"வார்ப்புரு:கோவிட்-19 பெருந்தொற்று தரவுகள்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

வார்ப்புரு புதுப்பித்தல் *** இருக்கும் உரை மேலெழுதப்பட்டது ***
(வார்ப்புரு புதுப்பித்தல் *** இருக்கும் உரை மேலெழுதப்பட்டது ***)
(வார்ப்புரு புதுப்பித்தல் *** இருக்கும் உரை மேலெழுதப்பட்டது ***)
!scope="row"|[[File:Flag of Italy.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[2020 இத்தாலியில் கொரோனாவைரசுத் தொற்று|இத்தாலி]]
|4,102111,921210
|122,694833
|3,590604,107523
|<!--Note: this ArcGIS map has been provided to the public by the civil protection department of Italy, and is therefore a government source--><!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{Cite web|title=COVID-19 ITALIA|trans-title=COVID-19 ITALY|url=https://opendatadpc.maps.arcgis.com/apps/dashboards/b0c68bce2cce478eaac82fe38d4138b1|access-date=89 May 2021 |website=opendatadpc.maps.arcgis.com|publisher=Protezione Civile|language=it}}</ref><!--<ref>{{cite web |title=Ministero della Salute – Nuovo coronavirus |url=http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus |website=www.salute.gov.it |access-date=27 April 2021|language=IT}}</ref>-->
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Spain.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" |[[File:Flag of Hungary.svg{{#ifeq:|1940|[[Category:Pages with tracked country data flag variants|Hungary]]}}|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" |[[அங்கேரி]]
|790791,564709
|28,504602
|561568,119329
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{cite web|date=89 May 2021|url=https://koronavirus.gov.hu/#/|url-status=live|access-date=89 May 2021|work=koronavirus.gov.hu|title=Tájékoztató oldal a koronavírusról}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Bangladesh.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|Including cases in the [[Political status of Western Sahara|disputed]] [[மேற்கு சகாரா]] territory controlled by Morocco.
|Excluding the [[List of states with limited recognition|''de facto state'']] of the [[COVID-19 pandemic in the Sahrawi Arab Democratic Republic|Sahrawi Arab Democratic Republic]].}}</ref>
|513,628864
|9,064072
|500,540914
|<ref>{{cite web|url=http://www.covidmaroc.ma/Pages/AccueilAR.aspx|title=Le Portail Officiel du Coronavirus au Maroco|language=fr|work=Ministère de la santé|access-date=89 May 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Malaysia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of Tunisia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[தூனிசியா]]
|319320,512813
|11,350429
|276277,198497
|<!-- Keep government source: --><ref>{{cite web|url=https://www.facebook.com/santetunisie.rns.tn/photos/pcb.41110052156052184114236985282041/41110049089385824114236688615404/|title=The main figures|lang=ar|via=Ministère de la santé وزارة الصحة (Tunisia) on Facebook|date=89 May 2021|access-date=89 May 2021}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Bolivia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of Slovenia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[சுலோவீனியா]]
|245246,793084
|4,286293
|data-sort-value="-1" |{{Color|grey|No data}}
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{cite web |url=https://www.rtvslo.si/stevilke/statisticni-pregled-koronavirusa-v-sloveniji/517212 |title=Statistični pregled koronavirusa v Sloveniji |trans-title=Statistical review of coronavirus in Slovenia |lang=sl |website=www.rtvslo.si |date=89 May 2021 |access-date=89 May 2021}}</ref><ref>{{cite web |url=https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/ |title=Coronavirus disease COVID-19 |publisher=Ministry of Health (Slovenia) |date=7 May 2021 |access-date=7 May 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Egypt.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Libya.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[லிபியா]]
|179,697970
|3,063070
|165166,931340
|<ref>{{cite web|url=https://ncdc.org.ly/Ar/libyan-covid-19-dashboard/|script-title=ar:البوابة الجغرافية لمراقبة انتشار فيروس كورونا في ليبيا|trans-title=The geographical portal to monitor the spread of the corona virus in Libya|language=ar|publisher=National Centre of Disease Control (Libya)|date=79 May 2021|access-date=79 May 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Nigeria.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of North Macedonia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[மாக்கடோனியக் குடியரசு]]<!-- Please do not rename! -->
|153154,891026
|5,079093
|137,664962
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><!--<ref>{{cite web|url=https://koronavirus.gov.mk/stat|title=Latest information on COVID-19 and measures for prevention of spreading issued by the Government|publisher=Ministry of Health (North Macedonia)|access-date=29 November 2020}}</ref>--><ref>{{cite web|url=https://gdi-sk.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/2096bd4b051b42948ac3f5747e80c3a5|title=Real-time Coronavirus condition in North Macedonia|language=mk-MK|website=gdi.net|access-date=89 May 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Myanmar.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of Algeria.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[அல்சீரியா]]
|123,692900
|3,315321
|86,149280
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><!--<ref>{{cite web|title=COVID-19 : Carte épidémiologique|url=http://covid19.sante.gov.dz/carte/|publisher=Ministry of Health, Population, and Hospital Reform (Algeria)|lang=fr-DZ|date=25 April 2021|access-date=25 April 2021}}</ref>--><ref>{{cite web|url=https://www.coronavirus-statistiques.com/stats-pays/coronavirus-nombre-de-cas-en-algerie/|title=Coronavirus nombre de cas en Algérie|website=coronavirus-statistiques.com|date=78 May 2021|access-date=89 May 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Latvia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|112,854
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government Twitter account, and other messages on the same account likely will be referenced again in the future --><ref>{{cite web |url=https://covid19.gov.lv/covid-19/covid-19-statistika/covid-19-izplatiba-latvija |title=Covid-19 izplatība Latvijā |trans-title=Distribution of Covid-19 in Latvia |website=covid19.gov.lv |language=lv |date=8 May 2021 |access-date=8 May 2021}}</ref><ref>{{cite web |url=https://www.spkc.gov.lv/lv/covid-19-statistika |title=Covid-19 Statistika |trans-title=Covid-19 Statistics |website=www.spkc.gov.lv |publisher=Slimību Profilakses un Kontroles Centrs (Centre for Disease Prevention and Control) |language=lv |date=8 May 2021 |access-date=8 May 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Puerto Rico.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[புவேர்ட்டோ ரிக்கோ]]
|118119,857206<!--Use confirmed cases only, not probable cases.-->
|2,367372
| data-sort-value="-1" |{{Color|grey|No data}}
|<!-- <ref>{{cite web|title=Salud reporta 96 casos adicionales de coronavirus en Puerto Rico|url=https://nelpr.com/2020/07/05/salud-reporta-96-casos-adicionales-de-coronavirus/|date=5 July 2020|website=Noticias en Línea PR|access-date=5 July 2020}}</ref> --><ref>{{cite web|url=https://covid19datos.salud.gov.pr/|title=Covid-19 en Cifras en Puerto Rico [Estadísticas]|trans-title=Covid-19 in Figures in Puerto Rico [Statistics]|language=es|publisher=Departamento de Salud de Puerto Rico|date=89 May 2021|access-date=89 May 2021}}</ref><!--Note: 1point3acres includes probable cases in their Puerto Rico count <ref name=":1p3a"/>--><ref>{{cite web|url=https://bioseguridad.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/3bfb64c9a91944bc8c41edd8ff27e6df|title=Puerto Rico COVID-19|language=es|website=bioseguridad.maps.arcgis.com|date=12 April 2021|access-date=12 April 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Norway.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|88,952
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><!-- <ref>[https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/dags--og-ukerapporter/dags--og-ukerapporter-om-koronavirus/ FHI: Dags- og ukerapporter om koronavirussykdom (covid-19)] ''www.fhi.no''</ref> --><ref name="VG">{{cite web |url=https://www.vg.no/spesial/2020/corona/ |title=Live: Corona-viruset sprer seg i Norge og verden |first1=Av Sondre |last1=Nilsen |first2=Oda Leraan |last2=Skjetne |first3=Yasmin |last3=Sfrintzeris |first4=Hanna Haug |last4=Røset |first5=Carina |last5=Hunshamar |first6=Sofie |last6=Fraser |first7=Ole |last7=Løkkevik |name-list-style=vanc |website=VG Nett |access-date=9 May 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Puerto Rico.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[புவேர்ட்டோ ரிக்கோ]]
|118,857<!--Use confirmed cases only, not probable cases.-->
|2,367
| data-sort-value="-1" |{{Color|grey|No data}}
|<!-- <ref>{{cite web|title=Salud reporta 96 casos adicionales de coronavirus en Puerto Rico|url=https://nelpr.com/2020/07/05/salud-reporta-96-casos-adicionales-de-coronavirus/|date=5 July 2020|website=Noticias en Línea PR|access-date=5 July 2020}}</ref> --><ref>{{cite web|url=https://covid19datos.salud.gov.pr/|title=Covid-19 en Cifras en Puerto Rico [Estadísticas]|trans-title=Covid-19 in Figures in Puerto Rico [Statistics]|language=es|publisher=Departamento de Salud de Puerto Rico|date=8 May 2021|access-date=8 May 2021}}</ref><!--Note: 1point3acres includes probable cases in their Puerto Rico count <ref name=":1p3a"/>--><ref>{{cite web|url=https://bioseguridad.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/3bfb64c9a91944bc8c41edd8ff27e6df|title=Puerto Rico COVID-19|language=es|website=bioseguridad.maps.arcgis.com|date=12 April 2021|access-date=12 April 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Cuba.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|2,114
|85
|1,959962
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{cite web|url=https://www.facebook.com/164280647325112/photos/a.347331779019997/1257136324706200/|title=Liberia COVID-19 Daily Case Update By County|via=National Public Health Institute of Liberia (NPHIL) on Facebook|date=67 May 2021|access-date=79 May 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Saint Vincent and the Grenadines.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
1,21,768

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/3145065" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது