"வார்ப்புரு:கோவிட்-19 பெருந்தொற்று தரவுகள்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

வார்ப்புரு புதுப்பித்தல் *** இருக்கும் உரை மேலெழுதப்பட்டது ***
(வார்ப்புரு புதுப்பித்தல் *** இருக்கும் உரை மேலெழுதப்பட்டது ***)
(வார்ப்புரு புதுப்பித்தல் *** இருக்கும் உரை மேலெழுதப்பட்டது ***)
| Including cases from the [[political status of Crimea|disputed]] [[Sevastopol]].
| Excluding cases from the ''டயமண்ட் பிரின்சசு'' cruise ship, which are classified as "on an international conveyance".}}}}
|4,871880,843262
|112113,992326<!-- This is the number of deaths that is published by the task force. Other sources might show at least 200,000 இறப்புகள். -->
|4,488496,615132
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{cite web |url=https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/|script-title=ru:Оперативные данные |trans-title=Operational data as of 0809 May 11:00|website=Стопкоронавирус.рф|language=ru |access-date=89 May 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of the United Kingdom.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of the Philippines.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[2020 பிலிப்பீன்சில் கொரோனாவைரசுத் தொற்று|பிலிப்பீன்சு]]
|1,094101,849990
|18,269472
|1,013022,204224
|<!--Please do not replace the following sources with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as these primary sources are more reliable--><!--Please simply comment out the following sources if removing the citations, as these are government sources, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{cite web |url=https://doh.gov.ph/bulletin|title=COVID-19 Case Bulletin|publisher=Department of Health (Philippines)|access-date=89 May 2021}}</ref><ref>{{cite web |url=https://ncovtracker.doh.gov.ph/|title=COVID-19 Tracker|publisher=Department of Health (Philippines)|access-date=89 May 2021}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Romania.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" |[[File:Flag of Estonia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" |[[எசுத்தோனியா]]
|124125,901126
|1,195201
|115,699907
|<ref>{{cite web |url=https://koroonakaart.ee/en |title=Information about Coronavirus disease COVID-19 |access-date=89 May 2021|publisher=Estonian Health Board}}</ref><ref>{{cite web |url=https://www.terviseamet.ee/et/koroonaviirus/koroonaviiruse-andmestik |title=Koroonaviiruse andmestik|publisher=Estonian Health Board |access-date=89 May 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Algeria.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of Rwanda.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[உருவாண்டா]]
|25,539586
|338
|24,050119
|<ref>{{cite web|url=https://www.rbc.gov.rw/index.php?id=707|title=Covid-19 Rwanda Cases|publisher=Rwanda Biomedical Centre|access-date=30 April 2021}}</ref><ref>{{cite tweet|author=Rwanda Ministry of Health |user=RwandaHealth |number= 13907771268031569921391132089555238912 |date=78 May 2021 |title=Amakuru Mashya Update}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Gabon.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of Mauritania.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[மூரித்தானியா]]
|18,613636
|456
|17,847865
|<ref>{{Cite web|date=18 April 2021|title=Mauritania COVID-19 Situation Report 2021-04-18AR|url=https://www.sante.gov.mr/?fbclid=IwAR1d-wLzt_3TRTjrMf2iDfcGMz8Zb7aQELyiOaCjqU8_j0AomKXefW3emig|website=Ministère de la Santé Mauritania}}</ref><ref>{{Cite web|date=78 May 2021|title=حالة اليوم|url=https://www.facebook.com/MSMauritanie/photos/a.109982187291684/296121778677723296846948605206/|website=Ministère de la Santé du Mauritania via Facebook}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Eswatini.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of Burkina Faso.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[புர்க்கினா பாசோ]]
|13,368377
|162
|13,131135
|<ref>{{Cite web |url=https://www.facebook.com/sigbf226/|title=Service d'Information du Gouvernement – Burkina Faso |website=www.facebook.com |language=fr |date=78 May 2021 |access-date=89 May 2021}}</ref><ref>{{cite web |url=https://www.sig.gov.bf/actualites/details?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=1162&cHash=59f18f0279bed4d4ecda28a619751bb0|title=Maladie à coronavirus : 00 nouveaux cas confirmés, 08 guérisons et 00 décès à la date du 02 mai 2021|publisher=Service d'Information du Gouvernement du Burkina Faso|access-date=5 May 2021 |language=fr}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Haiti.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[குவாம்]]{{efn|name=TheodoreRoosevelt|'''Guam''' and '''USS ''Theodore Roosevelt''''' {{olist|list_style_type=none<!--List style type: none (1 note) or decimal (2 or more notes)-->
|Cases for the வானூர்தி தாங்கிக் கப்பல்<br/>''தியொடோர் ரோசவெல்ட்'', currently docked at Guam, are reported separately.}}}}
|8,034036
|139
|7,789
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref name=":1p3a" /><ref>{{Cite web|url=https://ghs.guam.gov/jic-release-no-661662-eleventwo-327166-test-positive-covid-19-modernavaccination-shipmentand-arrivestesting-dphssschedulefood-issues-guidancecommodities|title=JIC RELEASE NO. 660661|date=89 May 2021|access-date=89 May 2021|website=ghs.guam.gov}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Benin.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of Niger.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[நைஜர்]]
|5,313319
|192
|4,882885
|<!--<ref>{{cite web|url=https://coronavirus.ne/|title=Situation du coronavirus|website=coronavirus.ne|date=22 February 2021|access-date=3 March 2021}}</ref>--><ref>{{Cite web|url=https://www.sante.gouvne.org/coronna-covid-19/|title=Press release from the Minister of Public Health|date=2021-04-29|access-date=2021-05-01|website=Niger Ministry of Public Health}}</ref><ref>{{cite web|url=https://www.facebook.com/MinSanteNiger/photos/a.114090640239554/306288177686465306905074291442|title=Communiqué du 0708/05/2021|lang=fr|via=Ministère de la Santé du Niger on Facebook|date=78 May 2021|access-date=89 May 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of San Marino.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Barbados.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[பார்படோசு]]
|3,931933
|45
|3,847852
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following sources if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{cite web|url=https://gisbarbados.gov.bb/blog/covid-19-update-two2-new-cases-165-recoveriesdischarged/|title=COVID-19 Update: Two2 New Cases, 165 RecoveriesDischarged|publisher=Barbados GIS|date=78 May 2021|access-date=89 May 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Comoros.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|3,069
||<ref>{{cite web|url=https://www.covid19usvi.com/|title=COVID-19|publisher=USVI Department of Health|access-date=4 May 2021}}</ref><ref>{{cite web|url=https://www.vi.gov/governor-bryan-ends-beach-curfew-eases-covid-19-restrictions-for-restaurants/|title=Governor Bryan Ends Beach Curfew, Eases COVID-19 Restrictions for Restaurants|publisher=Government of the United States Virgin Islands|access-date=27 April 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of East Timor.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[கிழக்குத் திமோர்]]
|3,111
|4
|1,596605
|<ref>{{cite web|url=http://www.tatoli.tl/en/2021/04/11/timor-leste-adds-38-new-local-covid-19-cases/|title=Timor-Leste adds 38 new local covid-19 தொற்றுகள்|publisher=Tatoli|agency=Agência Noticiosa de Timor-Leste|date=11 April 2021|access-date=12 April 2021}}</ref><ref>{{cite web|url=https://covid19.gov.tl/en/dashboard/|title=[Current Situation] COVID-19 தொற்றுகள் in Timor-Leste|publisher=COVID-19 Timor-Leste Dashboard|date=78 May 2021|access-date=79 May 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Liechtenstein.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|2,858
|<ref>{{Cite web|url=https://www.regierung.li/coronavirus|title=Ministerium für Gesellschaft|language=de|date=8 May 2021|access-date=8 May 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of East Timor.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[கிழக்குத் திமோர்]]
|2,965
|4
|1,596
|<ref>{{cite web|url=http://www.tatoli.tl/en/2021/04/11/timor-leste-adds-38-new-local-covid-19-cases/|title=Timor-Leste adds 38 new local covid-19 தொற்றுகள்|publisher=Tatoli|agency=Agência Noticiosa de Timor-Leste|date=11 April 2021|access-date=12 April 2021}}</ref><ref>{{cite web|url=https://covid19.gov.tl/en/dashboard/|title=[Current Situation] COVID-19 தொற்றுகள் in Timor-Leste|publisher=COVID-19 Timor-Leste Dashboard|date=7 May 2021|access-date=7 May 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Artsakh.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of New Zealand.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[நியூசிலாந்து]]
|2,284286<!--Excluding the number of probable cases.-->
|26
|2,233<!--Subtract 356 from the government total to exclude the number of probable case recoveries.-->
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{cite web|url=https://covid19.govt.nz/updates-and-resources/latest-updates/|title=COVID-19 – Latest updates|website=covid19.govt.nz|publisher=Government of New Zealand|date=5 May 2021|access-date=5 May 2021}}</ref><ref>{{cite web|url=https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-current-situation/covid-19-current-cases|title=COVID-19 – current cases|publisher=Ministry of Health (New Zealand)|date=89 May 2021|access-date=89 May 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Sint Maarten.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Mauritius.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[மொரிசியசு]]
|1,240246
|17
|1,121123
|<ref>{{cite web|url=https://www.covid19mu.com|title=COVID-19 Updates & News in Mauritius|website=covid19mu.com|publisher=Ministry of Health and Wellness (Mauritius)|date=89 May 2021|access-date=89 May 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Laos.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[தைவான்]]{{efn|'''தைவான்'''{{olist|list_style_type=none<!-- list style type: none (1 note) or decimal (2 or more notes) -->
| Including cases from the [[COVID-19 pandemic on naval ships#ROCS Pan Shi|ROCS ''Pan Shi'']].<ref>{{cite web|url=https://www.cdc.gov.tw/Bulletin/Detail/i0-54lgvzDnflRoKMFr7Rg?typeid=9|script-title=zh:新增1例感染源調查中COVID-19病例,及1例本土COVID-19病例|publisher=Taiwan Centers for Disease Control|date=8 May 2021|access-date=8 May 2021}}</ref><!--The claim that Taiwan includes mainland China is not realistic. Do not add again.-->}}}}
|1,183184
|12
|1,082089
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{cite web|url=https://www.cdc.gov.tw/en|title=COVID-19 (SARS-CoV-2 Infection)|publisher=Taiwan Centers for Disease Control|date=89 May 2021|access-date=89 May 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flugzeugträger_Silhouette.svg|23x15px|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of the Northern Mariana Islands.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[வடக்கு மரியானா தீவுகள் <!-- Do not abbreviate this portion! Thanks. -->]]
|168169
|2
|32
|<ref>{{Cite web|date=15 October 2020|title=CNMI COVID-19 Dashboard|url=https://cnmichcc.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/4061b674fc964efe84f7774b7979d2b5|access-date=26 April 2021}}</ref><ref>{{Cite web|title=Northern Mariana Islands (Commonwealth of the): WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard|url=https://covid19.who.int/region/wpro/country/mp|access-date=19 May 2021|website=covid19.who.int}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Grenada.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
1,24,402

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/3144716" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது