"வார்ப்புரு:கோவிட்-19 பெருந்தொற்று தரவுகள்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

வார்ப்புரு புதுப்பித்தல் *** இருக்கும் உரை மேலெழுதப்பட்டது ***
(வார்ப்புரு புதுப்பித்தல் *** இருக்கும் உரை மேலெழுதப்பட்டது ***)
(வார்ப்புரு புதுப்பித்தல் *** இருக்கும் உரை மேலெழுதப்பட்டது ***)
|Including cases in the [[Political status of Western Sahara|disputed]] [[மேற்கு சகாரா]] territory controlled by Morocco.
|Excluding the [[List of states with limited recognition|''de facto state'']] of the [[COVID-19 pandemic in the Sahrawi Arab Democratic Republic|Sahrawi Arab Democratic Republic]].}}</ref>
|597606,876871
|9,665697
|550552,882983
|<ref>{{#invoke:cite web||url=http://www.covidmaroc.ma/Pages/AccueilAR.aspx|title=Le Portail Officiel du Coronavirus au Marocco|language=fr|work=Ministère de la santé|access-date=2829 July 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Tunisia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of Greece.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[கிரேக்கம் (நாடு)|கிரேக்கம்]]
|485487,015709
|12,902191
|data-sort-value="-1" |{{Color|grey|No data}}
|<!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19.gov.gr/covid19-live-analytics/|script-title=el:Δεδομένα για τον κορωνοϊό στην Ελλάδα - Τελευταία Ενημέρωση |trans-title=Coronavirus data in Greece - Latest Update|script-website=el:Υπουργείο Υγείας|language=el|publisher=Government of Greece|date=2829 July 2021|access-date=2829 July 2021}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Ecuador.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" |[[File:Flag of Bulgaria.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" |[[பல்காரியா]]
|424,079295
|18,203205
|398,335388
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/1-352-sa-novodiagnosticiranite-s-covid-19-lica-u-n/|script-title=bg:1 352 са новодиагностицираните с COVID-19 лица у нас през изминалото днонощие|lang=bg |trans-title=1,352 people have been newly diagnosed with COVID-19 in Bulgaria in the past 24 hours |publisher=Ministry of Health (Bulgaria)|date=11 April 2021|access-date=12 April 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||url=https://coronavirus.bg/|title=COVID-19 in Bulgaria|website=coronavirus.bg|date=2829 July 2021|access-date=2829 July 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Georgia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|372,721
|<!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web| |url=https://www.gub.uy/sistema-nacional-emergencias/pagina-embebida/visualizador-casos-coronavirus-covid-19-uruguay|title=Visualizador de casos coronavirus COVID-19 en Uruguay|publisher=Sistema Nacional de Emergencias|language=es|access-date=29 July 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Cuba.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[கியூபா]]<ref group="lower-alpha">'''கியூபா'''{{olist|list_style_type=decimal<!--List style type: none (1 note) or decimal (2 or more notes)-->
|Includes cases on the [[COVID-19 pandemic on cruise ships#MS Braemar|MS ''Braemar'']].
|Excluding cases from [[குவாண்டானமோ விரிகுடா]], which is governed by the United States.}}</ref>
|366,985
|2,560628
|320,242
|<!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=http://www.sld.cu/|title=Nota informativa sobre la COVID-19 en Cuba|trans-title=Information note on COVID-19 in Cuba|language=es|publisher=Ministerio de Salud (Cuba)|date=2829 July 2021|access-date=2829 July 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite tweet||number=14203963845246730251420768384636145667|title=Coronavirus en Cuba|trans-title=Coronavirus in Cuba|user=MINSAPCuba|language=es|date=2829 July 2021|access-date=2829 July 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Croatia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|314,439
|<!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://tablerocovid.mspas.gob.gt/|title=Coronavirus|language=es|publisher=Ministerio de Salud Pública (Guatemala)|date=27 July 2021|access-date=29 July 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Cuba.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[கியூபா]]<ref group="lower-alpha">'''கியூபா'''{{olist|list_style_type=decimal<!--List style type: none (1 note) or decimal (2 or more notes)-->
|Includes cases on the [[COVID-19 pandemic on cruise ships#MS Braemar|MS ''Braemar'']].
|Excluding cases from [[குவாண்டானமோ விரிகுடா]], which is governed by the United States.}}</ref>
|358,378
|2,560
|312,169
|<!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=http://www.sld.cu/|title=Nota informativa sobre la COVID-19 en Cuba|trans-title=Information note on COVID-19 in Cuba|language=es|publisher=Ministerio de Salud (Cuba)|date=28 July 2021|access-date=28 July 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite tweet||number=1420396384524673025|title=Coronavirus en Cuba|trans-title=Coronavirus in Cuba|user=MINSAPCuba|language=es|date=28 July 2021|access-date=28 July 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Azerbaijan.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of Rwanda.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[உருவாண்டா]]
|6667,987902
|771776
|44,769791
|<ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.rbc.gov.rw/index.php?id=707|title=Covid-19 Rwanda Cases|publisher=Rwanda Biomedical Centre|access-date=2729 July 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite tweet||author=Rwanda Ministry of Health|user=RwandaHealth|number=1420131789851566082 1420496788935610374 |date=2728 July 2021|title=Amakuru Mashya Update}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Singapore.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of Jamaica.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[ஜமேக்கா]]
|52,322504
|1,182
|46,911938
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://jamcovid19.moh.gov.jm/|title=COVID-19|publisher=Ministry of Health and Wellness (Jamaica)|date=14 June 2021|access-date=14 June 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.moh.gov.jm/updates/coronavirus/covid-19-clinical-management-summary/|title=COVID-19 Clinical Management Summary|publisher=Ministry of Health and Wellness (Jamaica)|date=2728 July 2021|access-date=2829 July 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Transnistria_(state).svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|21,969
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><!--<ref>{{#invoke:cite news||url=https://sana.sy/en/?p=243026|title=Health Ministry: 12 new coronavirus cases recorded, 6 patients recover |agency=Syrian Arab News Agency|date=25 July 2021|access-date=25 July 2021}}</ref>--><ref>{{#invoke:cite web||url=http://www.moh.gov.sy/Default.aspx?tabid=56&language=ar-YE|title=Syrian Arab Republic|publisher=Syrian Ministry of Health|date=28 July 2021|access-date=29 July 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Guinea.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[கினி]]
|25,292401
|211
|24,024071
|<ref>{{#invoke:cite web||url=https://anss-guinee.org/|title=Situation du coronavirus en Guinée|trans-title=Coronavirus situation in Guinea|language=fr|publisher=Agence Nationale de Sécurité Sanitaire|date=2729 July 2021|access-date=2829 July 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Gabon.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|25,113
|<ref>{{#invoke:cite web||url=https://infocovid.ga/|title=Situations Épidémiologique au Gabon|trans-title=Epidemiological Situations in Gabon|language=fr|publisher=Comité de Pilotage du Plan de Veille|website=infocovid.ga|date=26 July 2021|access-date=27 July 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Guinea.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[கினி]]
|25,292
|208
|24,024
|<ref>{{#invoke:cite web||url=https://anss-guinee.org/|title=Situation du coronavirus en Guinée|trans-title=Coronavirus situation in Guinea|language=fr|publisher=Agence Nationale de Sécurité Sanitaire|date=27 July 2021|access-date=28 July 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Suriname.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Djibouti.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[சீபூத்தீ]]
|11,647649
|155
|11,480483
|<ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.facebook.com/minister.sante.dj/photos/a.1390385961000334/43336544566734554336575866381314/|title=Communique De Presse COVID-19|via=Ministere de la Santé de Djibouti on Facebook|date=2829 July 2021|access-date=2829 July 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Aruba.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Jersey.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[யேர்சி]]
|8,095181
|69
|5,158398
|<ref>{{#invoke:cite web||url=http://www.gov.je:80/Health/Coronavirus/Pages/CoronavirusCases.aspx|title=Coronavirus (COVID-19) cases|publisher=States of Jersey|access-date=2829 July 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of The Gambia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Eritrea.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[எரித்திரியா]]
|6,539544
|34
|6,378416
|<ref>{{#invoke:cite web||title=Announcement from the Ministry of Health|url=https://shabait.com/2021/07/2829/announcement-from-the-ministry-of-health-241242/|access-date=2021-07-2829|publisher=Eritrea Ministry Of Information}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Lugansk People's Republic.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Gibraltar.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[ஜிப்ரால்ட்டர்]]
|4,892922
|94
|4,470471
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><!--<ref>{{#invoke:cite web||title=Covid-19 Government Public Notifications|url=https://www.gibraltar.gov.gi/covid19|publisher=HM Government of Gibraltar|access-date=6 August 2020}}</ref>--><ref>{{#invoke:cite tweet||number= 14203784702411571251420767261325987848 |title=Coronavirus: COVID-19 Information|user=GibraltarGov|date=2829 July 2021|access-date=2829 July 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Somaliland.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|3,899
|<ref>{{#invoke:cite web| |title=COVID-19 Dashboard, Somalia |url=http://moh.gov.so/en/covid19/ |website=moh.gov.so |access-date=8 March 2021|language=en}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||url=https://somalilandcovid19.com/|publisher=Ministry Of Health Development Somaliland (MoHD|title=Wasaaradda Horumarinta Caafimaadka JSL|access-date=29 May 2020|website=Somaliland COVID-19|language=so}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Souththe OssetiaIsle of Man.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[தெற்குமாண் ஒசேத்தியாதீவு]]{{efn|name="South Ossetia"|'''Southமாண் Ossetiaதீவு'''{{olist|list_style_type=none<!--List style type: none (1 note) or decimal (2 or more notes)-->
|Recoveries are presumed. Defined as "An individual testing positive for coronavirus who completes the 14 day self-isolation period from the onset of symptoms who is at home on day 15, or an individual who is discharged from hospital following more severe symptoms."<ref name="isle-of-man">{{#invoke:cite web||url=https://www.facebook.com/iomgovernment/posts/coronavirus-updateas-at-4pm-on-6-april-2020-in-the-isle-of-man-there-have-beento/512394136115827/ |title=Coronavirus update|via=Facebook|publisher=Isle of Man Government |access-date=19 January 2021}}</ref>}}}}
|4,167525
|29
|2,225
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19.gov.im/general-information/latest-updates/|title=Latest updates|publisher=Isle of Man Government|date=2829 July 2021|access-date=2829 July 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of the United States Virgin Islands.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[அமெரிக்க கன்னித் தீவுகள்]]
|4,375497
|35
|4,132215
||<ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.covid19usvi.com/|title=COVID-19|publisher=USVI Department of Health|access-date=26 July 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.vi.gov/governor-bryan-ends-beach-curfew-eases-covid-19-restrictions-for-restaurants/|title=Governor Bryan Ends Beach Curfew, Eases COVID-19 Restrictions for Restaurants|publisher=Government of the United States Virgin Islands|access-date=27 April 2021}}</ref>
|-
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following sources if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://gisbarbados.gov.bb/blog/covid-19-update-5-new-cases-149-in-isolation/|title=COVID-19 Update: 5 New Cases, 149 In Isolation|publisher=Barbados GIS|date=28 July 2021|access-date=29 July 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of theSouth Isle of ManOssetia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[மாண்தெற்கு தீவுஒசேத்தியா]]{{efn|name="South Ossetia"|'''மாண்South தீவுOssetia'''{{olist|list_style_type=none<!--List style type: none (1 note) or decimal (2 or more notes)-->
|Cases from this [[List of states with limited recognition|''de facto state'']] are not counted by [[சியார்சியா]].}}}}
|Recoveries are presumed. Defined as "An individual testing positive for coronavirus who completes the 14 day self-isolation period from the onset of symptoms who is at home on day 15, or an individual who is discharged from hospital following more severe symptoms."<ref name="isle-of-man">{{#invoke:cite web||url=https://www.facebook.com/iomgovernment/posts/coronavirus-updateas-at-4pm-on-6-april-2020-in-the-isle-of-man-there-have-beento/512394136115827/ |title=Coronavirus update|via=Facebook|publisher=Isle of Man Government |access-date=19 January 2021}}</ref>}}}}
|4,333213
|2960+
|23,225644
|<ref>{{#invoke:cite news| |script-title=ru:Югосетпотребнадзор выявил 46 новых случаев заражения коронавирусом за сутки|language=ru |trans-title=Yugosetpotrebnadzor detects 46 new cases of coronavirus infection per day|url=http://cominf.org/node/1166537822|work=RES|date=29 July 2021}}</ref>
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19.gov.im/general-information/latest-updates/|title=Latest updates|publisher=Isle of Man Government|date=28 July 2021|access-date=28 July 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Guinea-Bissau.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|3,811
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following sources if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web| |url=https://dadosbissau.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/85cd1b7a80b94c4dbc32302006374a83|title=Dashboard Bissau Covid|website=Dados Bissau|language=pt|access-date=29 July 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||url=https://accovid.com/index.php/2021/04/26/boletim-epidemiologico-semanal-de-19-a-25-de-abril-de-2021-nr-34/|title=Boletim Epidemiológico Semanal de 19 a 25 de Abril de 2021 Nr.34|website=Alto Comissariado para a Covid-19|access-date=27 April 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of South Ossetia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[தெற்கு ஒசேத்தியா]]{{efn|name="South Ossetia"|'''South Ossetia'''{{olist|list_style_type=none<!--List style type: none (1 note) or decimal (2 or more notes)-->
|Cases from this [[List of states with limited recognition|''de facto state'']] are not counted by [[சியார்சியா]].}}}}
|4,167
|60+
|3,604
|<ref>{{#invoke:cite news| |script-title=ru:В «красной зоне» РММЦ лечатся 90 пациентов с COVID-19, девять госпитализаций за сутки|language=ru |trans-title=90 patients with COVID-19 are treated in the "red zone" of the RMMC, nine hospitalizations per day|url=http://cominf.org/node/1166537801|work=RES|date=28 July 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Comoros.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of Antigua and Barbuda.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[அன்டிகுவாவும் பர்பியுடாவும்|அன்டிகுவா பர்பியுடா]]
|1,288293
|43
|1,229
|<!--Keep official source--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19.gov.ag/|title=Home|website=COVID19.gov.ag|publisher=Government of Antigua and Barbuda|date=2628 July 2021|access-date=2729 July 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flugzeugträger_Silhouette.svg|23x15px|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Greenland.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[கிறீன்லாந்து]]
|110117
|0
|78
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web| |title=Coronavirus i Grønland |url=https://corona.nun.gl/?sc_lang=da|language=da,kl|access-date=2829 July 2021}}</ref><!-- Government of Denmark may or may not provide more up-to-date figures --><!-- <ref name="gov-dk"/> --><ref>{{#invoke:cite web||date=27 November 2020|title=Overvågning af COVID-19|url=https://www.ssi.dk/sygdomme-beredskab-og-forskning/sygdomsovervaagning/c/covid19-overvaagning|access-date=9 October 2020|publisher=[[Statens Serum Institut]] (State Serum Institute)|language=da}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Falkland Islands.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
1,27,515

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/3207231" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது