://www.gub.uy/sistema-nacional-emergencias/comunicacion/comunicados|title=Comunicados|website=Sistema Nacional de Emergencias|language=es|access-date=9 May 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Honduras (2008 Olympics).svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[ஒண்டுராசு]]
|218,330
|5,585
|81,160
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{cite web|url=https://twitter.com/saludhn|title=Secretaría de Salud|publisher=Secretary of Health (Honduras)|website=Twitter|language=es|date=7 May 2021|access-date=8 May 2021}}</ref><ref>{{cite web|url=https://covid19honduras.org/|title=Coronavirus en Honduras|publisher=Secretaria de Salud de Honduras|language=es-hn|access-date=8 May 2021}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Qatar.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" |[[File:Flag of Bahrain.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" |[[2020 பகுரைனில் கொரோனாவைரசுத் தொற்று|பகுரைன்]]
|186187,403905
|674678
|173174,036357
|<ref>{{cite web |url=https://healthalert.gov.bh/en/category/daily-covid-19-report |title=Daily COVID-19 Report |publisher=Ministry of Health (Bahrain)|date=78 May 2021|access-date=89 May 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Libya.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of Thailand.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[2020 தாய்லாந்தில் கொரோனாவைரசுத் தொற்று|தாய்லாந்து]]
|8183,274375
|382399
|5153,419605
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{cite web|url=https://www.bangkokpost.com/specials/covid19/|title=COVID-19 Outbreak|publisher=Bangkok Post |date=3 May 2021|access-date=3 May 2021}}</ref><!--Do not change this citation!--><ref>{{cite web|url=https://twitter.com/thaimoph|title=ไทยรู้สู้โควิด|publisher=Ministry of Health (Thailand)|website=Twitter|language=th|date=3 May 2021|access-date=3 May 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of El Salvador.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[எல் சால்வடோர்]]
|70,225255
|2,146150
|65,778
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{cite web|url=https://covid19.gob.sv/|title=SITUACIÓN NACIONAL|language=es|website=covid19.gob.sv|publisher=Ministry of Health (El Salvador)|date=68 May 2021|access-date=79 May 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Mozambique.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Mongolia.svg{{#ifeq:|1949|[[Category:Pages with tracked country data flag variants|Mongolia]]}}|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[மங்கோலியா]]
|44,016820
|160162
|2931,984373
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{cite web|url=https://covid19mongolia.mn/en/|title=Mongolian COVID-19 Coronavirus Tracker|website=covid19mongolia.mn|publisher=Ministry of Health (Mongolia)|date=89 May 2021|access-date=89 May 2021}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Uganda.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|80
|25,753
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{cite web|url=https://covid19.health.gov.mv/dashboard|title=COVID-19 Statistics Dashboard|publisher=Ministry of Health (Maldives)|date=78 May 2021|access-date=79 May 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Sudan.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|12,154
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following sources if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{Cite web|title=Haiti: Covid-19 Sitiyasyon maladi a nan peyi dayiti|url=https://www.mspp.gouv.ht|access-date=6 May 2021|publisher=Ministère de la Santé Publique et de la Population du Republique d'Haiti}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Trinidad and Tobago.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[டிரினிடாட் மற்றும் டொபாகோ|டிரினிடாட்<br/>டொபாகோ]]
|13,122
|203
|9,044126
|<ref>{{cite web|url=https://health.gov.tt/covid-19-update-thursday-06th-may-2021|title=Trinidad and Tobago COVID-19 (Novel Coronavirus) UPDATE#716 |access-date=89 May 2021 |website=health.gov.tt}}</ref><ref>{{cite web|title=Ministry of Health, Trinidad & Tobago: COVID-19 Tracker|url=https://experience.arcgis.com/experience/59226cacd2b441c7a939dca13f832112/|url-status=live|access-date=89 May 2021|website=experience.arcgis.com|via=ArcGIS Dashboards}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Togo.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|11,580
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following sources if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{cite web|url=https://covid19.gouv.tg/|title=Situation au Togo|trans-title=Situation in Togo|language=fr|website=covid19.gouv.tg|publisher=Government of Togo|date=7 May 2021|access-date=8 May 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Trinidad and Tobago.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[டிரினிடாட் மற்றும் டொபாகோ|டிரினிடாட்<br/>டொபாகோ]]
|12,720
|196
|9,044
|<ref>{{cite web|url=https://health.gov.tt/covid-19-update-thursday-06th-may-2021|title=Trinidad and Tobago COVID-19 (Novel Coronavirus) UPDATE#716 |access-date=8 May 2021 |website=health.gov.tt}}</ref><ref>{{cite web|title=Ministry of Health, Trinidad & Tobago: COVID-19 Tracker|url=https://experience.arcgis.com/experience/59226cacd2b441c7a939dca13f832112/|url-status=live|access-date=8 May 2021|website=experience.arcgis.com|via=ArcGIS Dashboards}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Belize.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Suriname.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[சுரிநாம்]]
|1011,933020
|214
|9,694728
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{Cite web|url=https://covid-19.sr/|title=COVID-19|website=COVID SURINAME|access-date=89 May 2021|language=nl}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of the Bahamas.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of Bonaire.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[பொனெய்ர்]]
|1,551554
|17
|1,516
|<ref>{{cite web|url=https://www.facebook.com/openbaarlichaamBonaire/photos/pcb.988327968369609/988895474979525989537634915309/|title=Numbers Bonaire COVID-19|via=Openbaar Lichaam Bonaire on Facebook|date=78 May 2021|access-date=79 May 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Mauritius.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
1,21,939

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/3144688" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது