"வார்ப்புரு:கோவிட்-19 பெருந்தொற்று தரவுகள்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

வார்ப்புரு புதுப்பித்தல் *** இருக்கும் உரை மேலெழுதப்பட்டது ***
(வார்ப்புரு புதுப்பித்தல் *** இருக்கும் உரை மேலெழுதப்பட்டது ***)
(வார்ப்புரு புதுப்பித்தல் *** இருக்கும் உரை மேலெழுதப்பட்டது ***)
!scope="row"|[[File:Flag of Lebanon.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[லெபனான்]]
|558559,369473
|7,897900
|535536,663805
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://corona.ministryinfo.gov.lb/|script-title=ar:الجمهورية اللبنانية – وزارة اﻹعلام – الموقع الرسمي لمتابعة أخبار فيروس الكورونا في لبنان|language=ar-lb|trans-title=The Lebanese Republic - Ministry of Information - The official website to follow up on the news of the Corona virus in Lebanon |publisher=Ministry of Information (Lebanon) |date=2829 July 2021 |access-date=29 July 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||url=https://twitter.com/mophleb|title=COVID-19 surveillance in Lebanon |publisher=Ministry of Public Health - Lebanon |date=2829 July 2021|access-date=29 July 2021|via=Twitter}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Kazakhstan.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|Including the [[British Overseas Territories|British Overseas Territory]] of [[அக்ரோத்திரியும் டெகேலியாவும்]].
|Excluding [[List of states with limited recognition|''de facto state'']] of [[வடக்கு சைப்பிரசு]].}}}}
|100,129784
|412416
| data-sort-value="-1" |{{Color|grey|No data}}
|<ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19.ucy.ac.cy/|title=COVID-19 Spread in Cyprus|website=covid19.ucy.ac.cy|date=2829 July 2021|access-date=29 July 2021}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Uganda.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Maldives.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[2020 மாலைத்தீவுகளில் கொரோனாவைரசுத் தொற்று|மாலைத்தீவு]]
|77,094202
|220
|74,335429
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19.health.gov.mv/dashboard|title=COVID-19 Statistics Dashboard|publisher=Ministry of Health (Maldives)|date=6 June 2021|access-date=6 June 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite tweet||number=1420435614164344839 1420791249527709696 |title=Coronavirus in Maldives|user=HPA_MV|date=2829 July 2021|access-date=29 July 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Cambodia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Madagascar.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[மடகாசுகர்]]
|42,677685
|945946
|40,450
|<ref>{{#invoke:cite web||url=http://www.sante.gov.mg/ministere-sante-publique/category/coronavirus/|title=Situation Covid-19|publisher=Ministry of Public Health (Madagascar)|date=20 June 2021|access-date=20 June 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web| |url=https://covid19.who.int/region/afro/country/mg|title=Madagascar: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard|website=covid19.who.int|access-date=2829 July 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Angola.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of Cape Verde.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[கேப் வர்டி]]
|33,682721
|298
|32,879935
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19.cv/|title=Situação Atual|trans-title=Current Situation|language=pt |website=covid19.cv|date=2829 July 2021|access-date=29 July 2021}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Fiji.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|21,456
|<ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid-19.sr/|title=COVID-19|website=COVID SURINAME|access-date=29 July 2021|language=nl}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Eswatini.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[எசுவாத்தினி]]
|24,247848
|772
|20,362476
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite tweet||number= 14204359821895720981420800886700486660 |title=COVID-19 Update|user=EswatiniGovern1|date=2829 July 2021|access-date=2829 July 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Mauritania.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|21,780
|<ref>{{#invoke:cite web||date=18 April 2021|title=Mauritania COVID-19 Situation Report 2021-04-18AR|url=https://www.sante.gov.mr/?fbclid=IwAR1d-wLzt_3TRTjrMf2iDfcGMz8Zb7aQELyiOaCjqU8_j0AomKXefW3emig|publisher=Ministère de la Santé Mauritania}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||date=28 July 2021|script-title=ar:حالة اليوم|language=ar|trans-title=Today's Status |url=https://www.facebook.com/MSMauritanie/posts/346335603656340/|publisher=Ministère de la Santé du Mauritania|via=Facebook}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Eswatini.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[எசுவாத்தினி]]
|24,247
|770
|20,362
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite tweet||number= 1420435982189572098 |title=COVID-19 Update|user=EswatiniGovern1|date=28 July 2021|access-date=28 July 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Guyana.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Tajikistan.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[தஜிகிஸ்தான்]]
|14,845929
|120121
|14,313389
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||title=COVID-19: Шабонарӯзи охир дар Тоҷикистон ягон ҳолати нави гирифторшавӣ ба ин беморӣ ба қайд гирифта нашуд|url=https://khovar.tj/2021/03/shabonar-zi-ohir-dar-a-on-ziyoda-az-507-azor-olati-siroyati-koronavirus-oshkor-gar1did/|access-date=2021-03-18|language=ru-RU}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||title=Tajikistan: КОРОНАВИРУС (COVID-19) Dashboard|url=https://covid.tj|access-date=2829 July 2021|website=covid.tj}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Andorra.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[பகாமாசு]]{{Efn|'''பகாமாசு'''{{olist|list_style_type=none<!--List style type: none (1 note) or decimal (2 or more notes)-->
|Some of these deaths may still be under investigation as stated in the Ministry's press release.}}}}
|14,457545
|286
|12,501549
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following sources if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.bahamas.gov.bs/wps/portal/public/News%20and%20Press%20Release/!ut/p/b1/vZLZjpswFIafZR4gg1kC5tJswewJS4AbBCEQIEBC0hB4-mbUUatWmkwv2rGvLH2_v3OOTcRESMRdeqvK9Fr1XXp8O8dsQq9scy0y0IQswwNMehaWZIde0eQDiB4A-GAh8CMPViZCj_xqCViAfcdADqdStk4RWyJUo9mQejzKcpAcfCqc_Qmsj00q02GNF8syYmIK1f4kW0PPkde4i-9zM16uV5lzOxT3irL8dl_kh-biugrOzI1X85DsDmlxatS8OE1XPmqcurp1onmPnMLT5GDdsdl5Wzhm4U5tedm3ZzAf67jPIxCkWwen9sk8Z7Tadp2qxH5eOymZjIokqGHz3vOTpv5qZj_zNuW9ASLJ6v4SQIn5LL8l4qdjZcA78OxZfr_hzxrYzwCGsNS-3RPRA-M-xARAeEQImMStpxOem3lTzxvbGhRsSfoIDB-YcuJbnqJZlmJ5Er4DQGpmJpieF1iWD4HLG04ebHwBCbYIBfa50DXYrxVCgfxqIfffhTpFP4QGbVhQJN0V_cVC-O8_jUbEVda-jrv2FbxCnqb4JQcgA8klCUgiqCOGkyAeJewl7mHvkBoXywIeoaB5bGS45LnawKNWtTfjJmZoMlWa2u53XOYgturXR1mR7G95mg_h9VZu4yFEWAdrHpV3fJyhgG5hIXqDxEuGVSJ6zWRbbhhGthFZq97vLlyvU8XU9slpcrpAbOjALrAe-KF1vruLqEuOu3p38oTJwFzZTwdvYVcm19v6VMWXcqnd-5zOo8TkxAsFQg4gNPvVsH55IU6tf9MNdiMXUjj_2ug7Zjn5Nw!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/|title=COVID-19 Report Update #488489|publisher=Ministry of Health (Bahamas)|access-date=2829 July 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Belize.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of Monaco.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[மொனாக்கோ]]
|2,833853
|33
|2,674685
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following sources if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.gouv.mc/Action-Gouvernementale/Coronavirus-Covid-19/Actualites/Covid-19-Dix-neufVingt-nouveaux-cas-positifs-et-2211-guerisons-ce-mercredijeudi-2829-juillet|title=Covid-19 : Dix-neufVingt nouveaux cas positifs et 2211 guérisons ce mercredijeudi 2829 juillet|language=fr|work=Government of the Principality of Monaco|date=2829 July 2021|access-date=29 July 2021}}</ref><!--<ref>{{#invoke:cite tweet||user=GvtMonaco|number=1287485387963801602|date=27 July 2020|title=Aucun nouveau cas positif au Covid-19 n'a été révélé en Principauté ce dimanche 26 juillet.|language=French}}</ref>-->
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Sint Maarten.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of Bonaire.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[பொனெய்ர்]]
|1,670678
|17
|1,637642
|<!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.facebook.com/openbaarlichaamBonaire/photos/pcb.10371405868216801039033503299055/10379166500774071039033299965742/|title=Numbers Bonaire COVID-19|publisher=Openbaar Lichaam Bonaire|via=Facebook|date=2729 July 2021|access-date=2829 July 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Antigua and Barbuda.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
1,27,351

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/3207292" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது