"வார்ப்புரு:கோவிட்-19 பெருந்தொற்று தரவுகள்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

வார்ப்புரு புதுப்பித்தல் *** இருக்கும் உரை மேலெழுதப்பட்டது ***
(வார்ப்புரு புதுப்பித்தல் *** இருக்கும் உரை மேலெழுதப்பட்டது ***)
(வார்ப்புரு புதுப்பித்தல் *** இருக்கும் உரை மேலெழுதப்பட்டது ***)
! scope="row" |[[File:Flag of the Czech Republic.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[செக் குடியரசு]]
|1,673,017219
|30,362363
|1,639,698849
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web||title=Aktuálně o koronaviru|url=https://koronavirus.mzcr.cz/|access-date=2829 July 2021|publisher=Ministry of Health of the Czech Republic|language=cs}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Chile.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of Canada (Pantone).svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[2020 கனடாவில் கொரோனாவைரசுத் தொற்று|கனடா]]{{Efn|'''கனடா''' {{olist|list_style_type=none|On 17 July 2020, [[கியூபெக்]], Canada, revised its criteria on recoveries. The Institut national de santé publique claims that "the previous method resulted in 'significant underestimations' of recovered cases."<ref>{{#invoke:cite web||first=Maryam |last=Shah|title=88% of Canada's coronavirus cases are considered recovered|date=17 July 2020|url=https://globalnews.ca/news/7190163/canada-coronavirus-cases-july-17/|access-date=18 July 2020|website=Global News|archive-date=18 July 2020|archive-url=https://archive.is/bBR5U}}</ref> This change resulted in a drop of active cases nationwide, from a total of 27,603 on 16 July to 4,058 on 17 July.<ref>{{#invoke:cite news||last1=Forani |first1=Jonathan |title=Active coronavirus cases in Canada plummet as Quebec changes recovery criteria |url=https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/active-coronavirus-cases-in-canada-plummet-as-quebec-changes-recovery-criteria-1.5028586 |access-date=18 July 2020 |work=CTV News |archive-url=https://archive.is/39YUf |archive-date=18 July 2020}}</ref>}}}}
|1,427428,920683
|26,560570
|1,396,198646
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite news||url=https://www.ctvnews.ca/mobile/health/coronavirus/tracking-every-case-of-covid-19-in-canada-1.4852102|title=Tracking every case of COVID-19 in Canada|publisher=CTV News|date=2829 July 2021|access-date=2829 July 2021}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Bangladesh.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Austria.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[ஆஸ்திரியா]]
|657658,501004
|10,737
|641642,880229
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following sources if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.ots.at/pressemappe/54/bundesministerium-fuer-inneres |title=Bundesministerium für Inneres: Aktuelle Zahlen zum Corona-Virus|language=de|publisher=[[Federal Ministry of the Interior (Austria)|Innenministerium]]|access-date=2829 July 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Morocco.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of Croatia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[குரோவாசியா]]
|362363,841227
|8,247250
|353,623901
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web ||url=https://www.koronavirus.hr/en|title=Službena stranica Vlade|publisher=Croatian Institute of Public Health|access-date=2729 July 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Guatemala.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
<li>As of 24 March 2020, the Norwegian Institute of Public Health estimates that between '''7,120''' and '''23,140''' Norwegians are infected with the coronavirus.<ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.nrk.no/norge/folkehelseinstituttet-mener-23.000-kan-vaere-smittet-1.14958149|title=FHI: 23.000 kan være koronasmittet|first=Mette|last=Kristensen|name-list-style=vanc |date=24 March 2020|publisher=NRK}}</ref></li>
</ul></div>}}}}
|136,541723
|799
|88,952
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><!-- <ref>[https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/dags--og-ukerapporter/dags--og-ukerapporter-om-koronavirus/ FHI: Dags- og ukerapporter om koronavirussykdom (covid-19)] ''www.fhi.no''</ref> --><ref name="VG">{{#invoke:cite web| |url=https://www.vg.no/spesial/2020/corona/ |title=Live: Corona-viruset sprer seg i Norge og verden |first1=Av Sondre |last1=Nilsen |first2=Oda Leraan |last2=Skjetne |first3=Yasmin |last3=Sfrintzeris |first4=Hanna Haug |last4=Røset |first5=Carina |last5=Hunshamar |first6=Sofie |last6=Fraser |first7=Ole |last7=Løkkevik |name-list-style=vanc |website=VG Nett |access-date=2829 July 2021}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Estonia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|33,982
|<!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><!--Do not change this citation!--><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://www.facebook.com/sahhagovmt/photos/a.102565371462015/387506379634578/|title=Official COVID-19 figures|date=28 July 2021|access-date=28 July 2021|publisher=Ministry of Health (Malta)}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Australia (converted).svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[ஆத்திரேலியா]]{{efn|'''ஆத்திரேலியா'''{{olist|list_style_type=none<!--List style type: none (1 note) or decimal (2 or more notes)-->
|Excluding the cases from ''டயமண்ட் பிரின்சசு'' cruise ship which are classified as "on an international conveyance". Ten cases, including one fatality recorded by the Australian government.
}}}}
|33,473732
|922
|data-sort-value="-1" |{{Color|grey|No data}}
|<!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||title=Coronavirus (COVID-19) current situation and case numbers|url=https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert/coronavirus-covid-19-current-situation-and-case-numbers|publisher=Australian Government Department of Health|date=2829 July 2021|access-date=2829 July 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Cape Verde.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|32,879
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19.cv/|title=Situação Atual|trans-title=Current Situation|language=pt |website=covid19.cv|date=28 July 2021|access-date=29 July 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Australia (converted).svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[ஆத்திரேலியா]]{{efn|'''ஆத்திரேலியா'''{{olist|list_style_type=none<!--List style type: none (1 note) or decimal (2 or more notes)-->
|Excluding the cases from ''டயமண்ட் பிரின்சசு'' cruise ship which are classified as "on an international conveyance". Ten cases, including one fatality recorded by the Australian government.
}}}}
|33,473
|921
|data-sort-value="-1" |{{Color|grey|No data}}
|<!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||title=Coronavirus (COVID-19) current situation and case numbers|url=https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert/coronavirus-covid-19-current-situation-and-case-numbers|publisher=Australian Government Department of Health|date=28 July 2021|access-date=28 July 2021}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Fiji.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" |[[பிஜி]]
|2627,196497
|218227
|6,706951
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=http://www.health.gov.fj|title=COVID-19 Updates|publisher=[[Ministry of Health and Medical Services (Fiji)|Ministry of Health and Medical Services]]|date=2829 July 2021|access-date=2829 July 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Syria.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Hong Kong.svg|22px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[2020 ஆங்காங்கில் கொரோனாவைரசுத் தொற்று|ஆங்காங்]]
|11,981983
|212
|11,735747
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://chp-dashboard.geodata.gov.hk/covid-19/en.html|title=Coronavirus Disease (COVID-19) in HK|publisher=Department of Health|location=Hong Kong|date=2829 July 2021|access-date=2829 July 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Djibouti.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[குவாம்]]{{efn|name=TheodoreRoosevelt|'''Guam''' and '''USS ''Theodore Roosevelt''''' {{olist|list_style_type=none<!--List style type: none (1 note) or decimal (2 or more notes)-->
|Cases for the வானூர்தி தாங்கிக் கப்பல்<br/>''தியொடோர் ரோசவெல்ட்'', currently docked at Guam, are reported separately.}}}}
|8,522529
|143
|8,325327
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref name=":1p3a" /><ref>{{#invoke:cite web||url=https://ghs.guam.gov/jic-release-no-735736-eightguam-397reaches-testoperation-positiveliberate-covidguam-19goal-updatedeo-covidno-192021-16-effect-july-vaccination30-andseven-testing358|title=JIC RELEASE NO. 735736|date=2829 July 2021|access-date=2829 July 2021|website=ghs.guam.gov}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Benin.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of Comoros.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[கொமொரோசு]]
|4,024025
|147
|3,864
|<!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><!--<ref>{{#invoke:cite news||url=https://stopcoronavirus.km/|title=Pandémie COVID -19/ Union des Comores Communiqué N°148|access-date=9 March 2021}}</ref>--><ref>{{#invoke:cite web||author=Coordination Comores Contre COVID-19|url=https://www.facebook.com/111330413896638/photos/a.112019167161096/359478672415143360251465671197/|title=Pandémie COVID -19/ Union des Comores Communiqué N°304305|date=2728 July 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Liechtenstein.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|அர்ட்சாக்{{efn|name="Nagorno-Karabakh"|'''Artsakh'''{{olist|list_style_type=none<!--List style type: none (1 note) or decimal (2 or more notes)-->
|Cases from this [[List of states with limited recognition|''de facto state'']] are not counted by [[அசர்பைஜான்]].}}}}
|2,943944
|31
|337
|<ref>{{#invoke:cite news| |script-title=ru:В Арцахе подтвержденоподтвержден 5один новыхновый случаевслучай заражения COVID-19|trans-title=5One new casescase of COVID-19 infection confirmed in Artsakh|url=https://armenpress.am/rus/news/10592561059353/|work=Armenpress|date=2829 July 2021|language=ru}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Monaco.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
1,27,914

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/3207060" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது