ஆபிரிக்க அமெரிக்கர்: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு