"சி. கணேசையர்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

1,635 பைட்டுகள் நீக்கப்பட்டது ,  12 ஆண்டுகளுக்கு முன்
== கணேசையர் எழுதிய கட்டுரைகளின் விபரம் ==
 
<nowiki>செந்தமிழ் இதழ் இதழில்
தொகுதி ஆண்டு தலைப்பு பக்கம்
2 1903 -1904 இராமவதாரச்செய்யுட் பாடாந்தரம் 430
3 1904 -1905 இராமவதாரச்செய்யுட் பாடாந்தரம் 21
4 1905 1906 இராமவதாரச்செய்யுட் பாடாந்தரம் 44
இராமவதாரச்செய்யுட் பாடாந்தரம் 44
5 1906 - 1907 இராமவதார் அருஞசெய்யுள் விளக்கம் 204
6 1907 - 1908 திருக்குறள் பரமேழகர் உரைவிளக்கம் 605
பெரியபுராண முதற்செய்யுளுரை 404
இராமவதாரச்செய்யுட் பாடாந்தரம் 67-168
இராமவதாரச்செய்யுட் பாடாந்தரம் 133
8 1909 – 1910 இந்திய அரசர் போர்வீரம் 566
இருகண்ணொருமணி 327
திணைமயக்கம் 115
திருக்குறள் பரிமேழழகர் உரைவிளக்கம் 329
பொருள் கோடல் 267
இராமவதாரச் செய்யுட் படாந்தரம் 65
10 1913 சாவாவுடம்பு 12,131
20 1921 – 1922 கவித்தன்மை
குமாரசுவாமிப் புலவர் 153
யாப்பருங் கலங்காரிகையுரைத் திருத்தம் 330
வடசொல் 277
வடமொழி முதுமொழியன்றோ
21 1922 – 1923 உடம்படு மெய்
22 1923 – 1924 வசிட்டரும் வள்ளுரும் கூறிய அரசியல்
25 1926 – 1927 அந்தணர் நூல்
ஆறனுருபு பிறிதுருபேற்றல் 265
முன்னைத் தமிழ்நாட்டு பெண்களின் கற்புநிலை 113,138
சில ஆராய்ச்சி 747
26 1927 – 1928 அளபெடை
கவியின்பம் 121,231.353.523
சிறுபொழுது 57
தொகைநிலை 1
27 1928 – 1929 ஒரு செய்யுட் பொருள் ஆராய்ச்சி
கவியின்பம்
தொல்காப்பியச் சூத்திரப் பொருள் ஆராய்ச்சி
பிறிது பிறிதேற்றல் 51
28 1929 – 1930 இருபெயரொட்டுப்பெயரும் அன்மொழித்தொகையும் 532
தமிழ்மொழி வளர்ச்சி 15
பரிசோதனைத் தொடர் 486
29 1930 – 1931 சிறு பொழுதாராய்ச்சி 316
மதுரைக் காஞ்சியுட் கூறிய யாமப்பிரிவு 375
30 1931 – 1932 சேனாவரையப் பதிப்பும் பிழை திருத்தமும் 117
33 1935 – 1936 சில ஆராய்ச்சி 105
35 1937 – 1938 சீவகசிந்தாமணி உரைநயம் 157
38 1940 – 1941 இயற்கை நவிற்சியும் செயற்கைப் புணர்ச்சியும் 305
கம்பனும் உவமலங்காரமும் 383
பிழையும் திருத்மும் 573
மெய்ப்பாடு 459
42 1944 – 1945 தமிழ்நாட்டு மணம் 67
43 1945 – 1946 பொருட்புடைப் பெயர்ச்சி 117
44 1946 – 1947 அனுதாபக் குறிப்பு 144
இரங்கற்பா 174
இல்லறக் கிழத்தி மாண்புகள் 82
செந்தமிழ் 53
தமிழ்நாட்டு மக்களின் சில ஒழுக்க மரபுகள் 1
45 1947 – 1948 இராமவதாரமும் கலித்தொகையும் 113
கம்பரும் அவலச்சுவையும் 141
நீர் விளையாட்டு 87
46 1948 – 1950 கவிச்சக்கரவர்த்தி கம்பனே 86
உலகியலும் இலக்கியமும் 21
பெண்களுக்கு பெருந்தகைமை கற்பே 126
தெய்வப் புலவரின் நாவுணர்ச்சி 73
48 1951 – 1952 இராமவதாரத்திற் கவிநயம் 201
 
ஆண்டு தலைப்பு
- எஸ்.சிவலிங்கராஜா - வித்துவ சிரோமணி கணேசையரின் வாழ்க்கையும் பணியும்{| class="wikitable"
1903 -1904 இராமவதாரச்செய்யுட் பாடாந்தரம்
|-
1904 -1905 இராமவதாரச்செய்யுட் பாடாந்தரம்
! header 1
1905 1906 இராமவதாரச்செய்யுட் பாடாந்தரம்
! header 2
இராமவதாரச்செய்யுட் பாடாந்தரம்
! header 3
1906 - 1907 இராமவதார் அருஞசெய்யுள் விளக்கம்
|-
1907 - 1908 திருக்குறள் பரமேழகர் உரைவிளக்கம்
| row 1, cell 1
பெரியபுராண முதற்செய்யுளுரை
| row 1, cell 2
இராமவதாரச்செய்யுட் பாடாந்தரம்
| row 1, cell 3
இராமவதாரச்செய்யுட் பாடாந்தரம்
|-
1909 – 1910 இந்திய அரசர் போர்வீரம்
| row 2, cell 1
இருகண்ணொருமணி
| row 2, cell 2
திணைமயக்கம்
| row 2, cell 3
திருக்குறள் பரிமேழழகர் உரைவிளக்கம்
|}
பொருள் கோடல்
இராமவதாரச் செய்யுட் படாந்தரம்
1913 சாவாவுடம்பு
1921 – 1922 கவித்தன்மை
குமாரசுவாமிப் புலவர்
யாப்பருங் கலங்காரிகையுரைத் திருத்தம்
வடசொல்
வடமொழி முதுமொழியன்றோ
1922 – 1923 உடம்படு மெய்
1923 – 1924 வசிட்டரும் வள்ளுரும் கூறிய அரசியல்
1926 – 1927 அந்தணர் நூல்
ஆறனுருபு பிறிதுருபேற்றல்
முன்னைத் தமிழ்நாட்டு பெண்களின் கற்புநிலை
சில ஆராய்ச்சி
1927 – 1928 அளபெடை
கவியின்பம்
சிறுபொழுது
தொகைநிலை
1928 – 1929 ஒரு செய்யுட் பொருள் ஆராய்ச்சி
கவியின்பம்
தொல்காப்பியச் சூத்திரப் பொருள் ஆராய்ச்சி
பிறிது பிறிதேற்றல்
1929 – 1930 இருபெயரொட்டுப்பெயரும் அன்மொழித்தொகையும்
தமிழ்மொழி வளர்ச்சி
பரிசோதனைத் தொடர்
1930 – 1931 சிறு பொழுதாராய்ச்சி
மதுரைக் காஞ்சியுட் கூறிய யாமப்பிரிவு
1931 – 1932 சேனாவரையப் பதிப்பும் பிழை திருத்தமும்
1935 – 1936 சில ஆராய்ச்சி
1937 – 1938 சீவகசிந்தாமணி உரைநயம்
1940 – 1941 இயற்கை நவிற்சியும் செயற்கைப் புணர்ச்சியும்
கம்பனும் உவமலங்காரமும்
பிழையும் திருத்மும்
மெய்ப்பாடு
1944 – 1945 தமிழ்நாட்டு மணம்
1945 – 1946 பொருட்புடைப் பெயர்ச்சி
1946 – 1947 அனுதாபக் குறிப்பு
இரங்கற்பா
இல்லறக் கிழத்தி மாண்புகள்
செந்தமிழ்
தமிழ்நாட்டு மக்களின் சில ஒழுக்க மரபுகள்
1947 – 1948 இராமவதாரமும் கலித்தொகையும்
கம்பரும் அவலச்சுவையும்
நீர் விளையாட்டு
1948 – 1950 கவிச்சக்கரவர்த்தி கம்பனே
உலகியலும் இலக்கியமும்
பெண்களுக்கு பெருந்தகைமை கற்பே
தெய்வப் புலவரின் நாவுணர்ச்சி
1951 – 1952 இராமவதாரத்திற் கவிநயம்
 
தகவல் - சிவலிங்கராஜா.எஸ். வித்துவ சிரோமணி கணேசையரின் வாழ்க்கையும் பணியும் –
==மேற்கோள்கள்==
<references/>
 
==வெளி இணைப்பு==
* [http://noolaham.net/wiki/index.php?title=%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%8B%E0%AE%AE%E0%AE%A3%E0%AE%BF_%E0%AE%AE%E0%AE%B1%E0%AF%88%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81_%E0%AE%9A%E0%AE%BF._%E0%AE%95%E0%AE%A3%E0%AF%87%E0%AE%9A%E0%AF%88%E0%AE%AF%E0%AE%B0%E0%AF%8D வித்துவசிரோமணி மறைத்திரு சி. கணேசையர்] ([[நூலகம் திட்டம்]])
* [http://noolaham.net/wiki/index.php?title=%E0%AE%88%E0%AE%B4%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AF%8D_%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%B4%E0%AE%B1%E0%AE%BF%E0%AE%9E%E0%AE%B0%E0%AF%8D ஈழத்துத் தமிழறிஞர் (மயிலங்கூடலூர் பி. நடராசன்)] ([[நூலகம் திட்டம்]])
 
[[பகுப்பு:ஈழத்து எழுத்தாளர்கள்]]
[[பகுப்பு:ஈழத்துப் புலவர்கள்]]
12

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/322640" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது