"வார்ப்புரு:கோவிட்-19 பெருந்தொற்று தரவுகள்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

வார்ப்புரு புதுப்பித்தல் *** இருக்கும் உரை மேலெழுதப்பட்டது ***
(வார்ப்புரு புதுப்பித்தல் *** இருக்கும் உரை மேலெழுதப்பட்டது ***)
(வார்ப்புரு புதுப்பித்தல் *** இருக்கும் உரை மேலெழுதப்பட்டது ***)
!scope="row" |[[File:Flag of Mexico.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" |[[2020 மெக்சிக்கோவில் கொரோனாவைரசுத் தொற்று|மெக்சிக்கோ]]
|2,790810,874097
|239,616997
|2,181192,291477
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||title=Covid-19 Mexico|url=https://coronavirus.gob.mx/datos/|language=es |publisher=Instituciones del Gobierno de México|access-date=2930 July 2021}}</ref><!--<ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.gob.mx/salud/documentos/datos-abiertos-152127|title=Datos Abiertos – Dirección General de Epidemiología|publisher=Secretaría de Salud, Gobierno de México|language=es}}</ref>-->
|-
!scope="row"|[[File:Flag of South Africa.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|Excluding cases from the [[political status of Crimea|disputed]] [[Sevastopol]]. Cases in these territories are included in the Russian total.
|Excluding cases from the disputed territories of the [[இலுகன்சுக் நகரம்]] People's Republics.}}</ref>
|2,250251,907869
|52,916930
|2,185186,849353
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||title=Coronavirus epidemic monitoring system|url=https://covid19.rnbo.gov.ua/|access-date=2930 July 2021|publisher=National Security and Defense Council of Ukraine}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Peru.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[பெரு]]
|2,107108,873595
|196,138214
|2,074075,252361
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19.minsa.gob.pe/sala_situacional.asp |title=Sala Situacional COVID-19 Perú |author=Ministry of Health (Peru) |language=es |date=2829 July 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://www.gob.pe/busquedas?contenido%5B%5D=noticias&institucion=minsa |title=Resultados de busqueda |website=gob.pe |language=es |access-date=2930 July 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of the Netherlands.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[பெல்ஜியம்]]{{efn|'''பெல்ஜியம்'''{{olist|list_style_type=none<!--List style type: none (1 note) or decimal (2 or more notes)-->
|The number of deaths also includes untested cases and cases in retirement homes that presumably died because of COVID-19, whilst most countries only include deaths of tested cases in hospitals.<ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/federaal/nieuw-gemor-over-belgische-rapportering-coronadoden/10220849.html|title=Nieuw gemor over Belgische rapportering coronadoden|date=20 April 2020|website=De Tijd}}</ref>}}}}
|1,121122,089951
|25,231235
|data-sort-value="-1" |{{Color|grey|No data}}
|<!--Please do not replace the following sources with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as these primary sources are more reliable --><!--Please simply comment out the following sources if removing the citations, as these are government sources, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||title=COVID-19 – Epidemiologische situatie |url=https://covid-19.sciensano.be/nl/covid-19-epidemiologische-situatie |website=Sciensano|language=nl|access-date=2930 July 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web | |title=Coronavirus COVID-19|url=https://www.info-coronavirus.be/nl/news/|language=nl|access-date=2930 July 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Sweden.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of Pakistan.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[2020 பாக்கித்தானில் கொரோனாவைரசுத் தொற்று|பாக்கித்தான்]]
|1,020024,324861
|23,209295
|937938,354843
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following sources if removing the citations, as these are government sources, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web ||url=http://covid.gov.pk/ |title=COVID-19 Situation |website=covid.gov.pk |publisher=Government of Pakistan |access-date=2930 July 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Portugal.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|Recoveries are estimates by the Tribune de Genève.
}}}}
|716,038865
|10,395415
|317,600
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web ||url=https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/situation-schweiz-und-international.html |title=Current situation in Switzerland|publisher=Federal Office of Public Health|access-date=2930 July 2021}}</ref><!-- Tribune de Genève newspaper gives approximate daily statistics for recoveries --><ref>{{#invoke:cite web||url=https://interactif.tdg.ch/2020/covid-19-carte-suisse/ |title=Cas d'infection au Sars-CoV-2 en Suisse |work=Tribune de Genève |language=fr |access-date=24 December 2020}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Nepal.svg|14px|alt=|link=]]
|381,170
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.bangkokpost.com/specials/covid19/|title=COVID-19 Outbreak|publisher=Bangkok Post |date=17 July 2021|access-date=17 July 2021}}</ref><!--Do not change this citation!--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://twitter.com/thaimoph|script-title=th:ไทยรู้สู้โควิด|publisher=Ministry of Health (Thailand)|via=Twitter|language=th|date=17 July 2021|access-date=17 July 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Kazakhstan.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[கசக்கஸ்தான்]]
|557564,107885<!-- excluding pneumonia cases as they are counted separately from totals -->
|5,619780<!-- use the new source directly from the Kazakh government, as Kazinform source did not update deaths daily -->
|462467,912972<!-- from Kazinform source -->
|<!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.coronavirus2020.kz/|script-title=ru:Ситуация с коронавирусом официально |language=ru |trans-title=The situation with the coronavirus is official|website=coronavirus2020.kz|publisher=Kazinform|date=2930 July 2021|access-date=2930 July 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press?lang=kk|script-title=kk:Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі|language=kk|trans-title=Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan |publisher=Ministry of Health (Kazakhstan)|access-date=2930 July 2021 }}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Lebanon.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|536,805
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://corona.ministryinfo.gov.lb/|script-title=ar:الجمهورية اللبنانية – وزارة اﻹعلام – الموقع الرسمي لمتابعة أخبار فيروس الكورونا في لبنان|language=ar-lb|trans-title=The Lebanese Republic - Ministry of Information - The official website to follow up on the news of the Corona virus in Lebanon |publisher=Ministry of Information (Lebanon) |date=29 July 2021 |access-date=29 July 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||url=https://twitter.com/mophleb|title=COVID-19 surveillance in Lebanon |publisher=Ministry of Public Health - Lebanon |date=29 July 2021|access-date=29 July 2021|via=Twitter}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Kazakhstan.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[கசக்கஸ்தான்]]
|557,107<!-- excluding pneumonia cases as they are counted separately from totals -->
|5,619<!-- use the new source directly from the Kazakh government, as Kazinform source did not update deaths daily -->
|462,912<!-- from Kazinform source -->
|<!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.coronavirus2020.kz/|script-title=ru:Ситуация с коронавирусом официально |language=ru |trans-title=The situation with the coronavirus is official|website=coronavirus2020.kz|publisher=Kazinform|date=29 July 2021|access-date=29 July 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press?lang=kk|script-title=kk:Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі|language=kk|trans-title=Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan |publisher=Ministry of Health (Kazakhstan)|access-date=29 July 2021 }}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Saudi Arabia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" |[[File:Flag of Bolivia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" |[[பொலிவியா]]
|470471,929958
|17,754784
|404405,509853
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.boliviasegura.gob.bo/|title=Datos Oficiales|website=Bolivia Segura |language=es|date=2829 July 2021|access-date=2930 July 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Paraguay.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[பரகுவை]]
|451,158695
|14,820876
|416417,666876
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.mspbs.gov.py/covid-19.php|title=COVID-19|language=es|publisher=Ministry of Public Health and Social Welfare (Paraguay)|date=2829 July 2021|access-date=2930 July 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Belarus.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Panama.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[பனாமா]]
|432433,523545
|6,791798
|412414,994118
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://twitter.com/MINSAPma|title=Ministerio de Salud de Panamá|publisher=Ministry of Health (Panama)|via=Twitter|date=2829 July 2021|access-date=2930 July 2021}}</ref><!--<ref>{{#invoke:cite web||url=http://minsa.gob.pa/coronavirus-covid19|title=Casos de Coronavirus COVID-19 en Panamá|work=Ministerio de Salud de la República de Panamá|language=es|access-date=2930 July 2021}}</ref>-->
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Bulgaria.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" |[[File:Flag of Costa Rica.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" |[[கோஸ்ட்டா ரிக்கா]]
|403405,511206
|45,997013
|326327,649249
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following sources if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><!--<ref>{{#invoke:cite web||url=http://geovision.uned.ac.cr/oges/|title=Situacion Nacional Covid-19|website=geovision.uned.ac.cr|publisher=Ministerio de Salud (Costa Rica)|language=es|access-date=9 July 2021}}</ref>--><ref>{{#invoke:cite web| | url=https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/centro-de-prensa/noticias/741-noticias-2020/1725-situacion-nacional-covid-19 |title=Situacion Nacional Covid-19|language=es|publisher=Ministerio de Salud (Costa Rica)|date=2829 July 2021|access-date=2930 July 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Kuwait.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Uruguay.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[உருகுவை]]
|380381,976187
|5,950953
|372373,721007
|<!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web| |url=https://www.gub.uy/sistema-nacional-emergencias/pagina-embebida/visualizador-casos-coronavirus-covid-19-uruguay|title=Visualizador de casos coronavirus COVID-19 en Uruguay|publisher=Sistema Nacional de Emergencias|language=es|access-date=2930 July 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Cuba.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of Honduras (2008 Olympics).svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[ஒண்டுராசு]]
|292294,269561
|7,758793
|99,072879
|<ref>{{#invoke:cite web||url=https://twitter.com/saludhn|title=Secretaría de Salud|publisher=Secretary of Health (Honduras)|via=Twitter|language=es |date=2829 July 2021|access-date=2930 July 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19honduras.org/|title=Coronavirus en Honduras |publisher=Secretaria de Salud de Honduras|language=es-hn|access-date=2930 July 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Myanmar.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Suriname.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[சுரிநாம்]]
|25,118218
|640643
|21,456527
|<ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid-19.sr/|title=COVID-19|website=COVID SURINAME|access-date=2930 July 2021|language=nl}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Eswatini.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Sint Maarten.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[சின்டு மார்தின்]]
|2,743760
|34
|2,644648
|<ref>{{cite web|url=https://www.facebook.com/SXMGOV/photos/a.501207666717230/20010580433988442001809166657065/?type=3 |title=COVID-19 update July 2829, 2021 |website=Government of Sint Maarten|access-date=2930 July 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Mauritius.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Bhutan.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[2020 பூட்டானில் கொரோனாவைரசுத் தொற்று|பூட்டான்]]
|2,501506
|2
|2,331353
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.gov.bt/covid19/|title=COVID-19 In Bhutan|work=Government of Bhutan|access-date=2830 July 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of the British Virgin Islands.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of the Turks and Caicos Islands.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[துர்கசு கைகோசு தீவுகள்]]
|2,479481
|18
|2,431
|<ref>{{cite web|url=https://www.facebook.com/tcihealthpromotions/photos/a.592001870969773755668867936405/20295924938773632030440730459206/?type=3 |title=TCI COVID-19 DASHBOARD 2829 July 2021|website=Government of Turks and Caicos|access-date=2930 July 2021 }}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Sao Tome and Principe.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
1,28,510

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/3207450" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது