"வார்ப்புரு:கோவிட்-19 பெருந்தொற்று தரவுகள்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

வார்ப்புரு புதுப்பித்தல் *** இருக்கும் உரை மேலெழுதப்பட்டது ***
(வார்ப்புரு புதுப்பித்தல் *** இருக்கும் உரை மேலெழுதப்பட்டது ***)
(வார்ப்புரு புதுப்பித்தல் *** இருக்கும் உரை மேலெழுதப்பட்டது ***)
|Cases for the வானூர்தி தாங்கிக் கப்பல்<br/>''தியொடோர் ரோசவெல்ட்'', currently docked at Guam, are reported separate from national figures but included in the Navy's totals.
|There is also one case reported from [[Guantanamo Bay Naval Base]] not included in any other nation or territory's counts.<ref>{{Cite web|url=https://www.navy.mil/submit/display.asp?story_id=112454|title=Naval Station Guantanamo Bay Announces Positive COVID-19 Case|publisher=Naval Station Guantanamo Bay, Cuba Public Affairs|website=www.navy.mil|language=en|access-date=3 April 2020}}</ref> Since April 2020, the [[United States Department of Defense]] has directed all bases, including Guantanamo Bay, to not publish case statistics.<ref name="DoD stop"/>}}|name=|group=}}
|<!-- DO NOT REMOVE -->{{formatnum:{{Sum|3311781933120904<!-- US overall aggregate -->|-238793<!-- Puerto Rico -->|-8023<!-- Guam -->|-31<!-- Northern Mariana Islands -->|-3005<!-- U.S. Virgin Islands -->}}}}<!-- Add overall US figure and then negative figures for overseas territories. Do not use comma, these figures will be added automatically. -->
|<!-- DO NOT REMOVE -->{{formatnum:{{Sum|590020590041<!-- US overall aggregate -->|-2367<!-- Puerto Rico -->|-139<!-- Guam -->|-2<!-- Northern Mariana Islands -->|-26<!-- U.S. Virgin Islands -->}}}}<!-- Add overall US figure and then negative figures for overseas territories and probable deaths. Do not use commas, these figures will be added automatically. -->
| data-sort-value="-1" |{{Color|grey|No data}}
|<ref name=":1p3a">{{cite web|title=COVID-19/Coronavirus Real Time Updates With Credible Sources in US and Canada|url=https://coronavirus.1point3acres.com/en|website=1point3acres|access-date=9 May 2021}}</ref>
|Figures for total confirmed cases and total deaths include data from both hospital and nursing home (ESMS: établissements sociaux et médico-sociaux).<ref name="gov-fr"/>
}}|name=|group=}}
|5,767777,959087
|106,277392<!-- DO NOT update France data from JHU CSSE or Worldometer; DO NOT add deaths in EHPAD, they are already included -->
| data-sort-value="-1" |{{Color|grey|No data}}
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref name="gov-fr">{{cite web|title=info coronavirus covid-19|url=https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/carte-et-donnees|access-date=89 May 2021|work=Gouvernement.fr|language=fr}}</ref><ref name="SPF">{{cite web|url=https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/coronavirus-chiffres-cles-et-evolution-de-la-covid-19-en-france-et-dans-le-monde|title=COVID-19 : bilan et chiffres clés en France|work=www.santepubliquefrance.fr|language=fr |access-date=89 May 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Turkey.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|Including cases from the [[Status of the Golan Heights|disputed]] [[கோலான் குன்றுகள்]].
|Excluding cases from the [[COVID-19 pandemic in the State of Palestine|Occupied Palestinian Territories]].}}}}
|838,886892
|6,376377
|831,480
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{cite web|script-title=he:נגיף הקורונה בישראל – תמונת מצב כללית|trans-title=Corona virus in Israel|url=https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general|language=he|access-date=9 May 2021}}</ref>
!scope="row"|[[File:Flag of Lebanon.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[லெபனான்]]
|532,269839
|7,460486
|481,968
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{cite web|url=https://corona.ministryinfo.gov.lb/|script-title=ar:الجمهورية اللبنانية – وزارة اﻹعلام – الموقع الرسمي لمتابعة أخبار فيروس الكورونا في لبنان|language=ar-lb|publisher=Ministry of Information (Lebanon)|date=89 May 2021|access-date=89 May 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Morocco.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of Greece.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[கிரேக்கம் (நாடு)|கிரேக்கம்]]
|360362,577004
|1011,978029
| data-sort-value="-1" |{{Color|grey|No data}}
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{cite web|url=https://covid19.gov.gr/covid19-live-analytics/|script-title=el:Δεδομένα για τον κορωνοϊό στην Ελλάδα - Τελευταία Ενημέρωση|trans-title=Coronavirus data in Greece - Latest Update|script-website=el:Υπουργείο Υγείας|language=el|publisher=Government of Greece|date=89 May 2021|access-date=89 May 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Croatia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[கசக்கஸ்தான்]]
|342,589<!-- excluding pneumonia cases as they are counted separately from totals -->
|3,889913<!-- use the new source directly from the Kazakh government, as Kazinform source did not update deaths daily -->
|297,268<!-- from Kazinform source -->
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{cite web|url=https://www.coronavirus2020.kz/|script-title=ru:Ситуация с коронавирусом официально |language=ru|website=coronavirus2020.kz|publisher=Kazinform|date=89 May 2021|access-date=9 May 2021}}</ref><ref>{{cite web |url=https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press?lang=kk|script-title=kk:Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі|language=kk |publisher=Ministry of Health (Kazakhstan)|access-date=9 May 2021 }}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Azerbaijan.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of the Dominican Republic.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[டொமினிக்கன் குடியரசு]]
|269270,958600
|3,517523
|230231,975081
|<ref>{{cite web|url=https://dominicantoday.com/|title=Homepage|work=Dominican Today|date=79 May 2021|access-date=79 May 2021}}</ref><!--<ref>{{cite web|url=https://www.msp.gob.do/web/Transparencia/publicaciones-oficiales/#1581015902933-aa1d7cea-38d6|title=Publicaciones Oficiales|language=es|work=Ministerio de Salud Pública (Dominican Republic)|date=23 April 2020|access-date=23 April 2020}}</ref>-->
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Costa Rica.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of Guatemala.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[குவாத்தமாலா]]
|234235,883098
|7,717733
|212213,814641
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{cite web|url=https://tablerocovid.mspas.gob.gt/|title=Coronavirus|language=es|publisher=Ministerio de Salud Pública (Guatemala)|date=89 May 2021|access-date=9 May 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Honduras (2008 Olympics).svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|187,665
|<ref>{{cite web|url=https://covid19.patria.org.ve/estadisticas-venezuela/|title=Estadísticas Venezuela|language=es|work=MPPS COVID Patria|date=7 May 2021|access-date=8 May 2021}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Oman.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" |[[2020 ஓமானில் கொரோனாவைரசுத் தொற்று|ஓமான்]]
|201,350
|2,083120
|184,647
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{cite web|url=https://covid19.moh.gov.om/#/home|title=Covid-19 தொற்றுகள் in Oman|publisher=Ministry of Health (Oman)|date=79 May 2021|access-date=79 May 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Bosnia and Herzegovina.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|164,717
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><!--<ref>{{cite web|url=https://www.klix.ba/koronavirus-u-bih|title=Koronavirus u BiH|publisher=Klix|language=bs}}</ref>--><ref>{{cite web|url=http://mcp.gov.ba/?lang=en|title=COVID-19 in Bosnia and Herzegovina|publisher=Ministry of Civil Affairs of Bosnia and Herzegovina|date=7 May 2021|access-date=7 May 2021}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Oman.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" |[[2020 ஓமானில் கொரோனாவைரசுத் தொற்று|ஓமான்]]
|199,344
|2,083
|181,696
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{cite web|url=https://covid19.moh.gov.om/#/home|title=Covid-19 தொற்றுகள் in Oman|publisher=Ministry of Health (Oman)|date=7 May 2021|access-date=7 May 2021}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Bahrain.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" |[[2020 பகுரைனில் கொரோனாவைரசுத் தொற்று|பகுரைன்]]
|187,905
|678681
|174,357
|<ref>{{cite web |url=https://healthalert.gov.bh/en/category/daily-covid-19-report |title=Daily COVID-19 Report |publisher=Ministry of Health (Bahrain)|date=89 May 2021|access-date=9 May 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Libya.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|117,423
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following sources if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{cite web|url=http://ncov.mohw.go.kr/en/|title=Coronavirus Disease-19, Republic of Korea |website=ncov.mohw.go.kr|publisher=Ministry of Health and Welfare (South Korea)|access-date=9 May 2021}}</ref><ref>{{cite web |url=https://www.kdca.go.kr/board/board.es?mid=a30402000000&bid=0030|title=Press Release|website=cdc.go.kr|publisher=Korea Disease Control and Prevention Agency|access-date=9 May 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Sri Lanka.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[2020 இலங்கையில் கொரோனாவைரசுத் தொற்று|இலங்கை]]
|125,906
|786
|104,463
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{cite web|url=https://hpb.health.gov.lk/covid19-dashboard/|title=COVID-19 : Live Situational Analysis Dashboard of Sri Lanka|publisher=Health Promotion Bureau (Sri Lanka)|date=59 May 2021|access-date=69 May 2021}}</ref><ref>{{cite web|url=http://www.epid.gov.lk/web/index.php?lang=en|title=Epidemiology Unit|publisher=Ministry of Health (Sri Lanka)|date=9 May 2021|access-date=9 May 2021}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Estonia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|115,907
|<ref>{{cite web |url=https://koroonakaart.ee/en |title=Information about Coronavirus disease COVID-19 |access-date=9 May 2021|publisher=Estonian Health Board}}</ref><ref>{{cite web |url=https://www.terviseamet.ee/et/koroonaviirus/koroonaviiruse-andmestik |title=Koroonaviiruse andmestik|publisher=Estonian Health Board |access-date=9 May 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Sri Lanka.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[2020 இலங்கையில் கொரோனாவைரசுத் தொற்று|இலங்கை]]
|124,966
|786
|104,463
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{cite web|url=https://hpb.health.gov.lk/covid19-dashboard/|title=COVID-19 : Live Situational Analysis Dashboard of Sri Lanka|publisher=Health Promotion Bureau (Sri Lanka)|date=5 May 2021|access-date=6 May 2021}}</ref><ref>{{cite web|url=http://www.epid.gov.lk/web/index.php?lang=en|title=Epidemiology Unit|publisher=Ministry of Health (Sri Lanka)|date=9 May 2021|access-date=9 May 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Algeria.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|Includes cases on the [[COVID-19 pandemic on cruise ships#MS Braemar|MS ''Braemar'']].
|Excluding cases from [[குவாண்டானமோ விரிகுடா]], which is governed by the United States.}}</ref>
|114115,912981
|722732
|108109,448363
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{cite web|url=http://www.sld.cu/|title=Nota informativa sobre la COVID-19 en Cuba|trans-title=Information note on COVID-19 in Cuba|language=es|publisher=Ministerio de Salud (Cuba)|date=28 April 2021|access-date=29 April 2021}}</ref><ref>{{cite tweet|number= 13910340028285747201391404388070182913 |title=Coronavirus en Cuba|trans-title=Coronavirus in Cuba|user=MINSAPCuba|language=es|date=89 May 2021|access-date=89 May 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Kosovo.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of El Salvador.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[எல் சால்வடோர்]]
|70,255380
|2,150154
|65,778921
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{cite web|url=https://covid19.gob.sv/|title=SITUACIÓN NACIONAL|language=es|website=covid19.gob.sv|publisher=Ministry of Health (El Salvador)|date=89 May 2021|access-date=9 May 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Mozambique.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of Jamaica.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[ஜமேக்கா]]
|46,588708
|803806
|22,148268
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{cite web|url=https://jamcovid19.moh.gov.jm/|title=COVID-19|publisher=Ministry of Health and Wellness (Jamaica)|date=78 May 2021|access-date=89 May 2021}}</ref><ref>{{cite web|url=https://www.moh.gov.jm/updates/coronavirus/covid-19-clinical-management-summary/|title=COVID-19 Clinical Management Summary|publisher=Ministry of Health and Wellness (Jamaica)|date=78 May 2021|access-date=89 May 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Côte d'Ivoire.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Senegal.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[செனிகல்]]
|40,621692
|1,116119
|39,316384
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{cite web|url=http://www.sante.gouv.sn/Pr%C3%A9sentation/coronavirus-riposte-%C3%A0-l%C3%A9pid%C3%A9mie-tableau-r%C3%A9capitulatif-des-dons-en-esp%C3%A8ces|title=Coronavirus : Riposte à l&#039;épidémie : Tableau Récapitulatif des dons"|language=fr|publisher=Ministry of Health and Social Action (Senegal)|date=69 May 2021|access-date=79 May 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Madagascar.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[மடகாசுகர்]]
|38,641874
|701716
|28,868
|<ref>{{cite web |url=http://www.sante.gov.mg/ministere-sante-publique/category/coronavirus/|title=Situation Covid-19|publisher=Ministry of Public Health (Madagascar)|date=28 April 2021|access-date=28 April 2021}}</ref><ref>{{Cite web |url=https://covid19.who.int/region/afro/country/mg|title=Madagascar: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard|website=covid19.who.int|access-date=89 May 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Zimbabwe.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of Cape Verde.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[கேப் வர்டி]]
|26,111441
|232
|2223,718037
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{cite web|url=https://covid19.cv/|title=Situação Atual |trans-title=Current Situation |language=pt |website=covid19.cv |date=89 May 2021 |access-date=89 May 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Rwanda.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of Eswatini.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[எசுவாத்தினி]]
|18,477480
|671
|17,777783
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Note that the official Twitter account of the government of Eswatini is a reliable source for Swazi public health news as per WP:TWITTER--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{cite tweet|number=1391075838121160705 1391441760522588162 |title=COVID-19 Update|user=EswatiniGovern1|date=89 May 2021|access-date=89 May 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Abkhazia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of The Gambia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[காம்பியா]]
|5,925929
|175
|5,547598
|<ref>{{cite web|url=https://www.moh.gov.gm/covid-19-report/|title=The Gambia COVID-19 Outbreak Situational Report|publisher=Ministry of Health (The Gambia)|date=56 May 2021|access-date=69 May 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Niger.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Chad.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[சாட்]]
|4,874877
|171
|4,647649
|<ref>{{Cite web|url=https://covid19.who.int/region/afro/country/td|title=WHO daily Report|website=www.who.int|access-date=20 April 2021}}</ref><ref>{{cite web|url=https://www.facebook.com/ministeresantetchad/photos/a.597628504017561/11555538715583521156165621497177/|title=COMMUNIQUÉ N* 386387 DE LA COORDINATION NATIONALE DE RIPOSTE SANITAIRE|lang=fr|via=Ministère de la Santé Publique du Tchad on Facebook|date=89 May 2021|access-date=89 May 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Saint Lucia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Burundi.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[புருண்டி]]
|4,149177
|6
|773
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following sources if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{Cite web|title=Burundi: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard|url=https://covid19.who.int/region/afro/country/bi|access-date=89 May 2021|website=covid19.who.int|language=en}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Sierra Leone.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of Guinea-Bissau.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[கினி-பிசாவு]]
|3,736741
|67
|3,338398
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following sources if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{Cite web |url=https://dadosbissau.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/85cd1b7a80b94c4dbc32302006374a83|title=Dashboard Bissau Covid|website=Dados Bissau|language=pt|access-date=28 May 2021}}</ref><ref>{{Cite web|url=https://accovid.com/index.php/2021/04/26/boletim-epidemiologico-semanal-de-19-a-25-de-abril-de-2021-nr-34/|title=BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL DE 19 a 25 DE ABRIL DE 2021 Nr.34|website=Alto Comissariado para a Covid-19|access-date=27 April 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Vietnam.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[வியட்நாம்]]
|3,245332
|35
|2,602
|<!--Please do not replace this source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{cite web|url=https://ncov.moh.gov.vn/|title=Trang Tin Về Dịch Bệnh Viêm Đường Hô Hấp Cấp Covid-19|trans-title=Covid-19 Acute Respiratory Disease News Page|language=vi|publisher=[[Ministry of Health (Vietnam)]]|date=9 May 2021|access-date=9 May 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of South Ossetia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|3,173
|<!-- Keep official source --><ref>{{Cite web|url=http://www.gov.je:80/Health/Coronavirus/Pages/CoronavirusCases.aspx|title=Coronavirus (COVID-19) cases| publisher=States of Jersey|access-date=5 May 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Vietnam.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[வியட்நாம்]]
|3,245
|35
|2,602
|<!--Please do not replace this source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{cite web|url=https://ncov.moh.gov.vn/|title=Trang Tin Về Dịch Bệnh Viêm Đường Hô Hấp Cấp Covid-19|trans-title=Covid-19 Acute Respiratory Disease News Page|language=vi|publisher=[[Ministry of Health (Vietnam)]]|date=9 May 2021|access-date=9 May 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of the United States Virgin Islands.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of Bonaire.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[பொனெய்ர்]]
|1,554555
|17
|1,516519
|<ref>{{cite web|url=https://www.facebook.com/openbaarlichaamBonaire/photos/pcb.988327968369609/989537634915309990046798197726/|title=Numbers Bonaire COVID-19|via=Openbaar Lichaam Bonaire on Facebook|date=89 May 2021|access-date=9 May 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Laos.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
1,21,711

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/3145036" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது